Przyjaciel Ziemi Lubuskiej PTTK Zielona Góra

Aktywna S: 4
Regiony:  Lubuskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Regulamin

Źródło 
 1. Turystyczną odznakę regionalną "Przyjaciel Ziemi Lubuskiej" w 25-lecie powrotu Ziem Zachodnich i Północnych do Macierzy ustanowił Zarząd Okręgu PTTK w Zielonej Górze w celu popularyzacji wartości turystycznych i krajoznawczych Ziemi Lubuskiej.
 2. Odznakę przyznają Komisje Krajoznawcze Zarządów Oddziałów PTTK działających na terenie województwa Lubuskiego.
 3. Odznaka posiada trzy stopnie barwne przyznawane w kolejności:
  • I stopień - zielony
  • II stopień - żółty
  • III stopień - biały
  • IV stopień (honorowy) - czerwony
 4. Warunkiem uzyskania poszczególnych stopni odznaki jest odbycie na obszarze województwa lubuskiego wycieczek:
  • I stopień - o łącznej ilości 5 dni w roku kalendarzowym
  • II stopień - o łącznej ilości 8 dni w ciągu 2 lat, w tym minimum 2 wycieczki dwudniowe
  • III stopień - o łącznej ilości 12 dni w ciągu 3 lat, przy czym wszystkie wycieczki powinny być wielodniowe w dwóch przynajmniej dyscyplinach.
 5. Przy zdobywaniu odznaki I stopnia należy zwiedzić dodatkowo jedno miejsce związane ze śladami polskości tych ziem, na II dwa takie miejsca, a na III trzy miejsca. Za wspomniane miejsca, świadczące o polskości Ziemi Lubuskiej uważane będą muzea, izby pamiątek, zabytki, itp.. oraz miejsca pamięci narodowej.
 6. Trasy wycieczek nie mogą być powtarzane na następne stopnie odznaki.
 7. W jednym roku można zdobyć tylko jeden stopień odznaki.
 8. Wycieczki mogą być piesze, kolarskie, narciarskie lub kajakowe.
 9. Podstawą do stwierdzenia dopełnienia warunków jest wniosek z potwierdzeniem pobytu w miejscowościach na terenie wycieczki.
 10. Za uczestnictwo w dowolnej imprezie turystycznej kwalifikowanej na terenie województwa lubuskiego dolicza się eden dzień do łącznej punktacji dni potwierdzonych.
 11. Dodatkowym warunkiem jest uzupełnienie wniosku krótkim opisem krajoznawczym i spostrzeżeniami z trasy wycieczki.
 12. Odznaka jest odpłatna i nabyć ja można w siedzibach Zarządów Oddziałów PTTK na terenie województwa lubuskiego
 13. Składając wniosek o przyznanie regionalnej odznaki turystycznej stopnia wyższego należy dołączyć legitymację stopnia niższego.
help_outline