Pszczyńska Odznaka Krajoznawcza PTTK Pszczyna

Aktywna S: 2
Regiony:  Śląskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Regulamin

Źródło  (Kopia)

I. Postanowienia ogólne

 1. Pszczyńska Odznaka Turystyczna PTTK została ustanowiona przez Oddział PTTK w Pszczynie przy współudziale Starostwa Powiatowego w Pszczynie, Urzędu Miejskiego w Pszczynie oraz Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.
 2. Odznakę ustanowiono z myślą o rozpowszechnieniu walorów turystycznych ziemi pszczyńskiej, poznania zabytków, historii oraz piękna miasta i regionu. Ma ona być również zachętą do czynnego wypoczynku.
 3. Odznaka jest dwustopniowa:
  • 1 stopień – poznajemy miasto Pszczyna i park,
  • 2 stopień – poznajemy region.
   Odznakę 1-go i 2-go stopnia można zdobyć w jednym roku. Czas zdobywania odznaki wynosi dwa lata.
 4. Odznakę weryfikuje i przyznaje Komisja Weryfikacyjna przy Oddziale PTTK w Pszczynie, 43-200 Pszczyna ul. Rynek 16, tel. (0-32) 210-35-30, 449-11-23.
 5. Odznaka jest odpłatna, do nabycia w biurze Oddziału PTTK w Pszczynie ul. Rynek 16.

II. Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznaka jest indywidualna i może zdobywać ją osoba, która ukończyła 10 lat.
 2. Zdobywać można odznakę na wycieczkach pieszych, rowerowych i samochodowych, na terenie ziemi pszczyńskiej i miasta Pszczyna.
 3. Potwierdzenie odwiedzenia miejsc i obiektów wyszczególnionych w załączonym wykazie należy dokonywać na oddzielnym arkuszu potwierdzeń lub w prowadzonych przez siebie kronikach. Należy w nich wpisać datę placówki (np. sklepu, parafii, szkoły, innych instytucji), wklejenie biletu wstępu, uzyskanie podpisu przewodnika lub nauczyciela grupy.
 4. Odznaka może być zdobywana równolegle z innymi odznakami turystyki kwalifikowanej lub krajoznawczymi.

III. Postanowienia końcowe

 1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji Weryfikacji Odznak i do Zarządu Oddziału PTTK w Pszczynie.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2005 r.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)

W celu zdobycia pierwszego stopnia odznaki należy:

 1. Zwiedzić Muzeum Zamkowe.
 2. Zwiedzić Muzeum Prasy Śląskiej.
 3. Zwiedzić Skansen „Zagroda Wsi Pszczyńskiej”.
 4. Odbyć spacer po miecie odwiedzając: rynek, ulicę Piastowską, budynki, kościoły, kapliczki wg wykazu.
 5. Zwiedzić park wraz ze znajdującymi się tam obiektami, wyszczególnionymi w wykazie.
Wykaz obiektów do zwiedzania
 • Ratusz – siedziba Urzędu Miejskiego,
 • Brama Wybrańców,
 • Ulica Piastowska – dom, przy którym znajdowała się Brama Krakowska,
 • Ulica Piastowska – Apteka pod Murzynkiem,
 • Budynek dworca PKP,
 • Budynek Starostwa Powiatowego,
 • Budynek Sądu Grodzkiego,
 • Kościół Ewangelicko-Augsburski,
 • Kościół Katolicki pw. Wszystkich Świętych.
Muzea
 • Muzeum Zamkowe,
 • Muzeum Prasy Śląskiej – ul. Piastowska,
 • Skansen „Zagroda Wsi Pszczyńskiej” – park dworcowy
Kościoły i kapliczki przydrożne - Pszczyna
 • Kościół pw. Wszystkich Świętych – pl. Ks. Józefa Kuczery,
 • Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego – ul. Marii Curie-Skłodowskiej,
 • Kościół Ewangelicko-Augsburski – Rynek,
 • Kościół pw. Św. Jadwigi – ul. Staromiejska,
 • Kościół pw. Miłosierdzia Bożego – ul. Męczenników Oświęcimskich,
 • Kościół Adwentystów Dnia Siódmego – ul. Sokoła,
 • Kapliczka „Bądź Wola Twoja” – ul. Żorska,
 • Kapliczka z XVIII w. – ul. Katowicka.
Pomniki i tablice pamiątkowe
 • „Trzy Dęby” – obelisk z tablicą pamiątkową, upamiętniającą zebranie się i złożenie przysięgi przez powstańców powiatu pszczyńskiego, przed wybuchem pierwszego powstania śląskiego w 1919r. (park),
 • „Trzy Dęby” – pomnik i tablica w miejscu straceń powstańców śląskich, mieszkańców powiatu pszczyńskiego, rozstrzelanych przez hitlerowców w 1939r.,
 • Pomnik i tablica upamiętniająca miejsce rozstrzelania harcerzy polskich przez hitlerowców w 1939r. (park),
 • Pomnik Zwycięstwa wzniesiony dla uczczenia poległych i pomordowanych powstańców w latach 1919-1921 oraz Polaków w czasie II wojny światowej – Plac Zwycięstwa i Wolności,
 • Grób ks. biskupa wrocławskiego J. B. Bogedaina, krzewiciela oświaty polskiej na Śląsku cmentarz Św. Jadwigi,
 • Pomnik przed cmentarzem żołnierzy radzieckich, wzniesiony w 1953 r.,
 • Rzeźba w ogrodzeniu przy ul. Chopina, wykonana przez Grzegorza Kozika,
 • Głowa żubra przy ul. Bielskiej, wykonana przez Joachima Krakowczyka,
 • Tablica poświęcona Georgowi Philipowi Telemannowi, kompozytorowi baroku – Brama Wybrańców,
 • Tablica na Ratuszu, upamiętniająca 60 rocznicę powrotu ziemi pszczyńskiej do Macierzy,
 • Tablica upamiętniająca wydanie pierwszej gazety na Górnym Śląsku – Rynek 5,
 • Tablica upamiętniająca pobyt w Pszczynie Józefa Piłsudzkiego – ul. 3-go Maja 1,
 • Tablica upamiętniająca „Marsz Śmierci” – ul. Bogedaina (przed Stadionem).

W celu zdobycia drugiego stopnia odznaki należy zobaczyć lub odwiedzić:

 • Pałacyk „Bażantarnia” w Porębie,
 • Pałacyk w Rudołtowicach,
 • Pałacyk w Promnicach,
 • Prywatne Muzeum Kultury Ludowej w Suszcu,
 • Kościół drewniany w Ćwiklicach,
 • Kościół drewniany w Górze,
 • Kościół drewniany w Grzawie,
 • Kościół drewniany w Łące,
 • Kościół drewniany w Miedźnej,
 • Kościół drewniany w Pielgrzymowicach,
 • Kościół drewniany w Wiśle Małej,
 • Pomnik Jana Kupca w Łące,
 • Zaporę i zbiornik na rzece Pszczyna,
 • Zaporę i zbiornik na rzece Wisła w Goczałkowicach,
 • Centrum Goczałkowic Zdroju,
 • Pomnik Poległych żołnierzy września w Ćwiklicach,
 • Tablicę Poświęconą Karolowi Miarce w Pielgrzymowicach – ul. Karola Miarki 10.
help_outline