Rowerem po Żelaznym Szlaku PTTK Jastrzębie-Zdrój

Aktywna S: 2
Regiony:  Śląskie
Cześciowe regiony:  Europa
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

Źródło 
 1. Odznaka turystyczno-krajoznawcza PTTK „Rowerem po Żelaznym Szlaku”, zwana dalej odznaką, została ustanowiona z okazji otwarcia szlaku rowerowego który wytyczyły i zbudowały dla turystów rowerowych gminy Godów, Gołkowice, Jastrzębie-Zdrój, Zebrzydowice oraz Karvina (Republika Czeska).
 2. Odznakę można zdobywać na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz na terenie Republiki Czeskiej. Żelazny Szlak Rowerowy składa się z pięciu odcinków: Godów, Jastrzębie, Zebrzydowice, Karwina oraz Piotrowice koło Karwiny. Odznaka jest dwustopniowa.
  • Srebrna – warunkiem zdobycia odznaki w stopniu srebrnym jest: odbycie trzech wycieczek z uwzględnieniem minimum dwóch odcinków po Żelaznym Szlaku Rowerowym lub uczestnictwo w dwóch rajdach organizowanych przez beneficjentów tego szlaku.
   • Na odznakę w stopniu srebrnym należy zwiedzić sześć obiektów z wykazu.
  • Złota – warunkiem zdobycia odznaki w stopniu złotym jest: odbycie kolejnych pięciu wycieczek z uwzględnieniem wszystkich pięciu odcinków Żelaznego Szlaku Rowerowego
   • Na odznakę w stopniu złotym należy zwiedzić dziesięć obiektów z wykazu.
 3. Weryfikacja odznaki przeprowadzana jest na podstawie dowolnie prowadzonej kroniki, która powinna zawierać datę , przebieg trasy i wykaz zwiedzanych obiektów oraz potwierdzenie lub zdjęcie.
 4. Odznakę weryfikuje Oddział PTTK w Jastrzębiu-Zdroju ul. Harcerska 14B, gdzie można odpłatnie nabyć odznakę.
 5. O przyznanie odznaki mogą również ubiegać się uczestnicy co najmniej trzech Rajdów Rowerowych „Żelazny Szlak Rowerowy” organizowanych przez Komisję Turystyki Kolarskiej w Jastrzębiu-Zdroju, pod warunkiem uzyskania potwierdzenia uczestnictwa.
 6. Przy zdobywaniu odznaki obowiązują potwierdzenia terenowe uzyskane w miejscowych obiektach PTTK, urzędach, instytucjach, posterunkach policji, , urzędach pocztowych, itp. W przypadku braku możliwości ich uzyskania, dopuszczalne jest wykonanie zdjęcia turysty ubiegającego się o odznakę w miejscu lub na tle charakterystycznego obiektu związanego z trasą (selfie).
 7. Wycieczki odbyte przez turystę ubiegającego się o odznakę, mogą być jednocześnie zaliczane na inne odznaki turystyczne PTTK.
 8. Wykaz miejsc obowiązkowych do potwierdzeń odbytych wycieczek:
  • Odcinek Godów: strefa rekreacyjna, za UG, Gminne Centrum Kultury, Łaziska, kościół drewniany p.w. Wszystkich Świętych, Gołkowice, Kościół drewniany p.w. św. Anny, Kościół Ewangelicko Augsburski (ul. Cmentarna) Centrum Informacji Turystycznej
  • Odcinek Jastrzębie: dawna dzielnica pouzdrowiskowa Zdrój (Dom Zdrojowy, Ośrodek Wypoczynku Niedzielnego (OWN), Muzeum Dzwonków, Kościół p.w. Najświętszej Marii Panny, Kościół w Moszczenicy pw. Matki Boskiej Różańcowej, ul. Komuny Paryskiej: Kaplica św. Jana Nepomucena, ul. Armii Krajowej: familoki kolejowe i pomnik
  • Odcinek Zebrzydowice, Kościół p.w. Wniebo Wzięcia NMP, Zamek w Zebrzydowicach, staw Młyńszczok , Kościół p.w. Narodzenia N M P w Kończycach,
  • Odcinek Karwina, (R. Cz.): Pałac Frysztat, Uzdrowisko Darkov, Park Bożeny Nemcovej, Rynek Frysztat, Most Bohaterów Sokolova.
  • Odcinek Piotrowice koło Karwiny, zameczek w Piotrowicach z parkiem, kościół drewniany Marklowice Dolne
 9. W przypadku odwiedzania miejsc położonych poza granicami kraju, mają zastosowanie przepisy związane z przekraczaniem granicy państwa.
 10. Odznakę mogą zdobywać wszyscy turyści, którzy ukończyli 8 rok życia, niezależnie od rodzaju uprawianej turystyki.
 11. Regulamin od 01.06.2022.
help_outline