Setka PTTK Bochnia

Aktywna S: 1 16.10.2023–31.07.2028
Regiony:  Polska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Regulamin

Źródło

W związku z obchodami 95 rocznicy założenia Oddziału PTTK w Bochni i przewidywaną za pięć lat okrągłą, setną rocznicą, Zarząd Oddziału PTTK w Bochni ustanawia odznakę Turystyczną „SETKA” "Stuletnia Epoka Turystyczno - Krajoznawczej Aktywności" (zwana dalej odznaką).

1.

 1. Odznaka ma na celu popularyzację turystyki górskiej pieszej
 2. Odznakę mogą zdobywać wszyscy, niezależnie od tego, czy są członkami PTTK, sympatykami, czy osobami niezwiązanym z PTTK
 3. Nie ma ograniczeń wiekowych dla osób chcących zdobywać odznakę
 4. Odznaka może być zdobywana na terenie pogórzy oraz gór na terenie Polski oraz poza jej granicami.
 5. Termin zdobywania odznaki to 16.10.2023 – 31.07.2028
 6. Ostateczny termin dostarczenia materiałów do weryfikacji odznaki to 14.08.2028
 7. Uprawnionym do weryfikacji odznak jest PTTK Oddział w Bochni

2. Zasady zdobywania odznaki

 1. Aby zdobyć odznakę „SETKA” należy w wyznaczonym okresie (16.10.2023 – 31.07.2028) odbyć wycieczki jedno lub wielodniowe i obliczać różnice pokonanych wzniesień (wzwyż)
 2. Każdy dzień obliczamy osobno.
 3. Suma przewyższeń wymagana do zdobycia odznaki to 100 km
 4. Trasy pokonywane w celu zdobycia odznaki nie mogą się powtarzać (można iść tą samą trasą w różne strony, ale powtórzenie tej samej trasy nie będzie zaliczane do punktacji)
 5. Zasady punktacji:
  • za każdy kilometr przewyższenia dostajemy 1 punkt (przykładowy przelicznik: 100m przewyższenia to 0,1 punktu, 1000 m przewyższenia to 1 punkt)
  • Punkty zaokrąglają się do dwóch miejsc po przecinku – liczymy pełne wartości
  • (przykład: podczas wycieczki pokonaliśmy trasę o długości 12 km i przewyższenie na trasie było 537 m. Punkty, które zdobędziemy to 0,53 punktu)
  • by zdobyć odznakę należy zdobyć 100 punktów
 6. Jest możliwe zdobywanie odznaki również używając nart skiturowych lub biegowych albo splitboardu. Suma zdobytych w taki sposób punktów nie może przekroczyć 50% wszystkich zdobytych punktów.
 7. Podczas wędrówek należy zdobywać potwierdzenia odbytych tras

3.

 1. Potwierdzenie odbytej wycieczki i zdobytych punktów przewyższenia należy dokumentować na jeden z wybranych sposobów:
  1. Dzienniczek. Aby zdobyć odznakę należy prowadzić dziennik wypraw. Może być to duży zeszyt lub skoroszyt. Należy tam wpisać:
   • datę odbycia wycieczki
   • opisać trasę – punkt początkowy, końcowy, punkty pośrednie
   • wpisać długość trasy oraz przewyższenie całkowite – przeliczyć na punkty wg. § 2 pkt. 5
   • zamieścić 1-3 zdjęć z odbytej wycieczki. Na zdjęciu powinna być widoczna osoba zdobywająca odznak
  2. „Strava”. Aby zdobyć odznakę należy używać aplikacji “Strava”. Aplikacja ta jest dostępna na telefony z systemem Android oraz Apple. Wystarczy używać wersji darmowej, bo w niej jest wszystko co jest potrzebne w tym przypadku. Podczas wędrówki włączamy nagrywanie trasy (musi być włączona lokalizacja w telefonie), a po odbytej wycieczce „udostępniamy” trasę na e-maila: setka.pttk.bochnia@gmail.com
   • e mail tytułujemy swoim imieniem i nazwiskiem
   • w załączniku z aplikacji „Strava” powinna być widoczna mapa wraz długością, czasem oraz przewyższeniami na trasie
   • w e-mailu należy wpisać góry w jakich wycieczka się odbyła oraz dodatkowo dołączyć 1-3 zdjęć z odbytej wycieczki. Na zdjęciu powinna być widoczna osoba zdobywająca odznakę.
   • W przypadku takiego sposobu weryfikacji można wysyłać trasy na bieżąco, bez czekania na zdobycie całego kompletu punktów. Będą tworzone katalogi wraz z danymi oraz punktami dla każdego zdobywcy
   • zdjęcia wysłane w e-mailu będą wykorzystane tylko do celów weryfikacji odznaki. Nie będą używane ani udostępniane w żaden inny sposób

4.

 1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Oddziału PTTK w Bochni

5.

 1. Wzór odznaki zostanie wybrany w konkursie/głosowaniu na facebooku na profilu PTTK Bochnia
 2. Koszty odznaki będą podane po spełnieniu warunków z punktu § 5 pkt. 1