Skarby Górali Questy - Wyprawy Odkrywców

Aktywna S: 4
Regiony:  Małopolskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień popularny
Stopień popularny
Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

Źródło  (Kopia)

I. Postanowienia ogólne

 1. Program Questy – Wyprawy Odkrywców ustanawia Odznakę questową „Wyprawy Odkrywców po Skarby Górali”, zwaną dalej odznaką.
 2. Odznaka służy upowszechnianiu questów oraz popularyzacji walorów krajoznawczych i turystycznych regionu południowej Małopolski.
 3. Osoba zdobywająca odznakę, zobowiązana jest do przestrzegania prawa i norm zwyczajowych obowiązujących w Polsce. Zdobywając odznakę należyz poszanowaniem odnosić się do zasobów dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

II. Stopnie odznaki i warunki jej zdobywania

 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 6 roku życia.
 2. Odznakę zdobywa się wyłącznie na obszarze południowej Małopolski.
 3. Odznaka jest ustanowiona w następujących stopniach:
  • popularna,
  • brązowa,
  • srebrna,
  • złota.
 4. Odznakę zdobywa się i przyznaje kolejno w poszczególnych stopniach, rozpoczynając od stopnia popularnego.
 5. O przyznanie odznaki może ubiegać się każdy, kto ma konto w serwisie questy.org.pl i wykaże w sposób określony w niniejszym regulaminie, że ukończył określoną liczbę questów z grupy „Skarby Górali” dostępnych:
  • na portalu questy.org.pl i w aplikacji mobilnej Questy – Wyprawy Odkrywców pod linkiem: https://questy.com.pl/#grupa-skarby-gorali
  • na portalu www.skarbygorali.pl i w aplikacji „Skarby Górali”.
 6. Podstawowym dowodem ukończenia questów są dane zawarte w serwisie questy.org.pl (questy ukończone z aplikacją mobilną „Skarby Górali” są automatycznie rejestrowane na koncie użytkownika w serwisie questy.org.pl). Zdobywający odznakę nie ma obowiązku prowadzenia własnego rejestru czy też Paszportu Odkrywcy / Kroniki Góralskich Skarbów, ale może to robić dla własnej wygody.
 7. Szczegółowe warunki do spełnienia, dla zdobycia odznaki w danym stopniu, są następujące:
  Odznaka Wymagana łączna liczba ukończonych questów Dodatkowe warunki
  Książka „Skarby Górali. Poznaj Górala spoza Podhala” 10 Maksymalnie 2 questy wirtualne
  Odznaka popularna 5 Maksymalnie 1 quest wirtualny
  Odznaka brązowa 15 Maksymalnie 2 questy wirtualne
  Odznaka srebrna 50 Maksymalnie 5 questów wirtualnych
  Odznaka złota 100 Maksymalnie 10 questów wirtualnych
 8. Zachęca się do zdobywania odznaki jednocześnie ze zdobywaniem innych odznak questowych i krajoznawczych.

III. Tryb przyznawania odznaki

 1. Jeśli użytkownik spełnia wymagania regulaminu, fakt zdobycia odznaki w danym stopniu potwierdzany jest stosownym powiadomieniem i wygenerowanym przez system kodem na koncie użytkownika na portalu questy.org.pl.
 2. Po potwierdzeniu zdobycia odznaki zainteresowani mogą nabyć odznakę w danym stopniu. Dystrybucja odznak odbywa się poprzez biuro Fundacji Mapa Pasji. Użytkownik, który chce złożyć zamówienie na nagrodę lub odznakę, wysyła wiadomość z podaniem swojego loginu na portalu questy.org.pl oraz kodu do odznaki na adres biuro@mapapasji.pl.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Program Questy – Wyprawy Odkrywców zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie odznaki bez podawania przyczyn. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania w regulaminie.
 2. Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga zespół programu Questy - Wyprawy Odkrywców.
help_outline