Śladami Alfreda Olszewskiego PTTK Legnica

Aktywna S: 1
Regiony:  Dolnośląskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. Odznaka „Śladami Alfreda Olszewskiego” jest odznaką regionalną Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Legnicy.
 2. Celem ustanowienia odznaki jest upamiętnienie i pielęgnowanie pamięci o Alfredzie Olszewskim (1859-1909), pruskim szlachcicu polskiego pochodzenia, który repolonizował się pod wpływem twórczości Henryka Sienkiewicza.
 3. Odznaka jest jednostopniowa.
 4. Odznaka może być przyznana honorowo za zasługi na polu popularyzacji osoby Alfreda Olszewskiego.
 5. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony. Do odznaki zaliczane będą obiekty zwiedzone w przeszłości, tj. przed datą wejścia niniejszego regulaminu w życie.
 6. Odznakę uzyskuje się poprzez zwiedzenie obiektów z załączonego wykazu.
 7. Podstawą weryfikacji jest książeczka (kronika wycieczek) prowadzona indywidualnie przez zdobywającego odznakę, w której powinny być zawarte podstawowe informacje: data wycieczki i miejsce na potwierdzenia. Dopuszcza się wszelkie elektroniczne wersje kroniki.
 8. Potwierdzeniem zwiedzenia określonego miejsca jest zdjęcie ubiegającego się o odznakę na tle danego obiektu. Potwierdzeniem mogą być także pieczątki z obiektów turystycznych, lokali gastronomicznych, sklepów, urzędów, itp. Ponadto potwierdzeniem mogą być podpisy przewodników turystycznych, przodowników turystyki kwalifikowanej, instruktorów krajoznawstwa, opiekunów wycieczek, itp.
 9. Ubiegający się o odznakę po zebraniu potwierdzeń przedstawia kronikę do weryfikacji w Oddziale PTTK w Legnicy. Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie, a osoba zdobywająca odznakę ponosi ewentualne koszty przesyłki oraz koszty zakupu odznaki.
 10. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji regulaminu rozstrzyga Komisja Krajoznawcza Oddziału PTTK w Legnicy, tel. 697 493 291.
 11. Regulamin odznaki został przyjęty na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK w Legnicy Uchwałą Nr 2/XII/2021 z dnia 20.12.2021 r. i wchodzi w życie z dniem 01.04.2022 r.

Pomysłodawca odznaki, autor regulaminu: Marek Rabski
Konsultacje merytoryczne: Edward Wiśniewski

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)
Numer Obiekty
1 LEGNICA – Muzeum Miedzi, pamiątki związane z Alfredem Olszewskim.
2 LEGNICA – V LO, ul. Senatorska 32, do dawnej szkoły rolniczej uczęszczały wnukowie Olszewskiego.
3 LEGNICA – ulica Alfreda Olszewskiego.
4 KOŚCIELEC (gm. Krotoszyce) – kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i tablica z brązowym medalem (proj. Edward Haupt, Poznań) A. Olszewskiego ufundowana przez Ignacego Mosia z Poznania.
5 KOŚCIELEC – grobowiec Olszewskich na terenie cmentarza, obok kościoła.
6 KOŚCIELEC – Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza.
7 WARMĄTOWICE SIENKIEWICZOWSKIE (gm. Krotoszyce) – tablica pamiątkowa poświęcona A. Olszewskiemu umieszczona w murze przed pałacem.
8 WARMĄTOWICE SIENKIEWICZOWSKIE - pałac, dawna siedziba rodu Olszewskich. Obecnie własność rodziny Rabkowskich.
9 CHEŁMIEC (gm. Męcinka) – relikty dawnej siedziba rodu Czettritz, zachowany park. W 1942 r. Gotthadt v. Czettritz zawarł związek małżeński z Gabrielą, córką Dragi i Henryka v. Zedlitz.
10 NOWY KOŚCIÓŁ (gm. Świerzawa) – kościół pw. Matki Bożej Różańcowej (dawniej ewangelicki). Gniazdo rodowe Zedlitzów (pałac nie zachował się), pochodził stąd mąż Dragi (córki Alfreda Olszewskiego).
11 ŚWIERZAWA - kościół pw. św. Jana i św. Katarzyny.
12 GOZDNO (gm. Świerzawa) – pozostałości dawnego folwarku, własność v. Zedlitzów z Nowego Kościoła. Baron Wilhelm v. Zedlitz sprawował opiekę nad młodą Gabrielą – żoną Alfreda Olszewskiego.
13 GOZDNO - wieża widokowa na Zawadnej.
14 WOJCIESZÓW DOLNY - w pałacu przy ul. B. Chrobrego 241 urodziła się Gabriela, żona Alfreda Olszewskiego. Obecnie własność Edwarda Sikory.
15 WOJCIESZÓW DOLNY – kościół protestancki (częściowo ruina), obok pałacu, miejsce ślubu Alfreda Olszewskiego z Gabrielą.
16 WOJCIESZÓW GÓRNY – pałac, ul. Miedziana 4/B. Chrobrego 15, miejsce częstych odwiedzin Alfreda Olszewskiego, mówiono tu po polsku, słuchano muzyki Chopina. Obecnie Spec. Ośrodek Szkol.-Wych. „Miłek”.
17 WOJCIESZÓW GÓRNY – grobowiec „w skale” na stoku Góry Strożna, niedaleko pałacu, miejsce spoczynku właścicieli pałacu - rodziny Busse.
18 JELENIA GÓRA – CIEPLICE ŚLĄSKIE-ZDRÓJ – w willi przy ul. Mieszka I Nr 19 mieszkał Oskar Olszewski – ojciec Alfreda Olszewskiego.
help_outline