Śladami bielsko-bialskiego PTT PTT Bielsko-Biała

Aktywna S: 1 Od 01.01.2014 do 31.12.2024
Regiony:  Małopolskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło 

Na zebraniu Zarządu Oddziału PTT w Bielsku-Białej w dniu 8 lipca 2014 r., z okazji jubileuszu 90-lecia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Bielsku-Białej ustanowiono nową odznakę krajoznawczo-turystyczną PTT „Śladami bielsko-bialskiego PTT”. Autorem projektu odznaki jest Szymon Baron, a regulamin opracowali Szymon Baron i Dariusz Kojder.

 1. Odznaka krajoznawczo-turystyczna PTT „Śladami bielsko-bialskiego PTT” jest jednostopniowa.
 2. Celami OKT PTT „Śladami bielsko-bialskiego PTT” są:
  • popularyzacja turystyki górskiej w Beskidach,
  • poznawanie walorów przyrodniczych i kulturowych Beskidów,
  • przybliżenie historii Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego działającego na terenie Bielska-Białej w latach 1924-1950 oraz po reaktywacji Oddziału PTT w Bielsku-Białej od roku 1990.
 3.  
  1. O przyznanie OKT PTT „Śladami bielsko-bialskiego PTT” można ubiegać się po spełnieniu warunków niniejszego regulaminu.
  2. Warunkiem przyznania OKT PTT „Śladami bielsko-bialskiego PTT” dzieciom w wieku do 15 lat jest odbywanie wycieczek pod opieką pełnoletnich, doświadczonych turystów górskich.
  3. OKT PTT „Śladami bielsko-bialskiego PTT” można zdobywać na wycieczkach odbytych od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2024 r., a więc do roku jubileuszu 100. rocznicy utworzenia Koła PTT w Bielsku.
 4. Aby zdobyć OKT PTT „Śladami bielsko-bialskiego PTT” należy odwiedzić minimum 14 z 15 miejsc związanych z historią bielsko-bialskiego PTT:
  1. Koło/Oddział PTT w Bielsku (1924-1939):
   1. Stożek
   2. Wielka Racza
   3. Przełęcz Przegibek
   4. Zwardoń
   5. Przełęcz Salmopolska
  2. Koło/Oddział PTT w Białej (1926-1939):
   1. Hala Miziowa
   2. Markowe Szczawiny
   3. Magurka
   4. Żar
   5. Trzy Kopce
  3. Oddział PTT w Bielsku-Białej (1945-1950):
   1. Szyndzielnia
   2. Błatnia
   3. Kozia Góra
  4. Oddział PTT w Bielsku-Białej (po reaktywacji, od roku 1990):
   1. lokal Oddziału PTT w Bielsku-Białej
   2. Chata pod Kwiatkiem w Zawoi
 5. Poświadczenia odwiedzenia miejsc podanych w pkt 3 regulaminu dokonuje się w książeczkach OKT PTT „Śladami bielsko-bialskiego PTT”.
  1. Poświadczeniami są:
   • pieczątki z odwiedzanych obiektów,
   • czytelne podpisy przewodników górskich, przewodników GOT PTT, ratowników górskich, instruktorów PZA, strażników parków narodowych, kierowników wycieczek; podpisy powinny być uzupełnione numerem legitymacji i (w przypadku posiadania) pieczątką,
   • fotografie uwidaczniające ubiegającego się o OKT PTT „Śladami bielsko-bialskiego PTT” obok odwiedzanych obiektów.
  2. Książeczki OKT PTT „Śladami bielsko-bialskiego PTT” można nabyć w Oddziale PTT w Bielsku-Białej (szczegóły na stronie internetowej: www.bielsko.ptt.org.pl).
 6. Po zebraniu potwierdzeń wymaganych w pkt 3 regulaminu, ubiegający się o OKT PTT „Śladami bielsko-bialskiego PTT” przedstawia książeczkę OKT PTT „Śladami bielsko-bialskiego PTT” komisji weryfikacyjnej GOT PTT przy Oddziale PTT w Bielsku-Białej osobiście, bądź przesyłając pocztą, załączając zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym.
  1. Ustala się ostateczny termin przedłożenia książeczki OKT PTT „Śladami bielsko-bialskiego PTT” na dzień 31 marca 2024 r. (w przypadku wysyłki pocztą decyduje data stempla pocztowego).
 7. Po zweryfikowaniu i otrzymaniu potwierdzenia w książeczce OKT PTT „Śladami bielsko-bialskiego PTT”, OKT PTT „Śladami bielsko-bialskiego PTT” można nabyć w Oddziale PTT w Bielsku-Białej lub zamówić pocztą dokonując wpłaty na konto Oddziału PTT w Bielsku-Białej (szczegóły na stronie internetowej: www.bielsko.ptt.org.pl).
 8. Nadzór nad OKT PTT „Śladami bielsko-bialskiego PTT” pełni Komisja GOT PTT przy Oddziale PTT w Bielsku-Białej, która przygotowuje regulamin zdobywania OKT PTT „Śladami bielsko-bialskiego PTT”, dokonuje jego korekty w miarę potrzeb i opracowuje wzory dokumentacji. Ustalenia Komisji GOT PTT podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Oddziału PTT w Bielsku-Białej.
 9. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji GOT PTT przy Oddziale PTT w Bielsku-Białej.
 10. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Zarządu Oddziału PTT w Bielsku-Białej.
help_outline