Śladami Jakuba Wędrowycza Były Oddział Wojskowy PTTK Chełm

Aktywna S: 5
Regiony:  Lubelskie
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień popularny
Stopień popularny
Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty
Stopień honorowy
Stopień honorowy

Regulamin

 1. Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.
 2. Odznakę może zdobywać każdy użytkownik serwisu opencaching.pl bez względu na wiek i przynależność do PTTK oraz osoby nie zainteresowane serwisem (których nie obowiązują wytyczne tego serwisu- zdobywają odznakę według obowiązujących zasad, przyjętych w regulaminie innych odznak krajoznawczych PTTK).
 3. Celem odznaki jest popularyzacja, promocja obiektów krajoznawczych odwiedzanych przez bohatera opowiadań Jakuba Wędrowycza, napisanych przez pana Andrzeja Pilipiuka.
 4. Odznaka posiada 5 stopni: popularny, brązowy, srebrny, złoty i honorowy.
 5. Na każdy stopień odznaki należy zwiedzić po pięć miejscowości, w których opisane są obecności bohatera Jakuba Wędrowycza (Załącznik do regulaminu odznaki). Raz zwiedzona miejscowość nie może się powtarzać w pozostałych stopniach odznaki.
 6. Czas zdobywania odznak na poszczególne stopnie jest nieograniczony.
 7. Ubiegający się o odznakę ma obowiązek prowadzenia własnego rejestru znajdowanych skrzynek, w postaci Kroniki Odznaki.
 8. W Kronice, ubiegający się o odznakę przygotuje listę skrzynek geocache, znalezionych w terenie uwzględniając takie dane jak data znalezienia i nazwa skrzynki geocache. Dotyczy keszerów.
 9. Weryfikator zastrzega sobie prawo wyrywkowej kontroli wpisów w zaliczonych skrzynkach geocache. Zgodnie z regulaminem www.opencaching.pl warunkiem zaliczenia skrzynki geocache jest wpis do papierowego dziennika znajdującego się w skrzynce geocache. Brak wpisów w papierowym dzienniku skrzynki może być podstawą do nieprzyznania odznaki aż do czasu uzupełnienia wpisów w papierowych dziennikach znalezionych skrzynek . Dotyczy keszerów.
 10. Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe, nazwę użytkownika ze strony opencaching.pl oraz adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.
 11. Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.
 12. Kroniki do weryfikacji należy przesłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15,-22 - 109 CHEŁM -6
 13. Zweryfikowaną Kronikę wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłka pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.
 14. O odznakę mogą ubiegać się turyści uprawiający różne formy turystyki kwalifikowanej lub inne osoby.
 15. Poszukiwanie skrzynek odbywa się według własnego uznania i na własne ryzyko, autorzy regulaminu odznaki nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w przypadku zaistnienia nieszczęśliwego wypadku podczas poszukiwania skrzynek w miejscach niebezpiecznych.
 16. Autorzy odznaki zastrzegają sobie prawo interpretacji regulaminu odznaki
 17. Autorzy odznaki zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu bez podania przyczyny.
 18. Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą nr 2/2016 z dnia 02.06.2016r, Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie i obowiązuje z dniem podpisania.

KESZER - w rozumieniu opencaching.pl – osoba zarejestrowana na serwisie www.opencaching.pl wykonująca czynności keszerskie i przestrzegająca regulaminu tego serwisu.

Załącznik 1

Wojsławice

 1. Dom Ekonoma, ul. Uchańska – budynek pofolwarczny z ok. 1840r. mieszkanie oficjalistów majątku Polityłów. W okresie PRL i w pierwszych latach po upadku komunizmu mieścił się tu posterunek Milicji Obywatelskiej następnie Policji. W opowiadaniach o Jakubie rezydują tu dwaj niezniszczalnie gliniarze - milicjanci później policjanci – Birski i Rowecki. W piwnicy pod posterunkiem znajdował się areszt wspominany m. In. W tekstach „Psikus” i „Trucizna”. OP8FRM
 2. Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki- miejsce w którym od wielu lat w lipcu, odbywają się „Dni Jakuba Wędrowycza”. OP868Y
 3. Ruiny oranżerii – ul. Szkolna (po drugiej stronie parkingi i boisk szkolnych). W tych ruinach Jakub walczył przybyłym ze wschodu magiem - opowieść „Czarownik Iwan”. OP8FRN
 4. Pomnik Tadeusza Kościuszki – cokół pomnika wykorzystany wtórnie - pierwotnie był to pomnik ku czci cara Aleksandra II. Z tyłu pomnika SA mało czytelne zatarte betonem napisy wykonane cyrylicą. W opowiadaniu „Hochsztapler”, pomnik posłużył Jakubowi do przeniesienia się w przeszłość. OP7C5F.
 5. Synagoga - siedziba muzeum gminnego, dawniej biblioteka tym budynku akcja powieści „Goście” i „Psikus”. OP76E6
 6. Dawny budynek Urzędu Gminy – obok synagogi – w tym budynku rozgrywa się część akcji opowiadania „Wybory”. OP8FRP
 7. Staw przy ul. Uchańskiej – w jego okolicy rozgrywa się akcja opowiadania „Na rybki”. OP8FRQ.
 8. Łąki (na południe od osady, po między Zamczyskiem a ul. Grabowiecką) - tu Jakub starł się z duchem hrabiego (modyfikacja lokalnej legendy wedle której na grobli przez łąki pojawia się duch człowieka w cylindrze i z laską, który bezlitośnie bije nią pijaków). Akcja tej opowieści zawarta jest opowieści „Hrabia” oraz w komiksie „Dobić dziada”. OP8F25
 9. Parking przed rauszem(od strony zachodniej).W okresie PRL i pierwszych dniach dekad III RP znajdowała się tu ciąg handlowy a w pomieszczeniach na jego północnym krańcu – knajpa, która służyła za pierwowzór knajpy, w której rozpoczyna się akcja wielu opowiadań o Jakubie Wędrowyczu. OP8FRR
 10. Ulica Grabowiecka – gdzieś, przy niej znajdował się dom Semona Korczaszki. Ukrytym w stodole sterowcem bohaterowie odlecieli stąd do Egiptu. Powieść „Pole trzcin”. OP76E8
 11. Plac targowy – położony w północno – zachodniej części placu, sklep z narzędziami rolniczymi „wystąpił” w opowiadaniu „Hiena”. Na placu miała miejsce m. in. Akcja opowiadania „Kura’. OP8FRS
 12. Krzyżówki, ul. Grabowiecka1 – Hurtownia materiałów budowlanych. Miejsce, w którym było gospodarstwo rodziny Pilipiuków, które posłużyło za pierwowzór gospodarstwa rodziny Paczenków – bohaterów powieści „Norweski dziennik”. Z tamtych czasów pozostała tylko stodoła. Bardzo nerwowy i nieprzyjemny gospodarz. OP8FRW.
 13. Biała Góra – wjazd do Wojsławic od strony Chełma. Tu bohater opowiadań p. Pilipiuka, miał plantację malin, Akcja opowieści „Weźmiesz czarno kur…”. OP8FS0
 14. Cmentarz parafialny, ul. Chełmska- miejsce „pracy” Jakuba Wędrowycza, który rozkopywał tu groby w poszukiwaniu wampirów. To tu rozgrywa się początek pierwszego opowiadania o Jakubie –„Hiena”. Cmentarz występuje też w innych opowiadaniach m, in. w tekście „Duch”. OP7A7D
 15. Pomnik Jakuba Wędrowycz- ul. Krasnystawska 81 trzymetrowej wysokości rzeźba drewniana, wzniesiona dzięki fanom prozy Andrzeja Pilipiuka.OP775C
 16. Wąwóż „Szubienica” (za kapliczką św. Michała Archanioła, po lewej stronie w kierunku Krasnystawu) „Złe miejsce” występujące w opowiadaniu o Jakubie m.in. w „Głowica”. Po przeciwnej stronie drogi stała kiedyś cegielnia, której akcja została opisana w opowiadaniu „Czortek”. OP8FS1
 17. Zarowie (obok przysiółka Zarowie) – cmentarz z I wojny światowej – W tym miejscu Jakub wpadł w pułapkę i omal nie został zamordowany przez wampiry, Opowiadanie „Czarownik Iwanow. OP8F26

Okolice Wojsławic

 1. Uchanie - pozostałości pałacu - w jego murach Jakub z przyjaciółmi urządzili „Hotel pod Łupieżcą”. OP8FRX
 2. Uchanie - opuszczone gospodarstwo u podnóża góry zamkowej - od strony północnej - tu miał mieszkać czarownik Karwowski. Obecnie Lecznicza zwierząt. OP8FRZ.
 3. Stary Majdan – letni dom śp. p. Barbary Tałandy – Goczałkowskiej- to gospodarstwo posłużyło za pierwowzór gospodarstwa Jakuba Wędrowycza. Poza domem Satu pozostałości piwnicy, w której Jakub, miał pędzić bimber. Toczy się tu również akcja licznych scen z licznych opowiadań o Jakubie oraz fragment trzeciego tomu cyklu opowieści „Norweski dziennik”. OP8FS2

Nieco dalej od Wojsławic.

 1. Chełm – Kino „Zorza” tu Jakub i Semen wysłuchali wykładu o homeopatii. Opowiadanie „Trucizna”. OP806Q
 2. Chełm – muzeum – w magazynie przechowywane jest magiczne lustro Jakuba służące m.in. do skoków w czasie. OP7926
 3. Chełm – cmentarz prawosławny – górka katedralna - na terenie cmentarza toczy się fabuła fragmentu powieści „Czarownik Iwanow” i trzeci tom „Norweskiego Dziennika”. OP8FTA.
 4. Chełm - Zabytkowa Kopalnia Kredy - w niej rozgrywa się fragment powieści „Czarownik Iwanow”. OP506D
 5. Chełm – ul. Lwowska - -wykopaliska archeologiczne – akcja opowieści „Znalezisko”. OP806T
 6. Lublin – Stare Miasto – akcja opowiadania „Cyrograf”. OP7D6D
 7. Lublin - akcja opowiadania „Wesoły szpital”. OP7D8D
 8. Sielec - to w tym miejscu ma akcję opowiadanie „Garnek złota”. OP84QP, OP767C, OP7890, OP769C
 9. Krasnystaw - łąki nad rzekami między Wieprzem a Żółkiewką. – tu Jakub rozpoczął nieudany spływ do Warszawy - opowiadanie „Bestia”. OP8FQN
 10. Królewski Kąt - w zakolu rzeki Bug, okolice Hrubieszowa, rezerwat przyrody „Królewski Kąt” Opowiadanie „Bimbrociąg”. OP8EEP
 11. Tatry – opowiadanie „Jakub na tropach Yeti”. OP82FU