Śladami Kargula i Pawlaka PTTK Legnica

Aktywna S: 1
Regiony:  Dolnośląskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. Odznaka „Śladami Kargula i Pawlaka” jest odznaką regionalną Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Legnicy.
 2. Celem ustanowienia odznaki jest szeroko rozumiane upamiętnianie i pielęgnowanie spuścizny kulturowej, jaką stanowi filmowa trylogia komediowa: „Sami Swoi”, „Nie ma mocnych” oraz „Kochaj albo rzud”. Do realizacji powyższego ma się przyczynid odwiedzaniemiejsc związanych bezpośrednio z w/w filmami, lub upamiętniających postacie Kargula i Pawlaka w inny, pośredni sposób.
 3. Odznaka jest jednostopniowa.
 4. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony. Do odznaki zaliczane będą obiekty zwiedzone w przeszłości, tj. przed datą wejścia niniejszego regulaminu w życie.
 5. Odznakę uzyskuje się poprzez zwiedzenie minimum 10 obiektów z załączonego wykazu. O wyborze obiektów decyduje osoba ubiegająca się o odznakę, przy czym koniecznym warunkiem zdobycia odznaki jest odwiedzenie Muzeum Kargula i Pawlaka w Lubomierzu. Dopuszcza się zaliczanie obiektów nie wymienionych w załączonym wykazie, jeśli mają bezpośredni lub pośredni związek z przedmiotową tematyką.
 6. Podstawą weryfikacji jest kronika wycieczek prowadzona indywidualnie przez zdobywającego odznakę, w której powinny byd zawarte podstawowe informacje: data wycieczki i miejsce na potwierdzenia. Dopuszcza się wszelkie elektroniczne wersje kroniki.
 7. Potwierdzeniem zwiedzenia określonego miejsca jest zdjęcie ubiegającego się o odznakę na tle danego obiektu. Potwierdzeniem mogą byd także pieczątki z obiektów turystycznych, lokali gastronomicznych, sklepów, urzędów, itp. Ponadto potwierdzeniem mogą byd podpisy przewodników turystycznych, przodowników turystyki kwalifikowanej, instruktorów krajoznawstwa, opiekunów wycieczek, itp.
 8. Ubiegający się o odznakę po zebraniu potwierdzeo z wymaganych 10 miejsc przedstawia kronikę do weryfikacji w Oddziale PTTK w Legnicy. Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie, a osoba zdobywająca odznakę ponosi ewentualne koszty przesyłki oraz koszty zakupu odznaki.
 9. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji regulaminu rozstrzyga Komisja Krajoznawcza Oddziału PTTK w Legnicy.
 10. Regulamin niniejszy został przyjęty na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK w Legnicy Uchwałą 1/XII/2021 z dnia 20.12.2021 r. i wchodzi w życie z dniem 01.03.2022 r.

Pomysłodawca odznaki: Andrzej Myka
Autor regulaminu i koncepcji graficznej odznaki: Adam Reszewicz
Konsultacje merytoryczne: Andrzej Myka, Marek Rabski.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)
 1. Muzeum Kargula i Pawlaka w Lubomierzu
 2. Ulica Kargula i Pawlaka w Lubomierzu
 3. Rynek w Lubomierzu - na Rynku nakręcono m.in. sceny targu, gdzie Witia kupił kota, scena ujeżdżania konia, scena przejazdu Pawlaka z dworca do nowego domu.
 4. Domy Kargula i Pawlaka w Dobrzykowicach - filmowe domy Kargula i Pawlaka znajdują się w wiosce Dobrzykowice (12 km od Wrocławia), przy ulicy Szkolnej 16 i 18.
 5. Dom Jadźki i Witi w Nadolicach Małych - dom Jadźki i Witii znajduje się w wiosce Nadolice Małe (15 km od Wrocławia), przy ulicy Zielonej 25.
 6. Stacja kolejowa w Czernicy Wrocławskiej - w Czernicy Wrocławskiej (28 km od Wrocławia) znajduje się stacja kolejowa, na której odbyła się scena powitania brata Pawlaka – Johna (Jaśka).
 7. Prywatne muzeum w Gostkowicach - w miejscowości Gostkowice (28 km od Wrocławia) znajduje się pizzeria „Mikado”, której właściciel jest pasjonatem filmów z Kargulem i Pawlakiem; w prywatnym muzeum zgromadził liczne przedmioty związane z filmami.
 8. Wzniesienie Pawlak - wzniesienie Pawlak znajduje się na czerwonym szlaku „Dookoła Lubina”, na odcinku pomiędzy Dąbrową Środkową a Mlecznem.
 9. Wzniesienie Kargul – jw.
 10. Aleja Bębowa Sami Swoi – jw.
 11. Pomnik Kargula i Pawlaka w Toruniu - pomnik Kargula i Pawlaka w Toruniu zlokalizowany jest przed multikinem Cinema City.
 12. Pomnik Kargula i Pawlaka w Dobrzykowicach - pomnik przedstawiający scenę kłótni Kargula z Pawlakiem przy płocie znajduje się w Dobrzykowicach, przy skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej z Krótką.
 13. Pomnik Kargula i Pawlaka w Suścu – miejscowości, w której urodził się reżyser, Sylwester Chęcioski, znajduje się pomnik Kargula i Pawlaka.
 14. Mural we Wrocławiu - we Wrocławiu, na budynku przy ulicy Hubskiej, w 2020r. odsłonięto mural upamiętniający postaci filmu oraz samego reżysera – Sylwestra Chęcioskiego (mural utworzono z okazji 90-tych urodzin reżysera).
 15. Mural w Zarszynie - w miejscowości Zarszyn, na zabudowaniach w gospodarstwie sołtysa tej wsi, znajduje się mural przedstawiający Kargula i Pawlaka.
 16. Kamieniołom w Sobótce - Strzeblowie - w nieczynnych kamieniołomach w miejscowości Strzeblów (dzielnica Sobótki k/Wrocławia) kręcone były sceny romansu Jadźki z Witią.
 17. Młyn wodny w Sadowicach - w miejscowości Sadowice (gmina Kąty Wrocławskie) kręcono sceny w młynie do filmu „Sami swoi” – to tu Kokeszko strzelał do szabrowników. Dziś budynek młyna już nie istnieje, pozostała jedynie zapora wodna.
 18. Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu - w centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu (w pobliżu Hali Ludowej) znajdują się eksponaty i kostiumy z filmowej trylogii
 19. Mural w Brwinowie - w miejscowości Brwinów (woj. Mazowieckie), przy rondzie Wacława Kowalskiego, na stacji transformatorowej znajduje się mural poświęcony postaci Pawlaka.
 20. Ulica Sami Swoi w Dobrzykowicach
help_outline