Śladami Powstania Warszawskiego PTTK Oddział Międzyuczelniany Warszawa

Aktywna S: 6
Regiony:  Mazowieckie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Regulamin

Źródło  (Kopia)

Postanowienia ogólne

 1. Odznaka została ustanowiona przez Oddział Międzyuczelniany Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie w 2009 roku.
 2. Celem odznaki jest:
  • upamiętnienie wojskowych i cywilnych ofiar Powstania Warszawskiego,
  • dotarcie z informacją o Powstaniu Warszawskim do jak najszerszego grona turystów,
  • promocja turystyki i krajoznawstwa oraz systemu odznak PTTK.
 3. Odznaka posiada sześć stopni:
  • „Mały Powstaniec”,
  • popularny,
  • brązowy,
  • srebrny,
  • złoty,
  • „Gloria Victis”.
 4. Odznakę można zdobywać jednocześnie ze zdobywaniem innych odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych.

Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 6 lat.
 2. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni (nie dotyczy odznaki „Mały Powstaniec”).
 3. Odznakę „Mały Powstaniec” mogą zdobywać wyłącznie dzieci do lat 12.
 4. Warunkiem zdobycia odznaki „Mały Powstaniec” jest zwiedzenie minimum 5 miejsc związanych z najmłodszymi uczestnikami Powstania Warszawskiego zamieszczonych w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu lub przebycie trasy TRInO nr 1/w/18.
 5. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu popularnym jest zwiedzenie minimum 10 klasycznych miejsc związanych z Powstaniem Warszawskim zamieszczonych w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu lub przebycie trasy TRInO nr 1/w/18 orazzwiedzenie Muzeum Powstania Warszawskiego.
 6. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu brązowym jest zwiedzenie dowolnego obwodu AK lub rejonu (grupy rejonów) VIII Obwodu „Obroża” wg podziału z dnia 1 sierpnia 1944 roku.
 7. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu srebrnym jest zwiedzenie kolejnych 2 obwodów AK lub rejonów (grupy rejonów) VIII Obwodu „Obroża” wg podziału z dnia 1 sierpnia 1944 roku.
 8. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu złotym jest zwiedzenie kolejnych 3 obwodów AK lub rejonów (grupy rejonów) VIII Obwodu „Obroża” wg podziału z dnia 1 sierpnia 1944 roku.
 9. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu „Gloria Victis" jest zwiedzenie wszystkich 8 obwodów i rejonów AK wg podziału z dnia 1 sierpnia 1944 roku.
 10. Za zwiedzenie obwodu lub rejonu (grupy rejonów) VIII Obwodu „Obroża” przyjmuje się odwiedzenie na jego obszarze miejsc wymienionych w załączniku nr 3 do niniejszego regulaminu w liczbie podanej w tabeli.
 11. Za zwiedzenie obwodu uznaje się także przebycie związanej z nim trasy TRInO. Materiały do przebycia poszczególnych trasy można pobrać ze strony: http://trino.pttk.pl/trasy – zakładka „Warszawa”.
 12. Przynajmniej 80% obiektów wymaganych do zwiedzenia w ramach obwodu/rejonu powinno pochodzić z wykazu stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Pozostałe obiekty mogą być wybrane według uznania zdobywającego odznakę, pod warunkiem udokumentowania ich związku z Powstaniem Warszawskim i występowania na terenie tegoż obwodu/rejonu.
 13. Obiekt raz zaliczony do zdobywania odznaki w danym stopniu nie może być zaliczony do zdobywania stopni wyższych.
 14. Przy zdobywaniu kolejnych stopni odznaki nie ma ograniczeń czasowych.

Weryfikacja

 1. Podstawą do weryfikacji odznaki jest kronika zwiedzanych obiektów, którą można prowadzić w dowolnej formie. W przypadku formy elektronicznej kronikę należy zapisać na trwałym nośniku, (np. płyta CD lub pendrive).
 2. W kronice powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko, rok urodzenia oraz miejsce zamieszkania zdobywającego odznakę, nazwa obiektu oraz potwierdzenie zwiedzania w dowolnej formie np. własnoręcznie wykonane zdjęcie obiektu, pieczątka, bilet wstępu lub podpis członka kadry programowej PTTK, w szczególności Instruktora Krajoznawstwa PTTK.
 3. Odznakę weryfikuje i dystrybuuje Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie (adres do korespondencji skr. pocztowa 31, 00-001 Warszawa 1, e-mail: weryfikat@om.pttk.pl).

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin oraz wykaz obiektów opracował Radosław Smyk, a zaktualizowali Dariusz Mazurek i Szymon Bijak.
 2. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie w dniu 21 lutego 2022 r. Tracą moc wcześniejsze regulaminy Odznaki Krajoznawczej „Śladami Powstania Warszawskiego”.
 3. Osoby, które rozpoczęły zdobywanie kolejnego stopnia odznaki przed wejściem w życie niniejszego regulaminu, mogą ukończyć je według poprzedniej wersji regulaminu. Każdy kolejny stopień zdobywa się już według zaktualizowanego regulaminu.
Obwód/rejon Minimalna wymagana liczba  miejsc do zwiedzenia w obwodzie/rejonie
I Obwód Śródmieście 40
II Obwód Żoliborz (TRInO nr 5/w/18) 20
III Obwód Wola (TRInO nr 3/w/18) 20
IV Obwód Ochota + VIII Samodzielny Rejon Okęcie (TRInO nr 4/w/18) 15 (11 + 4)
V Obwód Mokotów (TRInO nr 10/w/18) 20
VI Obwód Praga (TRInO nr 2/w/19) 15
VII Obroża (powiat warszawski)
I Rejon Legionowo + II Rejon Marki + III Rejon Rembertów 10
IV Rejon Otwock 10
V Rejon Piaseczno 10
VI Rejon Pruszków + VII Rejon Ożarów 10
Rejon VIII Młociny (w tym Puszcza Kampinoska) 10
Ogółem: 180

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)

Wykaz miejsc do zwiedzenia przy zdobywaniu odznaki „Śladami Powstania Warszawskiego” w stopniu „Mały Powstaniec”

 1. Muzeum Powstania Warszawskiego – dawna elektrownia tramwajowa: Park Wolności z Murem Pamięci, Kaplica Powstańcza, dzwon „Monter”, radiostacja „Błyskawica”, replika „latającej fortecy” B-24 i wiele innych eksponatów, ul. Przyokopowa 28.
 2. Pomnik Powstania Warszawskiego, Plac Krasińskich.
 3. Pomnik Małego Powstańca – wzniesiony według projektu Jerzego Jarnuszkiewicza na chwałę harcerzy – uczestników Powstania Warszawskiego. Powstał ze składek harcerzy. Odsłonięty 1.10.1983 roku., ul. Podwale.
 4. Pomnik w kształcie gąsienicy upamiętniający miejsce wybuchu niemieckiego stawiacza min w dniu 13 sierpnia 1944 r., ul. Jana Kilińskiego 3.
 5. Symboliczny mogiła powstańcza „Antka Rozpylacza" przy ul. Brackiej 5 (w podwórzu) i tablica upamiętniająca jego śmierć od strony ul. Aleje Jerozolimskie 11/19.
 6. Tablica upamiętniająca działalność Harcerskiej Poczty Polowej obsługiwanej przez „Zawiszaków”, ul. Tyniecka 26.
 7. Pomnik „małych powstańców” proj. Jadwigi Zboińskiej-Załuskiej ustawiony na placu przy kościele św. Stanisława Kostki, ul. Hozjusza 2.
 8. Tablica upamiętniająca działalność Harcerskiej Poczty Polowej, ul. Wilcza 35/41.
 9. Obelisk poświęcony baonowi harcerskiemu „Wigry”, Skwer im. batalionu harcerskiego „Wigry”, ul. Gen. W. Andersa (przed kinem „Muranów”).
 10. Tablica upamiętniająca „szczury kanałowe” - młodocianych powstańców utrzymujących łączność kanałową od 8 sierpnia do 29 września 1944 r. Żoliborza ze Starówką i Śródmieściem, ul. Popiełuszki róg ul. Krasińskiego 22.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)

Wybrane miejsca upamiętniające walki powstańcze z podziałem na obwody i rejony

Obwód I – ŚRÓDMIEŚCIE
 1. Plac Krasińskich 1, róg Długiej: tablica upamiętniająca ewakuację kanałem ok. 5300 powstańców Grupy „Północ” przed kapitulacją Starówki do Śródmieścia i na Żoliborz oraz tablica ilustrująca trasę powstańczego szlaku kanałowego.
 2. Park Krasińskich, od strony ulicy Długiej: pozostałości po tzw. pasażu Simonsa, 4 metalowe, skorodowane fragmenty konstrukcji budynku oraz pomnik w formie grupy obelisków. Miejsce to kryje zbiorowy grób powstańczy: 31 sierpnia w zbombardowanym budynku poległo około 200 żołnierzy Grup „Chrobry” i „Chrobry I” oraz cywilów (pamiątkowa tablica).
 3. Ulica Długa 7, d. pałac Raczyńskich: tablica upamiętniająca zamordowanie ok. 430 osób w szpitalu powstańczym.
 4. Ulica Długa 29: reduta powstańcza zwana „Redutą Matki Boskiej”, przy bloku w Al. Solidarności na tyłach Reduty pamiątkowy obelisk przedstawiający rannego powstańca w objęciach Matki Boskiej.
 5. Ulica Długa 18/20: tablica upamiętniająca żołnierzy Legii Akademickiej Szkoły Podchorążych NSZ walczących w baonie „Gozdawa”.
 6. Ulica Miodowa, róg ul. Senatorskiej: obelisk poświęcony żołnierzom baonu AK „Gozdawa”.
 7. Ulica Miodowa 24/26: tablica upamiętniająca miejsce upadku zestrzelonego „Liberatora” KG 8-36 z 31. Dywizjonu Bombowego Południowoafrykańskich Sił Powietrznych SAAF.
 8. Ulica Freta, kościół oo. Dominikanów pw. św. Jacka: w ogrodzie fragment nieotynkowanej ściany celowo zachowanej z tablicą upamiętniająca rozstrzelanie lekarzy i sanitariuszek szpitala, a także tablica upamiętniająca ofiary bombardowania, podpalenia i wysadzenia kościoła (około 1000 osób).
 9. Ulica Freta 16: tablica upamiętniająca śmierć żołnierzy Okręgu Warszawskiego Armii Ludowej.
 10. Ulica Senatorska 18: dwie tablice poświęcona obrońcom „Reduty Kanoniczki” oraz żołnierzy AK 1 Pułku Strzelców Konnych i Zgrupowania „Nałęcz”.
 11. Ulica Senatorska 40: tablica informująca o wyjściu z kanału powstańców w dniu 30 sierpnia 1944 r.
 12. Ulica Senatorska 12/Nowy Przejazd: tablica ilustrująca trasę szlaku kanałowego, którym ewakuowali się powstańcy walczący na Starym Mieście.
 13. Plac Zamkowy, przy Bramie Grodzkiej: kolumna od pomnika Zygmunta III Wazy zniszczona przez Niemców w dniu 2 września 1944 r. ze śladami kul i odłamków z czasów ostatniej wojny.
 14. Ulica Brzozowa: obelisk upamiętniający żołnierzy Armii Ludowej z batalionu im. Czwartaków.
 15. Ulica Podwale, na staromiejskim murze obronnym: tablica upamiętniająca żołnierzy baonu „Gustaw” Zgrupowania AK „Róg”.
 16. Ulica Podwale 23: tablica upamiętniająca żołnierzy baonu AK „Wigry”.
 17. Ulica Piwna 9/11: krucyfiks wydobyty z gruzów w kościele św. Marcina: figura Chrystusa bez ramion, rąk i głowy jako pamiątka po zniszczeniu kościoła. Na dziedzińcu kościoła znajdował się cmentarz powstańczy.
 18. Ulica Dziekania (ściana archikatedry św. Jana Chrzciciela): fragment gąsienicy niemieckiego stawiacza min, który eksplodował na ul. Jana Kilińskiego 13 sierpnia 1944 r.
 19. Ulica Świętojerska 4/10: tablica poświęcona 104 Kompanii Syndykalistów Polskich i żołnierzom Zgrupowania „Róg”, a także upamiętniająca powstańczy szpital, wytwórnię granatów i obóz jeńców.
 20. Ulica Romana Sanguszki 1, Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych: reduta powstańcza blokująca dostęp do Nowego i Starego Miasta, broniona do 28 sierpnia, ślady po kulach na metalowym ogrodzeniu i bramie (2 tablice).
 21. Ulica Bielańska 10/12, Reduta Bank Polski: obelisk poświęcony Zgrupowaniu mjr „Sosny”, znak Polski Walczącej oraz napis „Ramy Pamięci”.
 22. Ulica Barokowa 6: druga siedziba Komendy Głównej AK w dniach 6-13 sierpnia.
 23. Ulica Świętokrzyska 31/Jasna 9, Gmach PKO: siedziba KG AK w dniach 26.08-4.09 (po przejściu kanałami ze Starówki); stąd nadawała powstańcza radiostacja AK „Błyskawica”.
 24. Ulica Złota 7/9: tutaj działało powstańcze kino „Palladium”.
 25. Ulica Krakowskie Przedmieście 3, kościół św. Krzyża: ślady po kulach na epitafium Polikarpa Girsztowta oraz tablica poświęcona bohaterom poległym w czasie II Wojny światowej, w tym w Powstaniu Warszawskim.
 26. Ulica Wybrzeże Kościuszkowskie 43: tablica upamiętniająca zdobycie elektrowni na Powiślu.
 27. Skwer Tadeusza Kahla: obelisk upamiętniający obrońców elektrowni na Powiślu.
 28. Ulica Tamka 1: dwie tablice poświęcone poległym powstańcom – zdobywcom i obrońcom elektrowni na Powiślu.
 29. Ulica Tamka róg ul. Juliana Smulikowskiego: tutaj mieścił się szpital powstańczy; miejsce śmierci o. Michała Czartoryskiego, dominikanina, kapelana Zgrupowania AK „Konrad”, który został wpisany do grona błogosławionych przez Jana Pawła II jako męczennik za wiarę.
 30. Ulica Elektryczna, róg ul. Zajęczej: d. elektrownia na Powiślu, punkt strategiczny; tutaj zbudowano powstańczy samochód pancerny „Kubuś” (tablica).
 31. Ulica Mazowiecka 3/5: tablica ilustrująca trasę powstańczego szlaku kanałowego.
 32. Ulica Konwiktorska 6, przy wejściu na stadion Polonii: tablica poświęcona żołnierzom baonów AK „Zośka” i „Czata 49”.
 33. Ulica Zakroczymska, róg ul. Konwiktorskiej: obelisk poświęcony żołnierzom baonu AK „Zośka”.
 34. Rondo Zgrupowania AK „Radosław” (d. rondo Babka, skrzyżowanie Al. Jana Pawła II i ul. Zygmunta Słomińskiego): obelisk i tablica informacyjna poświęcona Zgrupowaniu AK „Radosław”.
 35. Aleja Solidarności 64: pomnik poświęcony żołnierzom broniącym „Reduty Matki Boskiej”.
 36. Ulica Złota, róg ul. Jana Pawła II: Pomnik Czynu Zbrojnego Zgrupowania AK „Gurt”.
 37. Ulica Żelazna 21: obelisk poświęcony obrońcom tzw. „Żelaznej Reduty” (d. Dworzec Pocztowy), czyli powstańcom ze Zgrupowania „Chrobry II”.
 38. Ulica Żelazna 75 (od ul. Chłodnej): tablica upamiętniająca zdobycie siedziby niemieckiej żandarmerii „Nordwache”.
 39. Ulica Żelazna 18: obelisk upamiętniający żołnierzy zgrupowania „Chrobry II” i kompanii „Warszawianka” NSZ.
 40. Ulica Zgoda 11: tablica ilustrująca trasę powstańczego szlaku kanałowego.
 41. Ulica Towarowa, róg ul. Srebrnej: obelisk upamiętniający walki prowadzone przez zgrupowanie AK „Chrobry II”.
 42. Ulica Srebrna 12: na ścianie Muzeum Woli tablica informująca o punkcie pomocy medycznej zgrupowania „Chrobry II” i cmentarzu powstańczym.
 43. Ulica Wojciecha Górskiego 4: tablica poświęcona żołnierzom baonu AK „Kiliński”.
 44. Ulica Foksal 3/5: tablica informująca o działalności w czasie Powstania szpitala PCK.
 45. Ulica Emiliana Konopczyńskiego 5/7: tablica upamiętniająca powstańczy szpital polowy.
 46. Plac Grzybowski 3/5: obelisk przed kościołem oraz pięć tablic na frontonie kościoła pw. Wszystkich Świętych upamiętniających: Zgrupowanie „Gurt”, „Chrobry II”, „Rum”, baon „Kiliński”, kompanię „Jeremi” oraz wszystkich żołnierzy walczących w Powstaniu.
 47. Ulica Kredytowa 5/7: tablica informująca o stanowisku dowodzenia mjr B. Bolesława Kontryma ps. „Żmudzin”.
 48. Ulica Królewska 14: tablica upamiętniająca redutę powstańczą, a także konspiracyjną wytwórnię broni i tajną szkołę podchorążych AK.
 49. Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1: utrwalone ślady walk powstańczych na ścianie budynku.
 50. Aleje Jerozolimskie 3, Muzeum Wojska Polskiego: na dziedzińcu stoi powstańczy samochód pancerny „Kubuś”, a w środku wiele eksponatów związanych z Powstaniem m.in. czołg „Goliat” oraz katapulta butelek zapalających zrobiona z resoru samochodowego.
 51. Aleje Jerozolimskie 3 (w czasie Powstania przemianowane na Aleje gen. Władysława Sikorskiego), przy bramie Muzeum Wojska Polskiego: tablica poświęcona żołnierzom 3 Dywizji Piechoty 1 Armii WP walczącym na przyczółku we wrześniu 1944 r.
 52. Aleje Jerozolimskie 23: tablica upamiętniająca zabarykadowane przejście łączące Śródmieście Północne i Południowe.
 53. Aleje Jerozolimskie 11/19: tablica upamiętniająca śmierć pchor. Antoniego Godlewskiego ps. „Antek Rozpylacz”.
 54. Aleje Jerozolimskie 105a: tablica upamiętniająca obrońców Reduty Wolnej Rzeczpospolitej.
 55. Ulica Bracka 13, od Alej Jerozolimskich: tablica poświęcona reducie powstańczej „Reduta Kuczyńskich” i barykadzie bronionej przez batalion AK „Sokół”.
 56. Aleje Ujazdowskie 43, róg ul. Wilczej: tablica ilustrująca trasę powstańczego szlaku kanałowego.
 57. Aleje Ujazdowskie, róg ul. Koszykowej: napis na ścianie bocznej budynku Ministerstwa Sprawiedliwości upamiętniający zamordowanych i więzionych żołnierzy AK w więzieniu ówczesnego Ministerstwa Bezpieczeństwa Narodowego.
 58. Ulica Na Skarpie 27, Muzeum Ziemi: tablica informująca o śladach krwi nieznanego powstańca.
 59. Ulica Piękna 19 (d. Piusa XI), budynek tzw. „Małej Pasty”: tablica upamiętniająca zdobycie Stacji Telefonów Miejskich przez żołnierzy baonu AK „Ruczaj”.
 60. Ulica Poznańska 12: tablica pamięci żołnierzy AK batalionu „Zaremba-Piorun” oraz tablica informująca o mszach świętych odprawianych w czasie Powstania (w podwórzu).
 61. Ulica Nowogrodzka 1/3: tablica upamiętniająca siedzibę dowództwa baonu szturmowego AK „Sokół”.
 62. Ulica Nowogrodzka 45: tablica poświęcona rozstrzelanym pracownikom poczty.
 63. Ulica Marii Konopnickiej 6 (gmach YMCA): tablica upamiętniająca walki prowadzone przez żołnierzy baonu AK „Miłosz”.
 64. Skwer im. 3 Batalionu Pancernego „Golski”, ul. Koszykowa, róg ul. Stanisława Noakowskiego.
 65. Ulica Stanisława Noakowskiego 4: tablica informująca o reducie powstańczej, która broniła się przez cały czas trwania Powstania.
II Obwód Armii Krajowej „Żywiciel” – ŻOLIBORZ
 1. Ulica Adama Próchnika, róg ul. Pawła Suzina: tablica poświęcona żołnierzom Organizacji Wojskowej PPS wchodzącym w skład sił obwodu AK „Żoliborz”.
 2. Ulica Adolfa Dygasińskiego 13: ostatnia siedziba komendanta Żoliborza ppłk Mieczysława Niedzielskiego ps. „Żywiciel”.
 3. Park Żołnierzy „Żywiciela”, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki i ul. Harcerska: obelisk poświęcony żołnierzom Zgrupowania AK „Żywiciel”.
 4. Ulica Adama Mickiewicza, róg ul. Gen. Józefa Zajączka: pomnik ku czci żołnierzy AK poległych w ataku na Dworzec Gdański.
 5. Ulica Zygmunta Krasińskiego, róg ul. Ks. Jerzego Popiełuszki: obelisk upamiętniający wspólne boje Armii Krajowej i Armii Ludowej.
 6. Ulica Zygmunta Krasińskiego 20: tablica upamiętniająca żołnierzy 227 plutonu AK Zgrupowania „Żyrafa”.
 7. Ulica Filarecka, róg ul. Zygmunta Krasińskiego 14: tablica upamiętniająca siedzibę żoliborskiego dowództwa AK w czasie Powstania Warszawskiego.
 8. Ulica Wybrzeże Gdyńskie: kamienna płyta ku czci żołnierzy II Dywizji Piechoty I Armii WP, którzy podczas Powstania od 17 do 23 września dokonali w tym miejscu nieudanego desantu z Pragi na Żoliborz.
 9. Ulica Forteczna 4: tablica upamiętniająca konspiracyjną radiostację AK „Łódź podwodna”, którą kierował od 1940 r. do upadku Powstania Jan Rodowicz ps. „Anoda”.
 10. Ulica Grotowska, róg ul. Westerplatte: pomnik powstańców II Obwodu AK „Żywiciel”.
 11. Ulica Gdańska 6a, kościół pw. MB Królowej Polski: tablice na zewnętrznych ścianach upamiętniające żołnierzy zgrupowań AK – „Żaglowiec”, „Żmija”, „Żniwiarz”, „Żubr”.
 12. Ulica Juliusza Słowackiego 52/54: tablica upamiętniająca bastion obronny żołnierzy AK „Żubr”.
 13. Ulica Augusta Cieszkowskiego 1/3: tablica upamiętniająca szpital powstańczy „Żywiciela”.
 14. Ulica Kpt. Stefana Pogonowskiego 28: tablica poświęcona Zgrupowaniu AK „Żaglowiec”.
 15. Ulica Ludwika Mierosławskiego – d. Fort Sokolnickiego w Parku im. Stefana Żeromskiego: na ścianie muru fortu tablica upamiętniająca lekarzy i sanitariuszki powstańczego szpitala AK nr 104.
 16. Ulica Dymińska 10: tablica poświęcona żołnierzom Zgrupowania „Żaglowiec” oraz 21 PP Dzieci Warszawy.
 17. Aleja Zjednoczenia 34: tablica upamiętniająca szpital powstańczy nr 203 obwodu AK „Żywiciel”.
 18. Aleja Armii Krajowej, róg ul. Gdańskiej: pomnik 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK.
 19. Aleja Armii Krajowej, skrzyżowanie z Wybrzeżem Gdyńskim: obelisk upamiętniający żołnierzy
 20. Dywizji Piechoty walczących na Żoliborzu.
 21. Skwer im. Kompanii AK „Żniwiarz”, ulica Tucholska: obelisk upamiętniający żołnierzy AK kompanii Żniwiarz”.
III Obwód AK „Waligóra” – WOLA
 1. Cmentarz Żydowski, ul. Okopowa 49/51: alejka nr 1 – po obu jej stronach pochowano żydowskich uczestników Powstania Warszawskiego; mauzoleum żydowskich żołnierzy poległych w powstaniach i wojnach o wolność Polski.
 2. Cmentarz Ewangelicko-Reformowany, ul. Żytnia 42: przy katakumbach pomnik ku czci żołnierzy batalionu AK „Parasol”, którzy na początku sierpnia walczyli na tym cmentarzu.
 3. Ulica Młynarska 54/58, brama Cmentarza Ewangelickiego: tablica poświęcona żołnierzom baonu AK „Pięść”.
 4. Ulica Młynarska 2: tablica upamiętniająca zamordowanych tramwajarzy na terenie zajezdni.
 5. Ulica Wolska 76, fronton kościoła św. Stanisława parafii św. Wojciecha: tablica informująca o obozie przejściowym dla wysiedlanych mieszkańców Warszawy.
 6. Ulica Wolska 40: obelisk upamiętniający dawny młyn i pałacyk Michla, gdzie w pierwszych dniach Powstania bronili się żołnierze z baonu „Parasol”.
 7. Ulica Wolska, róg ul. Młynarskiej: obelisk poświęcony batalionowi „Waligóra”.
 8. Ulica Wolska 140a, kościół św. Wawrzyńca: na murze tablica upamiętniająca liczne egzekucje powstańców i ludności cywilnej oraz płyta.
 9. Ulica Górczewska, róg ul. Płockiej: Pomnik Pamięci upamiętniający zamordowanych pracowników i chorych Szpitala Wolskiego (tablica i głazy).
 10. Ulica Dzielna 72: pierwsza siedziba Komendy Głównej AK w dn. 1-6 sierpnia w dawnej fabryce Kamlera.
 11. Ulica Mordechaja Anielewicza 34 (d. Gęsia): tablica informująca o wyzwoleniu przez batalion „Zośka” ludności pochodzenia żydowskiego z obozu pracy zwanym Gęsiówką.
 12. Ulica Chłodna 21, kościół św. Karola Boromeusza: tablica poświęcona POS „Jerzyki” i ich dowódcy.
 13. Ulica Karolkowa 49, kościół oo. Redemptorystów: tablica na ścianie frontowej poświęcona zamordowanym księżom oraz na dziedzińcu kompozycja czterech płyt zatytułowana „Męczennikom warszawskiej Woli”.
 14. Ulica Karolkowa 53: tablica upamiętniająca zamordowanych mieszkańców Woli oraz płyta poświęcona 100. Wolskiej Drużynie Harcerskiej.
 15. Skwer im. Wandy Lurie „Polska Niobe”, między ul. Działdowską a ul. Hipolita Wawelberga.
 16. Ulica Okopowa, róg ul. Józefa Mireckiego: obelisk poświęcony żołnierzom Zgrupowania „Radosław”.
 17. Ulica Okopowa 55a: tablica upamiętniająca zakwaterowanie żołnierzy baonu „Zośka”.
 18. Ulica Jana Ostroroga, róg ul. Tatarskiej, na murze Cmentarza Powązkowskiego: trzy tablice poświęcone żołnierzom baonu „Zośka”.
 19. Ulica Spokojna 13: tablica poświęcona dowódcy plutonu „Felek” baonu AK „Zośka” – ppor. phm Konradowi Okolskiemu ps. „Kuba”.
 20. Ulica Ludwiki 3: tablica poświęcona Powstańczemu Oddziałowi Specjalnemu „Jerzyki”.
IV Obwód AK – OCHOTA
 1. Ulica Wawelska 60, róg ul. Uniwersyteckiej: tablica upamiętniająca obrońców Reduty Wawelskiej oraz tablica ilustrująca trasę powstańczego szlaku kanałowego.
 2. Ulica Wawelska 28: głaz upamiętniająca 2. baon szturmowy „Odwet” i 1. szwadron strzelców motorowych.
 3. Ulica Wawelska 5: tablica na ścianie budynku KS „Skra” upamiętniająca członków klubu poległych w Powstaniu Warszawskim.
 4. Ulica Grójecka 38, kościół Niepokalanego Poczęcia NMP parafii św. Jakuba: epitafia żołnierzy AK, witraż upamiętniający Powstańców Warszawskich i gen. Tadeusza Komorowskiego ps. „Bór”.
 5. Ulica Kaliska 11: tablica informująca o Reducie Kaliskiej.
 6. Aleja Bohaterów Września, róg ul. Na Bateryjce: obelisk upamiętniający miejsce rozbicia zestrzelonego Liberatora EV 264 ze 178. Dywizji Bombowej Royal Air Force.
 7. Ulica Juliana Ursyna Niemcewicza 5: tablica upamiętniająca siedzibę sztabu IV Obwodu AK „Ochota”.
 8. Plac Politechniki 1: obelisk poświęcony obrońcom Politechniki.
 9. Ulica Barska 4: tablica informująca o zdobyciu ośrodka „Antonin” przez żołnierzy III Zgrupowania IV Obwodu AK.
 10. Ulica Raszyńska 52: tablica upamiętniająca Jana Stanisława Jankowskiego ps. „Soból” Delegata Rządu RP na Kraj w l. 1943-45.
V Obwód AK – MOKOTÓW
 1. Park im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera: pomnik „Mokotów Walczący” i tablica poświęcona żołnierzom pułku AK „Baszta”.
 2. Ulica Puławska 59: „Marsz Mokotowa” – codziennie rozbrzmiewa o godz. 17 z wieży zegarowej.
 3. Ulica Puławska 103: tablica upamiętniająca płk AK Remigiusza Grocholskiego „Waligórę”.
 4. Park Arkadia, ul. Puławska 113A: tablica/obelisk upamiętniający żołnierzy pułku AK „Baszta” oraz dwie kolumny po kamienicy z ulicy Królewskiej 16, w której w czasie okupacji mieściła się wytwórnia granatów filipinek oraz magazyn broni i amunicji.
 5. Skwer Małkowskich, ul. Puławska: tablica poświęcona 10 pułkowi artylerii Zgrupowania AK „Granat”.
 6. Ulica Puławska 266, u wylotu ul. Wyścigowej: obelisk poświęcony baonowi „Karpaty” pułku AK „Baszta”.
 7. Ulica Zagórna 5, kościół Matki Boskiej Częstochowskiej: panteon AK, pamiątkowe tablice, epitafia i przerdzewiały karabin maszynowy wmontowany w boczną elewację świątyni.
 8. Ulica Solec, róg ul. Bolesława Prusa: tzw. Płyta Desantu na nabrzeżu Wisły upamiętniająca desant oddziałów I Armii WP dokonany w tym miejscu nocami między 15 a 18 września 1944 r.
 9. Ulica Solec 24: tablica informacyjna o ataku plutonu 1140 ze Zgrupowania AK „Konrad” na Most Poniatowskiego.
 10. Ulica Czerniakowska – Skwer Iringha: obelisk upamiętniający powstańca warszawskiego por. phm. Jerzego Gawina ps. „Słoń”.
 11. Ulica Jarosława Dąbrowskiego 6: tablica upamiętniająca miejsce, gdzie znajdował się właz (tablica ilustrująca trasę powstańczego szlaku kanałowego).
 12. Ulica Rakowiecka 26/30: tablica informująca o walkach kompanii O-2 pułku AK „Baszta”.
 13. Ulica Rakowiecka 37, mur Aresztu Śledczego: tablice z opisem wydarzeń z dnia 2 sierpnia 1944 r. – poświęcone pomordowanym więźniom oraz tym, którzy stawili czynny opór hitlerowcom i przyłączyli się do Powstania.
 14. Ulica Seweryna Goszczyńskiego, róg ul. Tynieckiej: obelisk przed budynkiem szpitala upamiętniający zamordowanych powstańców i cywilów w szpitalu.
 15. Ulica Juliana Fałata 6: tablica informująca o tym, że mieszkała w tym domu Krystyna Krahelska ps. „Danuta”, sanitariuszka 1108 plutonu AK i autorka piosenki „Hej chłopcy, bagnet na broń…”.
 16. Ulica Kazimierzowska 60: tablica upamiętniająca walki baonu „Bałtyk” pułku AK „Baszta”.
 17. Ulica Jana Pawła Woronicza 6/8: tablica na budynku szkolnym informująca o zdobyciu go przez żołnierzy pułku AK „Baszta”.
 18. Ulica Balonowa 22, róg ul. Racławickiej: dwie tablice na postumencie poświęcone poległym powstańcom oraz walkom prowadzonym na terenie Fortu Mokotowskiego i radiostacji Warszawa I przez kompanię „0-1” baonu „Olza” pułku AK „Baszta”.
 19. Ulica Promenada, przy ul. Jana III Sobieskiego: tablica i grupa obelisków upamiętniająca powstańczą „Redutę Magnet” bronioną przez kompanię O-2 „Withala” z pułku AK „Baszta”.
 20. Aleja Wyścigowa, róg ul. Bokserskiej: tablica i krzyż upamiętniający śmierć 150 powstańców.
VI Obwód AK „Papież”– PRAGA
 1. Skwer imienia ppłk Antoniego Żurowskiego: obelisk upamiętniający komendanta VI obwodu, między ul. Ratuszową i ul. 11 Listopada.
 2. Park Skaryszewski przy Alei Jerzego Waszyngtona: obelisk poświęcony żołnierzom VI Obwodu AK baonu „Chwackiego”.
 3. Ulica Grochowska 274: tablica pamięci płk AK Antoniego Żurowskiego.
 4. Ulica Grochowska 194/196: d. Budynek Zgromadzenia Albertynów – szpital powstańczy.
 5. Park im. Jana Szypowskiego ps. „Leśnik” – dowódcy Zgrupowania „Leśnik”, ulica Grochowska, róg ul. Kwatery Głównej: obelisk poświęcony „Leśnikowi”.
 6. Aleja Jerzego Waszyngtona, róg ul. Grenadierów: obelisk upamiętniający poległych żołnierzy 21 pułku piechoty Dzieci Warszawy.
 7. Ulica Jagiellońska, róg ul. Batalionu Platerówek: obelisk upamiętniający miejsce rozbicia zestrzelonego Liberatora 831 z 31 dywizjonu bombowego Południowoafrykańskich Sił Powietrznych.
 8. Ulica Brzeska 24: tablica na elewacji gmachu d. Centrali Telefonicznej (filia P.A.S.T.) oraz kotwica Polski Walczącej upamiętniająca zdobycie tego budynku przez żołnierzy AK Obwodu 6-XXVI Rejonu V.
 9. Cmentarz Bródnowski, ul. Św. Wincentego: symboliczna mogiła poległych w Powstaniu na Pradze (aleja 22).
 10. Ulica Skaryszewska 12: dwie tablice poświęcone żołnierzom AK praskiego baonu „Chwackiego” oraz Marianowi Stasiakowi ps. „Maniek”.
 11. Ulica Cyrklowa, kościół św. Apostołów Jana i Pawła: na bocznej ścianie tablica upamiętniająca żołnierzy AK przeprawiających się przez Wisłę na pomoc walczącej Warszawie.
 12. Ulica Bartnicza 2: tablica poświęcona Zgrupowaniu AK 632 i 641.
 13. Ulica Tykocińska 32/34: tablica informująca o działalności powstańczego punktu sanitarnego.
 14. Ulica Ratuszowa 5, kościół MB Loretańskiej: tablica na bocznej ścianie upamiętniająca m. in. żołnierzy VI Obwodu AK „Praga”.
 15. Ulica św. Wincentego 4. Kamień upamiętniający powstańców poległych w szturmie na koszary przy ul. 11 Listopada.
VII Obwód AK Powiat Warszawski „Obroża”

(8 rejonów: 1. Jabłonna – Legionowo; 2. Marki; 3. Rembertów; 4. Otwock; 5. Jeziorna – Piaseczno; 6. Pruszków; 7. Ożarów; 8. Młociny).

 1. Warszawa-Żoliborz, przy skrzyżowaniu ul. Adama Mickiewicza i ul. Gen. Józefa Zajączka, na skwerze umieszczono obelisk kamienny upamiętniający żołnierzy AK z Kampinosu, Żoliborza i Starówki poległym w natarciach na Dworzec Gdański w dniach 20-22 VIII 1944 r.
 2. Warszawa-Bielany, ulica Wólczyńska 64, kościół św. Marii Magdaleny: tablica na zewnętrznej ścianie kościoła poświęcona partyzantom Zgrupowania AK „Kampinos”.
 3. Warszawa-Śródmieście, ulica Hoża 53, kaplica MB Niepokalanie Poczętej (ss. Rodziny Marii): tablica poświęcona żołnierzom Armii Krajowej dowództwa VII Obwodu „Obroża” Warszawa Powiat oraz Zgrupowania „Zaremba Piorun”.
 4. Warszawa-Włochy, Park Kombatantów, ul. Świerszcza 4: obelisk poświęcony mieszkańcom Włoch pomordowanym w czasie II wojny światowej oraz ofiarom NKWD oraz tablica upamiętniająca wydarzenia 16 września 1944 r., kiedy na skwer parkowy Niemcy spędzili około 5-6 tysięcy mężczyzn Włochowian, których poprzez obóz przejściowy w Pruszkowie wywieziono do obozów koncentracyjnych.
 5. Warszawa-Włochy, ul. Tumska 40: tablica upamiętniająca szpital powstańczy służby sanitarnej VII Rejonu „Jaworzyn” VII Obwodu „Obroża” AK.
 6. Warszawa-Włochy, ul Popularna 26, budynek Straży Pożarnej: tablica ku czci strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej poległych w kampanii wrześniowej, Powstaniu Warszawskim, zamordowanych w obozach koncentracyjnych, rozstrzelanych i zastrzelonych na ulicach.
 7. Warszawa-Młociny, ul. Michaliny 10: na skraju lasu obelisk upamiętniający żołnierzy Zgrupowania AK „Kampinos”, poległych w bitwie o lotnisko bielańskie oraz symboliczna mogiła por. „Janusza” (Janusza Langnera), który poległ w tym miejscu w czasie bitwy.
 8. Warszawa-Ursus, ul. Cierlicka, kościół św. Józefa Oblubieńca NMP: pamiątkowe tablice poświęcone żołnierzom AK Zgrupowania „Kordian”, „Madagaskar-Garłuch” oraz „Radosław”.
 9. Warszawa-Ursus, ul. Traktorzystów 1, przy bramie głównej ZM „Ursus”: pomnik z tablicą upamiętniającą obóz przejściowy dla ludności Warszawy wypędzonej po upadku Powstania Warszawskiego.
 10. Warszawa-Ursus, ul. Rakuszanki, cmentarz parafii Piastów w Gołąbkach: mogiły zbiorowe m. in. ludności cywilnej i powstańców warszawskich.
 11. Warszawa-Ursus, ul. Walerego Sławka 9 (teren szkoły podstawowej): pomnik upamiętniający działalność tajnych drużyn harcerskich na terenie Ursusa i okolic w latach 1939-1945 oraz tablice poświęcone dowódcom batalionu AK „Miotła”, kpt. Franciszkowi Wł. Mazurkiewiczowi ps. „Niebora” i por. Witoldowi Przyborowskiemu ps. „Kulesza” poległym w Powstaniu Warszawskim.
 12. Warszawa-Wilanów, ul. Wiertnicza, skwer przy Cmentarzu Wilanowskim: obelisk z pamiątkową tablicą poświęconą żołnierzom pułku AK „Baszta” i batalionu AK „Oaza” poległym na Sadybie.
 13. Warszawa-Wilanów, ul. Wiertnicza, Cmentarz Wilanowski: 7 kwater z 32 mogiłami zbiorowymi powstańców 1944 r., poległych w walkach o Sadybę, głównie z dywizjonu AK „Jeleń”.
 14. Warszawa-Wilanów, ul. Biedronki 1A, kościół św. Anny: dwie tablice poświęcone żołnierzom Batalionów Chłopskich i Rejonu I Wilanów Obwodu VIB Warszawa Powiat Lewobrzeżna oraz żołnierzom AK 5 Rejonu „Gątyń”, Wilanów – Powsin – Jeziorna – Skolimów – Piaseczno – Pyry VII Obwodu „Obroża”.
 15. Warszawa-Powsin, ul. Przyczółkowa: na cmentarzu znajdują się dwie zbiorowe mogiły żołnierzy AK walczących w Lesie Kabackim, Lasach Chojnowskich, a także w grupie odsieczy ppłk Mieczysława Sokołowskiego ps. „Grzymała” (płyta, znak Polski Walczącej i obelisk).
 16. Warszawa-Pyry, ul. Szumiąca, kościół św. Piotra i Pawła: tablice epitafijne i pamiątkowe m. in. poświecone pamięci żołnierzy, łączniczek i sanitariuszek AK 5 Rejonu „Gątyń”, Pyry – Dąbrówka – Piaseczno – Skolimów – Jeziorna – Powsin – Wilanów, walczących w latach 1939-1945 o niepodległość Polski.
 17. Warszawa-Rembertów, ul. Grzybowa 1, kościół Matki Boskiej Zwycięskiej: tablice poświęcone: „Monterowi”, „Wachnowskiemu”, „Tatarowi” oraz innym żołnierzom AK 3 Rejonu „Dęby” walczącym w Powstaniu Warszawskim.
 18. Warszawa-Rembertów, ul. Czerwonych Beretów 3, kościół garnizonowy św. o.o Rafała Kalinowskiego: na frontonie 3 tablice poświęcone żołnierzom 1 i 2 Armii WP oraz dowódcom i żołnierzom Rejonu 3 „Dęby”.
 19. Warszawa-Rembertów, ul. Komandosów 8, Dom Kultury „Rembertów”: tablica poświecona poległym we wrześniu 1944 r. podczas walk o Pragę żołnierzom 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki.
 20. Sulejówek-Miłosna, skwer im. Powstańców Warszawy: pomnik poświęcony żołnierzom AK harcerskiego batalionu „Zośka”.
 21. Warszawa-Wesoła (Stara Miłosna), ul. Borkowska 1, dziedziniec kościoła parafialnego: dwa obeliski poświęcone żołnierzom AK kompanii „Dęby” oraz harcerzom Szarych Szeregów hufca „Wierna rzeka”.
 22. Warszawa-Józefów (Błota), kościół św. Maksymiliana Kolbego: tablica poświęcona żołnierzom AK 4 Rejonu „Koralewo Fromczyn”.
 23. Warszawa-Anin, ul. Rzeźbiarska 46, kościół MB Królowej Polski: tablica poświęcona żołnierzom AK 4 Rejonu „Koralewo Fromczyn”.
 24. Warszawa-Radość, ul. Wilgi, kościół parafialny MB Anielskiej: tablica poświęcona żołnierzom AK Oddziału Dywersji Bojowej „Radość” w 4 Rejonie „Koralewo Fromczyn”.
 25. Legionowo, Osiedle Stefana Batorego: obelisk z tablicą upamiętniającą działalność harcerzy członków Szarych Szeregów oraz poniesione przez nich ofiary w walkach powstańczych na terenie Legionowa.
 26. Legionowo, ul. Władysława Broniewskiego 7: tablica na ścianie budynku szkoły podstawowej upamiętniająca nazwiska harcerzy z Szarych Szeregów.
 27. Legionowo, ul. Jagiellońska 30: tablica pamięci por. AK Wandy Tomczyńskiej ps. „Ala”.
 28. Legionowo, Rondo Armii Krajowej (skrzyżowanie ul. Stefana Batorego i ul. Henryka Siemiradzkiego): Pomnik „Polski Walczącej” symbolizuje okresy walki 1939-1944 i 1944-1989 Armii Krajowej i Solidarności o wolność i suwerenność.
 29. Legionowo, ul. Ks. Jana Ignacego Skorupki, kościół parafialny św. Jana Kantego: tablica pamięci harcerzy Szarych Szeregów Chorągwi Mazowieckiej Hufca w Legionowie oraz 3 tablice z nazwiskami żołnierzy AK.
 30. Legionowo, ul. Słoneczna, róg ul. Polnej: obelisk poświęcony dowódcy I Rejonu VII Obwodu AK „Obroża” płk Romanowi Kłoczkowskiemu ps. „Grosz”.
 31. Chotomów, przy zbiegu ul. Piusa XI i ul. Partyzantów: pomnik poświęcony żołnierzom WP i AK.
 32. Chotomów: tablica w kościele parafialnym poświęcona żołnierzom pułku AK „Marianowo Brzozów” w Legionowie I Rejonu VII Obwodu AK.
 33. Chotomów: na cmentarzu parafialnym groby żołnierzy AK poległych na terenie Chotomowa i Legionowa, m. in. por. Stefana Krasińskiego ps. „Kacper”.
 34. Chotomów, ul. Partyzantów: tablica na frontowej ścianie szkoły podstawowej poświęcona por. Stefanowi Krasińskiemu ps. „Kacper”, poległego w bohaterskiej walce z okupantem w Chotomowie dnia 3 sierpnia 1944 roku".
 35. Marki, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 93, kościół parafialny św. Izydora: dwie tablice poświęcone żołnierzom AK II Rejonu „Celków”.
 36. Pustelnik, ul. Jutrzenki, kościół parafialny MB Królowej Polski: tablica poświęcona mjr Henrykowi Okińczycowi ps. „Bill” – komendantowi II Rejonu „Celków”.
 37. Zielonka, ul. Jagiellońska 10, kościół parafialny MB Częstochowskiej: tablica poświęcona żołnierzom AK VII Obwodu „Obroża” 2 Rejonu „Celków”.
 38. Zielonka, ul. Kolejowa, róg ul. Henryka Sienkiewicza: pomnik w parku poświęcony żołnierzom AK 2 Rejonu „Celków” oraz mieszkańcom Zielonki.
 39. Struga: pomnik poświęcony żołnierzom AK II rejonu przy skrzyżowaniu dróg Warszawa – Białystok i Rembertów – Nieporęt.
 40. Józefów, ul. 3 Maja, kościół Matki Boskiej Częstochowskiej: tablica, obelisk i pomnik poświęcony żołnierzom AK 4 rejonu „Koralewo Fromczyn”.
 41. Józefów, plac przed Urzędem Miasta: pomnik łączniczek AK przedstawiający sylwetkę młodej dziewczyny, symbolizującej patriotyzm i ofiarność tysięcy polskich kobiet walczących podczas II wojny światowej.
 42. Las Mlądzki, Góra Lotników (Mazowiecki Park Krajobrazowy na wysokości Michalina/Józefowa): pomnik lotników alianckich postawiony, w miejscu gdzie w nocy z 14 na 15 sierpnia 1944 r. spadł samolot niosący pomoc powstańczej Warszawie – Liberator KG 939 „A” z 31 dywizjonu bombowego SAAF (Siły Powietrzne Południowej Afryki).
 43. Wiązowna, kopiec przy Urzędzie Gminy: obelisk poświęcony żołnierzom AK VII Obwodu „Obroża” 4 Rejonu „Koralewo Fromczyn”.
 44. Zerzeń, kościół i cmentarz parafialny: tablica poświęcona żołnierzom AK 4 Rejonu „Koralewo Fromczyn” oraz obelisk poświęcony nieznanym żołnierzom poległym w latach 1944-45.
 45. Malcanów: tablica na budynku szkoły podstawowej poświęcona ppor. Marianowi Mazowieckiemu ps. „Ludomir” – dowódcy 4 kompanii 4 Rejonu „Koralewo Fromczyn”.
 46. Karczew, kościół parafialny św. Wita: kaplica z tablicami poświęcona ofiarom II wojny światowej, m. in. żołnierzom AK 4 Rejonu „Koralewo Fromczyn”.
 47. Otwock, ul. Armii Krajowej, Skwer im. Szarych Szeregów: obelisk poświęcony żołnierzom AK 4 Rejonu „Koralewo Fromczyn” oraz harcerzom z Szarych Szeregów hufca „Sosna” w Otwocku.
 48. Otwock, kościół św. Wincentego A’Paulo: tablica pamięci komendantów AK 4 Rejonu „KoralewoFromczyn” oraz żołnierzom AK.
 49. Chojnów – Lasy Chojnowskie: pomnik pułku AK „Baszta” na polanie w Pilawie.
 50. Chojnów, przy drodze prowadzącej przez wieś: płyta z piaskowca upamiętniająca 23 Polaków zamordowanych przez Niemców w odwecie za nieudaną akcję zniszczenia oddziałów AK w Lasach Chojnowskich 25 sierpnia 1944 r. pod Zimnymi Dołami.
 51. Klarysew, ul. Słoneczna, kościół parafialny Św. Bożej Rodzicielki Maryi: tablica upamiętniająca walki w czasie Powstania Warszawskiego Samodzielnego Batalionu Narodowych Sił Zbrojnych im. brygadiera Czesława Mączyńskiego.
 52. Mirków, kościół św. Józefa: tablica poświęcona Samodzielnemu Batalionowi Narodowych Sił Zbrojnych, od 1944 r. AK, im. Czesława Mączyńskiego.
 53. Piaseczno, ul. Chyliczkowska, róg ul. Zenona Przesmyckiego: obelisk poświęcony pamięci 40 rozstrzelanych powstańców warszawskich.
 54. Piaseczno, ul. Tadeusza Kościuszki, cmentarz parafialny: kwatera poświęcona pamięci poległych w wojnie w 1939 r., w czasie okupacji i w Powstaniu Warszawskim.
 55. Piskórka (gmina Prażmów): obelisk z tablicą upamiętniający bitwę stoczoną w czasie Powstania Warszawskiego 11 sierpnia 1944 roku z atakującymi Niemcami przez powstańcze oddziały VII Obwodu AK "Obroża" Rejon V „Gątyń”, batalionu „Krawiec” oraz kompanii leśnej „Szary” Samodzielnego Batalionu im. Czesława Mączyńskiego.
 56. Słomczyn: na miejscowym cmentarzu pomnik poświęcony pamięci żołnierzy II wojny światowej i żołnierzy AK 5 Rejonu „Gątyń” VII Obwodu „Obroża”.
 57. Słomczyn, kościół św. Zygmunta: tablica poświęcona żołnierzom AK ze Słomczyna i okolic z plutonu 1700 Rejonu V „Gątyń” Obwodu VII „Obroża” walczącym w latach 1939-1945 z okupantem hitlerowskim w podziemiu i Powstaniu Warszawskim.
 58. Zimne Doły: obelisk upamiętniający potyczkę stoczoną 25 sierpnia 1944 r. przez kompanię leśną „Szarego” z Samodzielnego Batalionu im. Czesława Mączyńskiego z Niemcami.
 59. Pruszków, ul. Łączniczek AK 8: tablica wmurowana w ścianę budynku, gdzie w okresie okupacji hitlerowskiej i Powstania Warszawskiego 1944 mieściła się skrzynka łączności VI Rejonu „Helenów” VII Obwodu Armii Krajowej „Obroża”.
 60. Pruszków, ul. 3 Maja (teren ZNTK): obóz przejściowy dla mieszkańców stolicy zorganizowany przez Niemców, przez który w okresie od 6 sierpnia do 15 października 1944 r. przeszło około 550 tysięcy mieszkańców kolejno zdobywanych przez Niemców dzielnic Warszawy. W końcu sierpnia do obozu kierowano również powstańców – jeńców wojennych. Na murach napis: „Tędy przeszła Warszawa. Durchlagerungslager 121, 6 VIII-10 X 1944” widoczny od strony torów kolejowych.
 61. Pruszków, ul. Ignacego Daszyńskiego 7: tablica poświęcona ppłk Edmundowi Krzywda Rzewuskiemu ps. „Paweł” – komendantowi 6 Rejonu „Pruszków”.
 62. Pruszków, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego, kościół św. Kazimierza: tablice pamiątkowe poświęcone żołnierzom AK 6 Rejonu „Helenów – Pruszków”.
 63. Pruszków, ul. 3 Maja, kościół Niepokalanego Poczęcia NMP: tablica upamiętniająca żołnierzy 6 Rejonu VII Obwodu „Obroża” AK poległych, zaginionych i zmarłych w latach 1939-1945.
 64. Pruszków, ul. Niecała róg ul. Wojciechały: tablica poświęcona powstańcowi warszawskiemu płk AK Bronisławowi Chajęckiemu.
 65. Pęcice, ul. Pęcicka, róg Alei Powstańców Warszawskich: Pomnik Mauzoleum wraz z mogiłą zbiorową ku czci żołnierzy AK z IV Obwodu Ochota.
 66. Pęcice, ul. Parkowa, kościół parafialny: tablica poświęcona komendantowi Pruszkowskiego Hufca Szarych Szeregów „Zielony Dąb”, druhowi Stefanowi Kowalskiemu ps. „Jaroń”, uczestnikowi Powstania Warszawskiego.
 67. Piastów, ul. Jarosława Dąbrowskiego przy zbiegu z Al. Wojska Polskiego: pomnik z szarego granitu, zwieńczony metalową lilijką, ufundowany dla uczczenia pamięci harcerzy i członków Szarych Szeregów z Piastowa walczących o wolną Polskę w latach 1939-1945.
 68. Piastów, Park Miejski, między ul. 11 Listopada i ul. Dworcową: pomnik dla uczczenia pamięci żołnierzy podziemia z terenu Piastowa walczących z okupantem w latach 1939-1945.
 69. Ożarów Mazowiecki, tablica pamiątkowa na obelisku (teren fabryki kabli) informująca o obozie przejściowym dla żołnierzy Powstania Warszawskiego.
 70. Kiełpin, ul. Rolnicza: pomnik Lotników Amerykańskich na miejscowym cmentarzu; 18 września 1944 r., w rejonie Dziekanowa Polskiego, niosąc pomoc powstańczej Warszawie, został zestrzelony bombowiec B 17 z 6 Armii Powietrznej USAAF.
 71. Polesie Nowe: tablica upamiętniająca walkę oddziału „Motora” z batalionu por. „Znicza” (Rejonu Legionowo) z patrolem żołnierzy niemieckich w dniu 21 września 1944 roku.
 72. Wiersze: pomnik „Niepodległa Rzeczpospolita Kampinoska” i cmentarz partyzancki, gdzie spoczywają żołnierze AK Zgrupowania „Kampinos” oraz żołnierze ze Zgrupowania StołpeckoNalibockiego AK, a w kościele pamiątkowe tablice.
 73. Dziekanów Polski: obelisk upamiętniający partyzanckie Zgrupowanie Stołpecko-Nalibockie AK.
 74. Truskaw: tablica upamiętniająca zwycięska bitwę Grupy AK „Kampinos” z wojskami RONA.
 75. Truskaw, na skrzyżowaniu dróg wiodących z Izabelina i Borzęcina do Pociechy: pomnik w kształcie obelisku i lufy działa czołgowego poświęcony pamięci poległych żołnierzy AK i mieszkańców okolicznych wsi rozstrzelanych w okresie 1939-1945.
 76. Laski: cmentarz wojenny 1939-1945 i tablica informująca m. in. o poległych żołnierzach Dywersji Bojowej 8 Rejonu – VII Obwodu Warszawskiego Okręgu AK oraz Grupy AK „Kampinos” w czasie Powstania.
 77. Laski: przed kaplicą na terenie Zakładu dla Niewidomych dwie tablice na murze informujące o konspiracyjnej działalności zakładu jako szpitala wojennego w czasie Kampanii Wrześniowej 1939 r. i Powstania Warszawskiego. Na miejscowym cmentarzu grób płk Józefa Krzyczkowskiego „Szymona” organizatora i dowódcę pułku ZWZ-AK „Palmiry-Młociny” oraz Grupy AK „Kampinos”.
 78. Budy Zosiny: cmentarz partyzancki położony w pobliżu pola bitwy, stoczonej przez Zgrupowanie AK „Kampinos” 29 września 1944 r. pod Jaktorowem.
 79. Leszno, na skwerze miejskim: pomnik poległych w walkach z okupantem partyzantów grupy „Kampinos” i mieszkańców gminy Leszno, którzy zginęli w latach 1939-1945.
 80. Pociecha: pomnik ku czci poległych żołnierzy Powstańczych Oddziałów Specjalnych AK „Jerzyki”.
VIII Obwód AK – Samodzielny Rejon OKĘCIE
 1. Skwer Bazy Lotniczej „Łużyce”, ul. Żwirki i Wigury, róg ul. 17 stycznia.
 2. Ulica Franciszka Hynka 4a, kościół Matki Boskiej Loretańskiej: tablica poświęcona pamięci żołnierzy 7 pułku piechoty AK „Madagaskar-Garłuch” Warszawskiego Okręgu Wojskowego Bazy Lotniczej „Łużyce”.
 3. Aleja Krakowska, róg ul. Materii: tablica upamiętniająca poległych żołnierzy z kompanii „Maria” III baonu 7 PP AK „Garłuch”.
 4. Lotnisko Okęcie: na trawniku dziedzińca głaz z tablicą w hołdzie załodze brytyjskiego samolotu niosącego pomoc walczącej Warszawie, który rozbił się w tym miejscu.
 5. Ulica Mikołaja Drygały, róg ul. Maszynowej: tablica na krzyżu upamiętniająca rozstrzelanych żołnierzy AK z 7 pp. „Garłuch”.
 6. Ulica Instalatorów 7b: obelisk upamiętniający rozstrzelanych żołnierzy AK z 7 PP „Garłuch”.

Załącznik 2

Źródło  (Kopia)

Wykaz miejsc związanych z Powstaniem Warszawskim do zwiedzenia przy zdobywaniu odznaki „Śladami Powstania Warszawskiego” w stopniu popularnym

 1. Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Przyokopowa 28.
 2. Pomnik Powstania Warszawskiego, Plac Krasińskich i Izba Pamięci Powstania Warszawskiego przy ul. Długiej 22.
 3. Pomnik Małego Powstańca, ul. Podwale.
 4. Wejście do kanału przy Placu Krasińskich róg Długiej (właz kanałowy z oznaczona ścieżką w bruku oraz tablica z mapą powstańczego szlaku kanałowego) i wyjście przy ul. Nowy Świat róg Wareckiej (właz oraz tablica z mapą powstańczego szlaku kanałowego). Przebycie trasy powstańczego szlaku kanałowego wzdłuż następujących ulic: Plac Krasińskich- ul. Miodowa - ul. Krakowskie Przedmieście - ul. Nowy Świat - ul. Warecka.
 5. Pomnik poświęcony poległym powstańcom i cywilom w wyniku wybuchu niemieckiego stawiacza min w dniu 13 sierpnia 1944 r. na ul. Kilińskiego.
 6. Twierdza Nazaretanek, ul. Krasińskiego 31 (2 tablice).
 7. Tablica upamiętniająca „szczury kanałowe” - młodocianych powstańców utrzymujących łączność kanałową od 8 sierpnia do 29 września 1944 r. Żoliborza ze Starówką i Śródmieściem, ul. Popiełuszki, róg ul. Krasińskiego 22.
 8. Pomnik na Placu Powstańców Warszawy, złożony z 63 elementów symbolizujących dni walczącej stolicy w czasie Powstania.
 9. PAST – gmach Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej - ślady po pociskach, kotwica Polski Walczącej oraz tablica upamiętniająca zdobycie budynku przez powstańców, ul. Zielna 37.
 10. Pałac Blanka - miejsce śmierci i symboliczny grób K.K. Baczyńskiego (na tyłach przedwojennego Ratusza od strony Al. Solidarności), Senatorska 14.
 11. Cmentarz Powstania Warszawskiego i pomnik Polegli Niepokonani, ul. Wolska 174/176.
 12. Cmentarz Powązki Wojskowe: kwatery powstańcze i pomnik AK „Gloria Victis".
 13. Pomnik Pamięci Ludności Woli Wymordowanych w Czasie Powstania 1944, u zbiegu ul. Leszno i Alei Solidarności.
 14. Kwatera sztabu płk. A. Chruściela ps. „Montera”, dowódcy Okręgu Warszawskiego AK, gdzie podpisał w dniu 31.07.1944 rozkaz rozpoczęcia Powstania, ul. Filtrowa 68.
 15. Pomnik upamiętniający rozstrzelanie w dniu 27 września ok. 100 żołnierzy pułku AK „Baszta”, którzy wyszli z kanałów, ul. Dworkowa 5, róg ul. Smetany w Parku Morskie Oko.
 16. Pomnik Powstańców Czerniakowa i Żołnierzy Wojska Polskiego, ul. Wilanowska 1 w Parku Kultury.
 17. Kopiec Powstania Warszawskiego (d. Kopiec Czerniakowski) z Pomnikiem Polski Walczącej wzniesionym na gruzach Warszawy, ul. Bartycka.
 18. Park Skaryszewski - pomnik Lotników Brytyjskich poległych w czasie Powstania - miejsce rozbicia Liberatora EV 961 C ze 178. Dywizjonu Bombowego RAF.
 19. Skwer 7 pułku piechoty AK „Garłuch” i Skwer Zgrupowania AK Bazy Lotniczej „Łużyce”, ul. Żwirki i Wigury, róg ul. 17 stycznia - obelisk z tablicą upamiętniającą poległych żołnierzy w natarciu na lotnisko Okęcie. W pobliżu stoi kapliczka na postumencie z tablicami dotyczącymi walk Zgrupowania AK Bazy Lotniczej „Łużyce”.
 20. Dworek Reicherów u zbiegu ul. ks. J. Poniatowskiego i ul. Poznańskiej w Ożarowie Mazowieckim - kwatera gen. Ericha von dem Bacha-Zalewskiego i miejsce podpisana aktu kapitulacji Powstania Warszawskiego.
help_outline