Śladami Św. Maksymiliana M. Kolbego PTTK Pabianice

Aktywna S: 3
Regiony:  Polska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Regulamin

Źródło 

O odznace

 1. Odznaka została ustanowiona przez Oddział PTTK w Pabianicach i Towarzystwo Przyjaciół Pabianic.
 2. Celem odznaki jest przybliżenie turystom postaci Św. Maksymiliana Marii Kolbego, popularyzacja miejsc związanych z Jego życiem i działalnością oraz zachęcenie turystów do odwiedzania Pabianic i Zduńskiej Woli.
 3. Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.
 4. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni.
 5. Działająca przy Oddziale PTTK im. K. Staszewskiego w Pabianicach Kapituła może przyznawać Odznaki Honorowe nie objęte niniejszym regulaminem.

Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 7- go roku życia.
 2. Odznakę zdobywa się w czasie dowolnego rodzaju wycieczek poprzez zwiedzanie miejsc i obiektów związanych z życiem Św. Maksymiliana Marii Kolbego.
 3. Dla zdobycia odznaki wymagane jest osiągnięcie następującej liczby punktów:
  • brązowa 40 pkt.
  • srebrna 100 pkt.
  • złota 150 pkt.
 4. Za zwiedzanie poszczególnych miejsc, obiektów i udział w uroczystościach przyznawana będzie następująca liczba punktów:
  • miejsca pobytu - 6 pkt.
  • muzea i izby pamięci - 5 pkt.
  • uroczystości, sesje, sympozja itp. - 4 pkt.
  • kościoły i parafie pw. Św. Maksymiliana - 3 pkt.
  • kaplice w innych kościoła - 2 pkt.
  • pomniki i tablice pamiątkowe poświęcone Św. Maksymilianowi i inne obiekty: cmentarze, ulice, skwery - 1 pkt.
 5. Warunkiem przyznania punktów jest potwierdzenie pieczątką instytucji lub pieczątką i podpisem osoby uprawnionej: przodownika, przewodnika, kierownika wycieczki szkolnej itp. Przy tablicach i pomnikach wystarczy opis obiektu z podaniem treści napisu; w przypadku ulicy i placów - podanie lokalizacji.
 6. Zwiedzane obiekty i udział w uroczystościach będą punktowane jeden raz niezależnie od stopnia odznaki.
 7. Do zbierania potwierdzeń służy: samodzielnie opracowany pamiętnik lub książeczka wycieczek, którą można otrzymać za odpłatność w Oddziale PTTK w Pabianicach. W książeczce podano dla ułatwienia po kilka obiektów w każdej grupie. Pozostałe obiekty turyści odnajdują samodzielnie i wpisują w odpowiednie miejsca.
 8. Przed przedłożeniem książeczki do weryfikacji należy sporządzić zestawienie spełnienia warunków regulaminowych.
 9. Dowodem zdobycia odznaki jest metalowy znaczek, który można nabywać odpłatnie w punktach weryfikacji.

Weryfikacja odznaki

 1. Odznakę przyznają Komisje Weryfikacyjne działające przy Oddziałach PTTK:
  • 95-200 Pabianice, ul. Traugutta 2 tel. (042) 215 - 29 - 05, fax (042) 215 - 59 - 46
  • 98-220 Zduńska Wola, ul. Dąbrowskiego 11A, tel./fax (043) 824 - 33- 60
  • po osobistym lub pocztowym dostarczeniu pamiętnika, książeczki.
 2. Weryfikacja książeczek przesłanych drogą pocztową odbywać się będzie w Oddziale PTTK im. K. Staszewskiego w Pabianicach, ul. Traugutta 2.
 3. Informujemy, że książeczkę odznaki i znaczek można nabyć również po zamówieniu jej telefonicznie lub listownie w Oddziale PTTK Pabianice.
 4. Aktualna cena książeczki i odznaki jest podana na stronie z naszą ofertą książek krajoznawczych - http://www.pabianice.pttk.pl/oddzial/ksiazki.php

Załącznik 1

Źródło 

Spis miejsc i obiektów

Grupa 1 - miejsca pobytu
 • Zduńska Wola - miejsce urodzenia Rajmunda Kolbego w 1984r.
 • Łódź - ul. Piotrkowska gdzie mieszkała rodzina Kolbych w l. 18795-97
 • Pabianice - ul. Jutrzkowicka 16, miejsce zamieszkania (1897)
 • Pabianice - ul. Fabryczna 33, przeprowadzka w 1827r.
 • Pabianice - ul. Jutrzkowicka 129, miejsce zamieszkania w 1897r.
 • Pabianice - ul. Długa 14 gdzie uczył się w I kl. Sz. Średniej Handlowej
 • Pabianice - ul. Konstantynowska 19, przeprowadzka 02.02.1905r.
 • Pabianice - ul. Złota 5, miejsce zamieszkania w domu Szkopego
 • Pabianice - Kościół Św. mateusza I Komunia Święta w 1906r.
 • Lwów - Gimnazjum Braci Mniejszych Konwentu Zakonu Św.Franciszka
 • Kraków -praca wykładowcy filozofii i historii Kościoła
 • Zakopane - pobyt w szpitalu klimatycznym (1920r.)
 • Teresin - Niepokalnaów
 • Łambinowice - obóz przejściowy po aresztowaniu 19.09.1939r.
 • Gębice - obóz, miejsce pobytu od 21.09.1939r.
 • Ostrzeszów - obóz, miejsce pobytu od 09.11.1939r.
 • Warszawa - zezwolenie na druk "Rycerza Niepokalanej" 24.12.1939r.
 • Oświęcim - przyjazd transportem 28.05.1941r. i śmierć 01.08.1941r.
Grupa 2 - muzea i izby pamięci poświęcone św. M. M. Kolbemu
 • Zduńska Wola - Muzeum w domu urodzin
 • Niepokalanów - muzeum
Grupa 3 - parafie i kościoły pod wewaniem św. M. M. Kolbego
 • Pabianice - Sanktuarium MM Kolbego pierwsze fundamenty 01.09.82r.
Grupa 4 - kaplice w kościołach nie pod wezwaniem św. M. M. Kolbego
 • Pabianice - Sanktuarium MM Kolbego pierwsze fundamenty 01.09.82r.
 • Tomaszów Maz. - Kaplica Pamięci Narodowej im. Św. Ojca M. M. Kolbego przy kościele NMP

To nie wszystkie miejsca związane z Św. Maksymilianem Kolbe. Zachęcamy do poszukiwania nowych i nie ujętych tutaj miejsc, pozwoli to na stworzenie w przyszłości pełnego spisu miejsc, obiektów i uroczystości związanych z osobą świętego.

Załącznik 2

Źródło 

Śladami Św. Maksymiliana M. Kolbego po Pabianicach

Zapraszamy do odbycia wędrówki śladami Maksymiliana Kolbego po Pabianicach.

 • Kościół paraf. pw. Św. Mateusza - tu Rajmund Kolbe przystąpił do I Komunii Św. i miał widzenie Matki Bożej ofiarującej mu dwie korony. W kościele znajdują się:
  • witraż w zakrystii przedstawiający małego Rajmunda przyjmującego od Matki Bożej korony,
  • w lewej nawie obraz namalowany przez Gintowta Dziewałkowskiego przedstawiający O. Maksymiliana z koronami, w tle zarys bazyliki z Niepokalanowa oraz ogrodzenie Oświęcimia,
  • po przeciwnej stronie drewniana płaskorzeźba z Manili wykonana przez artystę samouka, który nadał O. Maksymilianowi rysy azjatyckie,
  • w lewym transepcie ołtarz z obrazem Matki Boskiej Zwycięskiej, przed którym wg tradycji Rajmund miał widzenie,
  • w głównej kruchcie jest marmurowa tablica oraz relief przedstawiający O. Maksymiliana w habicie franciszkańskim w pozie modlitewnej z rękami wciągniętymi ku dwóm koronom,
  • na drzwiach głównych okutych rzeźbioną blachą na jednym z pól przedstawiono Św. Maksymiliana, na placu kościelnym stoi pomnik Św. Maksymiliana, który odsłonięty został w 1991 r. w 50 rocznicę śmierci i 20 rocznicę beatyfikacji. Figura świętego stoi na małym kopcu wyłożonym kostką granitową symbolizującą pasiak oświęcimski.
 • Ulica Złota - obecnie Św. M. Kolbego 5 - na jednym z domów umieszczono tablicę pamiątkową, mówiącą o tym, że "tu zamieszkiwała rodzina Kolbe".
 • Ulica Długa - obecnie Pułaskiego 14 - mieściła się tu Szkoła Handlowa, do której chodził Rajmund Kolbe w latach 1903 - 1905 i uczęszczał do jednej klasy ze swym bratem Franciszkiem.
 • Ulica Waryńskiego - dawniej Fabryczna - w domu pod nr 33 przez krótki czas w 1903 r. mieszkali Kolbowie. Mieściła się tam piekarnia Bidorfa
 • Ulica Ks. Wyszyńskiego - dawniej Skromna - przy tej ulicy znajdowała się szkoła dla dzieci robotników Endera. Do tej szkoły przez jakiś czas chodził Rajmund Kolbe.
 • Kościół parafialny Św. Maksymiliana M. Kolbego konsekrowany 25 września 1994r. - w prezbiterium znajduje się piękny obraz przedstawiający Św. Maksymiliana namalowany przez artystę włoskiego. Obraz po raz pierwszy pokazany był w Rzymie w Bazylice Świętego Piotra podczas beatyfikacji M. M. Kolbego. Przechowywany przez O.O. Franciszkanów w Niepokalanowie, w 1998r. przywieziony do tutejszego kościoła.
 • Ulica Jutrzkowicka - w czasach Kolbego była to podmiejska wieś. Tam w dwóch domach prawdopodobnie pod nr 16 i 129 przez krótki czas mieszkali Kolbowie po przeprowadzce z Łodzi w 1987r.
 • Ulica Konstantynowska 19 - czynszowa kamienica rodzina Kolbe miała tu pokój z kuchnią na drugim piętrze. Za domem w sadzie Mundek sadził drzewka.
help_outline