Śladami Wojciecha Korfantego PTTK Siemianowice Śląskie

Aktywna S: 2
Regiony:  Polska
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień I
Stopień I

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. Cele odznaki:
  • przybliżenie i uczczenie wybitnego siemianowczanina Wojciecha Korfantego - znanego publicysty, polityka i dyktatora III Powstania Śląskiego,
  • zapoznanie zdobywających odznakę z miejscami związanymi z działalnością i pobytem Wojciecha Korfantego w Polsce i poza jej granicami,
  • pokazanie miejsc związanych z życiem Wojciecha Korfantego w Siemianowicach Śląskich.
 2. Odznaka jest dwustopniowa - metalowa o wzorze zatwierdzonym przez Urząd Miasta Siemianowice Śląskie i Zarząd PTTK O/Siemianowice.
 3. Odznakę mogą zdobywać osoby, które ukończyły 8 lat, niezależnie od uprawianej dyscypliny turystyki kwalifikowanej.
 4. Odznakę można zdobywać w dowolnym czasie, na terenie Polski i za granicą.
 5. Odznaka jest odpłatna - koszt wykonania.
Zasady potwierdzania odwiedzanych miejsc
 1. Przy zwiedzaniu obowiązują potwierdzenia terenowe tj. odcisk pieczęci z nazwą miejscowości, miejsca pobytu (dotyczy miasta Siemianowice Śląskie), bilet wstępu, zdjęcie obiektu z krótkim opisem, potwierdzenie kadry PTTK biorącej udział w wycieczce.
 2. Potwierdzenie zwiedzanych miejsc i miejscowości można zbierać w dowolnej książeczce turystyki kwalifikowanej, samodzielnie wykonanej kronice lub przygotowanej przez zdobywającego "Karcie potwierdzeń terenowych".
Warunki zdobywania
 1. Warunkiem zdobycia I-go stopnia odznaki jest zwiedzenie wszystkich obiektów związanych z Wojciechem Korfantym na terenie miasta Świętochowice Śląskie. Pomoże temu przejście szlaku edukacyjnego im. Wojciecha Korfantego przez Siemianowice Śląskie - długość ok. 6,5 km.
 2. Warunkiem zdobycia II-go stopnia, jest uzyskanie 200 punktów (150 pkt. dzieci i młodzież do lat 16-tu) podczas odwiedzania miejsc i miejscowości związanych z działalnością i pobytem Wojciecha Korfantego w Polsce i za granicą wg punktacji:
  • 15 punktów - miasta za granicą:
   • Berlin - poseł do Reichstagu,
   • Brześć n/Bugiem - Białoruś - więzienie,
   • Charlottenburg - Niemcy - studia na politechnice,
   • Mores - Szwajcaria - emigracja, spotkanie z Ignacym Janem Padarewskim,
   • Paryż - emigracja,
   • Praga - przymusowy pobyt w 1935 r.
  • 10 punktów - miejscowości w Polsce (nie dotyczy Siemianowic Śląskich)
   • Katowice - nauka w gimnazjum (ul. Francuska 80), druk artykułów i książek, poseł na Sejm Śląski, miejsce zamieszkania, areszt, pogrzeb,
   • Korfantów - nazwa miejscowości przyjęta w 1945 r., na cześć W. Korfantego,
   • Kraków - ślub,
   • Bytom - kierowanie siedzibą Polskiego Komitetu Plebiscytowego 1920 r.,
   • Bielsko-Biała - przemówienie na wiecu wyborczym,
   • Piekary Śląskie - udział w pracach ziemnych przy sypaniu Kopca Wyzwolenia,
   • Poznań - udział w Powstaniu Wielkopolskim, druk artykułów, Naczelna Rada Ludowa - polski rząd,
   • Warszawa - poseł na sejm, wicepremier, Pawiak - więzienie i śmierć,
   • Wrocław - nauka na Uniwersytecie.
  • 8 punktów - za zwiedzanie innych miejscowości związanych z Wojciechem Korfantym, niewymienionych w ppkt. 2, udokumentowanych krótkim opisem,
  • 7 punktów - za zwiedzanie muzeum, izby pamięci, działów w muzeach związanych z Wojciechem Korfantym (nie dotyczy Siemianowic Śląskich),
  • 6 punktów - za udział w uroczystościach, sympozjach, wystawach, sesjach, odczytach, warsztatach, rajdach poświęconych Wojciechowi Korfantemu,
  • 5 punktów - za odwiedzanie instytucji im. Wojciecha Korfantego: szkoły, fundacje, biblioteki, itp. (nie dotyczy Siemianowic Śląskich)
  • 3 punkty - za miejsca upamiętniające życie i działalność jak: pomniki pamięci, popiersia z wizerunkiem Wojciecha Korfantego, warunkiem zaliczenia jest przytoczenie napisu (nie dotyczy Siemianowic Śląskich)
  • 2 punkty - za potwierdzony pobyt w miejscach upamiętniających postać Wojciecha Korfantego, tj. ulice, aleje, skwery, place, osiedla, itp. (nie dotyczy Siemianowic Śląskich)
  • 30 punktów premii za udział w rajdach, zlotach, warsztatach organizowanych przez Oddział PTTK Siemianowice do II stopnia odznaki
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenie nowelizacji, od tego czasu obowiązuje zdobywanie punktów.
 4. Zdobywcy dotychczasowej odznaki przyjętej w 2007 roku, mogą zdobyć II stopień wg nowego regulaminu.
 5. Przy załatwianiu weryfikacji drogą korespondencyjną, prosimy o załączenie: zaadresowanej koperty zwrotnej z dołączonymi znaczkami pocztowymi wg obowiązującej taryfy.
 6. Odznakę weryfikuje: PTTK O/Siemianowice, Komisja Krajoznawcza, ul. Niepodległości 45 (Siemianowickie Centrum Kultury), 41-106 Siemianowice Śląskie.
 7. Kontakt w sprawie odznaki: Felicjan Mierzwa, tel. kom. 600 077 841, Roman Żyła, tel. kom. 606 300 089
 8. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji Krajoznawczej PTTK O/Siemianowice w Siemianowicach Śląskich.
 9. Uczestnicy biorą udział w zdobywaniu odznaki na własne ryzyko i odpowiedzialność za ewentualne szkody i wypadki zaistniałe podcas zdobywania odznaki, organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Nowelizację odznaki krajoznawczej "Śladami Wojciecha Korfantego" przyjęto uchwałą nr 19-X-09 w dniu 04.05.2009 r. i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj. 08.09.2009 r.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)
help_outline