Śladami Żołnierzy Wyklętych 1945-1963 PTTK Oddział Stołeczny

Aktywna S: 1
Regiony:  Polska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. Od 2011 roku w dniu 1 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych To właśnie tego dnia w 1951 roku zamordowano członków IV Zarządu Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” (WiN). W celu upamiętnienia żołnierzy antykomunistycznego podziemia Oddział Stołeczny PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Warszawie wspólnie z Oddziałem PTTK Ziemi Jaworskiej w Jaworze ustanawia Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą „ŚLADAMI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 1945 -1963” Celem odznaki jest zachęcenie najszerszych rzesz turystów a zwłaszcza młodzieży do zdobywania i poszerzania wiedzy o polskim podziemiu niepodległościowym z lat 1945 – 1963 o żołnierzach II konspiracji zwanych wyklętymi, niezłomnymi.
 2. Inicjatorem Odznaki jest Klub Turystyczno-Krajoznawczy PTTK Varsovia.
 3. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystycznymi i krajoznawczymi PTTK. Odznakę może zdobyć każdy, kto ukończył 10 lat i spełni warunki określone niniejszym regulaminem, również nie będąc członkiem PTTK Odznaka jest jednostopniowa, można ją zdobywać podczas wędrówek indywidualnych i zbiorowych, czas zdobywania odznaki jest dowolny.
 4. Integralną częścią regulaminu jest załącznik z wykazem miejsc i obiektów do zwiedzania. Forma dokumentowania zwiedzanych miejsc jest identyczna jak w odznakach turystyki kwalifikowanej.
 5. Warunkiem zdobycia odznaki jest zwiedzenie minimum 15 obiektów wybranych z załącznika, który jest częścią niniejszego regulaminu. Mogą być uwzględniane również obiekty nie wymienione w załączniku po odpowiednim udokumentowaniu. Zwiedzenie jednego obiektu na Kresach II RP jest równoznaczne ze zwiedzeniem trzech obiektów na terenie kraju. Zwiedzenie 5 obiektów na Kresach daje prawo do Odznaki.
 6. Weryfikację odznaki prowadzą Referaty Weryfikacyjne OTP na terenie całej Polski na podstawie książeczki lub kroniki zawierającej potwierdzenie spełnienia warunków wymaganych dla zdobycia niniejszej odznaki.
 7. Oddziały PTTK ustanawiające odznakę nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody wynikłe podczas zdobywania i zastrzegają sobie prawo interpretacji regulaminu.
 8. Sponsorem realizacji projektu odznaki jest Oddział PTTK Ziemi Jaworskiej
 9. Dystrybucję Odznaki „SZLAKIEM ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 1945 - 1963” prowadzi: Oddział PTTK Ziemi Jaworskiej tel. 076 745 84 09 tel./fax. 076 870 21 35, ul. Legnicka 3, 59-400 Jawor e-mail; pttkjawor@o2.pl - www.pttkjawor.pl

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)

Wykaz obiektów

I. Kresy Wschodnie II RP
 1. Nieciecz k/Lidy, obwód grodzieński
  • Cmentarz parafialny. Kwatera „Ragnerowcow” – żołnierzy AK z 77 p.p. Armii Krajowej poległych w walkach o Polskę na Ziemi Nowogródzkiej w latach 1941 – 1945
 2. Kulbaki k/Grodna
  • Krzyż oraz kamień z tablicą poświęconą pamięci por. Mieczysława Niedzińskiego „Mena” – dowódcy Samoobrony Ziemi Grodzieńskiej, który zginął w tym miejscu 8. 05. 1948 r w walce z NKWD
 3. Raczkowszczyzna – wieś w obwodzie Szczuczyn – Lida
  • Krzyż upamiętniający ppor. Anatola Radziwonika „Olecha” – ostatniego dowódcy połączonych sił zbrojnych AK Lida – Szczuczyn, który zginął razem z oddziałem AK w walce z NKWD w dniu 12. 05. 1949 r. pod Raczkowszczyzną. Upamiętnienie uzupełnia głaz i tablica pamiątkowa.
 4. Sopoćkinie k/Grodna
  • Krzyż upamiętniający polskie podziemie niepodległościowe.
 5. Grodno – ul. Prigorodnaja – Cmentarz Pobernardyński
  • Na elewacji frontowej kaplicy cmentarnej po lewej stronie umieszczona jest tablica o treści: „Ofiarom terroru w latach 1939 – 1956. Rodacy – Rok 1993”
II. Podlasie
 1. Augustów, ul. Portowa, przy moście
  • Pomnik ku czci Żołnierzy Wyklętych poległych na Kresach II RP w walce z Sowietami w latach 1944 – 1954. na którym wypisano 650 nazwisk lub pseudonimów żołnierzy poległych w walce z Sowietami.
 2. Kiersnowo k/Brańska, pow. Bielsk Podlaski
  • Pomnik upamiętniający pobyt dowódcy 5 i 6 Brygady Wileńskiej AK mjr Zygmunta Szendzielorza „Łupaszki”.
 3. Hajnówka, ul. 3 Maja 65
  • Kościół p.w. św. Cyryla i Metodego. Tablica pamiątkowa ku czci mjr Zygmunta Szendzielorza „Łupaszki” i żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady AK
 4. Narewka, pow. Hajnówka
  • Przy kościele parafialnym – pomnik Danuty Siedzikówny „Inki” – sanitariuszki 4 szwadronu 5 Brygady Wileńskiej AK
 5. Miodusy – Pokrzywne, pow. Siemiatycze, gmina Perlejewo
  • Pomnik upamiętniający żołnierzy 1 szwadronu 5 Brygady Wileńskiej AK pod dowództwem por. Zygmunta Błażejewicza „Zygmunta” i oddziału ppor. Władysława Łukasiuka „Młota”.
 6. Perlejewo, pow. Siemiatycze
  • Cmentarz rzymsko-katolicki – Mogiła zbiorowa żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady AK poległych w Miodusach Pokrzywnych 18. 08. 1945 r.
 7. Osmola, pow. Siemiatycze, gmina Dziadkowice
  • Pomnik na cmentarzu upamiętniający żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady AK mjr Zygmunta Szendzielorza „Łupaszki” poległych w walce z reżimem komunistycznym.
 8. Mielnik nad Bugiem, pow. Siemiatycze
  • Pomnik poświęcony pamięci żołnierzy patrolu 6 Brygady Wileńskiej AK st. Sierż. Adama Ratyńca „Lamparta” poległych 10 i 11 maja 1952 r. w Lesie Sokóle pod Mielnikiem oraz Chłopkowem nad Bugiem.
 9. Czuje – Wólka, pow. Wysokie Mazowieckie
  • Pomnik pamięci kpt Władysława Łukasiuka „Młota” dowódcy oddziałów partyzanckich 6 Brygady Wileńskiej AK w latach 1945 – 1949. Zginął tragicznie 27. 06. 1949 r w Czajach – Wólce.
 10. Wysokie Mazowieckie
  • Pomnik pamięci kpt Kazimierza Kamieńskiego „Huzara” i jego żołnierzy z oddziałów partyzanckich Obwodu AK-AKO-WiN Wysokie Mazowieckie i 6 Brygady Wileńskiej AK.
 11. Wykowo k/Kolna
  • Przy drodze Żebry – Wykowo znajduje się pomnik ku pamięci;
   • Hieronima Rogińskiego „Roga”
   • Kazimierza Lenkiewicza „Warmiaka”
   • Bogdana Śleszyńskiego „Łosia”
 12. Przytuły, pow. Łomża
  • Naprzeciwko Zespołu Szkół w Przytułach przy ul. Lipowej 28 znajduje się pomnik – Kamień poświęcony pamięci mjr Jana Tabortowskiego „Bruzdy” dowódcy oddziału AKOWiN.
 13. Jeziorko, pow. Łomża
  • Obok Szkoły Podstawowej znajduje się kamień z tablicą upamiętniającą ppor. Stanisława Marchewkę „Rybę”. Ppor. „Ryba po śmierci mjr „Bruzdy” (23. 08. 1954) przejął dowództwo oddziału AKO-WiN. Zginął 4. 03. 1957 r w walce z grupą operacyjną SB-KBW. Data jego śmierci wyznacza symboliczny koniec podziemia niepodległościowego na Białostocczyźnie.
 14. Giby, pow. Sejny
  • Krzyż w Gibach poświęcony pamięci osób zaginionych i zamordowanych podczas Obławy Augustowskiej w lipcu 1945 r. Na krzyżu wypisano nazwiska 530 osób. Obławę Augustowską przeprowadziły w dniach 10 – 25 lipca 1945 r. regularne oddziały Armii Czerwonej.
  • Pomnik na wzgórzu w Gibach. Na pomniku widnieje napis: „Zginęli bo byli Polakami”
 15. Klichy, pow. Bielsk Podlaski, gmina Brańsk
  • Cmentarz parafialny. Mogiła zbiorowa 22 żołnierzy AK, NOW, NZW poległych 17.05. 1945 r w Bodakach w bitwie z grupą operacyjną NKWD i PUBP.
 16. Pulsze, pow. Bielsk Podlaski, gmina Wyszki
  • Drewniana kaplica znajdująca się koło wsi Pulsze. Tablica pamiątkowa poświęcona pamięci tragicznego podpalenia przez sowiecką grupę operacyjną wsi Mieszuki w dniu 15.07.1945 r.
 17. Białystok, ul. Władysława Liniarskiego (centrum miasta)
  • Patronem ulicy jest płk Władysław Liniarski, ps. „Mścisław” - Komendant Białostockiego Okręgu ZWZ-AK, a od stycznia 1945 r. Komendant Białostockiego Okręgu AKO.
 18. Białystok, Rynek – Kościuszki 2 (kino „Ton”)
  • tablica upamiętniająca miejsce politycznych procesów. Treść tablicy: „W tym budynku po wojnie skazywano na śmierć żołnierzy Polski Podziemnej”.
  • Tablica pamięci ppłk Aleksandra Rybnika (1906 – 1946), ps. „Dziki”, „Jerzy”, oficera SZP, ZWZ, AK, Zastępcy Komendanta Okręgu Białystok Zrzeszenia WiN.
 19. Białystok – Starosielce
  • Ul. Św. Andrzeja Boboli – Parafia św. Andrzeja Boboli. Przy kościele pomnik ppłk Aleksandra Rybnika, ps. „Dziki”, „Jerzy”, bohatera Ziemi Białostockiej, Zastępcy Komendanta Okręgu AK i WiN w latach 1944 – 1946 w Białymstoku.
III. Warmia i Mazury
 1. Zimna Woda k/ Nidzicy
  • Kościół św. Huberta. Tablica upamiętniająca żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady AK mjr Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”.
 2. Pisz
  • Kościół pw. Matki Miłosierdzia Ostrobramskiej przy ul. Wołodyjowskiego 2 Tablica poświęcona mjr „Łupaszce” oraz żołnierzom 5 Wileńskiej Brygady AK.
 3. Wydminy, pow. Giżycko, ul. Grunwaldzka
  • Pomnik poświęcony „Żołnierzom Wyklętym” oraz tablica ku czci ppor. Kazimierza Chmielowskiego „Rekina” zamordowanego 1. 04. 1950 r. w więzieniu UB w Białymstoku oraz pamięci żołnierzy 3 Wileńskiej Brygady NZW.
 4. Gajrowskie, pow. Giżycko, gmina Wydminy (Puszcza Borecka)
  • Pomnik upamiętniający żołnierzy 3 Wileńskiej Brygady Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW)
 5. Ostróda
  • Kościół pw. NMP, ul. Czarnieckiego 3. Tablica poświęcona żołnierzom 5 Wileńskiej Brygady AK i ich dowódcy mjr. „Łupaszce” a także działającym zbrojnie do listopada 1946 r. oddziałom ppor. Henryka Wieliczki „Lufy” i ppor. Leona Smoleńskiego „Zeusa”.
 6. Łukta, pow. Ostróda
  • Ul. Warszawska 17 – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Nr 1 im. Żołnierzy Niezłomnych.
 7. Olsztyn, ul. Mickiewicza 10
  • Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tablica upamiętniająca żołnierzy NSZ poległych w walce o wolną Polskę.
IV. Pomorze
 1. Gdańsk

  • Bazylika Mariacka – ul. Podkramarska 5
   • Tablica epitafijna Ośrodka Mobilizacyjnego Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej poświęcona dowódcom rozstrzelanym 8. 02. 1951 r. w Warszawie: Ppłk Antoniemu Olechnowiczowi „Podhoreckiemu”, Mjr. Zygmuntowi Szendzielorzowi „Łupaszce” oraz poległym żołnierzom Zgrupowania „Łupaszki”.
   • Tablica epitafijna poświęcona Danucie Siedzikównie „Ince” sanitariuszce Zgrupowania mjr „Łupaszki” rozstrzelanej przez funkcjonariuszy UB 28. 08. 1946 r. w Gdańsku.
 2. Gdańsk

  • Kościół pw. Św. Brygidy – ul. Profesorska 17. Tablica epitafijna poświęcona mjr „Łupaszce” – Komendantowi sławnej 5 Wileńskiej Brygady AK.
 3. Sopot
  • Park im. Sanitariuszki Inki – naprzeciw gmachu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (przy ul. Armii Krajowej, miedzy przecznicami 1 Maja i Władysława Sikorskiego). Pomnik Danuty Siedzikówny „Inki” – sanitariuszki 5 Wileńskiej Brygady AK mjr. Zygmunta Szendzielorza „Łupaszki”
 4. Gdynia – Chylonia (dworzec PKP)
  • Tablica poświęcona gen. Antoniemu Hedzie „Szaremu” (1916 – 2008) – dowódcy Brygady Kieleckiej ROAK-DSZ aresztowanemu 27. 07. 1948 r. przez UB w Gdyni-Chyloni.
 5. Słupsk
  • Kościół św. Jacka, ul. Ojca Pio 3. Tablica pamiątkowa w hołdzie dowódcy mjr ‘Łupaszce” oraz wszystkim żołnierzom 5 Wileńskiej Brygady AK.
 6. Malbork
  • Skwer „Żołnierzy Wyklętych” (teren pomiędzy ulicami Poczty Gdańskiej i Piłsudskiego). Głaz upamiętniający bohaterów antykomunistycznego podziemia niepodległościowego.
 7. Sztum
  • Ul. Mickiewicza (obok Banku PKO) – Głaz pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
 8. Zajezierze, pow. Sztum
  • Głaz i tablica pamiątkowa poświęcona pamięci Zygmunta Szendzielorza „Łupaszki” i jego żołnierzy.
 9. Czernin, pow. Sztum
  • Kościół św. Królowej Jadwigi – Tablica pamiątkowa poświęcona pamięci ppor. Zdzisława Badochy „Żelaznego” – dowódcy szwadronu 5 Wileńskiej Brygady AK mjr „Łupaszki”, który zginął w Czerninie 28. 06. 1946 r. w walce z grupą operacyjną UB i MO.
 10. Czernin, pow. Sztum
  • Pomnik poświęcony pamięci żołnierzy szwadronu „Żelaznego” z 5 Wileńskiej Brygady AK mjr „Łupaszki”.
 11. Bartel Wielki, pow. Starogard Gdański, gmina Kaliska
  • Pomnik upamiętniający żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady AK mjr „Łupaszki”.
 12. Grudziądz
  • Kościół pw. Niepokalanego Serca NMP, ul. Mickiewicza 43. Tablica upamiętniająca „Żołnierzy Wyklętych”: mjr „Łupaszkę”, sanitariuszkę „Inkę” i sierż. Józefa Franczaka „Lalka”
 13. Koszalin
  • Kościół pw. Św. Ducha, ul. Staszica 38. Tablica upamiętniająca żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady AK mjr Zygmunta Szendzielorza „Łupaszki” 1 szwadronu pod dowództwem ppor. Zdzisława Badochy „Żelaznego”.
 14. Bydgoszcz
  • Cmentarz komunalny, ul. Kcyńska 51. Na fragmencie muru nekropolii umieszczona jest tablica z czarnego marmuru upamiętniająca „Żołnierzy Wyklętych”, a także 47 mniejszych tabliczek imiennych poświęconych członkom zbrojnego podziemia niepodległościowego.
 15. Białe Błota k/Bydgoszczy
  • Publiczne Gimnazjum im. Mariana Rejewskiego, ul Czysta 1. Obok szkoły znajduje się pomnik upamiętniający „Żołnierzy Wyklętych” z gminy Białe Błota.
 16. Zielonka k/Bydgoszczy, gmina Białe Błota.
  • Cmentarz parafialny – Pomnik por. Józefa Trojana ps. „Kruk” – dowódcy „Pogotowia Akcji Specjalnej – ROTA” , żołnierza Oddziału Bojowego AK, ps. „J-3” oraz jego żołnierzy z oddziału AK „PAS-ROTA”
 17. Toruń
  • Plac Teatralny (w pobliżu Muzeum Etnograficznego) – Pomnik Żołnierzy Wyklętych
V. Wielkopolska
 1. Poznań
  • Ul. Bukowska 16 - I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego. Tablica pamiątkowa poświęcona ostatnim dowódcom Narodowych Sił Zbrojnych ppłk Stanisławowi Kasznicy i kpt. Lechowi Neymanowi.
 2. Poznań
  • Ul. Jarochowskiego 18 - dawna siedziba UB Tablica pamiątkowa usytuowana na murze otaczającym obecny szpital o treści: „Ten zespół budynków w latach 1945 – 1947 był katownią UB.
 3. Krotoszyn
  • Al. Powstańców Wielkopolskich 13 - Zespół Szkół nr 3. Tablica pamiątkowa poświęcona por. Franciszkowi Jaskulskiemu, ps. „Zagończyk” – mieszkańcowi Ziemi Krotoszyńskiej, dowódcy partyzanckiemu AK i Związku Zbrojnej Konspiracji WiN.
 4. Krotoszyn
  • Mały Rynek 1 - Muzeum Regionalne. Tablica pamiątkowa poświęcona patriotom zamęczonym przez UB w latach 1945 – 1956.
 5. Krotoszyn
  • Ul. Raszkowska 35 - Cmentarz parafialny. Zbiorowa mogiła żołnierzy WSGO „Warta” z oddziału por. Zygmunta Borostowskiego „Bora”
 6. Benice k/Krotoszyna
  • Ul. Szkolna - Zespół Szkół w Benicach im. Jana Pawła II. Głaz pamiątkowy z tablicą poświęcony żołnierzom antykomunistycznego oddziału partyzanckiego por. Zygmunta Borostowskiego „Bora”.
 7. Koło
  • Ul. Grodzka 9 - Była siedziba NKWD i UB. Tablica upamiętniająca miejsce kaźni Polaków w latach 1945 – 1956
 8. Wronki, pow. Szamotuły
  • Ul. Partyzantów 1 - Zakład Karny (w latach 1945 – 1956 więzienie polityczne MBP). Tablice upamiętniające polityczne ofiary wronieckiego więzienia lat 1945 – 1956.
 9. Rawicz
  • Ul. 17 Stycznia 28 - Zakład Karny. Na murze więzienia znajduje się m. in.:
   • Tablica upamiętniająca śmierć Kazimierza Pużaka (1883 – 1950), jednego z przywódców Polski Podziemnej 1944 – 1945 sądzonego w „Procesie Szesnastu”, zamęczonego w tutejszym więzieniu.
   • Tablica pamiątkowa o treści: „Ofiarom terroru stalinowskiego, patriotom polskim zamęczonym w rawickim więzieniu w latach 1945 – 1956.
 10. Rawicz
  • Ul. Gen. Grota Roweckiego 6 - Na budynku Szpitala Powiatowego znajduje się tablica pamiątkowa ku czci płk. Łukasza Cieplińskiego „Pługa” – Prezesa IV Zarządu Zrzeszenia WiN.
 11. Kwilicz
  • Ul. Ks. Kardynał a Stefana Wyszyńskiego 42 - Parafia św. Michała Archanioła. Na murze przy kościele tablica upamiętniająca płk. Łukasza Cieplińskiego „Pługa” – ostatniego szefa WiN.
 12. Gądki k/Poznania
  • W pobliżu drogi krajowej S-11 w lesie między Gądkami a Kórnikiem (Nadleśnictwo Babki) znajduje się pomnik upamiętniający Polaków pomordowanych w tych lasach w okresie stalinowskim.
 13. Leszno
  • Ul. Poniatowskiego - Pomnik w hołdzie „Żołnierzom Wyklętym”
 14. Gniezno
  • Ul. Farna 6 - Kościół św. Trójcy. Przy kościele farnym tablica upamiętniająca Żołnierzy Wyklętych.
 15. Odolanów, pow. Ostrów Wielkopolski
  • Ul. Chwaliszewska - Cmentarz na Przedmieściu. Pomnik żołnierzy WSGO „Warta” z oddziału por. Jana Kępińskiego, ps. „Błysk”.
 16. Wolsztyn
  • Ul. Lipowa - Cmentarz Parafialny
   • kwatera wojskowa – mogiła Żołnierzy Wyklętych
   • grób płk. Jana Wosia, ps. „Jerzy” – Komendanta Obwodu Wolsztyn WSGO „Warta”
 17. Pisarzowice, pow. Ostrzeszów, gmina Kobyla Góra
  • Działka „Kopiec św. Jadwigi” - Tablica upamiętniająca por. Franciszka Olszówkę, ps. „Otto” żołnierza AK-WSGO „Warta” – Obwód Kępno.
 18. Września
  • Ul. Fabryczna 36 - Pomnik poświęcony ofiarom i prześladowanym przez UB i NKWD.
VI. Lubelszczyzna
 1. Lublin
  • Plac Zamkowy. Pomnik poświęcony 250 żołnierzom AK-WiN Zgrupowania podległego mjr Hieronimowi Dekutowskiemu „Zaporze”
 2. Lublin
  • Ul. Lipowa 25 – Gimnazjum nr 9 im. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”. Przed Gimnazjum znajduje się pomnik patrona szkoły mjr „Zapory”
 3. Zamość
  • Ul. Okrzei 14 (Zakład Karny). Tablica upamiętniająca akcję odbicia więźniów w dniu 8. 05. 1946 r. przez oddział WiN por. Romana Szczura, ps. „Urszula”
 4. Puławy
  • Ul. Piłsudskiego 93 (budynek WKU). Tablica pamiątkowa poświęcona oddziałowi AK-DSZ-WiN mjr Mariana Bernaciaka „Orlika”, który 24. 04. 1945 r. odbił 107 więźniów politycznych z byłego PUBP.
 5. Las Stocki k/Kazimierza Dolnego
  • Pomnik upamiętniający zwycięską bitwę stoczoną w dniu 24. 05. 1945 r. przez oddział AKDSZ-WiN mjr Mariana Bernaciaka „Orlika” z połączonymi siłami NKWD-UB-MO.
 6. Zalesie k/Ryk
  • Pomnik upamiętniający urodzonego w Zalesiu mjr Mariana Bernaciaka „Orlika” – Komendanta ugrupowań partyzanckich WiN w Inspektoracie Puławy.
 7. Siemień, pow. Parczew
  • Cmentarz w Siemieniu – grób por. Leona Taraszkiewicza „Jastrzębia” , dowódcy oddziału WiN na Polesiu Lubelskim.
 8. Włodawa
  • Ul. 11 Listopada, skwer pomiędzy pocztą a kościołem św. Ludwika. Pomnik por. Leona Taraszkiewicza „Jastrzębia” i ppor. Edwarda Taraszkiewicza „Żelaznego” oraz ich żołnierzy i współpracowników.
 9. Parczew
  • Ul. Warszawska 24 – Urząd Miejski. Na ścianie budynku znajduje się mural poświęcony pamięci „Żołnierzy Wyklętych” z oddziału WiN ppor. Edwarda Taraszkiewicza „Żelaznego” upamiętniający „Tarzana”, „Żelaznego”, „Sokoła” i „Krzewinę”
 10. Lubartów
  • Cmentarz parafialny, ul. Szaniawskiego – Pomnik kpt. Zdzisława Brońskiego ps. „Uskok” – Komendanta Obwodu WiN-Lubartów.
 11. Nowogród, gmina Łęczna
  • Pomnik kpt. Zdzisława Brońskiego „Uskoka” stojący w miejscu gdzie znajdował się bunkier sztabu dowodzenia oddziałów partyzanckich WiN (1946 – 1949), w którym zginął „Uskok”.
 12. Kijany, pow. Łęczna
  • Cmentarz parafialny – pomnik w formie obelisku ku czci kpt. Zdzisława Brońskiego, ps. „Uskok” oraz ppor. Kazimierza Głowackiego ps. „Bartosz” .
 13. Nowiny, pow. Tomaszów Lubelski, gmina Susiec
  • Pomnik upamiętniający por. Jana Leonowicza „Burtę” – dowódcę oddziału WiN.
 14. Sęków, pow. Włodawa
  • Pomnik postawiony na miejscu śmierci dowódcy oddziału WiN por. Józefa Struga, ps. „Ordon”.
 15. Biała k/Radzynia Podlaskiego
  • Gimnazjum im. „Żołnierzy Wyklętych” – to pierwsza szkoła w Polsce, która otrzymała imię Żołnierzy Wyklętych (w dniu 1. 03. 2014 r.)
 16. Stężyca k/ Dęblina
  • Kościół parafialny pw. Św. Marcina . Tablica pamiątkowa poświęcona osobie mjr Franciszka Jaskólskiego „Zagończyka”, żołnierza AK i WiN.
 17. Piaski, pow. Świdnik
  • Pomnik sierż. Józefa Franczaka ps. „Lalek” – ostatniego partyzanta RP, który zginął w boju z grupą operacyjną MO i SB w dniu 21. 10. 1963 r. „Lalek” był ostatnim żołnierzem polskiego podziemia antykomunistycznego i niepodległościowego
VII. Małopolska
 1. Rzeszów
  • Ul. Cieplińskiego, u zbiegu ul. Moniuszki i Zygmuntowskiej. Pomnik „Żołnierzy Wyklętych” – składający się z dwóch elementów:
   • postaci płk. Łukasza Cieplińskiego „Pługa” – Prezesa IV Zarządu Głównego WiN
   • popiersi sześciu członków IV Zarządu WiN tj. Adama Lazarewicza, Franciszka Błażeja, Józefa Batorego, Karola Chmiela, Mieczysława Kawalca i Józefa Rzepki.
 2. Niebieszczany k/Sanoka
  • W latach 1945- 1946 mieścił się w tej wsi sztab, magazyn broni oraz prowizoryczny szpital oddziału NSZ kpt. Antoniego Żubryda, ps. „Zuch”
 3. Sanok
  • Ul. Rynek 20 – Tablica pamiątkowa ku czci trzech żołnierzy z oddziału NSZ kpt. Żubryda powieszonych przez komunistycznych oprawców w publicznych egzekucjach 26.05.1946 r. i 04.06.1946 r. na sanockim stadionie oraz rynku.
 4. Zagórz, pow. Sanok
  • Ul. Piłsudskiego 37. Na budynku kina „Sokół” znajduje się tablica upamiętniająca pięciu żołnierzy z oddziału NSZ kpt. Antoniego Żubryda”
 5. Malinówka, pow. Brzozów
  • W lesie stoi pomnik poświęcony pamięci kpt. Antoniego Żubryda i jego żony Janiny, w miejscu gdzie zostali zamordowani 24. 10, 1946 r. przez agenta UBP Jerzego Vaulina.
 6. Kuryłówka k/Leżajska
  • Miejsce największej na ziemiach polskich bitwy oddziałów polskiego podziemia niepodległościowego stoczonej 07. 05. 1945 r. z NKWD. W zwycięskiej bitwie z Sowietami uczestniczyły oddziały NOW-NZW pod dowództwem mjr Franciszka Przysiężniaka, ps. „Ojciec Jan”
 7. Tarnawiec k/Leżajska
  • Cmentarz – Pomnik kpt Józefa Zadzierskiego „Wołyniaka” – bohaterskiego dowódcy oddziału partyzanckiego NOW-AK.
 8. Jarosław
  • Ul. Cmentarna – Cmentarz „Stary” (Aleja główna, kw. Nr 13) – grób mjr Franciszka Przysiężniaka, ps. „Ojciec Jan” .
 9. Jarosław
  • Ul. Ceglana, róg Jana Pawła II. Pomnik pamięci kpt. Władysława Koby, ps. „Marcin”, „Rak”, „Tor”, „Żyła” – żołnierza ZWZ-AK, Prezesa Zrzeszenia WiN Okręgu Rzeszów.
 10. Dębica
  • Ul. Cmentarna – Cmentarz Wojskowy. Symboliczny grób mjr Adama Lazarowicza „Klamry” – Wiceprezesa IV Zarządu Głównego WiN.
 11. Dębica
  • Rynek – Pomnik upamiętniający trzech żołnierzy NSZ z Oddziału Jana Stefki „Mściciela” straconych na dębickim rynku w czasie publicznej egzekucji przez UB w dniu 10. 07. 1946
 12. Tarnobrzeg
  • Pl. Antoniego Surowieckiego –(skrzyżowanie ul. Mickiewicza i Sokolej) – Pomnik mjr Hieronima Dekutowskiego, ps. „Zapora” – dowódcy oddziałów AK-WiN.
 13. Tarnobrzeg
  • Ul. Dekutowskiego 17 - Gimnazjum nr 3. Obok szkoły znajduje się obelisk z tablicą pamiątkową poświęconą mjr „Zaporze”
 14. Kraków
  • Park im Henryka Jordana – ul. 3 Maja, w bezpośrednim sąsiedztwie Błoń
   • popiersie gen. Augusta Emila Fieldorfa, ps. „Nil”
   • popiersie rtm. Witolda Pileckiego, ps. „Witold”
   • popiersie Danuty Siedzikówny, ps. „Inka”
 15. Kraków
  • Ul. Senacka 3 (Muzeum Archeologiczne)) – d. więzienie św. Michała. Tablica pamiątkowa informująca, że grupy zbrojne ROAK oraz Józefa Kurasia „Ognia” opanowały 18. 08. 1946 r. mieszczące się w tych budynkach więzienie św. Michała uwalniając z rąk komunistów kilkudziesięciu żołnierzy AK, WiN i NSZ.
 16. Kraków
  • Ul. Ks. Władysława Gurgacza. Tablica pamiątkowa o treści „Ks. Władysław Gurgacz (1914 – 1949) kapelan Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej, rozstrzelany na Montelupich.
 17. Kraków
  • Ul. Montelupich 7 – Na murze więzienia znajduje się tablica pamiątkowa upamiętniająca 68 działaczy organizacji niepodległościowych zamordowanych w latach 1945 – 1956 w więzieniu przy ul. Montelupich.
 18. Kraków
  • Planty – pomiędzy ul. Sienną i Dominikańską. Pomnik upamiętniający płk. Narcyza Wiatra, ps. „Zawojna”
 19. Miechów
  • Ul. Sienkiewicza 30/32 (d. PUBP i więzienie). Pomnik upamiętniający rozbicie więzienia PUBP w dniu 25. 04. 1945 r. przez żołnierzy AK dowodzonych przez por. Juliana Sochę „Dźwiga”.
 20. Zakopane
  • Ul. Tadeusza Kościuszki (naprzeciw Dworca Autobusowego). Pomnik upamiętniający Józefa Kurasia „Ognia” i jego podkomendnych.
 21. Turbacz – pasmo Gorce, pow. Nowy Targ

  • Przy szlaku na Turbacz nad Halą Długą, na Polanie Rusnakowej znajduje się pomnik mjr. Józefa Kurasia, ps. „Ogień” oraz jego podkomendnych.
 22. Ostrowsko k/Nowego Targu

  • Miejscowość – gdzie 21. 02. 1947 r. oddział Józefa Kurasia „Ognia” został rozbity przez grupę operacyjną KBW. „Ogień” zmarł następnego dnia w szpitalu w Nowym Targu.
 23. Osielec k/Makowa Podhalańskiego, pow. Sucha Beskidzka, gmina Jordanów
  • Miejsce aresztowania mjr. Zygmunta Szendzielorza „Łupaszki” – dowódcy 5 Wileńskiej Brygady AK przez UB w dniu 30. 06. 1948 r. (pojedyńczy dom bezpośrednio graniczący z lasem).
 24. Hala Łabowska, pow. Nowy Sącz, gmina Łabowa
  • Pomnik pamięci ks. Kapelana kpt. Władysława Gurgacza i żołnierzy Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej (PPAN) poległych w walkach z UB i KBW w latach 1948 – 1949.
 25. Maciejowa, pow. Nowy Sącz, gmina Łabowa
  • Szkoła Podstawowa im. św. Kingi. Przed szkołą znajduje się obelisk z tablicą upamiętniającą 14 żołnierzy PPAN
  • Cmentarz w Nawojowej – symboliczna mogiła Stanisława Pióry „Emira” dowódcy PPAN i jego żołnierzy.
 26. Nowy Sącz
  • Al. Wolności – Cmentarz Stary. Pomnik płk Narcyza Wiatra, ps. „Zawojna”, w latach 1941 – 1945 komendanta Okręgu VI BCH na Małopolskę i Śląsk.
 27. Nowy Sącz
  • Ul. Św. Ducha 2 - Bursa Księży Jezuitów im. ks. Władysława Gurgacza. Na budynku bursy znajduje się tablica pamiątkowa ku czci ks. Gurgacza, kapelana PPAN.
 28. Łękawica k/Wadowic
  • Miejsce urodzenia Mieczysława Wądolnego, ps. „Mścisław” dowódcy Oddziału „Burza” Armii Polskiej w Kraju.
 29. Tarnów
  • Al. Matki Bożej Fatimskiej - skwer przy pomniku 5 Pułku Strzelców Konnych Pomnik - głaz członków WiN. Napis na tablicy: „Pamięci członków organizacji Wolność i Niezawisłość pomordowanych przez Urząd Bezpieczeństwa i NKWD”.
 30. Tarnów
  • Ul. Piłsudskiego 9 - Kościół Księży Filipinów. Tablica upamiętniająca żołnierzy WiN powiatu tarnowskiego.
VIII. Śląsk
 1. Częstochowa
  • Ul. Wręczycka/ul. Św. Rocha - Pomnik poświęcony pamięci kpt. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”.
 2. Częstochowa
  • Al. Najświętszej Marii Panny 33 - tablica pamiątkowa ku czci kpt. „Warszyca” komendanta KWP i jego żołnierzy.
 3. Częstochowa
  • Pl. Biegańskiego - Kościół pw. Św. Jakuba. Na ścianie zewnętrznej – tablica upamiętniająca komendanta ps. „Lew” i żołnierzy Korpusu Wojska Polskiego II Konspiracji oraz ofiary reżimu komunistycznego.
 4. Bór Zapilski, pow. Kłobuck, gmina Wręczyca Wielka
  • Pomnik poświęcony pamięci poległych żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego: „Jaguara” (Stanisława Lisieckiego) i jego podkomendnych.
 5. Żywiec
  • Al. Wolności - w sąsiedztwie Miejskiego Centrum Kultury znajduje się pomnik upamiętniający 167 żołnierzy NSZ ze Zgrupowania kpt. Henryka Flame, ps. „Bartek”.
 6. Szczyrk, pow. Bielsko-Biała
  • Ul. Beskidzka, przy Kościele św. Jakuba Apostoła - Pomnik żołnierzy VII Okręgu NSZ Zgrupowania „Bartka”
 7. Zabrzeg k/ Czechowic-Dziedzic, pow. Bielsko-Biała
  • Ul. Do Zapory 29 - Restauracja „Pod Zaporą”. Na ścianie domu znajduje się tablica pamiątkowa informująca, że w tym budynku 01. 12. 1947 r. został zamordowany przez funkcjonariusza MO legendarny „Bartek” – Komendant Zgrupowania NSZ na Śląsku Cieszyńskim.
 8. Czechowice-Dziedzice, pow. Bielsko-Biała
  • Cmentarz parafialny – grób kpt. Henryka Flame, ps. „Bartek”
 9. Góra Błatnia w Brennej, pow. Cieszyn
  • Tablica poświęcona pamięci żołnierzy z oddziału Edwarda Biesaka „Edka” ze Zgrupowania NSZ kpt. Henryka Flame „Bartka”.
 10. Wisła, pow. Cieszyn
  • Ul. Lipowa 7 - Kościół pw Wniebowzięcia NMP - Tablica upamiętniająca żołnierzy NSZ Zgrupowania kpt. Henryka Flame „Bartka”.
 11. Brenna, pow. Cieszyn
  • Ul. Wyzwolenia - Pomnik Partyzantów Oddziału AK „Wędrowiec”.
 12. Cieszyn
  • Rynek 1 – Ratusz – w gmachu Ratusza tablica pamiątkowa w hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” polskiego podziemia niepodległościowego Oddziału „Wędrowiec” oraz Narodowej Organizacji Wojskowej. Tablica upamiętnia 18 osób.
 13. Żory
  • Ul. Ks. Klimka - Stary Cmentarz. Pomnik upamiętniający „Żołnierzy Wyklętych”. Na bocznej ścianie pomnika wymieniono nazwiska żołnierzy, którzy walczyli o niepodległość Polski. M. in upamiętniono por. Wiktora Kanię, ps. „Andrzej” (mieszkańca Żor) – dowódcę Oddziału Partyzanckiego AK „Wędrowiec”.
 14. Sosnowiec
  • Ul. Kościelna 1 - Katedra Wniebowzięcia NMP Tablica poświęcona pamięci żołnierzy NSZ.
 15. Katowice
  • Ul. Skłodowskiej-Curie 20 - Kościół pw. Św. Kazimierza – Garnizonowy
   • Tablica upamiętniająca żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego oraz pierwszego komendanta Głównego mjr. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”
   • Tablica upamiętniająca żołnierzy NSZ.
 16. Katowice
  • Ul. Panewicka 45 - Cmentarz Komunalny (kwatera 20). Pomnik Nagrobny Żołnierzy Organizacji Niepodległościowych pomordowanych w latach 1945 – 1956 na mocy wyroków komunistycznych sądów wojskowych.
 17. Katowice
  • Ul. Panewicka 76 = Bazylika o.o. Franciszkanów. Tablica upamiętniająca uczestników walk w szeregach KPW, AK, NSZ, WiN oraz innych organizacji podziemia niepodległościowego.
 18. Opole
  • Pl. Wolności - Pomnik poświęcony żołnierzom WiN, NSZ, NZW, KWP, ROAK i innych formacji zbrojnego podziemia niepodległościowego.
 19. Niemodlin, pow. Opole
  • Ul. Opolska 28 - Budynek gdzie w latach 1945 – 1956 mieścił się Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa. Przed budynkiem pomnik ku czci pomordowanych przez UB.
 20. Rusko pow. Świdnica, gmina Strzegom
  • Pomnik poświęcony pamięci więźniów politycznych obozu katorżniczej pracy przymusowej w Rusku.
  • Krzyż pamięci na cmentarzu upamiętniający ofiary tutejszego „gułagu”.
  • Kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Rusku. Tablica upamiętniająca ofiary obozu pracy.
 21. Wrocław
  • Ul. Osobowicka – Cmentarz Osobowicki (pole 81)
   • miejsce tajnych pochówków ofiar UB
   • Pomnik Ofiar Terroru Komunistycznego 1945 – 1956
 22. Lubań
  • Ul. Bankowa 8 - Tablica upamiętniająca ostatniego Komendanta Eksterytorialnego Okręgu Lwowskiego AK-WiN płk. Anatola Sawickiego.
 23. Oleśnica
  • Rondo Żołnierzy Wyklętych przy skrzyżowaniu ulic: Lwowskiej - Kochanowskiego - Krzywoustego. Pomnik upamiętniający „Żołnierzy Wyklętych”
IX. Ziemia Łódzka
 1. Radomsko
  • Ul. Armii Krajowej - Park „Solidarności”. Pomnik poświęcony pamięci Konspiracyjnego Wojska Polskiego i kpt. Stanisława Sojczyńskiego, ps. „Warszyc” oraz 230 jego żołnierzy.
 2. Radomsko
  • Ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego/Leszka Czarnego - Stary Cmentarz Pomnik i symboliczny grób żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego.
 3. Radomsko
  • Ul. Narutowicza 2 - Kolegiata św. Lamberta. Tablica pamiątkowa poświęcona kpt. Stanisławowi Sojczyńskiemu „Warszycowi” i jego żołnierzom z KWP.
 4. Radomsko
  • Ul. Narutowicza 3 - Klasztor Franciszkanów. Tablica pamiątkowa w hołdzie żołnierzom Konspiracyjnego Wojska Polskiego
 5. Rzejowice, pow. Radomsko, gmina Kodrąb
  • Pomnik upamiętniający kpt. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca” – Komendanta KWP.
 6. Bąkowa Góra, pow. Radomsko
  • Pomnik 12 żołnierzy KWP.
 7. Kamieńsk, pow. Radomsko
  • Ul. Sportowa 8 – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II. Przed szkołą na skwerze stoi pomnik Komendanta KWP kpt. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”.
 8. Wieluń
  • Ul. 3 Maja - Cmentarz parafialny. Symboliczna mogiła upamiętniająca dowódcę oddziału KWP por. Alfonsa Olejnika, ps. „Babinicz”.
 9. Piotrków Trybunalski
  • Rondo „Żołnierzy Wyklętych”. Pomnik „Żołnierzy Wyklętych” poświęcony podziemiu niepodległościowemu z lat 1944 – 1956 (AK, WiN, KWP, NZW, NSZ)
 10. Majkowice nad Pilicą, pow. Piotrków Trybunalski
  • Miejsce bitwy oddziału AK z Armią Czerwoną (64 Dywizja NKWD) w dniu 08. 07. 1945 r. Oddziałami AK dowodził por. Stanisław Karliński „Burza”.
 11. Bęczkowice, pow. Piotrków Trybunalski
  • Cmentarz parafialny - Pomnik żołnierzy AK z oddziału partyzanckiego por. Stanisława Karlińskiego „Burzy”.
 12. Opoczno
  • Ul. Kościelna 2 - Kolegiata św. Bartłomieja. Na bocznej ścianie kościoła wmurowana jest tablica upamiętniająca poległych i pomordowanych żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia Zbrojnego.
 13. Łódź
  • Ul. Próchnika 39. Tablica upamiętniająca gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”. (Gen „Nil” mieszkał tutaj w latach 1947 – 1950 do momentu aresztowania w dniu 10. 11. 1950 r).
 14. Łódź
  • Ul. Smutna 9 - Cmentarz Rzymskokatolicki pw. Św. Wincentego (Cmentarz na Dołach) W alei głównej krzyż i tablica okolicznościowa IPN poświęcona pamięci pomordowanych Żołnierzy Wyklętych.
X. Ziemia Świętokrzyska
 1. Kielce
  • Ul. Zamkowa 5 - Muzeum Pamięci Narodowej (dawne więzienie). Tablica upamiętniająca 45 rocznicę rozbicia więzienia UB w dniu 05 sierpnia 1945 r przez Samodzielną Brygadę Kielecką AK pod dowództwem kpt. Antoniego Hedy „Szarego”.
 2. Kielce
  • „Cmentarz Piaski” – ul. Zagnańska. Pomnik ku czci żołnierzy AK, NSZ oraz WiN pomordowanych przez Urząd bezpieczeństwa w więzieniu kieleckim i innych miejscach kaźni.
 3. Kielce
  • Ul. Paderewskiego 12, róg Solnej – dawna siedziba WUBP Tablica upamiętniająca Polaków męczonych i zamordowanych przez Gestapo, NKWD i UB.
 4. Kielce
  • Ul. Karczówkowska - Kościół Garnizonowy. Tablica pamiątkowa w hołdzie żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych.
 5. Skarżyska-Kamienna
  • Ul. Armii Krajowej przy Rondzie im. Hedy „Szarego”. Pomnik poświęcony gen. Antoniemu Hedzie „Szaremu” m. in. dowódcy Samodzielnej Brygady Kieleckiej ROAK-DSZ.
 6. Skarżysko-Kamienna
  • Ul. Akacjowa 1 - Gimnazjum Nr 3 im. gen. Antoniego Hedy „Szarego”
 7. Radoszyce, po. Końskie
  • Ul. Szkolna 1 - Szkoła Podstawowa im. gen. Antoniego Hedy „Szarego”
 8. Końskie
  • Ul. 1 Maja 44 - Tablica na ścianie budynku upamiętniająca miejsce kaźni i morderstw patriotów polskich gdzie w latach 1945 - 1956 mieściła się siedziba Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego.
 9. Jędrzejów
  • Ul. Okrzei 63 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2. Obok szkoły pomnik upamiętniający mjr. Stefana Gądzio, ps. „Kosa” – komendanta jędrzejowskiego Obwodu AK.
 10. Jędrzejów
  • Ul. Mjr. AK Stefana Gądzio „Kosa”. Patron ulicy był uczestnikiem kampanii wrześniowej i żołnierzem AK w czasie okupacji. W 1944 r. został Szefem Oddziału VI (BiP) Komendy Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK
 11. Chmielnik, pow. Kielce
  • Pl. Kościelny nr 9 - na murze Polskich Patriotów znajduje się tablica upamiętniająca por. Stanisława Grabdę, ps. „Bem” dowódcę oddziałów partyzanckich NSZ, AK, WiN na Ziemi Świętokrzyskiej w latach 1942 – 1946.
 12. Przededworze k/Chmielnika
  • Tablica pamiątkowa we wnęce wejścia do domu rodzinnego Stanisława Grabdy „Bema” o treści: „Dom rodzinny por. Stanisława Grabdy „Bema” żołnierza NOW, AK, WiN.
XI. Mazowsze
 1. Ostrołęka
  • Ul. Traugutta 19 - Budynek byłego aresztu śledczego Muzeum Żołnierzy Wyklętych (w organizacji)
 2. Ostrołęka
  • Skwer im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego - Pomnik ofiar terroru komunistycznego.
 3. Ostrołęka
  • Rondo im. Zygmunta Szendzielorza „Łupaszki” (Rondo znajduje się na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Brzozowej).
 4. Myszyniec, pow. Ostrołęka
  • Pomnik poświęcony AK, WiN, NZW
 5. Dudy Puszczańskie, pow. Ostrołęka, gmina Łyse nad rzeką Szkwą
  • Pomnik poświęcony żołnierzom Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW), którzy polegli w starciu z obławą UB-KBW-MO 11 listopada 1953 r. (Miejsce ostatniej bitwy antykomunistycznej partyzantki na Mazowszu).
 6. Gąsewo Poduchowne, pow. Maków Mazowiecki, gmina Sypniewo

  • Cmentarz parafialny - Pomnik poświęcony żołnierzom AK-NSZ-NZW poległym i pomordowanym w latach 1941 – 1956. Wśród 23 partyzantów upamiętnionych symboliczną mogiłą znalazł się Mieczysław Dziemieszkiewicz, ps. „Rój” – dowódca oddziału NZW.
 7. Brok, pow. Ostrów Mazowiecka

  • Cmentarz przy drodze nr 694 z Broku do Małkini. Pomnik poświęcony Żołnierzom Wyklętym upamiętniający:
   • kpt. Stanisława Pieszkowskiego, ps. „Bomba”
   • por. Hieronima Piotrowskiego, ps. „Jur”
   • Jana Kmiołka, ps. „Wir” oraz ich podkomendnych
 8. Wyszków
  • Przy moście kołowym znajduje się pomnik pamięci żołnierzy AK, ROAK, WiN, NSZ, i NOW, którzy zginęli z rąk komunistów na Ziemi Wyszkowskiej w latach 1944 – 1952.
 9. Pułtusk
  • Ul. Stare Miasto 2 - Budynki dawnego Klasztoru Bernardynów gdzie znajdowało się więzienie PUBP. Na budynku d. dyżurki więzienia usytuowana jest tablica upamiętniająca uwolnienie 47 więźniów politycznych z pułtuskiego więzienia przez oddział WiN pod dowództwem por. Stanisława Łaneckiego, ps. „Przelotny” w dniu 25. 11. 1946 r. Była to największa akcja przeprowadzona przez Oddziały WiN „Jura”.
 10. Brzuza, pow. Węgrów, gmina Łochów
  • Brzuza 43 - Mała Szkoła Podstawowa im. mjr. Hieronima Piotrowskiego „Jura” Na placu przed szkołą znajduje się pomnik upamiętniający śmierć mjr. Hieronima Piotrowskiego „Jura”.
 11. Sokołów Podlaski
  • Pomnik upamiętniający żołnierzy AK i struktur poakowskich Obwodu Sokołów Podlaski „Jezioro”, 6 Brygady Wileńskiej AK oraz cywilnych mieszkańców powiatu sokołowskiego.
 12. Borychów, pow. Sokołów Podlaski, gmina Repki
  • Pomnik upamiętniający żołnierzy 6 Brygady Wileńskiej AK poległych 30. 09. 1950 r.
 13. Jabłonna Lacka, pow. Sokołów Podlaski
  • Pomnik poświęcony pamięci żołnierzy 6 Brygady Wileńskiej AK: por. Józefa Małczuka „Brzaska”, sierż. Kazimierza Ilczuka „Sępa” i szer. Pieniaka.
 14. Sterdyń, pow. Sokołów Podlaski
  • Pomnik upamiętniający Kazimierza Wyrozębskiego „Sokolika” żołnierza AK Obwodu Sokołów Podlaski „Jezioro” i 6 Brygady Wileńskiej AK kpt. „Młota”.
 15. Kiełpiniec, pow. Sokołów Podlaski, gmina Sterdyń
  • Pomnik upamiętniający żołnierzy 3 szwadronu 6 Wileńskiej Brygady AK kpt. Władysława Łukasika „Młota”; st. sierż. „Żwirki” kpr. „Zbiega”, szer. „Groma” i szer. „Serdecznego”.
 16. Kosów Lacki, pow. Sokołów Podlaski
  • Pomnik pamięci żołnierzy podziemia niepodległościowego oraz cywilnych mieszkańców Ziemi Kosowskiej poległych i zamordowanych.
 17. Siedlce
  • Skwer Wileński (w trójkącie ulic: Floriańskiej, Brzeskiej i 3 Maja). Pomnik żołnierzy 5 i 6 Brygady Wileńskiej AK pod dowództwem mjr. Zygmunta Szendzielorza „Łupaszki” i kpt. Władysława Łukasika „Młota”
 18. Kałuszyn, pow. Mińsk Mazowiecki
  • Pomnik poświęcony żołnierzom AK, WiN, NSZ.
 19. Zakącie, pow. Garwolin
  • Pomnik w hołdzie żołnierzom ze Zgrupowania Oddziałów Partyzanckich WiN mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory”
 20. Piotrówek, pow. Garwolin, gmina Trojanow
  • Kamień mjr. „Orlika”. Napis na tablicy: „Na tych polach poległ mjr Marian Bernaciak „Orlik” Komendant Oddziałów Partyzanckich Zgrupowania 15 pp „Wilków” AK. Komendant Grup Dyw. I O.P. WiN”
 21. Płock
  • Al. Jachowicza 4 - Kościół św. Stanisława Kostki „Stanisławówka”. Tablica upamiętniająca „Żołnierzy Wyklętych” z okręgu płockiego 1945 - 1956.
 22. Płock
  • Ul. 3 Maja 4 - Zespół Szkół nr 6. W holu szkoły tablica pamiątkowa poświęcona pamięci ppor. Stefana Bronarskiego, ps. „Liść” Szefa Kedywu w Inspektoracie Płocko-Sierpeckim AK i dowódcy 11 Grupy Operacyjnej NSZ – Płock.
 23. Bielsk, pow. Płock
  • Pl. Wolności 20 - Kościół św. Jana Chrzciciela. Przed kościołem ustawiony jest głaz z tablicą pamiątkową poświęconą por. Franciszkowi Majewskiemu, ps. „Słony” dowódcy oddziału ROAK-NZW.
 24. Stare Gałki, pow. Płock, gmina Mała Wieś
  • Pomnik upamiętniający żołnierzy NZW z oddziału sierż. Wiktora Stryjewskiego „Cacki”.
 25. Gąsewo, pow. Płock, gmina Bodzanów
  • Cmentarz parafialny - Pomnik upamiętniający poległych i pomordowanych w latach 1941 – 1956 żołnierzy AK, NSZ, NZW. Wśród 23 upamiętnionych Żołnierzy Wyklętych znalazł się m. in Mieczysław Dziemieszkiewicz „Rój”.
 26. Popowo Borowe k/Nasielska
  • Przy drodze nr 622 w polu postawiony jest krzyż z tabliczką upamiętniającą żołnierzy NZW z oddziału st. sierż. M. Dziemiaszkiewicza „Roja”.
 27. Niedziałki, pow. Żuromin, gmina Kuczbork-Osada
  • Pomnik pamięci żołnierzy oddziału NZW por. Wacława Grabowskiego „Puszczyka” – ostatnich partyzantów Ziemi Mławskiej.
 28. Radom – ul. Aleksandra Tybla
  • Na ścianie „starego aresztu” tablica upamiętniająca odbicie 292 więźniów z radomskiego więzienia UB w dniu 09. 09. 1945 r. przez oddział AK por. Stefana Bembińskiego, ps. „Harnaś”
 29. Radom

  • Ul. Traugutta róg Beliny-Prażmowskiego. Pomnik w hołdzie żołnierzom WiN ze Zgrupowania Związku Zbrojnej Konspiracji mjr. Franciszka Jaskulskiego „Zagończyka”
 30. Skaryszew, pow. Radom

  • Skaryszew był bazą żołnierzy z Oddziału WiN ppor. Tadeusza Zielińskiego „Igły”.
 31. Dzierzkówek Stary, pow. Radom, gmina Skaryszew
  • Publiczna Szkoła Podstawowa - Pomnik upamiętniający poległych i pomordowanych żołnierzy z Oddziału WiN ppor. Tadeusza Zielińskiego „Igły”.
 32. Jedlnia-Letnisko, pow. Radom
  • Stała baza żołnierzy Związku Zbrojnej Konspiracji mjr Franciszka Jaskulskiego „Zagończyka” oraz Sztab ZZK.
 33. Zwoleń, pow. Radom
  • Cmentarz parafialny - Mogiła żołnierzy ze Zgrupowania „Zagończyka”, którzy polegli w bitwie z Sowietami 15. 06. 1946 r. pod Zwoleniem.
 34. Iłża, pow. Radom
  • Ul. Radomska - Pomnik gen. Antoniego Hedy „Szarego”, dowódcy Samodzielnej Brygady Kieleckiej ROAK-DSZ.
 35. Bąkowiec, pow. Kozienice
  • W dniu 26. 07. 1945 r. koło stacji kolejowej Bąkowiec (trasa Dęblin – Radom) oddział AKDSZ-WiN kpt. „Orlika” - Mariana Bernaciaka odbił z transportu UB 120 więźniów wiezionych do Wronek. Z zatrzymanego składu uwolnieni zostali m. in. ppłk. Antoni Żurowski, ps. „Andrzej Bober” dowódca AK na Warszawskiej Pradze oraz płk Henryk Krajewski, ps. „Trzaska” dowódca 30 Poleskiej Dywizji Piechoty AK w Akcji „Burza”
XII. Warszawa
 1. Plac Józefa Piłsudskiego (Śródmieście)
  • Pomnik Nieznanego Żołnierza
 2. Ul. Długa 13/15 – (Śródmieście)
  • Kościół Garnizonowy WP – Katedra Polowa Wojska Polskiego. Tablica upamiętniająca Żołnierzy Wyklętych
 3. Ul. Marsa/Płatnerska (Rembertów)
  • Pomnik ofiar obozu specjalnego NKWD nr 10. W nocy z 20/21 maja 1945 r. oddział AK ppor. Edwarda Wasilewskiego, ps. Wichura” rozbił częściowo obóz NKWD w Rembertowie.
 4. Al. Gen. Chruściela „Montera” 103 (Rembertów)
  • Akademia Obrony Narodowej. Przed bramą AON pomnik gen. Emila Fieldorfa „Nila”
 5. Ul. Żołnierzy Wyklętych/Pirenejska (Bemowo)

  • Pomnik Żołnierzy Wyklętych – z tablicą upamiętniającą żołnierzy WiN, NSZ, NZW, KWP, ROAK.
 6. Ul. Powązkowska 43/45 (Żoliborz)

  • Cmentarz Wojskowy – Kwatera Ł (Łączka). Pomnik Męczenników Terroru Komunistycznego w Polsce 1944 -1956
 7. Ul. Św. Wincentego 83 (Targówek)
  • Cmentarz Bródnowski - Mogiła zbiorowa Żołnierzy Polski Podziemnej - kwatera 45 N
 8. Ul. Namysłowska 6 (Praga Płn.)
  • Teren dawnego więzienia karno-śledczego nr III, tzw. „Toledo”. Pomnik ku czci Pomordowanym w Praskich Więzieniach w latach 1944 – 1956
 9. Ul. Cyryla i Metodego 4 (Praga Płn.)
  • Dawny budynek UBP - Tablica poświęcona żołnierzom organizacji niepodległościowych 1944 – 1956.
 10. Ul. Wojska Polskiego 40 (Żoliborz)
  • Tablica upamiętniająca rtm. Witolda Pileckiego
 11. Ul. Hozjusza 2 (Żoliborz)
  • Kościół św. Stanisława Kostki - Tablice upamiętniające:
   • Józefa Kurasia „Ognia”
   • płk. Władysława Liniarskiego „Mścisława”
   • Żołnierzy Polskiego Podziemia Niepodległościowego
 12. Ul. Gen. Emila Fieldorfa „Nila” /Wał Miedzeszyński (Praga Płd.)
  • Pomnik gen Fieldorfa „Nila”
 13. Al. Stanów Zjednoczonych 55/ Grenadierów (Praga Płd.)
  • Kościół Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników – Tablica upamiętniająca Danutę Siedzikównę „Inkę”
 14. Ul. Świerszcza 2 (Włochy)
  • Willa „Jasny Dom” – więzienie NKWD. Na ścianie budynku tablica poświęcona patriotom polskim więzionym przez NKWD „Smiersz” i „Informację Wojskową”
 15. Ul. Cienista 14 i 16 (Włochy)
  • W 1945 r. mieściła się tutaj siedziba NKWD. Tablica pamiątkowa ku czci osób wiezionych przez NKWD.
 16. Park Kombatantów k/Stacji Warszawa – Włochy
  • Pomnik ku czci ofiar NKWD i UB
 17. Ul. Chałubińskiego 3 B / Oczki (Ochota)
  • Tablica pamiątkowa ku czci ofiar zbrodni Informacji Wojskowej.
 18. Ul. Koszykowa 82 (Ochota)
  • Dawna siedziba Wojskowego Sądu Rejonowego - Tablica upamiętniająca ofiary reżimu komunistycznego.
 19. Ul. Rakowiecka 37 (Mokotów)
  • Areszt śledczy b. MBP - Tablice pamiątkowe gen. Fieldorfa „Nila”, kpt. Kazimierza Moczarskiego, Kazimierza Pużaka i in.
 20. Ul. Wałbrzyska - Cmentarz na Służewie
  • Miejsce potajemnych pochówków. Przy murze w płd.-wsch. narożniku cmentarza „Krzyż pamięci ofiar terroru komunistycznego”
 21. Ul. Fosa 11 (Ursynów)
  • Kościół św. Katarzyny - Pomnik upamiętniający ofiary terroru komunistycznego w Polsce w latach 1944 – 1956
 22. Ul. Puławska 266 - u wylotu ul. Wyścigowej (Ursynów)
  • Tablica upamiętniająca więźniów politycznych, w tym żołnierzy AK pomordowanych w latach 1945 – 1956 na terenie Wyścigów Konnych na Służewcu.
 23. Ul. Koszykowa 4 /Al. Ujazdowskie 11 (Śródmieście)
  • Dawny gmach Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (1945 - 1954) Tablica pamiątkowa poświęcona m. in. więzionym i pomordowanym żołnierzom powojennego podziemia niepodległościowego.
 24. Ul. Powązkowska 14 – Cmentarz Stare Powązki (Wola)
  • Grób kpt. Adama Boryczki, ps. „Tońko” – dowódcy 6 Brygady Wileńskiej AK, od 1947 r. kuriera zagranicznego WiN (kwatera 4, rząd 6 miejsce 11)
  • Grób płk. Wojciecha Borzobohatego, ps. „Jelita”, „Wojan” – szefa sztabu Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj. (kwatera 34, rząd 5, miejsce 10)
  • Grób ppłk. Wincentego Kwiecińskiego, ps. „Głóg”, „Proboszcz” – Prezesa III Zarządu Głównego WiN (kwatera 203, rząd 4, miejsce 1)
 25. Ul. Działdowska 6 (Wola)
  • Tablica upamiętniająca mjr Irenę Tomalak, ps. „Soldau”. W latach 1945- 1946 szefowa łączności Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj.
 26. Ul. Karowa 18 (Śródmieście)
  • Siedziba przedwojennego Teatru Malickiej. Po 1945 r miejsce pokazowych procesów żołnierzy II Konspiracji.

Bibliografia

 1. Atlas Polskiego Podziemia niepodległościowego 1944 – 1956, IPN, Warszawa-Lublin 2007
 2. Łabuszewski Tomasz: Czerwona mapa Warszawy. W: Warszawa miasto w opresji, IPN, Warszawa 2010
 3. Markowska Marta: Wykleci. Podziemia zbrojne 1944 – 1963. Ośrodek "Karta", Warszawa 2013
 4. Nowak Szymon: Oddziały Wyklętych, Wydawnictwo Fronda, Warszawa 2013.
 5. Śladami zbrodni. Przewodnik po miejscach represji komunistycznych lat 1944 – 1956. Redakcja naukowa Tomasz Łabuszewski, IPN, Warszawa 2012
 6. Ślaski Jerzy: „Żołnierze Wyklęci”, OW Rytm; Warszawa 1996
 7. Wieliczka-Szarkowa Janina: „Żołnierze Wyklęci. Niezłomni bohaterowie”, Wydawnictwo AA, Kraków 2013.
 8. Zaplute karły reakcji. Polskie podziemie niepodległościowe 1944 - 1956 roku, IPN, Lublin 2008.
 9. Żołnierze wyklęci. Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku. Praca zbiorowa. Oficyna Wydawnicza „Volumen” , Warszawa 2013
 10. Kryptonim „Orzeł” Warszawski Okręg Narodowego Zrzeszenia Wojskowego w dokumentach 1947 – 1954, OW Rytm; Warszawa 2004
help_outline