Śląska piątka PTTK Jaworzno

Aktywna S: 1
Regiony:  Śląskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. Z okazji przypadającego na rok 2020 Jubileuszu 60 – lecia istnienia Komisji Turystyki Pieszej Oddziału PTTK w Jaworznie oraz 70 – lecia istnienia PTTK, Oddział PTTK w Jaworznie ustanawia Odznakę Turystyczno – Krajoznawczą PTTK „Śląska Piątka” (zwaną dalej „odznaką”).
 2. Odznakę ustanawia się w celu popularyzacji nizinnych turystycznych szlaków pieszych w województwie śląskim i uprawiania szeroko pojętej turystyki kwalifikowanej.
 3. Odznaka posiada jeden stopień.
 4. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 6 roku życia.
 5. Wybierając trasy dla najmłodszych turystów należy wziąć pod szczególną uwagę ich możliwości kondycyjne i dobrać właściwy dystans trasy.
 6. Odznakę zdobywa się za udokumentowane pokonanie w dowolnej dyscyplinie turystyki kwalifikowanej pięciu dowolnie wybranych nizinnych szlaków pieszych na terenie województwa śląskiego w całości, czyli „od kropki do kropki”.
 7. Każdy ze szlaków należy pokonać w ciągu jednej wycieczki (jednego dnia).
 8. Szlaki długodystansowe można dzielić na dowolne odcinki dzienne i przedstawić dokumentację przejścia zestawioną z kilku wycieczek – etapów wędrówki wybranym szlakiem nizinnym.
 9. Dopuszcza się, w przypadku szlaków długodystansowych, zaliczenie takiego szlaku jako jednego z pięciu wymaganych, po udokumentowaniu pokonania odcinka o długości co najmniej 30 km podczas jednej wycieczki (jednego dnia).
 10. Możliwe jest zaliczenie szlaków na wycieczkach, które odbyły się przed wejściem regulaminu w życie.
 11. Odznakę można zdobywać wraz z innymi odznakami krajoznawczymi i odznakami turystyki kwalifikowanej.
 12. Wykaz szlaków znajduje się na stronie www.ktp.pttk.pl w zakładce „Szlaki” w podpunkcie „Wykaz szlaków w województwie: śląskie”.
 13. Przebycie szlaków można dokumentować w książeczkach OTP, KOT, NON na zasadach określonych w regulaminach tych odznak turystyki kwalifikowanej.
 14. Weryfikację i dystrybucję Odznaki prowadzi Terenowy Referat Weryfikacyjny OTP PTTK przy Oddziale PTTK w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 35 (róg ul. Zacisze), 43 – 600 Jaworzno; Tel. 32 616 39 52; e-mail: sarnam.ot@gmail.com.
 15. Metalowy znaczek Odznaki można zakupić w Oddziale PTTK w Jaworznie po weryfikacji. Metalowy znaczek Odznaki może być także sprzedawany w celach kolekcjonerskich – bez weryfikacji.
 16. Regulamin zatwierdzono Uchwałą nr 4/XXXI/2020 Zarządu Oddziału PTTK w Jaworznie z dnia 16.01.2020 r..
 17. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2020 r.
 18. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Oddziału PTTK w Jaworznie.
help_outline