Stulecie Turystyki Akademickiej PTTK Oddział Międzyuczelniany Warszawa

Nieaktywna S: 1 Od 01.01.2006 do 31.12.2006
Regiony:  Polska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło 

W związku z przypadającą w 2006 r. setną rocznicą założenia we Lwowie przez dr M. Orłowicza Akademickiego Klubu Turystycznego i powstania zorganizowanej turystyki akademickiej w Polsce Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie ustanawia okolicznościową odznakę Stulecia Turystyki Akademickiej.

  1. Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego w ramach obchodów 100-lecia Turystyki Akademickiej.
  2. Celem odznaki jest popularyzacja wszelkich form turystyki i krajoznawstwa oraz systemu odznak PTTK.
  3. Odznakę można zdobywać w okresie od 01.01. do 31.12.2006 r.
  4. Odznaka jest jednostopniowa.
  5. Odznakę można zdobywać niezależnie od wieku zdobywającego.
  6. Warunkiem zdobycia odznaki jest uzyskanie 100 pkt. zgodnie z regulaminem dowolnej odznaki turystyki kwalifikowanej PTTK i udokumentowanie tego wpisem do książeczki danej odznaki.
  7. Odznakę można zdobywać jednocześnie ze zdobywaniem innych odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych.
  8. Odznakę weryfikuje i przyznaje Referat Weryfikacyjny OM PTTK w Warszawie (ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa). Przy weryfikacji korespondencyjnej należy załączyć zaadresowaną kopertę oraz znaczki pocztowe na przesyłkę zwrotną.
  9. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie.
help_outline