Sudeckie schroniska Łukasz Kornatka

Aktywna S: 3
Regiony:  Sudety
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Regulamin

Źródło  (Kopia)

I. Postanowienia wstępne.

 1. „SUDECKIE SCHRONISKA” to odznaka turystyczna, obowiązująca od 24 grudnia 2022 roku. Jest to piąty projekt, inicjatywa Przewodnika Górskiego Beskidzkiego Łukasza Kornatka, który przygotował specjalną książeczkę jako propozycję dzienniczka wycieczek.
 2. Celem odznaki jest popularyzacja turystyki górskiej i krajoznawczej oraz zachęcanie do systematycznego poznawania polskich gór. Zachęca do odwiedzenia miejsc o których większość z Nas nie miała pojęcia bądź miejsc których nigdy by nie odwiedziła gdyby nie ten projekt. Odznakę uzyskuje się poprzez odwiedzenie wszystkich schronisk ujętych w wykazie Regulaminu. Okres zdobywania odznaki jest nieograniczony. Podstawą weryfikacji odznaki jest specjalnie wydana książeczka wycieczek prowadzona przez zdobywającego.
 3. Odznaka „Sudeckie Schroniska” obejmuje wszystkie czynne (na dzień powstania Regulaminu), schroniska, bacówki, chatki studenckie.

II. Zasady zdobywania odznaki.

 1. Odznakę może zdobyć każdy bez względu na obywatelstwo, członkostwo w organizacji turystycznej. Odznaki mogą zdobywać zarówno dzieci i młodzież pomiędzy 3 a 18 rokiem życia, jak i osoby dorosłe po uprzednim nabyciu Książeczki Odznaki.
 2. Odznaka posiada trzy stopnie:
  • popularna dla dzieci w wieku 3-10 lat – przyznana za odwiedzenie 5 obiektów z załączonego wykazu.
  • brązowa – przyznana za odwiedzenie 15 obiektów z załączonego wykazu.
  • złota – przyznana za odwiedzenie 30 obiektów z załączonego wykazu
 3. Wyznaczone obiekty mogą być zdobywane indywidualnie lub zespołowo w ramach wycieczek organizowanych przez organizacje turystyczne.
 4. Schroniska odwiedzone przed datą powstania regulaminu będą wliczane do weryfikacji.

III. Potwierdzenia.

 1. Poświadczeniem zdobycia danego obiektu, schroniska umieszczonego w wykazie do odznaki „Sudeckie Schroniska” gromadzi się na odpowiednich stronach Książeczki Odznaki z podaniem daty wejścia i trasy wędrówki.
 2. Potwierdzeniami mogą być książeczki innych odznak (także skany), pieczątki obiektów turystycznych, osobiste kroniki, materiały w formie elektronicznej, itp. Za poświadczenie uważa się również fotografię uwidaczniającą osobę wraz z odwiedzonym schroniskiem górskim. Książeczka Odznaki „Sudeckie Schroniska” powinna być opisana na odpowiedniej stronie danymi jej posiadacza.
 3. Książeczka winna być prowadzona w sposób czysty, czytelny. Zamówienia można składać na adres e-mail: lukaszek_8@wp.pl. Cena książeczki: 15 zł/sztuka. Przesyłka: 10 zł

IV. Weryfikacja.

 1. Wypełnioną książeczkę (ewentualnie można dołączyć zdjęcia lub wkleić do książeczki) z zebranymi poświadczeniami zdobycia szczytów należy wysłać na adres: Kornatka Łukasz, skr. pocztowa nr 10, ul. Łokietka 3 44–194 Knurów, woj.śląskie
 2. Po dokonaniu przelewu (w wysokości 40zł/odznaka) i zarejestrowaniu wpłaty na koncie 03 1240 4302 1111 0010 5990 2372 Pekao, dostarczone materiały weryfikacyjne wraz z nowo zdobytymi odznakami zostaną odesłane na wskazany adres.
 3. Zdobywca Odznaki „Sudeckie Schroniska” wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, które w dowolnym czasie będzie mógł modyfikować, zastrzec i usunąć (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami o ochronie danych osobowych) wymaganych przy weryfikacji do odznaki, a także na potrzeby ewidencji jej zdobywców (imię, nazwisko, data zdobycia, fotografia).

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)
Numer Nazwa obiektu Pasmo górskie
1 Schronisko PTTK "Samotnia" Karkonosze
2 Schronisko PTTK "Dom Śląski"
3 Schronisko PTTK "Strzecha Akademicka"
4 Schronisko "Odrodzenie"
5 Schronisko na Hali Szrenickiej
6 Schronisko Szrenica
7 Schronisko Kochanówka
8 Schronisko Kamieńczyk
9 Schronisko Nad Łomniczką
10 Schronisko na Przełęczy Okraj
11 Schronisko Pod Łabskim Szczytem
12 Schronisko na Stogu Izerskim Góry Izerskie
13 Chatka Górzystów
14 Schronisko Wysoki Kamień
15 Schronisko Orle
16 Schronisko PTTK „Szwajcarka” Rudawy Janowickie
17 Schronisko PTTK „Harcówka” Góry Wałbrzyskie
18 Schronisko PTTK „Pod Muflonem” Góry Bystrzyckie
19 Schronisko PTTK „Jagodna” na Przełęczy Spalonej
20 Schronisko PTTK Orlica Góry Orlickie
21 Schronisko PTTK „Andrzejówka” Góry Kamienne
22 Schronisko PTTK „Pasterka” Góry Stołowe
23 Schronisko PTTK „Na Szczelińcu”
24 Schronisko na Iglicznej Masyw Śnieżnika
25 Schronisko PTTK na Śnieżniku
26 Górski Dom Turysty PTTK Bohdana Małachowskiego „Pod Biskupią Kopą” Góry Opawskie
27 Schronisko PTTK „Zygmuntówka” (Przełęcz Jugowska) Góry Sowie
28 Schronisko Górskie „Orzeł”
29 Dom Turysty PTTK im. Romana Zmorskiego „Na Ślęży” Masyw Ślęży
30 Dom Turysty PTTK „Pod Wieżycą”
help_outline