Świętokrzyski szlak architektury drewnianej PTTK Skarżysko-Kamienna

Aktywna S: 3
Regiony:  Świętokrzyskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

Źródło

I. Postanowienia ogólne

 1. Odznaka Krajoznawcza „Świętokrzyski Szlak Architektury Drewnianej” ustanowiona została przez Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Skarżysku-Kamiennej.
 2. Celem Odznaki jest popularyzacja Świętokrzyskiego Szlaku Architektury Drewnianej oraz regionu świętokrzyskiego.
 3. Odznaka jest ustanowiona w trzech stopniach:
  • Brązowym
  • Srebrnym
  • Złotym

II. Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 7 lat.
 2. Odznakę można zdobywać w czasie wycieczek pieszych, kolarskich, motorowych, indywidualnych jak i zbiorowych.
 3. Odznakę zdobywa się według kolejności stopni. Następny kolejny stopień można zdobywać bezpośrednio po spełnieniu warunków stopnia niższego.
 4. Zwiedzony obiekt może być zaliczony tylko raz niezależnie od stopnia odznaki.
 5. Dla uzyskania odznaki należy odwiedzić odpowiednią liczbę obiektów:
  • dla stopnia brązowego - 5 obiektów,
  • dla stopnia srebrnego - 12 obiektów,
  • dla stopnia złotego - 20 obiektów.
 6. Wykaz obiektów umieszczono w załączniku do regulaminu.
 7. Odznakę można zdobywać równocześnie z innymi odznakami.

III. Zasady potwierdzania odznaki

 1. Podstawą do ubiegania się o przyznanie odznaki jest książeczka – kronika sporządzona samodzielnie przez zdobywającego odznakę.
 2. W kronice powinny znaleźć się następujące dane:
  • dane osoby ubiegającej się o odznakę (imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, telefon lub email),
  • nazwa zwiedzanego obiektu (informacja o obiekcie),
  • potwierdzenie zwiedzania (pieczątka ze zwiedzanego obiektu, miejscowości w której obiekt się znajduje, potwierdzenie przewodnika, instruktora krajoznawstwa, przodownika turystyki kwalifikowanej lub zdjęcie zdobywającego odznakę na tle obiektu).
 3. Termin zdobywania poszczególnych stopni odznaki jest dowolny.
 4. Weryfikację odznaki prowadzi Oddział Miejski PTTK, ul. Słowackiego 25, 26-110 Skarżysko-Kam., email: ompttkskar@op.pl

IV. Postanowienia końcowe

 1. Odznaka jest odpłatna.
 2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Zarządu Oddziału Miejskiego PTTK w Skarżysku-Kamiennej.
 3. Regulamin Odznaki został wprowadzony Uchwałą Zarządu Oddziału Miejskiego PTTK w Skarżysku-Kamiennej w dniu 10.11.2010 i wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2011 roku.

Załącznik 1

Źródło
Numer Miejscowość Powiat Nazwa obiektu
1. Bebelno włoszczowski Kościół parafialny p.w. Narodzenia NMP
2. Beszowa staszowski Dzwonnica przy kościele p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
3. Bodzechów ostrowiecki Kościół parafialny p.w. św. Zofii i św. Stanisława Kostki
4. Bodzentyn kielecki Zagroda Czernikiewiczów
5. Bliżyn skarżyski Kaplica św. Zofii
6. Busko-Zdrój buski Kościół cmentarny p.w. św. Leonarda
7. Chomentów jędrzejowski Kościół parafialny p.w. św. Marii Magdaleny
8. Chotelek buski Kościół filialny p.w. św. Stanisława biskupa
9. Chroberz pińczowski Dzwonnica przy kościele parafialnym
p.w. Wniebowzięcia NMP
10. Cudzynowice kazimierski Kościół parafialny p.w. Wszystkich Świętych
11. Gierczyce opatowski Kościół parafialny p.w. św. Mikołaja biskupa
12. Gliniany opatowski Kościół parafialny p.w. św. Wojciecha
13. Gorzków kazimierski Kościół parafialny p.w. św. Małgorzaty
14. Góra Witosławska ostrowiecki Kaplica p.w. Zesłania Ducha Św.
15. Kakonin kielecki Chałupa
16. Kielce kielecki Kościół parafialny p.w. Niepokalanego Serca NMP
17. Kielce kielecki Dworek Laszczyków
18. Kielce - Białogon kielecki Kościół parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego
19. Kielce - Dąbrowa kielecki Kaplica NMP Matki Kościoła
20. Kielce - Dyminy kielecki Kaplica p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej
21. Kielce - Zagórze kielecki Kaplica p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej
22. Kleczanów sandomierski Kościół parafialny p.w. św. Katarzyny
i św. Stanisława
23. Kossów włoszczowski Kościół parafialny p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej
24. Krynki starachowicki Dzwonnica przy kościele parafialnym
p.w. Wniebowzięcia NMP
25. Krzcięcice jędrzejowski Dzwonnica przy kościele parafialnym
p.w. św. Prokopa
26. Kurzelów włoszczowski Kaplica cmentarna p.w. św. Anny
27. Lipa konecki Kościół parafialny p.w. św. Wawrzyńca
28. Małogoszcz jędrzejowski Dzwonnica przy kościele parafialnym
p.w. Wniebowzięcia NMP
29. Mieronice jędrzejowski Dzwonnica przy kościele parafialnym
p.w. św. Jakuba apostoła
30. Mierzwin jędrzejowski Dzwonnica przy kościele parafialnym p.w. śś. Piotra i Pawła
31. Mnichów jędrzejowski Kościół parafialny p.w. św. Szczepana diakona
32. Mójcza kielecki Kościół parafialny p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej
33. Mroczków skarżyski Kaplica p.w. św. Rocha
34. Nida kielecki Kaplica p.w. Nawiedzenia NMP
35. Niekrasów staszowski Kościół parafialny p.w. Narodzenia NMP
36. Obiechów jędrzejowski Kościół parafialny p.w. Nawiedzenia NMP
37. Odrowąż konecki Kościół filialny św. Rozalii
38. Ostrowiec Świętokrzyski ostrowiecki Kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego
39. Ożarów opatowski Dzwonnica przy kościele parafialnym
p.w. św. Stanisława
40. Parszów skarżyski Kościół parafialny p.w. Zesłania Ducha Św.
41. Probołowice pińczowski Kościół parafialny p.w. św. Jakuba Apostoła
42. Rachwałowice proszowicki Kościół parafialny p.w. Narodzenia NMP
43. Radkowice starachowicki Kościół parafialny p.w. M.B. Częstochowskiej
44. Rakoszyn jędrzejowski Kościół parafialny p.w. św. Stanisława biskupa
45. Rembieszyce jędrzejowski Kościół parafialny p.w. śś. Piotra i Pawła
46. Ruda Kościelna ostrowiecki Kościół parafialny p.w. Zaślubin NMP
47. Sarnówek ostrowiecki Kościół parafialny p.w. św. Antoniego Padewskiego
48. Skarżysko - Bzin skarżyski Kościół nieczynny, dawniej p.w. św. Józefa
49. Stodoły opatowski Kościół parafialny p.w. św. Teresy
50. Stradów kazimierski Kościół parafialny p.w. św. Bartłomieja
51. Strzegom staszowski Kościół parafialny p.w. Matki Boskiej Bolesnej
i św. Andrzeja
52. Świniary buski Kościół parafialny p.w. św. Stanisława biskupa
53. Tarczek starachowicki Dzwonnica przy kościele parafialnym
p.w. św. Idziego opata
54. Tokarnia kielecki Park Etnograficzny Muzeum Wsi Kieleckiej
55. Topola kazimierski Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP
56. Trójca sandomierski Dzwonnica przy kościele parafialnym
p.w. Św. Trójcy
57. Trzciniec jędrzejowski Kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
58. Wola Kopcowa kielecki Kaplica p.w. św. Józefa Robotnika
59. Zborówek buski Kościół parafialny p.w. p.w. św. Idziego