Szlak architektury drewnianej województwa Śląskiego Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK - Katowice

Aktywna S: 3
Regiony:  Śląskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

Źródło

I. Postanowienia ogólne

 1. Odznaka Krajoznawcza Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Śląskiego jest ogólnodostępną krajoznawczą odznaką regionalną ustanowioną przez Biuro Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i Regionalną Pracownię Krajoznawczą PTTK w Katowicach.
 2. Celem odznaki jest popularyzacja Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Śląskiego oraz wiedzy o województwie śląskim i jego walorach turystyczno-krajoznawczych.
 3. Odznaka Krajoznawcza Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Śląskiego jest ustanowiona w trzech stopniach:
  • brązowym,
  • srebrnym,
  • złotym.
 4. Odznakę przyznaje Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Katowicach.
 5. Przyznanie Odznaki Krajoznawczej Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Śląskiego następuje po weryfikacji kroniki krajoznawczej prowadzonej w dowolnej formie lub ewidencji wycieczek prowadzonej w książeczkach odznak krajoznawczych PTTK.

II. Warunki zdobycia odznaki

 1. Odznakę mogą zdobywać osoby, które ukończyły 8 lat.
 2. Odznakę zdobywa się według kolejności stopni. Następny kolejny stopień można zdobywać bezpośrednio po spełnieniu warunków stopnia niższego.
 3. Nadwyżka zaliczanych obiektów krajoznawczych zdobytych na jeden stopień odznaki przechodzi po weryfikacji na stopień wyższy.
 4. Okres zdobywania poszczególnych stopni odznaki jest dowolny.
 5. Odznaka może być zdobywana podczas indywidualnych wędrówek po województwie lub podczas wycieczek, rajdów, zlotów i innych imprez organizowanych przez ogniwa PTTK, zakłady pracy, szkoły, parafie, organizacje itp.
 6. Odznaka może być zdobywana równocześnie z innymi odznakami krajoznawczymi i odznakami turystyki kwalifikowanej.
 7. Potwierdzeniem pobytu lub zwiedzenia obiektu może być odcisk pieczątki z nazwą miejscowości lub obiektu, wklejony bilet wstępu, zdjęcie obiektu. Na wycieczkach zbiorowych zwiedzenie obiektu mogą potwierdzić organizatorzy oraz przewodnicy turystyczni i kadra programowa PTTK (przodownicy, instruktorzy) pod warunkiem, że biorą udział w wycieczce i zwiedzaniu obiektu. Potwierdzenia mogą też dokonywać instruktorzy krajoznawstwa na podstawie ustnego sprawozdania ubiegającego się o przyznanie odznaki
 8. Do zdobycia odznaki w poszczególnych stopniach wymagane jest poznanie określonej liczby obiektów z katalogu Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Śląskiego oraz innych obiektów architektury drewnianej.
  Stopień odznaki Obiekty z katalogu Inne obiekty
  Brązowy 20 5
  Srebrny 20 10
  Złoty 30 20

III. Postanowienia końcowe

 1. Obiekty architektury drewnianej zaliczane na poszczególne stopnie można zaliczyć tylko jeden raz.
 2. Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK na wniosek Biura Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego może przyznać osobie fizycznej lub prawnej dowolny stopień Odznaki Krajoznawczej Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Śląskiego z pominięciem wymogów punktu II/8.
 3. Regionalna Pracownia Krajoznawcza prowadzi ewidencję przyznanych odznak.
 4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Katowicach.

Załącznik 2

Źródło

Katalog obiektów szlaku architektury drewnianej

 1. Bełk - kościół św. Marii Magdaleny z 1753 r.
 2. Bielowicko - kościół św. Wawrzyńca z 1701 r.
 3. Bielsko-Biała ul. Sobieskiego 51 - Dom Tkacza z końca XVIII w, zrekonstruowany po pożarze dom mieszkalny z warsztatem pracy bielskiego sukiennika z końca XVIII w.
  • Dom Tkacza, tel. (33) 811-71-76, czynne: : wt., śr., pt., sob. 9-14.30, czw. 10-17, niedz. nieczynne (w soboty wstęp wolny), z praktycznym pokazem pracy na krośnie tkackim.
 4. Bielsko-Biała - Mikuszowice, ul. Cyprysowa - kościół św. Barbary z 1690 r.
 5. Bieruń, ul. Krakowska - kościół św. Walentego z przeł. XVI/XVII w.
 6. Bojszów - kościół cmentarny Wszystkich Świętych z pocz. XVI w.
 7. Boronów - kościół Matki Boskiej Różańcowej z 1611 r.
 8. Bór Zapilski - kościół św. Jacka z l. 1919-21
 9. Brusiek - kościół św. Jana Chrzciciela z ok. 1670 r.
 10. Buków - kaplica Różańcowa z 1770 r.
 11. Chorzów - Górnośląski Park Etnograficzny na pow. 25 ha pokazuje 58 przykładów drewnianego budownictwa ludowego z 5 regionów Górnego Śląska i Zagłębia beskidzkiego, podgórskiego, pszczyńsko-rybnickiego, przemysłowego i lublinieckiego), m.in. kościół św. Józefa z 1791 r. z Nieboczów (w latach 1971-1995 w Rybniku-Kłokocinie), domy mieszkalne z Dziećkowic, Krasów, Panewnik, dom ostatniego sołtysa Katowic - Kazimierza Skiby, chałupy z Kromołowa, Istebnej, spichlerze dworskie i plebańskie, zagrodę pasterską z Brennej.
  • Górnośląski Park Etnograficzny, ul.Parkowa 1, tel. (32) 241-07-18, czynny: 1 V - 30 IX, wt.-pt. 10-17, sob., niedz. i święta 12-19; 1 X - 31 X, wt.-niedz. 10-17; 1 XI - 31 IV, wt.-pt. 9 - 14.
 12. Chorzów, ul. Lwowska - kościół św. Wawrzyńca z 1559 r., przeniesiony w 1935-38 z Knurowa.
 13. Cieszowa - kościół św. Marcina z 1751 r., spichlerz dworski z XVIII w.
 14. Cięcina - kościół św. Katarzyny z 1542 r., powiększony 1667 i 1895, spichlerz dworski z XVIII w.
 15. Czernica - spichlerz dworski z XVIII w.
 16. Czernichów - dzwonnica wiejska z XIX w.
 17. Cynków - kościół św. Wawrzyńca z 1631 r.
 18. Częstochowa, pl. Biegańskiego - ekspozycja kultury ludowej regionu częstochowskiego w Muzeum.
  • Muzeum Częstochowskie, Ratusz, pl. Biegańskiego 45, tel. (34) 324-44-24, czynne: wt.-niedz. 11-18 (w środy wstęp wolny).
 19. Gilowice - kościół św. Andrzeja z 1547 r. z wieżą z 1641 r., przeniesiony z Rychwałdu w 1757 r.
 20. Gliwice, ul. Kozielska - kościół Wniebowzięcia MB z 1493 r., przebudowany w XVII w., wieża z 1777 r., przeniesiony w 1925 r. z Zębowic koło Olesna na cmentarz żołnierzy francuskich; ekspozycja kultury ludowej regionu gliwickiego w Muzeum.
  • Muzeum w Gliwicach - Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a tel. (32) 231-58-16, czynne: wt., śr. pt. 9-14.30, czw. 11-18 (wstęp wolny), sob., niedz. 10-15
 21. Gliwice - Ostropa, ul. Piekarska - kościół św. Jerzego z 1640 r., z murowanym gotyckim prezbiterium z XV w.
 22. Gołkowice - kościół św. Anny z 1874 r.
 23. Góra - kościół św. Barbary z 2. poł. XVI w.
 24. Grzawa - kościół Ścięcia św. Jana Chrzciciela z XVI w.
 25. Gwoździany - kościół Nawiedzenia NMP z 1576 r., przeniesiony z Kościelisk w 1978 r.
 26. Istebna nr 824 - drewniana chałupa góralska Kawuloków z końca XIX w. w niej Izba Regionalna; w centrum Istebnej i licznych przysiółkach kilkadziesiąt innych drewnianych chałup i budynków gospodarczych.
 27. Istebna Andziołówka - kaplica wotywna Konarzewskich z 1922 r.
 28. Istebna Kubalonka - kościół św. Krzyża z 1779 r., przeniesiony z Przyszowic w 1958 r.
 29. Istebna Mlaskawka - kościół filialny św. Józefa, przeniesiony w 1995 r. z Jaworzynki-Trzycatka, gdzie stał pod wezwaniem Matki Boskiej Frydeckiej (zbudowany w 1952 r.).
 30. Istebna Stecówka - kościół Matki Boskiej Fatimskiej z 1956 r.
 31. Jankowice Rubnickie - kościół Bożego Ciała z 1675 r.
 32. Jastrzębie Zdrój, ul. ks. biskupa Bednorza - kościół śś. Barbary i Józefa z 1. poł. XVII w., przeniesiony w 1974 r. z Jedłownika.
 33. Jeleśnia - karczma z XVIII w.
 34. Kaczyce - kościół Podwyższenia Krzyża Świętego z 1620 r., przeniesiony w 1971-72 z Ruptawy.
 35. Katowice, Park Kościuszki - kościół św. Michała Archanioła z 1520 r., przeniesiony w 1938-39 z Syryni; ul. Wita Stwosza - zbiory średniowiecznej sztuki sakralnej, pochodzących m.in. z drewnianych kościołów województwa śląskiego w Muzeum Archidiecezjalnym.
  • Muzeum Archidiecezjalne, ul. Wita Stwosza 16, tel. (32) 251-67-03, czynne: wt., czw. 14-18, niedz. 14-17 (dla grup po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym w każdym innym czasie).
 36. Kończyce Wielkie - kościół św.Michała Archanioła z 1777 r., ze starszą wieżą z 1751 r.
 37. Koszęcin - kościół św. Trójcy z 1724 r.; ekspozycja etnograficzna .
 38. Księży Las - kościół św. Michała Archanioła z 1494 r.
 39. Laliki - Pochodzita - kościół NMP Nieustającej Pomocy z 1947 r., rozbudowany w1965 r.
 40. Lubliniec - kościół św. Anny z 1653 r.
 41. Lubomia - kaplica św. Jana Nepomucena z ok. 1700 r.,
 42. Łaziska - kościół Wszystkich Świętych z XVI w.
 43. Łodygowice - kościół śś. Szymona i Judy Tadeusza z 1635 r., powiększony w XVIII w.
 44. Miasteczko Śląskie - kościół św. Jerzego i Wniebowzięcia NMP z 1666 r.
 45. Miedźna - kościół św. Klemensa Papieża z XVII w.
 46. Mikołów Borowa Wieś, ul. Gliwicka - kościół św. Mikołaja z ok. 1640 r., przeniesiony w 1937-39 z Przyszowic.
 47. Mikołów Paniowy - kościół ś. Piotra i Pawła z 1757 r.
 48. Milówka - chałupa konstrukcji zrębowej z 1739 r., obecnie muzeum gminne.
  • Muzeum "Stara Chałupa", ul. Piastowska 1, te. (33) 863-76-34, czynne: wt.-sob. 9-14. Wyposażenie wnętrza domu góralskiego z 2. poł. XIX w. - ze zbiorów Muzeum w Żywcu
 49. Mokra - kościół śś. Szymona i Judy Tadeusza z 1708 r.
 50. Olsztyn, ul. Kuhna 1 - ruchoma szopka Jana Wewióra w drewnianej chałupie z końca XIX w., tel. (34) 363-59-88, 0607-41-48-06.
 51. Paczyna - dzwonnica drewniana z 1679 r.
 52. Palowice - kościół Trójcy Przenajświętszej z 1595 r., przeniesiony w 1981 r. z Leszczyn.
 53. Pielgrzymowice - kościół św. Katarzyny z 1680 r.
 54. Poniszowice - kościół św. Jana Chrzciciela z 1499 r., rozbudowany 1775 i 1834 r. z wolnostojącą dzwonnicą z 1520 r.
 55. Pszczyna - skansen Zagroda Wsi Pszczyńskiej utworzony w 1975 r. w Parku Kolejowym prezentujący wśród 16 obiektów m.in. chałupę z Grzawy, ośmioboczną stodołę z Kryr, szopę z Frydka, młyn wodny z Bojszów (obecnie karczma), spichlerz z Rudołtowic i kuźnię z Goczałkowic.
  • Skansen "Zagroda Wsi Pszczyńskiej", Park Dworcowy, tel. 0603-131-186, czynny: wt.-pt. 10-15, sob. niedz. 10 do ostatniego gościa
 56. Pszczyna - Ćwiklice - kościół św. Marcina z przeł. XVI/XVII w.
 57. Pszczyna - Łąka, ul. Tetmajera - kościół św. Jadwigi z 1660 r. z wolnostojącą dzwonnicą.
 58. Rachowice - kościół Trójcy Świętej z 1668 r. z murowanym gotyckim prezbiterium z XV w.
 59. Rudziniec - kościół św. Michała Archanioła z 1657 r.
 60. Rybnik - Ligocka Kuźnia, ul. Wolna - kościół św. Wawrzyńca z 1717 r., przeniesiony w 1975 r. z Boguszowic.
 61. Rybnik - Wielopole, ul. Górna - kościół św. Katarzyny i MB Różańcowej z 1534 r., przeniesiony w 1976 r. z Gierałtowic.
 62. Sadów - wolnostojąca dzwonnica drewniana z XVII w. przy murowanym kościele św. Józefa z 1331 r.
 63. Sierakowice - kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej z 1675 r.; kapliczka św. Jana Nepomucena przy drodze do Rachowic.
 64. Sieroty - kościół Wszystkich Świętych z 1707 r. z murowanym gotyckim prezbiterium z ok. 1470 r.
 65. Smolnica - kościół św. Bartłomieja z ok. 1603 r.
 66. Stara Wieś - kościół Podwyższenia Krzyża Świętego z 1522 r.; kilka drewnianych domów z XIX w. z ozdobnymi szczytami; stara szkoła z 1787 r. - obecnie Izba Regionalna, tel. (33) 845-72-04.
 67. Szałsza - kościół Matki Boskiej z XVI/XVII w., zrekonstruowany po pożarze w 1967 r.
 68. Szczyrk - kościół św. Jakuba Apostoła z l. 1797-1800.
 69. Truskolasy - kościół św. Mikołaja z 1737 r.; kilkanaście drewnianych budynków mieszkalnych i gospodarskich.
 70. Ustroń Nierodzim - kościół św. Anny z 1769 r.; stała wystawa etnograficzna w Muzeum Regionalnym.
  • Muzeum Regionalne Stara Zagroda, ul. Ogrodowa 1, tel. (33) 854-31-08, czynne codziennie 9-17
 71. Wilcza - kościół św. Mikołaja z 1755 r.
 72. Wisła Mała - kościół św. Jakuba Mł. i MB Dobrej Rady z 1775-82 r.
 73. Wisła, ul. Stellera 1 - wystawa kultury ludowej górali beskidzkich w Muzeum Beskidzkim, na jego zapleczu kilka drewnianych chałup góralskich
 74. Wisła, ul. Lipowa - dawny zameczek myśliwski arcyksięcia Fryderyka Habsburga z 1898 r., przeniesiony w 1973 r. z polany Przysłop pod Baranią Górą (w l. 1924-1973 schronisko PTT i PTTK).
  • Muzeum Beskidzkie im. A. Podżorskiego, ul. Stellera 1, te. (33)855-22-50, czynne: wt., czw. pt. 9-15, śr. 9-17, sob. niedz. 10-14
 75. Wisła Łabajów, ul. Kopydło - kościół Znalezienia Krzyża Świętego z drewnianą wieżą z 1575 r. przeniesioną w 1983 r. z Połomii.
 76. Wisła Zadni Groń, ul. Zameczek - kaplica z 1909 r. z zespołu nieistniejącego zameczku myśliwskiego Habsburgów.
 77. Woźniki - kościół cmentarny św. Walentego z 1696 r.
 78. Zabrze Poremba (Zaborze), ul. Wolności - kościół św. Jadwigi z 1929 r.
 79. Zacharzowice - kościół św. Wawrzyńca z ok. 1580 r.
 80. Zamarski - kościół Najświętszego Serca Jezusowego z 1731 r.
 81. Złatna - leśniczówka habsburskiego zarządu lasów z 1876 r., proj. Karol Pietschka.
 82. Złoty Potok - dawny młyn wodny Kołaczew na Wiercicy, z przeł. XIX/XX w.
 83. Zrębice - kościół św. Idziego z 1789 r.
 84. Żabnica - kościół Matki Boskiej Częstochowskiej z 1914 r.,
 85. Żernica - kościół św. Michała z ok. 1661 r.
 86. Żywiec - stała ekspozycja "Kultura materialna górali beskidzkich" w Muzeum.
  • Muzeum, ul. Kościuszki 5, tel. (33) 861-21-24, czynne: wt.-pt. 9-16, niedz. 10-14, sob. 10-15

Obiekty planowane do włączenia do szlaku

 1. Bobrowniki - kościół św. Wawrzyńca z 1669 r.
 2. Bytom Bobrek - kościół ewangelicki z 1932 r.
 3. Dobraków - kościół pomocniczy Podwyższenia Krzyża Świętego z XVIII w., rozbudowany w l. 1850-53
 4. Garnek - młyn wodny nad Wartą z XIX w.
 5. Lipie - dwór drewniany z XVIII w.
 6. Łany Wielkie (gm. Żarnowiec) - młyn wodny na Pilicy
 7. Pawełki - kościół filialny Matki Boskiej Fatimskiej z 1928 r.
 8. Pietrowice Wielkie - kościół odpustowy św. Krzyża z 1667 r., przebudowany w 1743 r.
 9. Podlesie - kościół św. Idziego z pocz. XVIII w., przebudowany w l. 1782-87
 10. Popów - kościół pomocniczy św. Józefa Robotnika z 1858 r., powiększony w XX w.
 11. Sławków - stara karczma z XVIII w.
 12. Szczekociny - kaplica z XIX w.
 13. Wola Libertowska - młyn drewniany na Pilicy
 14. Zabrze Mikulczyce - kościół ewangelicki z 1935 r.