Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej w Małopolsce PTTK Tarnów

Aktywna S: 1
Regiony:  Małopolskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. Odznaka turystyczna „Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej w Małopolsce” została ustanowiona przez ZO PTTK „Ziemi Tarnowskiej” w Tarnowie uchwałą nr 8/09/2011 z dnia 28 listopada 2011 r.
 2. Celem zdobywania odznaki jest:
  • rozbudzenie wiedzy historycznej o Polsce XX wieku,
  • zachęcenie uczestników do poznawania miejsc Pamięci Narodowej związanymi z I Wojną Światową,
  • propagowanie czynu Legionowego.
 3. Odznaka „Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej w Małopolsce” jest Odznaką jednostopniową.
 4. O uzyskanie odznaki „Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej w Małopolsce” może ubiegać się każdy kto ukończył 10 rok życia i spełni warunki wymagane niniejszym Regulaminem.
 5. Odznakę „Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej w Małopolsce” można uzyskać przez odbycie pieszo, rowerem lub innym środkiem komunikacji odpowiedniej ilości wycieczek w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia.
 6. Odznaka „Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej w Małopolsce” może być zweryfikowana pod następującymi warunkami: ubiegający się o jej zweryfikowanie powinien wypełnić oddzielną książeczkę „Szlakami Frontu Wschodniego I Wojny Światowej w Małopolsce” i uzyskać w niej potwierdzenie wycieczek przez: przewodnika lub przodownika turystyki kwalifikowanej, nauczyciela, instruktora krajoznawstwa, ZHP lub pieczątką dowolnej instytucji zawierającej nazwę miejscowości na odbytej trasie wycieczki. W razie braku możliwości potwierdzenia na trasie należy udokumentować pobyt: szkicem, fotografią lub opisem.
 7. Celem zdobycia odznaki „Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej w Małopolsce” należy zwiedzić co najmniej 15 obiektów z listy obiektów na szlaku (w załączniku wykaz obiektów).
 8. Odznakę „Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej w Małopolsce” można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystyki kwalifikowanej.
 9. Wypełnioną książeczkę weryfikuje Zarząd Oddziału PTTK „Ziemi Tarnowskiej” w Tarnowie za pośrednictwem Referatu Turystyki Kwalifikowanej.
 10. Odznakę „Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej w Małopolsce” można zdobywać na terenie województwa małopolskiego.
 11. Interpretacja wymagań niniejszego Regulaminu należy do ZO PTTK w Tarnowie. Odznakę „Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej w Małopolsce” można nabyć tylko w biurze Oddziału PTTK „Ziemi Tarnowskiej” na podstawie zweryfikowanej książeczki.
 12. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest wykaz obiektów na „Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej w Małopolsce”

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)

Lista obiektów na „Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej w Małopolsce”

 1. Tarnów – pierwsze miasto niepodległe:
  • Pomnik Nieznanego Żołnierza,
  • siedziba garnizonu austriackiego,
  • siedziba garnizonu rosyjskiego,
  • koszary,
  • szpital wojskowy,
  • szlak cmentarzy I wojny światowej.
 2. Zakliczyn – cmentarz wojenny nr 293.
 3. Lubinka – Dąbrówka Szczepanowska: kompleks trzech cmentarzy wojennych nr 191, 192 i 193.
 4. Łowczówek – cmentarz wojenny legionistów nr 171.
 5. Bogoniowice – cmentarz wojenny nr 138.
 6. Staszkówka – cmentarz wojenny nr 118.
 7. Łużna – wzgórze Pustki: cmentarze wojenne nr 123 i 122.
 8. Gorlice – Góra Cmentarna: cmentarz wojenny nr 91.
 9. Gorlice – Muzeum PTTK, ul. Wąska 7.
 10. Małastów – cmentarz wojenny nr 60 na Przełęczy Małastowskiej.
 11. Nowy Sącz:
  • cmentarz komunalny – kwatera wojskowa, cmentarz nr 350,
  • cmentarz komunalny – kwatera legionistów,
  • Dąb Wolności – planty – posadzony w 1918 r. jako symbol odzyskania wolności.
 12. Marcinkowice:
  • cmentarz wojenny nr 352,
  • dwór, w którym w 1914 r. przebywał J. Piłsudski.
 13. Wzgórze Jabłoniec, cmentarz nr 368 – Limanowa.
 14. Limanowa:
  • kwatera na cmentarzu komunalnym – cmentarz nr 366,
  • dom, gdzie mieszkał Piłsudski, ul. M.B. Bolesnej.
 15. Przełęcz Rydza-Śmigłego (Chyszówki) – Chyszówki.
 16. Kamionka Mała – cmentarz nr 357.
 17. Muchówka – Leszczyna – cmentarz nr 308.
 18. Wieliczka – kwatera wojskowa nr 381 na cmentarzu komunalnym.
 19. Wzgórze Kaim – obelisk – Kraków.
 20. Twierdza Kraków – Fort Prokocim.
 21. Twierdza Kraków – Fort Kosocice – OST.
 22. Twierdza Kraków – Fort Rajsko.
 23. Muzeum Lotnictwa w Krakowie.
 24. Szlak Twierdzy Kraków – odcinek południowy.
 25. Szlak Twierdzy Kraków – odcinek północny.
 26. Twierdza Kraków – Fort Grębałów.
 27. Twierdza Kraków – Fort Krzesławice.
 28. Muzeum „Otwarta Twierdza” – Fort Ne 44 Tonie.
 29. Kraków, ul. Oleandry – miejsce wymarszu I Kampanii Kadrowej.
 30. Michałowice-Komora – obelisk ustawiony na granicy zaboru austriackiego i rosyjskiego, na pamiątkę obalenia słupów granicznych w 1914 r.
 31. Rzeplin – dwa cmentarze wojenne.
 32. Skała:
  • kwatera wojenna na cmentarzu komunalnym,
  • pomnik.
 33. Jangrot – Cieplice – cmentarz wojenny.
 34. Krzywopłoty – Bydlin – miejsce bitwy z udziałem legionistów.
 35. Ogonów – cmentarz wojenny „Kalis”.
 36. Miechów:
  • pomnik,
  • kwatera wojskowa na cmentarzu komunalnym.
 37. Książ Wielki:
  • pałac,
  • kwatera wojskowa na cmentarzu.
help_outline