Szlak Historyczny Miasta Jasła PTTK Jasło

Aktywna S: 1
Regiony:  Podkarpackie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło 

W celu popularyzacji ponad 650. letniej historii Miasta Jasła oraz jego najcenniejszych walorów historycznych i kulturowych Zarząd Oddziału PTTK w Jaśle wraz z Miastem Jasłem, ustanawia Jasielską Odznakę Krajoznawczą – Szlak historii Jasła. Odznaka jest jednostopniowa i można ją zdobywać bez ograniczeń czasowych. O odznakę mogą ubiegać się osoby od 4. roku życia (osoby nieletnie wyłącznie pod opieką dorosłych).

 1. W celu zdobycia odznaki należy odwiedzić miejsca związane z historią Miasta Jasła wskazane w załączniku nr 1 do regulaminu.
 2. Fakt odwiedzenia obiektu należy potwierdzić odciskiem pieczęci, zdjęciem na tle obiektu, wpisem przewodnika lub opiekuna w Przewodniku Jasielskiej Odznaki Krajoznawczej – Szlak historii Jasła lub samodzielnie prowadzonej kronice w formie tradycyjnej lub elektronicznej.
 3. Po odwiedzeniu obiektów Przewodnik wraz z potwierdzeniami należy przedstawić do weryfikacji w Oddziale PTTK w Jaśle. Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie, Ubiegający się o odznakę ponosi koszty przesyłki oraz zakupu odznaki.
 4. Wzór odznaki zawiera załącznik nr 2.
 5. Zapisy niniejszego regulaminu podlegają interpretacji wyłącznie przez Zarząd Oddziału PTTK w Jaśle.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2020 r.

Załącznik 1

Źródło 

Wykaz obiektów krajoznawczych, które bezpowrotnie zostały zniszczone

Nie są wymagane do zdobycia odznaki

 1. Ratusz miejski
 2. Starostwo powiatowe
 3. Kasa oszczędnościowa
 4. Sąd obwodowy
 5. Gimnazjum męskie
 6. Gimnazjum Żeńskie im. bł. Jolanty
 7. Dworzec Kolejowy
 8. Kościół Ojców Franciszkanów
 9. Klasztor Sióstr Wizytek
 10. Wielka Synagoga
 11. Szpital Powiatowy
 12. Komenda Policji
 13. Urząd Pocztowy
 14. Bank Polski
 15. Kasa Zaliczkowa
 16. Kamienice przy ul. 3 Maja
Wykaz obiektów krajoznawczych, które przetrwały II Wojnę

Wymagane do zdobycia odznaki

 1. Kolegiata pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Jaśle
 2. Stary Cmentarz przy ul. Zielonej
 3. Jasielski Rynek z pomnikiem Jana Nepomucena
 4. Kościółek św. Stanisława
 5. Glorietka w Parku Miejskim
 6. Pomnik Tadeusza Kościuszki (park miejski w Jaśle)
 7. Willa przy ul. Staszica zaprojektowana przez arch. Talowskiego
 8. Ostrzelana kamienica przy ul. Floriańskiej
 9. Willa Machera
 10. Hotel Krakowski
 11. Budynek Sokoła
 12. Szkoła Wydziałowa Męska
 13. Szkoła Wydziałowa Żeńska
 14. Pałac Sroczyńskich w Jaśle
help_outline