Szlak Kultury Żydowskiej PTTK Poraj

Aktywna S: 4
Regiony:  Polska
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień popularny
Stopień popularny
Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

Źródło  (Kopia)

Odznaka powstała ku pamięci dziedzictwa materialnego i kulturowego Żydów w Polsce. Pierwsze wzmianki o Żydach w Polsce pochodzą z X wieku, a pierwszym dokumentem nadającym Żydom przywileje był statut kaliski z XIII wieku. W Polsce ich liczebność była największa w stosunku do innych krajów Europy. Rozwój ich życia, kultury i tradycji przerwała II Wojna Światowa. Z ok. 3.5 miliona polskich Żydów wojnę przeżyło ok. 300 tysięcy. Obiekty do odznaki mają przybliżyć i pozwolić zachować w pamięci kulturę Żydowską w Polsce.

Słowniczek:

 • Kirkut - cmentarz żydowski
 • Ohel - zazwyczaj murowany grobowiec stawiany na grobach cadyków, rabinów i ich rodzin
 • Mykwa - rytualny zbiornik z wodą służący do obmywania z nieczystości rytualnych
 • Synagoga (Bożnica) - dom zgromadzenia służący do spotkań i obrzędów religijnych

 

 1. Celem odznaki jest popularyzacja kultury żydowskiej, zapoznanie z zabytkami, miejscami pamięci, historią.
 2. Odznakę może zdobyć każdy turysta w ramach uprawianej przez siebie turystyki.
 3. Dzieci mogą zdobywać odznakę pod opieką osób dorosłych.
 4. Odznaka posiada 4 stopnie: popularny, brązowy, srebrny, złoty.
 5. Okres uzyskania wymagań na dany stopień nie jest ograniczony.
 6. Potwierdzenia należy zbierać w samodzielnie sporządzonej przez siebie kronice. Potwierdzeniem są zdjęcia osoby starającej się o weryfikację na tle regulaminowych obiektów lub w trakcie imprezy kulturalnej promującej kulturę żydowską na tle odpowiedniego plaktu promującego imprezę. Przy zdjęciu powinien znajdować się krótki opis miejsca wraz z lokalizacją. Potwierdzeń w kronice mogą również dokonywać członkiwie kadry programowej PTTK obecni w trakcie wycieczki. Obiekty nie mogą się powtarzać.
 7. Wykaz ilości regulaminowych obiektów pokazuje poniższa tabela:
  Obiekty Popularna Brązowa Srebrna Złota
  Kirkuty 10 15 20 25
  Ohele 1 2 3 4
  Mykwy - 1 1 1
  Synagogi 1 2 3 4
  Muzea - 1 1 1
  Imprezy kulturalne - - 1 1
  Pomnik i tablice pamiątkowe 1 2 3 4
  Obozy zagłady - 1 1 1
  Razem na odznakę 13 24 34 42
 8. Odznaka może być przyznana bez konieczności wypełniania norm osobom szczególnie zasłużonym w popularyzacji kultury żydowskiej, a interpretacja należy do Komisji Krajoznawczej przy Oddziale PTTK w Poraju.
 9. Wypełnioną książeczkę lub kronikę po spełnieniu wymagań określonych w Regulaminie należy dostarczyć do Oddziału PTTK w Poraju, ul. 3 Maja 25, 42-360 Poraj.
 10. Odznakę można zakupić po zweryfikowaniu wyłącznie w Oddziale PTTK Poraj.
 11. Ostateczne interpretacja Regulaminu odznaki należy do Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK w Poraju.
 12. Regulamin i wzór odznaki został zatwierdzony Uchwałą nr 04/03/2022 przez Zarząd Oddziału PTTK w Poraju w dniu 12.03.2021.

Regulamin opracował Michał Całka - Przewodnik Jurajski, Instruktor Krajoznawstwa Regionu, Przodownik Turystyki Pieszej

Wzór odznaki opracowała Marta Rudzka - Instruktor Krajoznawstwa Regionu, Przodownik Turystyki Pieszej.

help_outline