Szlak Pętli Żuław i Zalewu Wiślanego - 303,0 km Zarząd Główny PTTK

Aktywna S: 2
Cześciowe regiony:  PomorskieWarmińsko-mazurskie
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty
Odznaka honorowa
Odznaka honorowa

Regulamin

Źródło 
 1. Celem odznaki jest:
  • popularyzowanie walorów turystyczno - krajoznawczych „Szlaku Pętli Żuław Zalewu Wiślanego – 303,0 km”, na całym szlaku Pętli Żuław i Zalewu Wiślanego i jego wpływu na gospodarczy rozwój miast leżących nad ich brzegami. Poznawanie pomników przyrody, ciekawych miejsc i obiektów kultury materialnej na szlaku.
  • promowanie turystyki wodnej (żeglarskiej, motorowodnej, kajakowej, wioślarskiej) na całym szlaku Pętli Żuław i Zalewu Wiślanego i jej wpływu na gospodarczy rozwój miast leżących nad brzegami.
  • popularyzowanie i wyróżnianie inicjatyw wzbogacających ofertę turystyczną oraz infrastrukturę nadbrzeżną (mariny, przystanie, pomosty, itp.) na całym szlaku Pętli Żuław i Zalewu Wiślanego.
 2. Odznaka posiada dwa stopnie przyznawane niezależnie od siebie, stopniem szczególnym jest odznaka honorowa:
  • ZŁOTA – przyznawana turystom wodnym, którzy na jachcie żaglowym, motorowym, kajaku, tratwie, łodzi wiosłowej lub innym sprzęcie pływającym przepłynęli szlak Pętli Żuław i Zalewu Wiślanego w czasie jednej imprezy w danym roku,
  • SREBRNA – przyznawana turystom wodnym jak wyżej, którzy przepłynęli cały szlak Pętla Żuław i Zalewu Wiślanego w odcinkach rozłożonych na kilka sezonów turystycznych,
  • HONOROWA – przyznawana dla osób fizycznych i prawnych, organizacji pozarządowych, podmiotów samorządowych oraz związków gmin, które w swym działaniu popularyzują walory krajoznawcze oraz wykorzystanie jezior oraz rzek i przyczyniają się do ich turystycznego zagospodarowania.
 3. Odznakę w stopniu złotym i srebrnym może zdobyć uczestnik rejsu przedstawiając prawidłowo wypełniony dzienniczek lub kronikę udokumentowaną zdjęciami, pieczątkami zwiedzanych obiektów wg wykazu będącego załącznikiem do ww. regulaminu.
 4. Odznakę w stopniu złotym i srebrnym przyznaje na podstawie przedstawionej kroniki, dzienniczka oraz prowadzi ewidencję Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK.
 5. Odznaki stopnia złotego są numerowane i posiadają legitymacje.
 6. Odznaki stopnia honorowego przyznaje Centrum Turystyki Wodnej PTTK na wniosek osób fizycznych lub prawnych.
 7. Postanowienia końcowe:
  • odznaka została ustanowiona przez Uchwałą nr 31/XVII/2013 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 11 czerwca 2013, zmiany Regulaminu zatwierdzono uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PTTK nr 92/XVIII/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r.
  • dystrybucję odznak i dzienniczków prowadzi Centrum Turystyki Wodnej PTTK
  • za rejsy odbyte w latach poprzednich odznaki będą weryfikowane zgodnie z niniejszym regulaminem.

Załącznik 1

Źródło 

Miejsca potwierdzeń trasy rejsu do odznaki

Podróż możemy rozpocząć w dowolnie wybranym, najdogodniejszym dla siebie, miejscu na szlaku Pętli Żuław i Zalewu Wiślanego. Oto tylko przykładowe zestawienie miejsc, przez które będziemy przepływać.

 • Gdańsk – Marina Gdańsk,
 • Błotnik
 • Przegalina – śluza,
 • Gdańska Głowa – śluza
 • Rybina,
 • Osłonka,
 • Kąty Rybackie,
 • Krynica Morska,
 • Piaski,
 • Stara Pasłęka
 • Braniewo,
 • Frombork,
 • Tolkmicko
 • Elbląg; Jacht Klub Elbląg lub HOW Bryza
 • Malbork,
 • Biała Góra – śluza,
 • Tczew,

W dzienniczkach należy gromadzić potwierdzenia z trasy podróży (muzeum, stacja paliwowa, sklep, inne) ułatwiające weryfikacje rejsu, ważne szczególnie przy pokonywaniu trasy podczas kilku sezonów nawigacyjnych.

W przypadku rejsu zorganizowanego, Komandor Rejsu potwierdza przebytą trasę.

help_outline