Szlak Powstania Styczniowego PTTK Poraj

Aktywna S: 3
Regiony:  Polska
Kategorie:  Wojny, bitwy i powstania
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

Źródło Kopia
 1. W roku Jubileuszu 160 Rocznicy Powstania Styczniowego, Oddział PTTK w Poraju ustanowił odznakę krajoznawczą „Szlak Powstania Styczniowego”, której celem jest poznawanie historii i przebiegu zrywu powstańczego, krzewienie postaw patriotycznych oraz poznawanie walorów krajoznawczych w obecnych granicach Polski.
 2. Odznaka posiada trzy stopnie:
  • brązowy
  • srebrny
  • złoty
 3. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni i czas zdobywania kolejnych stopni odznaki jest dowolny.
 4. Odznakę mogą zdobywać osoby, które ukończyły 6 rok życia i są pod opieką osób dorosłych.
 5. Odznakę można zdobywać podczas wycieczek indywidualnych i grupowych.
 6. Odznakę będzie można zdobywać podczas imprez organizowanych przez Klub Krajoznawców Sokoły Wędrowne lub KTM Tajfun Poraj przy Oddziale PTTK w Poraju.
 7. Odznakę można także zdobyć i pozytywnie zweryfikować mając zdobyte inne odznaki m.in. Śladami Bohaterów Polskich Powstań Narodowych i Miejsc Pamięci Narodowej
 8. Odpowiednie i zweryfikowane stopnie odznaki Śladami Bohaterów Polskich Powstań Narodowych oraz odznaki Śladami Miejsca Pamięci Narodowej odpowiadają poszczególnym stopniom odznaki Szlak Powstania Styczniowego, według następujących kryteriów:
  • stopień brązowy odznaki Śladami Bohaterów Polskich Powstań Narodowych jest odpowiednikiem dla stopnia brązowego odznaki Szlak Powstania Styczniowego.
  • stopień srebrny odznaki Śladami Bohaterów Polskich Powstań Narodowych jest odpowiednikiem dla stopnia srebrnego odznaki Szlak Powstania Styczniowego.
  • stopień złoty odznaki Śladami Bohaterów Polskich Powstań Narodowych jest odpowiednikiem dla stopnia złotego odznaki Szlak Powstania Styczniowego.
  • stopień brązowy odznaki Śladami Miejsc Pamięci Narodowej jest odpowiednikiem dla odznaki Szlak Powstania Styczniowego w stopniu brązowym.
  • stopień srebrny odznaki Śladami Miejsc Pamięci Narodowej jest odpowiednikiem dla odznaki Szlak Powstania Styczniowego w stopniu srebrnym.
  • stopień złoty odznaki Śladami Miejsc Pamięci Narodowej jest odpowiednikiem dla odznaki Szlak Powstania Styczniowego w stopniu złotym.
 9. Poza wyżej wymienionymi możliwościami zdobycia odznaki, ustala się normy dla poszczególnych stopni odznaki:
  • na stopień brązowy 10 miejsc lub obiektów.
  • na stopień srebrny kolejne 20 miejsc lub obiektów.
  • na stopień złoty 30 miejsc lub obiektów.
 10. Do miejsc lub obiektów zalicza się mogiły powstańców na cmentarzach lub poza cmentarzami, tablice, pomniki, muzea z wystawami stałymi lub czasowymi, a także ulice, szkoły, murale, skwery, place, ronda, itp. itd., które mają za patronów bohaterów Powstania Styczniowego lub w nazwie np. Powstańców Styczniowych.
 11. Na poszczególne stopnie zalicza się miejsca lub obiekty przed uchwaleniem regulaminu.
 12. Dopuszcza się następujące potwierdzenia:
  • zdjęcie turysty na tle miejsca lub obiektu.
  • bilet wstępu (może być kopia)
  • pieczątka z miejscowości np. sklep, Urząd Miasta lub Gminy, informacja turystyczna, stacja paliw, itp. itd.
 13. Dla weryfikacji odznaki według punktu 8 regulaminu, należy przedstawić stosowne weryfikacje wymienionych stopni odznak.
 14. Kronika może być wykonana według własnego uznania zarówno w formie papierowej, ale także dopuszcza się wersję elektroniczną.
 15. Kronikę można tworzyć także w książeczkach turystyki kwalifikowanej np. KOT, OTP itp. itd.
 16. Kronika powinna zawierać podstawowe informacje takie jak:
  • imię i nazwisko zdobywającego
  • miejscowość
  • adres korespondencyjny, mailowy lub kontakt telefoniczny.
 17. Kronikę można przesłać na adres Oddziału PTTK w Poraju: ul.3 Maja 25, 42-360 Poraj lub na adres mailowy: pttkporaj@gmail.com
 18. Dystrybucję odznaki prowadzi Oddział PTTK w Poraju.
 19. Ewidencję pozytywnie zweryfikowanych odznak prowadzi Komisja Krajoznawcza przy Oddziale PTTK w Poraju.
 20. Odznakę można zakupić po pozytywnej weryfikacji w Oddziale PTTK w Poraju.
 21. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do weryfikatora.
 22. Pomysł,regulamin oraz projekt odznaki opracował kol. Andrzej Laskowski z uprawnieniami Organizatora Turystyki i Przodownika Turystyki Motorowej.
 23. Regulamin i wzór odznaki został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK w Poraju uchwałą nr 3/3/2023 z dnia 03/03/2023