Szlak Sanktuariów Diecezji Tarnowskiej PTTK Tarnów

Aktywna S: 1
Regiony:  Małopolskie
Kategorie:  Kościoły
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło 

1. Postanowienia ogólne

 1. Odznaka Krajoznawcza „Szlak Sanktuariów Diecezji Tarnowskiej” jest ogólnodostępną krajoznawczą odznaką regionalną ustanowioną przez Oddział PTTK „Ziemi Tarnowskiej” w Tarnowie.
 2. Celem odznaki jest popularyzacja Szlaku Sanktuariów Diecezji Tarnowskiej na terenie województwa małopolskiego oraz wiedzy o Małopolsce i jej walorach turystyczno- krajoznawczych.
 3. Przyznanie Odznaki Krajoznawczej „Szlak Sanktuariów Diecezji Tarnowskiej” następuje po weryfikacji kroniki krajoznawczej prowadzonej w dowolnej formie lub ewidencji wycieczek prowadzonej w książeczkach odznak krajoznawczych PTTK.
 4. Odznakę przyznaje i prowadzi ewidencję przyznanych odznak Oddział PTTK „Ziemi Tarnowskiej” w Tarnowie ul. Żydowska 20, tel. 14 655 43 52 email: pttk@is.net.pl
 5. Odznaka zdobywana w trybie regulaminowym jest odpłatna.
 6. Oddział PTTK „Ziemi Tarnowskiej” w Tarnowie za szczególne zasługi w promocji szlaku może przyznać osobie fizycznej lub prawnej Odznakę Krajoznawczą „Szlak Sanktuariów Diecezji Tarnowskiej” honorowo z pominięciem wymogów § 2. punkt 2.

2. Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznakę mogą zdobywać osoby, które ukończyły 7 lat.
 2. Do zdobycia odznaki wymagane jest poznanie co najmniej 5 obiektów na „Szlaku Sanktuariów Diecezji Tarnowskiej”.
 3. Okres zdobywania odznaki jest dowolny.
 4. Odznaka może być zdobywana podczas indywidualnych wędrówek po województwie lub w czasie wycieczek, rajdów, zlotów i innych imprez turystycznych.
 5. Odznaka może być zdobywana równocześnie z innymi odznakami krajoznawczymi i odznakami turystyki kwalifikowanej.
 6. Potwierdzeniem pobytu lub zwiedzenia obiektu może być np.: odcisk pieczątki z nazwą miejscowości lub obiektu, wklejony bilet wstępu, zdjęcie zdobywającego odznakę na tle obiektu itp. Na wycieczkach zbiorowych zwiedzenie obiektu mogą potwierdzić przewodnicy turystyczni i kadra programowa PTTK (przodownicy, instruktorzy) pod warunkiem, że biorą udział w wycieczce i zwiedzaniu obiektu. Dopuszcza się elektroniczną wersję zdjęć.
 7. Weryfikacji dokonują wyznaczone przez Oddział osoby.

3.Postanowienia końcowe

 1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Oddziału PTTK „Ziemi Tarnowskiej” w Tarnowie.
 2. Odznaka i regulamin jej przyznawania został wprowadzony uchwałą Zarządu Oddziału PTTK „Ziemi Tarnowskiej” w Tarnowie nr 4/VI/2015 z dnia 01.06.2015 r.

Załącznik 1

Źródło 

Wykaz obiektów na „Szlaku Sanktuariów Diecezji Tarnowskiej”

 1. Jamna – Sanktuarium Matki Bożej Niezawodnej Nadziei
 2. Limanowa - Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej
 3. Lipnica Murowana – Sanktuarium św. Szymona
 4. Odporyszów – Sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej
 5. Porąbka Uszewska – Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny z Lourdes
 6. Stary Sącz – Sanktuarium św. Kingi
 7. Szczepanów – Sanktuarium św. Stanisława
 8. Szczyrzyc – Sanktuarium Matki Bożej Szczyrzyckiej
 9. Tarnów – Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej
 10. Tropie – Sanktuarium św. Pustelników Świerada i Benedykta
 11. Tuchów – Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej
 12. Zabawa – Sanktuarium Błogosławionej Karoliny Kózkówny
help_outline