Szlakami 18. Pułku Ułanów Pomorskich PTTK Grudziądz

Aktywna S: 1
Regiony:  Polska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło 
 1. Zarząd Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu, w celu upamiętnienia wielce zasłużonego dla historii Polski 18. Pułku Ułanów Pomorskich, miejsc jego walk i działań w obronie Niepodległości Ojczyzny, oraz w celu przypomnienia młodszym pokoleniom ceny słowa Wolność, ponadto chcąc ocalić od zapomnienia ślady miłej sercu każdego Polaka kawalerii, ustanawia: Regionalną Odznakę Krajoznawczą PTTK – „ SZLAKAMI 18. PUŁKU UŁANÓW POMORSKICH”
 2. Odznakę zdobywać można na terenach związanych z historią Pułku w czasach pokoju i wojen zarówno na terenie Polski, jak i poza jej obecnymi granicami.
 3. Odznakę może zdobywać każdy turysta po ukończeniu 7 roku życia podczas wycieczek indywidualnych lub zbiorowych.
 4. Okres zdobywania odznaki jest nielimitowany.
 5. Odznakę można zdobywać równolegle wraz z innymi odznakami turystycznymi i krajoznawczymi, pod warunkiem prowadzenia odrębnej dokumentacji (kroniki), od-dzielnej dla każdego ze zdobywających.
 6. Odznaka jest jednostopniowa.
 7. Odznaka może być – uchwałą Zarządu Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi – przyznana także jako odznaka honorowa za znaczące zasługi i osiągnięcia w popularyzacji wiedzy o kawalerii polskiej.
 8. Dla uzyskania odznaki wymagane jest zwiedzenie 10 miejsc (obiektów) lub miejscowości, w tym 3 obowiązkowych.
 9. Punktowane są jedynie obiekty znajdujące się w kanonie, stanowiącym załącznik do regulaminu i jego integralną część.
 10. Wpis obiektu do dokumentacji winien zawierać co najmniej następujące dane:
  • datę zwiedzenia obiektu (miejsca, miejscowości),
  • nazwę obiektu,
  • nazwę zwiedzanej miejscowości.
  • Dokumentacja powinna zawierać również następujące dane personalne zdobywającego: imię i nazwisko, adres i datę urodzenia.
 11. Zwiedzanie poszczególnych obiektów winno być udokumentowane poprzez pieczątkę z obiektu lub najbliższej instytucji (parafia, poczta, sołtys, sklep, posterunek policji itp.) wraz z datą lub pieczątkę i podpis przodownika turystyki kwalifikowanej, przewodnika turystycznego, instruktora PTTK obecnego na wycieczce. Honorowane oraz zalecane jest także osobiste wykonanie fotografii krajoznawczej i wklejenie jej do kroniki wraz z krótkim opisem.
 12. Forma prowadzenia dokumentacji (kronika, skoroszyt, książeczka, arkusik) jest dowolna. Nie dopuszcza się jednak prowadzenia kroniki w formacie cyfrowym, na nośnikach komputerowych (CD–Rom, DVD–Rom, PEN–drive itp.). Nośnik cyfrowy z fotografiami obiektów może stanowić jedynie uzupełnienie wymaganej dokumentacji. Nie dopuszczalne jest umieszczanie w kronice jako formy potwierdzenia pieczątek kserowanych lub wycinanych i wklejanych.
 13. Dokumentację potwierdzającą spełnienie wymogów do zdobycia odznaki należy przedstawić do weryfikacji Referatowi Weryfikacyjnemu przy Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu, wraz z zestawieniem zwiedzonych obiektów. W każdej dokumentacji musi znaleźć się przynajmniej jedna z żurawiejek 18. Pułku Ułanów Pomorskich.
 14. W przypadku weryfikacji korespondencyjnej konieczne jest załączenie koperty i znaczków zwrotnych.
 15. Dowodem zdobycia odznaki jest pieczęć weryfikacyjna w dokumentacji zdobywcy odznaki.
 16. Weryfikacja odznaki jest bezpłatna. Przyznaną odznakę można nabywać odpłatnie w siedzibie Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu ul. Hallera 32.

Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Referatu Weryfikacyjnego przy Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu.

Pomysłodawcą wprowadzenia odznaki, twórcą jej regulaminu jest kol. Henryk M. Pasik. Autorami wizerunku odznaki są kol. kol. Henryk M. Pasik i Tomasz Simiński - Stanny.

Regulamin wprowadzono w życie Uchwałą Zarządu Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi nr 18/VII/2009 (133) z dnia 29 lipca 2009 roku.

Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 września 2009 roku.

Załącznik 1

Źródło 

I. Miejscowości i obiekty obowiązkowe

 1. Krojanty koło Chojnic – pomnik oraz kamień pamiątkowy na polu szarży w dniu 1 września 1939 roku;
 2. Grudziądz – Cytadela – miejsce stacjonowania Pułku w latach 1923–1939 (zwiedzenie przynajmniej z zewnątrz);
 3. Nowa Cerkiew koło Chojnic – Sala Tradycji 18. Pułku Ułanów Pomorskich (w Szkole Podstawowej) lub Grudziądz – Sala Tradycji Jazdy Polskiej (w Pałacu Opatek przy ul. Klasztornej).

II. Miejscowości i obiekty pozostałe

 1. Poznań – miejsce utworzenia Pułku w 1919 roku w ramach Wojsk Wielkopolskich
 2. Odzyskanie Pomorza – rok 1920:
  • Gniewkowo,
  • Inowrocław,
  • Toruń;
 3. Front północno-wschodni (litewski) – rok 1920:
  • Miory,
  • Nowe Kruki,
  • Wianuża,
  • Denisowo;
 4. Bitwa nad Niemnem – rok 1920:
  • Nowy Dwór,
  • Wiśniówka,
  • Krzesła,
  • Klepacze,
  • Skrobów,
  • Tołkaczew,
  • Szack;
 5. Kampania Wrześniowa - rok 1939 (18. p.uł. w składzie Pomorskiej Brygady Kawalerii należącej do Armii Pomorze)
  • Chojnice – cmentarz przy ul. Kościerskiej; pomnik na mogile ułanów poległych pod Krojantami;
  • Doręgowice;
  • Angowice;
  • Lichnowo;
  • Pawłowo;
  • Racławki;
  • Sternowo;
  • Jakubowo;
  • Lotyń;
  • Rytel;
  • Kwieki – dekoracja sztandaru Pułku w dniu 2.09.1939 roku srebrnym krzyżem Virtuti Militari przez gen. bryg. Stanisława Grzmota – Skotnickiego dowódcę Grupy Operacyjnej „Czersk”;
  • Legbąd;
  • Gacno;
  • Zielonka;
  • Drzycim – mogiła 112 ułanów Armii Pomorze na przykościelnym cmentarzu;
  • Gródek;
  • Jeżewo – mogiła ułanów Armii Pomorze na przykościelnym cmentarzu;
  • Grupa – mogiła kawaleryjska na cmentarzu wojennym, miejsce ostatniej walki 3 i 4 szwadronu 18. p.uł. w zbiorczej grupie płk. Mikołaja Alikowa (oddziały 16. p.uł., 2. p.szwol., 3/11 dak , 9DP i inne);
  • Wysoka (wieś);
  • Błądzim;
  • Bukowiec – mogiła kawaleryjska na cmentarzu, miejsce ostatniej walki 1 i 2 szwadronu 18. p.uł. u boku 16. p.uł.;
  • Brzumin koło Góry Kalwarii – walka szwadronu kolarzy, plutonu ckm i działonu ppanc 18. p.uł.; obrona przeprawy mostowej na Wiśle;
  • Izabelin (Puszcza Kampinoska) – walki szwadronu marszowego 18. p.uł.w składzie Zbiorczego Pułku Pomorskiej Brygady Kawalerii przebijającego się do Warszawy;
  • Bydgoszcz – kwatera wojenna na cmentarzu komunalnym przy ul. Kcyńskiej; miejsce ostatniego spoczynku poległych pod Grupą i Bukowcem po ich przeniesieniu w roku 1958;
  • Tułowice (gmina Brochów) – kamień upamiętniający śmierć w bitwie nad Bzurą dowódcy (do VIII 1939) Pomorskiej Brygady Kawalerii gen. bryg. Stanisława Grzmota – Skotnickiego; Warszawa - cmentarz Powązkowski – grób gen. bryg. Stanisława Grzmota – Skotnickiego (kwatera 29, rząd 6, grób 30);
 6. Grudziądz – stolica kawaleryjska II Rzeczpospolitej:
  • kolegiata pw. św. Mikołaja – tablica pamiątkowa w kruchcie kościelnej;
  • dawne koszary Centrum Wyszkolenia Kawalerii przy ul. Warszawskiej oraz przy ul. Chełmińskiej – tablica pamiątkowa;
  • pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego na pl. Niepodległości – tablice poświęcone 18 Pułkowi Ułanów Pomorskich i Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu;
  • ratusz – dawny refektarz – tablica pamiątkowa ufundowana przez oficerów kawalerii;
  • błonia nadwiślańskie w pobliżu Bramy Wodnej: tablica poświęcona „Koniom Wiernym Towarzyszom”, ufundowana przez Weteranów Września, uczestników Zjazdów Kawalerzystów II Rzeczpospolitej;
  • pomnik „Ułan i dziewczyna” przy skrzyżowaniu ulic Spichrzowej i Ratuszowej

Literatura

 1. Błaszczyk Włodzimierz -18 Pułk Ułanów - Pruszków 1996
 2. Grabowski Stanisław - 18 Pułk Ułanów Pomorskich. Na straży Pomorza 1919 - 1939 - Warszawa 1995
 3. Krasucki Stanisław - Pomorska Brygada Kawalerii - Pruszków 1994
 4. Krzyś Jerzy - 18 Pułk Ułanów Pomorskich. Pierwszy dzień wojny - Grudziądz 1994
 5. Kukawski Lesław - Oddziały kawalerii II Rzeczypospolitej - Grajewo 2004
 6. Smaczny Henryk - Księga kawalerii polskiej - Warszawa 1989
 7. Szczepański Klemens - Krojanty - Chojnice 1989
 8. Urząd Miejski Grudziądz - Grudziądz stolicą kawalerii - Grudziądz 2000
help_outline