Szlakami Cmentarzy Wojskowych I Wojny Światowej PTTK Tarnów

Aktywna S: 3
Regiony:  Małopolskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień zielony
Stopień zielony
Stopień srebrny
Stopień srebrny

Regulamin

Źródło Kopia
 1. Odznaka Turystyczna PTTK "Szlakami Cmentarzy Wojskowych I Wojny Światowej" została ustanowiona przez Zarząd Oddziału PTTK "Ziemi Tarnowskiej w Tarnowie. Celem zdobywania odznaki jest:
  • rozbudzenie wśród uczestników zainteresowania historią Polski XX w
  • zapoznanie uczestników z Cmentarzami Wojskowymi I Wojny Światowej na terenie byłej Galicji Zachodniej
  • propagowanie czynu legionowego
  • zachęcenie szerokich kręgów dzieci, młodzieży i dorosłych do uprawiania turystyki pieszej, nizinnej, górskiej i rowerowej
 2. Odznaka "Szlakami Cmentarzy Wojskowych I Wojny Światowej" jest odznaką trzystopniową o jednakowym wzorze dla wszystkich stopni: jest odznaką metalową. Stopnie różnią się kolorem emalii obwódki odznaki. Odznakę uzyskuje się w kolejności stopni. W jednym roku można zdobyć jeden stopień.
 3. O uzyskanie odznaki "Szlakami Cmentarzy Wojskowych I Wojny Światowej" może ubiegać się każdy, kto ukończył 12 rok życia i spełnił warunki wymagane niniejszym Regulaminem.
 4. Odznakę "Szlakami Cmentarzy Wojskowych I Wojny Światowej" można uzyskać przez odbycie pieszo lub rowerem pewnej ilości wycieczek w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku.
 5. Odznaka "Szlakami Cmentarzy Wojskowych I Wojny Światowej" może być zweryfikowana pod następującymi warunkami: ubiegający się o jej zweryfikowanie musi wypełnić oddzielną książeczkę Szlakami Cmentarzy Wojskowych I Wojny Światowej (GOT, KOT lub OTP) i uzyskać w niej potwierdzenie wycieczek przez: przewodnika, przewodnika turystyki kwalifikowanej, nauczyciela, instruktora harcerskiego, lub pieczątką dowolnej instytucji zawierającej nazwę miejscowości na odbytej trasie wycieczki. W razie braku możliwości potwierdzenia pobytu na Cmentarzu należy udokumentować pobyt: szkicem, fotografią lub opisem.
 6.  
  • Odznakę brązową "Szlakami Cmentarzy Wojskowych I Wojny Światowej" uzyskuje ten, kto w ciągu jednego roku - zwiedził 15 cmentarzy.
  • Odznakę zieloną "Szlakami Cmentarzy Wojskowych I Wojny Światowej" uzyskuje ten, kto w ciągu nie dłuższym niż dwa lata - zwiedził 30 cmentarzy.
  • Odznakę srebrną "Szlakami Cmentarzy Wojskowych I Wojny Światowej" uzyskuje ten, kto w ciągu nie dłuższym niż trzy lata - zwiedził 45 cmentarzy.
 7. Zwiedzanie tych samych cmentarzy, może być zaliczone tylko raz, niezależnie od stopnia odznaki. Nadwyżkę zwiedzonych cmentarzy do danego stopnia można zaliczyć do następnego stopnia nie więcej niż 1/3.
 8. Odznakę "Szlakami Cmentarzy Wojskowych I Wojny Światowej" można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystyki kwalifikowanej.
 9. Książeczki turystyki kwalifikowanej GOT, KOT lub OTP wypełnione weryfikują Komisje Oddziału PTTK Ziemi Tarnowskiej za pośrednictwem Referatu Weryfikacyjnego Turystyki Kwalifikowanej.
 10. Odznakę "Szlakami Cmentarzy Wojskowych I Wojny Światowej" zdobywać można na terenach byłej Galicji Zachodniej.
 11. Interpretacja wymagań n/Regulaminu należy do ZO PTTK. Odznakę "Szlakami Cmentarzy Wojskowych I Wojny Światowej" można nabyć tylko w biurze PTTK Oddziału Ziemi Tarnowskiej ul. Żydowska 20 na podstawie zweryfikowanej książeczki turystyki kwalifikowanej GOT, KOT lub OTP.

Literatura:

 1. Roman Frodyma "Galicyjskie Cmentarze Wojenne" tom I, II III, wyd. "Rewasz" w Pruszkowie
 2. Jerzy J. P. Drogomir "Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915" wyd. Muzeum Okręgowe w Tarnowie