Szlakami Martyrologii po Ziemi Tarnowskiej PTTK Tarnów

Aktywna S: 1
Regiony:  Małopolskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. Odznaka "Szlakami Martyrologii po Ziemi Tarnowskiej" została ustanowiona przez Zarząd Oddziału PTTK "Ziemi Tarnowskiej" w Tarnowie. Celem odznaki jest zachęcenie młodzieży i dorosłych do poznania miejsc martyrologii na terenie naszego miasta i Ziemi Tarnowskiej uświęconych męczeńską krwią Polaków w okresie po 1939 roku.
 2. Odznaka "Szlakami Martyrologii po Ziemi Tarnowskiej" jest odznaką jednostopniową zdobywaną maksymalnie w ciągu 24 miesięcy od dały pierwszej wycieczki.
 3. O uzyskanie odznaki "Szlakami Martyrologii po Ziemi Tarnowskiej" może ubiegać się każdy, kto ukończył 8 rok życia i spełnił warunki wymagane niniejszym Regulaminem.
 4. Odznakę "Szlakami Martyrologii po Ziemi Tarnowskiej" można uzyskać przez odbycie wycieczek indywidualnie, zbiorowo, rodzinnie, w czasie rajdów, zlotów lub złazów.
 5. Odznaka "Szlakami Martyrologii po Ziemi Tarnowskiej" może być zweryfikowana pod następującymi warunkami: ubiegający się o jej zweryfikowanie musi wypełnić oddzielną książeczkę OTP lub inną książeczkę turystyki kwalifikowanej i uzyskać w niej potwierdzenie wycieczek przez: przewodnika, przodownika turystyki kwalifikowanej, nauczyciela, opiekuna SKKT, instruktora harcerskiego, lub pieczątką dowolnej instytucji zawierającej nazwę miejscowości na odbytej trasie wycieczki.
 6. Odznakę "Szlakami Martyrologii po Ziemi Tarnowskiej" uzyskuje ten, kto spełni następujące wymagania Regulaminowe:
  • 100 pkt. - wiek 8-12 lat
  • 120 pkt. - wiek powyżej 12 lat
  • Zwiedzi w Tarnowie minimum 10 miejsc związanych. z martyrologią np.:
   • dworzec PKP - ul. Urszulańska (budynek gestapo),
   • drzwi Kościoła Św. Maksymiliana Kolbego,
   • ul. Narutowicza "Pomnik Wilki i Męczeństwa" przy "Starym Cmentarzu",
   • ul. Konarskiego - więzienie,
   • Plac Ofiar Stalinizmu "Pomnik Ofiar Stalinizmu",
   • Plac Więźniów Oświęcimia Pomnik I Transportu do Oświęcimia,
   • Kościół ALB Fatimskiej "Kaplica Oświęcimska".
  • Punkty można uzyskiwać na szlakach turystycznych Ziemi Tarnowskiej:
   • KOLOR CZERWONY - dookoła Tamowa,
   • KOLOR ZIELONY - Skrzyszów - Tarnowiec,
   • KOLOR NIEBIESKI - Tarnów - Bartkowa,
   • KOLOR ŻÓŁTY - Żabno - Szczucin,
   • KOLOR ŻÓŁTY - Tarnów - Pleśna - Bartkowa,
   • KOLOR ZIELONY - Błonie - Czchów - Rajbrot
  • Do odznaki będą zaliczone miejsca martyrologii znajdujące się poza szlakami - zwiedzić minimum 15 takich miejsc.
  • Uczestniczyć w jednej imprezie organizowanej przez ZO PTTK:
   • Zimowy Złaz Turystów "Góra Św. Marcina"
   • "Topienie Marzanny"
   • Złaz miejscami "Pamięci Narodowej po Tarnowie"
   • Jesienny Rajd Górski "Szlakami Walk Partyzanckich Batalionu AK Barbara"
 7. Odznakę "Szlakami Martyrologii po Ziemi Tarnowskiej" można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystyki kwalifikowanej (GOT, OTP, KOT).
 8. Książeczki OTP wypełnione weryfikuje Komisja Turystyki Pieszej Oddziału PTTK "Ziemi Tarnowskiej" za pośrednictwem Referatu Weryfikacyjnego Turystyki Kwalifikowanej.
 9. Teren Ziemi Tarnowskiej, na którym zdobywać można odznakę to obszar: wschodu Wisłoki, po Rabę na zachodzie, na północy od Wisły, po Beskid Niski i Wyspowy na południu.
 10. Interpretacja wymagań n/Regulaminu należy do ZO PTTK "Ziemi Tarnowskiej". Odznakę "Szlakami Martyrologii po Ziemi Tarnowskiej" można nabywać tylko w biurze PTTK Oddział "Ziemi Tarnowskiej" ul. Żydowska 20, na podstawie zweryfikowanej książeczki.
help_outline