Szlakami Miejsc Pamięci Narodowej po Ziemi Tarnowskiej PTTK Tarnów

Aktywna S: 1
Regiony:  Małopolskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. Odznaka "Szlakami Miejsc Pamięci Narodowej po Ziemi Tarnowskiej" została ustanowiona przez Zarząd Oddziału PTTK "Ziemi Tarnowskiej" w Tarnowie uchwałą, nr 4 / 05 z dnia 06. 06. 2005 r. Celem zdobywania odznaki jest zachęcenie dzieci, młodzieży i dorosłych do poznania miejsc na terenie miasta Tarnowa i "Ziemi Tarnowskiej" uświęconych męczeńską Krwią Polek i Polaków w okresie po 1939 roku.
 2. Odznaka "Szlakami Miejsc Pamięci Narodowej po Ziemi Tarnowskiej" jest odznaką jednostopniową zdobywaną maksymalnie w ciągu 24 miesięcy od daty pierwszej wycieczki.
 3. O uzyskanie odznaki "Szlakami Miejsc Pamięci Narodowej po Ziemi Tarnowskiej" może ubiegać się każdy, kto ukończył 8 rok życia i spełnił warunki wymagane niniejszym Regulaminem.
 4. Odznakę "Szlakami Miejsc Pamięci Narodowej po Ziemi Tarnowskiej" można uzyskać przez odbycie wycieczek indywidualnie, zbiorowo, rodzinnie lub w czasie rajdów, zlotów i złazów po "Ziemi Tarnowskiej".
  Dostępne szlaki turystyczne:

  • KOLOR CZERWONY - dookoła Tarnowa,
  • KOLOR ZIELONY - Skrzyszów - Tanowiec,
  • KOLOR NIEBIESKI - Tarnów - Tuchów - Ciężkowice - Bartkowa,
  • KOLOR ŻÓŁTY - Żabno - Szczucin,
  • KOLOR ŻÓŁTY - Tarnów - Pleśna - Pleśna - Bartkowa,
  • KOLOR ZIELONY - Błonie - Gromnik - Czchów - Rajbrot,
  • oraz szlaki dojściowe do cmentarzy.

  Do odznaki będą zaliczane miejsca Pamięci Narodowej znajdujące się również poza szlakami. Należy zwiedzić minimum 15 takich miejsc oraz uczestniczyć w jednej imprezie zorganizowanej przez ZO PTTK "Ziemi Tarnowskiej":

  • Zimowy Złaz Turystów "Góra Św. Marcina",
  • Rajd "Powitanie wiosny",
  • Złaz "Miejscami Pamięci Narodowej",
  • Złaz "Szlakiem Paderewskiego",
  • Jesienny Rajd Górski "Szlakami Walk Partyzantów AK "Barbara",
  • Złaz "Szlakami Legionistów".
 5. Odznaka "Szlakami Miejsc Pamięci Narodowej po Ziemi Tarnowskiej" może być zweryfikowana pod następującymi warunkami: ubiegający się o jej zweryfikowanie musi wypełnić oddzielną książeczkę /dzienniczek/, wykonaną przez siebie i uzyskać w niej potwierdzenie wycieczek przez: przewodnika, przodownika turystyki kwalifikowanej, nauczyciela, opiekuna SKKT, instruktora krajoznawstwa PTTK, ZHP, lub pieczątkę dowolnej instytucji zawierającej nazwę miejscowości na odbytej trasie wycieczki.

 6. Odznakę "Szlakami Miejsc Pamięci Narodowej po Ziemi Tarnowskiej" uzyskuje ten, kto spełni następujące wymagania Regulaminowe: zwiedzi w Tarnowie minimum 10 miejsc związanych z walką i martyrologią Polek i Polaków np. dworzec PKP, siedziba gestapo, drzwi i wnętrze kościoła św. Maksymiliana Kolbego - ul. Urszulańska, Pomnik Walki i Męczeństwa oraz Stary Cmentarz - ul. Narutowicza, Wiezienie ul. Konarskiego, Pomnik Ofiar Stalinizmu - Plac Ofiar Stalinizmu, Pomnik 1 Transportu do Oświęcimia - Plac Więźniów Oświęcimia, Kaplica Oświęcimska w Kościele M.B. Fatimskiej przy ul. M.B Fatimskiej i inne. Punkty można uzyskać na szlakach turystycznych "Ziemi Tarnowskiej".
 7. Odznakę "Szlakami Miejsc Pamięci Narodowej po Ziemi Tarnowskiej" można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystyki kwalifikowanej GOT, OTP, KOT, ROK.
 8. Książeczki /dzienniczki/ wypełnione weryfikuje Referat Weryfikacyjny przy Zarządzie Oddziału PTTK "Ziemi Tarnowskiej".
 9. Teren "Ziemi Tarnowskiej" na którym można zdobywać odznakę to obszar: od wschodu od rzeki Wisłoki po rzekę Rabę na zachodzie, na północy od rzeki Wisły po Beskid Niski i Wyspowy na południu.
 10. Interpretacja n / Regulaminu należy do ZO PTTK "Ziemi Tarnowskiej". Odznakę "Szlakami Miejsc Pamięci Narodowej po Ziemi Tarnowskiej" można nabyć tylko w biurze PTTK Oddział Ziemi Tarnowskiej ul. Żydowska 20 na podstawie zweryfikowanej książeczki /dzienniczka/.
help_outline