Szlakami walk I Armii WP o Wał Pomorski PTTK Piła

Aktywna S: 2
Regiony:  Wielkopolskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień popularny
Stopień popularny
Stopień kwalifikowany
Stopień kwalifikowany

Regulamin

Źródło  (Kopia)

I. Część ogólna

 1. Odznaka ma na celu popularyzowanie zwiedzania miejscowości i miejsc upamiętniających bohaterską walkę żołnierzy I Armii WP o przełamanie Wału Pomorskiego.
 2. Odznaka jest dwustopniowa:
  • I stopień popularny
  • II stopień kwalifikowany
  • Stopień popularny może zdobyć każdy, kto ukończył 10 lat i w okresie 1 roku spełni warunki w części szczegółowej.
  • Stopień kwalifikowany można zdobywać nie wcześniej niż 1 rok po stopniu popularnym w okresie nie dłuższym niż 3 lata
 3. Punkty uzyskane w trakcie zdobywania odznaki można zaliczyć na jakąkolwiek odznakę turystyki kwalifikowanej zgodnie z regulaminem jej zdobywania
 4. Zaliczenie wymogów na stopień popularny i kwalifikowany następuje na podstawie uzyskania potwierdzeń (pieczęć z danej miejscowości, podpis przodownika PTTK lub osoby prowadzącej wycieczkę) w karcie zdobywania odznak.
 5. Weryfikację stopnia popularnego i kwalifikowanego przeprowadza oraz odznakę przyznaje Oddział PTTK 64-920 Piła ul. Śródmiejska 12
 6. Odznaki wydaje się za okazaniem zweryfikowanej karty zdobywania odznak, stanowiącej zarazem legitymację. Wręczenie odznaki dokonuje się w sposób uroczysty przez przedstawiciela PTTK.

II. Część szczegółowa

 1. Aby zdobyć stopień popularny odznaki należy:
  1. zwiedzić następujące miejscowości:
   • Podgaje
   • Jastrowie
   • Zdbice
  2. odbyć wycieczkę pieszą po regionie upamiętnienia walk I Armii WP o przełamanie Wału Pomorskiego (okolice Zdbice – Morzece).
 2. Aby zdobyć stopień kwalifikowany odznaki należy:
  1. Odbyć następujące dwie wycieczki piesze:
   • Zdbice – skansen fortyfikacyjny pomiędzy jeziorami Zdbiczno i Smolno (znakowany szlak żółty), wzdłuż jeziora Smolno i Lubianka do Ostrowca (znakowany szlak czerwony) łącznie 14 km.
   • Ostrowiec – Wałcz (znakowany szlak czerwony) łącznie 6 km
  2. Zwiedzić przynajmniej dwie z następujących miejscowości:
   • Szwecja
   • Mirosławiec
   • Sypniewo
   • Nadarzyce
   • Iłowiec
  3. Zwiedzić Wałcz wraz z cmentarzem Wojennym w Wałczu - Bukowinie
help_outline