Szlakami Walk o Niepodległość PTTK Tarnów

Aktywna S: 3
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. Ogólnopolska Odznaka Turystyczna PTTK "Szlakami Walk o Niepodległość" została ustanowiona przez Zarząd Oddziału PTTK "Ziemi Tarnowskiej w Tarnowie, pod patronatem Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK w Warszawie. Celem zdobywania odznaki jest:
  • rozbudzenie wśród uczestników zainteresowania historią Polski XIX i XX w.,
  • zachęcenie uczestników do poznawania miejsc Pamięci Narodowej związanych z walkami narodowowyzwoleńczymi Polek i Polaków na terenie byłej II Rzeczypospolitej oraz III Rzeczypospolitej.
 2. Odznaka "Szlakami Walk o Niepodległość" jest odznaką trzystopniową o jednakowym dla wszystkich stopni wzorze: jest odznaką metalową. Stopnie różnią się kolorem metalu. Odznakę uzyskuje się w kolejności stopni.
 3. O uzyskanie odznaki "Szlakami Walk o Niepodległość" może ubiegać się każdy, kto ukończył 12 rok życia i spełnił warunki niniejszego Regulaminu. Odznakę "Szlakami Walk o Niepodległość" można uzyskać przez uczestnictwo w złazach, zlotach rajdach i wycieczkach indywidualnych o tematyce niepodległościowej. Każdy stopień odznaki można zdobywać w ciągu dwóch lat.
 4. Odznaka "Szlakami Walk o Niepodległość" może być zweryfikowana pod następującymi warunkami:
  • ubiegający się o jej zweryfikowanie musi wypełnić oddzielną książeczkę wykonaną prze siebie i uzyskać w niej potwierdzenie uczestnictwa w złazach, zlotach, rajdach niepodległościowych przez Organizatorów,
  • w przypadku wycieczek indywidualnych winien udokumentować pobyt szkicem, fotografią lub opisem danej imprezy.
  • Odznakę brązową (wykonaną z brązu) "Szlakami Walk o Niepodległość" uzyskuje ten, kto w ciągu jednego roku lub dwóch lat brał udział w 5 imprezach o tematyce niepodległościowej.
  • Odznakę srebrną (wykonaną z metalu) "Szlakami Walk o Niepodległość" uzyskuje ten, kto w ciągu jednego roku lub dwóch lat brał udział w 10 imprezach o tematyce niepodległościowej i uzyskał odznakę brązową
  • Odznakę złotą (wykonaną z mosiądzu) "Szlakami Walk o Niepodległość" uzyskuje ten, kto w ciągu jednego roku lub dwóch lat brał udział w 15 imprezach o tematyce niepodległościowej
 5. Uczestnictwo w tych samych imprezach może być zaliczone tylko raz niezależnie od stopni odznaki. Nadwyżkę uczestnictwa w imprezach do danego stopnia można zaliczyć do następnego stopnia, lecz nie wyżej niż 4 imprezy.
 6. Odznakę "Szlakami Walk o Niepodległość" można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystyki kwalifikowanej i odznakami krajoznawczymi.
 7. Książeczki, zeszyty lub inne potwierdzone przez Organizatorów danej imprezy, weryfikują Referaty Weryfikacyjne OTP.
 8. Odznakę "Szlakami Walk o Niepodległość" można zdobywać na terenach byłej II Najjaśniejszej Rzeczypospolitej oraz III Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.
 9. Interpretacja Regulaminu i dystrybucja odznaki należy do Zarządu Oddziału PTTK "Ziemi Tarnowskiej".
help_outline