Szlakiem 1 Korpusu Pancernego Wojska Polskiego Oddział Wojskowy PTTK Chełm

Aktywna S: 3
Regiony:  Polska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Odznaka posiada 3 stopnie i ustanowiona została przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie, dla upowszechniania wiedzy o miejscach formowania się oraz szlaku bojowym jednostek wojskowych 1 Korpusu Pancernego Wojska Polskiego.
 2. Celem odznaki jest poznanie zabytków w miejscach stacjonowania oraz szlaku bojowego jednostek wojskowych 1 KPanc. W.P.
 3. Odznakę można zdobywać równocześnie z innymi odznakami PTTK.

II. Warunku zdobywania odznaki

 1. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.
 2. Odznakę należy zdobywać w kolejności stopni po ukończeniu 10 roku życia.
 3. Na stopień brązowy odznaki należy zwiedzić: miejscowość Sawin. Na stopień srebrny odznaki należy zwiedzić: minimum 5 miejscowości związanych z formowaniem się i stacjonowaniem jednostek wojskowych 1KPanc. W.P. (załącznik).
 4. Na stopień złoty odznaki należy zwiedzić: minimum 10 miejscowości związanych ze szlakiem bojowym jednostek wojskowych 1KPanc. W.P. na terenie Polski (załącznik).
 5. Potwierdzenia należy uzyskiwać w dowolnie opracowanej Kronice Odznaki, zawierającej w części tytułowej: imię i nazwisko, PESEL i miejsce urodzenia oraz adres zdobywającego odznakę.
 6. Potwierdzenie zwiedzenia obiektów w wymienionych miejscowościach jest pieczątka, w której treści umieszczono nazwę zwiedzanej miejscowości, fotografia na tle obiektu osoby zwiedzającej lub potwierdzenia przez kadrę programową posiadającą uprawnienia na region lubelski.
 7. Pieczątki – wklejki (wlepki) – nie będą honorowane.

III. Weryfikacja odznaki

 1. Weryfikację odznaki prowadzi Zespół Weryfikacyjny przy Oddziale Wojskowym PTTK w Chełmie, ul. Lubelska 139D/15, 22-109 CHEŁM-6, tel. 082 5655 967, mobile 0507324323.
 2. W celu weryfikacji odznaki, należy przesłać, na adres Oddziału, Kronikę Odznaki i zaadresowaną kopertę zwrotną.
 3. W przesyłce zwrotnej weryfikator prześle odznakę za zaliczeniem pocztowym.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Ogólnopolskiej Odznaki Krajoznawczej PTTK „Szlakiem 1 KPanc. W.P.” został opracowany przez Komisję Krajoznawczą i zatwierdzony przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie w dniu 21.09.2006r. i wchodzi w życie z dniem podpisania uchwały.
 2. Bliższe informacje można uzyskać na stronie internetowej Oddziału: http://ow_chelm.pttk.pl/ lub e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl

Załącznik 1

Stopień brązowy

 1. Należy zwiedzić miejscowość Sawin:
  • rynek,
  • pomnik AK,
  • pomnik Powstańców Styczniowych,
  • zespół sakralny
   • kościół Przemienienia Pańskiego,
   • szpitalik-przytułek,
   • brama dzwonna,
   • kapliczka Św. Jana Nepomucena,
   • cmentarz parafialny,
  • kirkut,
  • miejsce bitwy (nie ma określonego gdzie była stoczona),
  • kamień powstańców w lesie między Sawinem a Malinówką,
  • krzyż przydrożny koło Bachusa (miejsce powieszenia 7 powstańców),
  • rezerwat przyrody „Sarniawy” i "Bachus",
  • pamiątki po I Korpusie
   • izbę pamięci w zespole szkół,
   • pomnik-czołg,
   • dzwonnicę z nazwiskami poległych żołnierzy z terenu chełmskiego,
   • tablicę w kościele na pamiątkę uroczystej przysięgi żołnierzy poszczególnych brygad,
   • symboliczne mogiły rozstrzelanych wyrokami sądów polowych na Podchyliniu,
   • kapliczki i ziemianki w miejscu stacjonowania jednostek - Podchylinie i Podgrabowa.

Stopień srebrny

Należy zwiedzić (wymienione miejscowości położone są na terenie powiatu chełmskiego):

 • Chełm,
 • Majdan Ostrowski (gm. Wojsławice),
 • Nowiny,
 • Podgrabowa - jest to część Sawina (kapliczka na skraju lasu),
 • Sawin Podchylinie (pomnik - głaz, kapliczka oraz pozostałości po ukryciach dla czołgów oraz ziemiankach),
 • Radzanów (potwierdzeniem pobytu w tej miejscowości może być np. zdjęcie wykonane na tle krzyża przydrożnego),
 • Zawadówka.

Stopień złoty

Należy zwiedzić:

 • Bolesławiec,
 • Kliczków,
 • Krzyż,
 • Lublin,
 • Myślibórz,
 • Oleśnica,
 • Osieczna,
 • Poznań,
 • Wałcz,
 • Warszawa,
 • Wrocław,
 • Żagań.
help_outline