Szlakiem 19 Pułku Piechoty (Odsieczy Lwowa) Oddział Wojskowy PTTK Chełm

Aktywna S: 1
Regiony:  Polska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

 1. Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie. Celem odznaki jest zapoznanie turystów ze szlakiem bojowym 19 pułku piechoty.
 2. Odznaka jest jednostopniowa.
 3. Do zdobycia odznaki należy zwiedzić 10 miejscowości na terenie kraju wymienionych w Załączniku do regulaminu odznaki.
 4. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.
 5. Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i zdjęć (z osobą ubiegającej się o odznakę) z obiektu, potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.
 6. Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.
 7. Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.
 8. Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22 - 109 CHEŁM -6
 9. Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłką pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.
 10. O odznakę mogą ubiegać się turyści uprawiający różne formy turystyki kwalifikowanej.
 11. Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.

Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą nr 2/2011 z dnia 01.06.2011 r., Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie i obowiązuje z dniem podpisania.

Załącznik 1

 • Lwów,
 • Brzeżany,
 • Zegrze,
 • Lublin,
 • Przemyśl,
 • Lubień Wielki,
 • Zimna Woda,
 • Radom,
 • Włocławek,
 • Radziwie,
 • Kępa Tokarska,
 • Tokary,
 • Rębierz,
 • Płock,
 • Okopy,
 • Dobrzyków,
 • Łąck,
 • Budy Chocimskie,
 • Gąbin,
 • Słubice,
 • Iłów,
 • Witkowice.
help_outline