Szlakiem 19 Pułku Ułanów Wołyńskich PTTK Oddział Stołeczny

Aktywna S: 1
Regiony:  Polska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło 

Odznaka turystyczno-krajoznawcza SZLAKAMI 19 PUŁKU UŁANÓW WOŁYŃSKICH ustanowiona została przez Klub Przodowników Turystyki Pieszej im. Anieli Michalskiej z inicjatywy Sekcji Miłośników Kawalerii.

 1. Celem odznaki jest upamiętnienie działań i miejsc związanych z historią słynnego 19 Pułku Ułanów Wołyńskich im. Gen. Edmunda Różyckiego, Jazdy Ochotniczej mjr Feliksa Jaworskiego oraz wszystkich jednostek jazdy wołyńskiej, której tradycje Pułk kontynuował i uosabiał.
 2. Odznaka jest jednostopniowa o można ją zdobywać na terenach związanych historycznie z dziejami Pułku i jego poprzedników zarówno na terenie kraju jak i poza jego obecnymi granicami
 3. Odznaka wchodzi w życie z dniem 1 września 1994 roku. Okres jej zdobywania nie podlega ograniczeniom czasowym.
 4. Odznakę przyznaje Klub Przodowników Turystyki Pieszej im. Anieli Michalskiej w piątki od 17.00 do 18.00 w Warszawie na Rynku Starego Miasta 23 lub korespondencyjnie po przesłaniu dokumentacji na adres: Oddział Stołeczny PTTK, Warszawa, ul. Podwale 23 z dopiskiem: Klub Przodowników Turystyki Pieszej.
 5. Odznakę można zdobywać w trakcie wycieczek pieszych, rowerowych, konnych, autokarowych i motorowych. Odznaka jest przeznaczona dla turystów, którzy ukończyli 10 lat.
 6. Trasy przebyte w trakcie ubiegania się o odznakę SZLAKAMI 19 PUŁKU UŁANÓW WOŁYŃSKICH mogą być jednocześnie zaliczane na inne odznaki turystyczne zgodnie z ich regulaminami.
 7. Warunkiem przyznania odznaki jest zwiedzenie minimum 10-ciu miejsc wymienionych w załączonym wykazie. Wymagane jest odbycie trzech wycieczek na trasach uwzględniających wymienione miejsca. Przebyte trasy i zwiedzane miejscowości należy udokumentować, udowodnić w opracowanym dzienniczku lub książeczce odznaki turystycznej. Wymagane są zwięzłe opisy przebytych tras i zwiedzanych obiektów. Pożądane zdjęcia, rysunki, mapki lub szkice. Obowiązują potwierdzenia przebytych tras (pieczątki z terenu lub Przodownik PTTK).
 8. Sekcja Miłośników Kawalerii działająca w ramach Klubu Przodowników Turystyki Pieszej im. A. Michalskiej ma prawo wnioskować o nadanie Odznaki honorowo osobom szczególnie do tego predysponowanymi, weteranom Pułku i innym weteranom kawalerii i artylerii konnej oraz osobom zasłużonym dla popularyzacji i upamiętniania wiedzy o kawalerii polskiej.
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowienia niniejszego regulaminu.

Załącznik 1

Źródło 

Przedstawiamy wykaz zawierający nazwy miast, miasteczek, osad i wiosek w różny sposób związany z dziejami oddziałów ochotniczej jazdy polskiej. Oddziały te występowały pod zmieniającymi się nazwami. Organizował je i dowodził nimi mjr Feliks Jaworski w burzliwych latach 1917-1919 aż po rok 1920.

Większość nazw zwłaszcza z początkowej części wykazu leży daleko na wschodzie i nie jest łatwo dostępna. W czasie minionych dziesięcioleci, które dzielą nas od tamtych wydarzeń nazwy te mogły ulec zmianie a część miejsc, które je nosiły mogło przestać istnieć.

Gdyby jednak ktoś z Was turystów miłośników historii zawędrował w tamte strony niech wspomni młodych polskich ułanów i ich legendarnego dowódcę. Nazwy nie są umieszczone w porządku alfabetycznym, układają się one w długi szlak historii 19 Pułku Ułanów Wołyńskich. Taką nazwę otrzymała otrzymała w regularnej armii Ochotnicza Jazda mjr Feliksa Jaworskiego. W czasie pokoju stacjonowali w Ostrogu nad Horyniem strzegąc wschodniej granicy Rzeczypospolitej. We wrześniu 1939 roku 19 Pułk Ułanów Wołyńskich walczył w ramach Wołyńskiej Brygady Kawalerii. Na przeszło sześćset kilometrowym szlaku w ciągłych bojach poniósł olbrzymie straty. Miarą bojowej wartości i męstwa ułanów jest fakt nadania 19 Pułkowi Ułanów Wołyńskich za walki w 1939 roku Krzyża Virtuti Militari.

Wykaz niektórych miejscowości związanych z historią 19 Pułku Ułanów Wołyńskich im. gen. Edmunda Różyckiego.

1917-1920
 • Zazdrość
 • Mogilniku
 • Romanówka
 • Wybrarówka
 • Kosów
 • Czortów
 • Bednarówka
 • Satanów
 • Szarawka k/Jarmoliniec
 • Kadyjówka
 • Klimaszówka k/Płoskirowa
 • Płoskirów
 • Bychów
 • Futory
 • Doborohorszcz
 • Dzygówka
 • Markowce
 • Antoniny k/Płoskirowa
 • Kremenczuga
 • Rosołowe
 • Orlińce
 • Starokonstantynów
 • Ozyrz
 • Kobryń
 • Terespol
 • Łuków
 • Puławy
 • Kock
 • Borki k/Radzenia
 • Mordy
 • Skrzeszew n/Bugiem
 • Drohiczyn
 • Pierlejewo
 • Brańsk
 • Temklin
 • Mniszew
 • Boćki
 • Białystok
 • Gródek
 • Wasylków
 • Kortyn
 • Augustów
 • Kolnica k/Suwałk
 • Wiżajny
 • Laczki
 • Ostróg n/Horyniem
 • Hniwań
 • Łuck
 • Włodzimierz Wołyński
 • Ludwipol
 • Krzemieniec
 • Poryck
 • Wojnica
 • Zatruce
 • Torczyn
 • Bronisławówka
 • Pawłowice
 • Terenom
 • Równe
 • Klewań
 • Broniki
 • Mytnicza Czeska n/Styrem
 • Bezdonia
 • Dubno
 • Hrubieszów
 • Pińsk
 • Mroczno
 • Liplany
 • Petryków n/Prypecią
 • Kurpiecie
 • Międzyrzec
 • Dęblin
 • Firlej
 • Radzyń
 • Kąkolewnica
 • Frankopol n/Bugiem
 • Łosice
 • Granne
 • Pobikry
 • Suraż
 • Konica
 • Kleszczele
 • Bielsk
 • Bagnówka
 • Narew
 • Krasne
 • Stabin
 • Suwałki
 • Krzywulki
 • Przerośl
 • Grajewo
 • Kuźnice
 • Sławeczno
 • Łuczynki
 • Koszyszcze
 • Jelsk
 • Saniuki
 • Barbarów n. Prypecią
 • Werchni Młynek
 • Narwala
 • Skorodno
 • Chojniki
 • Czarnobyl
1939
 • Wieluń
 • Ostrowy
 • Przyłęż
 • Kampinos
 • Stara Miłosna
 • Rejowiec
 • Majdan Krynicki
 • Suchowola
 • Radość k/Warszawy
 • Mokra
 • Weremiej
 • Brzeziny
 • Kazuń
 • Mińsk Mazowiecki
 • Grabowica
 • Wólka Horyniecka
 • Huta Różaniecka
 • Otwock
 • Rębielica Królewska
 • Cyrusowa Wola
 • Puszcza Mariańska
 • Chotomów
 • Cyganka
 • Tyszewice
 • Jacnia
 • Władypol k/Sambora

Literatura

 • Cezary Leżeński - Zostały tylko ślady podków, Wyd. Książka i Wiedza 1984
 • Henryk Smaczny - Księga kawalerii polskiej, Tesco Przedsięb. Zagr. 1989
 • Wiktor Dzierżykraj, Stokalski - Dzieje Jednej Partyzantki, Oficyna Wyd. "Gryf" W-wa
 • Cezary Leżeński - O Kawalerii Polskiej XX wieku - Zakł. Narod. Ossolińskich, Wrocław
help_outline