Szlakiem 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej Oddział Wojskowy PTTK Chełm

Aktywna S: 3
Regiony:  Polska
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

7 Wołyńska Dywizja Piechoty AK (1943–44) – jedna z największych jednostek partyzanckich w kraju. Dywizja zapoczątkowała akcję „Burza” i najdłużej realizowała jej założenia na Wołyniu i Lubelszczyźnie, działając nieprzerwanie przez siedem miesięcy jako zwarty i zorganizowany związek taktyczny. Trzykrotnie okrążona przez przeważające siły wojsk niemieckich (lasy mosurskie, lasy szadzkie, lasy parczewskie) nie dała się zniszczyć, przebijała się z okrążenia i kontynuowała dalszą walkę, aż do podstępnego rozbrojenia przez wojska sowieckie (25 lipca 1944r). Odznaka stanowi ważny przyczynek do poznania dziejów polskiego ruchu niepodległościowego na Kresach Wschodnich w czasie II wojny światowej.

I. Postanowienia ogólne

 1. Odznaka „Szlakiem 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej” (zwana dalej odznaką), została ustanowiona przez Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.
 2. Celem odznaki jest zachęcenie szerokich kręgów społeczeństwa włącznie z młodzieżą do poznania szlaku bojowego Dywizji i miejsc stacjonowania jednostek wojskowych Dywizji w granicach Polski. Poznania zabytków w miejscowościach związanych z działalnością bojową Dywizji.
 3. Odznaka jest metalowa, trzystopniowa o jednolitym motywie dla wszystkich stopni. Stopnie różnią się kolorem otoku:
  • stopień brązowy - otok niebieski,
  • stopień srebrny – otok zielony,
  • stopień złoty – otok czerwony.
 4. Odznakę weryfikuje i przyznaje Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie, na wniosek osoby zainteresowanej, przedstawiając do weryfikacji Kronikę Odznaki.
 5. Prawo do nadawania odznak posiada wyłącznie Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.

II. Warunki zdobywania odznaki

 1. O uzyskanie odznaki, może ubiegać się osoba, która ukończyła 8 rok życia i spełniła warunki wymagane regulaminem odznaki.
 2. Odznakę można zdobywać podczas uprawiania dowolnej formy turystyki kwalifikowanej, równolegle ze zdobywaniem punktów na inne odznaki krajoznawczo-turystyczne.
 3. Czas zdobywania poszczególnych stopni odznaki jest nieograniczony.
 4. Miejscowości związane ze szlakiem bojowym jednostek wojskowych 27 WDP AK są podane w Załączniku do regulaminu odznaki.

III. Weryfikacja

 1. Podstawą weryfikacji odznaki jest Kronika Odznaki (wykonana własnoręcznie przez zdobywającego odznakę) prowadzona przez ubiegającego się o odznakę.
 2. W Kronice Odznaki należy umieścić dane osobowe: imię i nazwisko, adres, PESEL, przynależność do Oddziału i własnoręczny podpis.
 3. Potwierdzeniem zwiedzanych miejscowości mogą być pieczęcie spotkanych na trasie firm, zakładów, sklepów itp. oraz kadry programowej PTTK, posiadającej stosowne uprawnienia na dany region.
 4. Zwiedzane obiekty krajoznawcze w poszczególnych miejscowościach można przedstawić do Zespołu Weryfikacyjnego odznaki na płycie DVD.
 5. Na brązowy stopień odznaki należy zwiedzić minimum 10 miejscowości.
 6. Na srebrny stopień odznaki należy zwiedzić minimum 15 miejscowości.
 7. Na złoty stopień odznaki należy zwiedzić minimum 20 miejscowości.
 8. Raz zwiedzane miejscowości nie mogą się powtarzać w innych stopniach odznaki.
 9. Kroniki Odznak należy przesłać do weryfikacji na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22-109 CHEŁM-6 z kopertą zwrotną.
 10. Zweryfikowane Kroniki Odznak oraz odznaki, przesyłamy przesyłką pocztową za pobraniem.
 11. Wszelkich informacji dotyczących zdobywania i przyznawania odznak udzielamy telefonicznie pod numerami telefonów: 0 82 5655 967, kom: 0507 324 323, pocztą elektroniczną e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl
 12. Interpretacja regulaminu odznaki należy wyłącznie do Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.
 13. Regulamin odznaki jest obowiązujący od 26.11.2006r.

Załącznik 1

Wykaz miejscowości położonych na terenie Podlasia (Lasów Parczewskich –Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego)

 • Bełcząc koło Czemiernik,
 • Białka,
 • Budy,
 • Brzeźnica Bychawska,
 • Elżbiecin,
 • Huta Firlejska,
 • Hołowno,
 • Horodyszcze,
 • Hola,
 • Hrubieszów,
 • Chełm,
 • Czerwonka-Gozdów,
 • Dębica,
 • Dorohusk,
 • Drozdówka,
 • Dubienka,
 • Domaciewo,
 • Gródek,
 • Górki,
 • Głębokie,
 • Janówka,
 • Jedlanka,
 • Jedlanka Stara,
 • Juliopol,
 • Kodeń,
 • Kamionka,
 • Kock,
 • Konówka,
 • Krasówka,
 • Kopłonosy,
 • Krzywowierzba,
 • Lepiewka,
 • Lubartów,
 • Lipówka,
 • Łuszczów,
 • Łynów,
 • Michów,
 • Mazanówka,
 • Marianki,
 • Majdan Sobolewski,
 • Maśluchy,
 • Nowy Antonin,
 • Nadzieja,
 • Orzechów Stary,
 • Ostrów Lubelski,
 • Otwock (woj. mazowieckie),
 • Ogrodniki,
 • Przyborowo,
 • Przyborów,
 • Pawluki,
 • Podedworze,
 • Paszczuki,
 • Puchowa Góra,
 • Pieszowola,
 • Rudka,
 • Rudka Kijańska,
 • Sosnowica,
 • Stasiówka,
 • Sojówka,
 • Sobolew (woj. mazowieckie),
 • Turno,
 • Tarło,
 • Uhnów,
 • Uściłów Stary,
 • Uściłów Nowy,
 • Wisznice,
 • Wólka Zabłocka,
 • Wygnanka,
 • Wyholew,
 • Wołoskowola,
 • Zawada,
 • Zabłocie,
 • Zachajki,
 • Zamłynie,
 • Zańków,
 • Żurawieniec.

Wykaz miejscowości położonych na terenie Ziemi Chełmskiej i Zamojszczyzny

 • Bończa,
 • Brzeźnica Książęca,
 • Florianka-Nadleśnictwo,
 • Cegielnia,
 • Czechówki,
 • Drogojówka,
 • Grabowiec,
 • Horodło,
 • Hołużne,
 • Janki,
 • Krasne,
 • Krasnystaw,
 • Kawęczynek,
 • Kawęczyn,
 • Kułakowice,
 • Liski,
 • Majdan Sitaniecki,
 • Majdan Skierbieszowski,
 • Majdan Wielki,
 • Maszów,
 • Olszanka,
 • Ornatowice,
 • Płonka,
 • Podwysokie,
 • Radecznica,
 • Rozdoły,
 • Rozłopy,
 • Szczebrzeszyn,
 • Siedlisko,
 • Skomrochy,
 • Stefankowice,
 • Sułów,
 • Skrobów,
 • Szpikołosy,
 • Świder,
 • Średnie,
 • Trzeszczany,
 • Tuczępy,
 • Tarnogóra,
 • Topólcza,
 • Turzyniec,
 • Telatyn,
 • Wirkowice,
 • Zamość,
 • Zalesie,
 • Zadębice.
help_outline