Szlakiem 3 Pułku Artylerii Lekkiej Legionów Oddział Wojskowy PTTK Chełm

Aktywna S: 1
Regiony:  Polska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

 1. Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie. Celem odznaki jest zapoznanie turystów ze szlakiem bojowym 3 pułku artylerii lekkiej Legionów (3 palLeg.).
 2. Odznaka jest jednostopniowa.
 3. Do zdobycia odznaki w należy zwiedzić 15 miejscowości położonych na terenie kraju wymienionych w Załączniku do regulaminu odznaki.
 4. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.
 5. Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i zdjęć (z osobą ubiegającej się o odznakę) z miejscowości, potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.
 6. Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.
 7. Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.
 8. Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22 - 109 CHEŁM -6
 9. Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłką pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.
 10. O odznakę mogą ubiegać się turyści uprawiający różne formy turystyki kwalifikowanej.
 11. Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.

Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą nr 5/2009 z dnia 03.12.2009 r., Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie i obowiązuje z dniem podpisania.

Załącznik 1

Powstanie i walki 2 krakowskiego pułku artylerii polowej (2 kpap):

 • Kraków – Rakowice – Łobzów,
 • Sadowa Wisznia,
 • Nowe Miasto,
 • Lublin,
 • Rawa Ruska,
 • Żółkiew,
 • Lwów,
 • Przemyśl,
 • Niżankowice,
 • Chyrów,
 • Łowcza,
 • Felsztyn,
 • Grodowice,
 • Dzieduszyce,
 • Stanisławów,
 • Denysów,
 • Chodaczków,
 • Brzeżany,
 • Fraga,
 • Firlejów,
 • Janczyk,
 • Podkamień.

Powstanie i walki 9 pułku artylerii polowej (9pap):

 • Garwolin,
 • Mosty,
 • Mozajków,
 • Wilno,
 • Mołodeczno,
 • Wklejką,
 • Budsław,
 • Mińsk,
 • Bobrujsk,

Powstanie i walki 3 pułku artylerii polowej (3pap):

 • Lublin,
 • Chełm Lub.,
 • Parafjanowo,
 • Berezyna,
 • Leple,
 • Wilno,
 • Suwałki,
 • Druja,
 • Dyneburg,
 • Rasław,
 • Albinów,
 • Bigosow,
 • Onoszki,
 • Dołhinow,
 • Pohost,
 • Bubno,
 • Szepietówka,
 • Zwiahel,
 • Kropiona,
 • Serby,
 • Emilczyn,
 • Emilianów,
 • Korzec,
 • Równo,
 • Włodzimierz Wołyński,
 • Hrubieszów,
 • Chełm Lub.,
 • Włodawa,
 • Osowa,
 • Brześć nad Bugiem,
 • Brzostowica,
 • Łyntup,
 • Święcany,
 • Podgrodzie,

Pułk w okresie pokojowym:

 • Zamość,
 • Staroświęciany,
 • Klewań,
 • Czeremoszno.

Działania dowództwa pułku w 1 dywizjonie 3 pułku artylerii lekkiej Legionów (I/3 palLeg.):

 • Zamość,
 • Jarosławiec k. Zamościa,
 • Siedliska,
 • Płoskie,
 • Radom,
 • Odrowąż,
 • Dęblin,
 • Irena k. Dęblina,
 • Ubyszów,
 • Majdów,
 • Skarżysko Kamienna,
 • Jedlna,
 • Seredzice,
 • Skarżysko Książęce,
 • Skarżysko Duże,
 • Trąbowiec Duży,
 • Lipsko,
 • Piłatka,
 • Iłża,
 • Pasztowa Wola,
 • Antoniów,
 • Czerwona,
 • Kotlarka,
 • Prędocin,
 • Jasieniec Górny,
 • Antoniów,
 • Zwoleń,
 • Puławy,
 • Ostrownica,
 • Barłogi,
 • Opole,
 • Bełżyce,
 • Bychawa,
 • Giełczew,
 • Kszczonów,
 • Chmiel,
 • Kozice,
 • Piaski,
 • Chełm,
 • Wojsławice,
 • Tuczępy,
 • Grabowiec,
 • Perespa,
 • Przewale,
 • Czartowczyk,
 • Wożuczyn,
 • Tarnawatka,
 • Rachanie,
 • Budy Dzierżonskie,
 • Antonówka,

Działania w składzie 39 Dywizji Piechoty Rezerwowej (39 DPRez):

 • Zamość,
 • Gołąb,
 • Kurów,
 • Puławy Kazimierz,
 • Stawy,
 • Krasienin,
 • Nowy Staw,
 • Nasutów,
 • Lublin,
 • Jaszczów,
 • Białka,
 • Pawłów,
 • Krzywowola,
 • Zalesie,
 • Majdan Staniecki,
 • Łaziska,
 • Dębowiec,
 • Rejowiec,
 • Krasnystaw,
 • Pańska Dolina,
 • Wólka Orłowska,
 • Izbica,
 • Krupe,
 • Orłów,
 • Chełmiec,
 • Kraśiczyn,
 • Majdan Skierbieszowski,
 • Majdan Sitaniecki,
 • Janówka,
 • Horyszów Polski,
 • Kolonia Bożydar,
 • Barchaczów,
 • Majdan Ruszowski,
 • Majdan Krynicki,
 • Cześniki,
 • Brudek,
 • Łabunie,
 • Wolica
 • Śniatycka,
 • Krzywy Stok,
 • Majdan Krynicki,
 • Kolanówka,
 • Majdan Ruszowski,
 • Suchowola,
 • Potoczek,
 • Krasnobród,
 • Jania,
 • Kaczorki,
 • Malewszczyzna,
 • Szopowe,

Działania 42 dywizjonu artylerii lekkiej (42dal):

 • Zamość,
 • Łabuński,
 • Grodno,
 • Brześć nad Bugiem,
 • Pińsk,
 • Łuniniec,
 • Sarny,
 • Równe,
 • Brody,
 • Złoczew,
 • Laszki,
 • Lwów,
 • Winniki,

Działania II dywizjonu 51 pułku artylerii lekkiej (II/51pal):

 • Zamość,
 • Mokre,
 • Dęblin,
 • Lublin,
 • Stanisławów,
 • Samoklęski,
 • Nowy Staw k. Nasutowa,
 • Niemce,
 • Łuszczów,
 • Milejów,
 • Pawłów,
 • Rejowiec,
 • Krupe,
 • Siennica Nadolna,
 • Krasnystaw,
 • Wiosłowiec,
 • Łuszczka,
 • Łaziska,
 • Wola Śniatycka,
 • Krzywy Stok,
 • Majdan Krynicki,
 • Majdan Ruszowski,
 • Jacnia,
 • Kaczórki,
 • Malewszczyzna,
 • Szopowe,
 • Krasnobród,
 • Terespol,

Oddział Zbierania Nadwyżek 3 palLeg.:

 • Łuck,
 • Włodzimierz Wołyński.
help_outline