Szlakiem architektury drewnianej na Lubelszczyźnie Oddział Wojskowy PTTK Chełm

Aktywna S: 5
Regiony:  Lubelskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień popularny
Stopień popularny
Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty
Stopień duży złoty
Stopień duży złoty

Regulamin

 1. Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie. Celem odznaki jest zapoznanie turystów z architektura drewnianą na Lubelszczyźnie.
 2. Odznaka posiada 5 stopni:
  • popularny
  • brązowy
  • srebrny
  • złoty
  • duży złoty
 3. Minimalna ilość zwiedzonych obiektów architektury drewnianej na poszczególne stopnie odznaki wynosi:
  • na stopień popularny - 10 obiektów,
  • na stopień brązowy - 25 obiektów,
  • na stopień srebrny - 50 obiektów,
  • na stopień złoty - 75 obiektów,
  • na stopień duży złoty - 100 obiektów.
 4. Czas zdobywania odznak na poszczególne stopnie jest nieograniczony.
 5. Obiekty architektury drewnianej na poszczególne stopnie odznaki należy zaliczyć tylko jeden raz.
 6. Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i zdjęć (z osobą ubiegającej się o odznakę) z obiektu, potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.
 7. Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.
 8. Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.
 9. Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22 - 109 CHEŁM -6
 10. Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłka pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.
 11. O odznakę mogą się turyści uprawiające różne formy turystyki kwalifikowanej.
 12. Obiekty architektury drewnianej na terenie Lubelszczyzny, wyszukują we własnym zakresie osoby zainteresowane przyznaniem odznaki.
 13. Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.

Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą nr 6/2010 z dnia 25.11.2010 r., Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie i obowiązuje z dniem podpisania.

help_outline