Szlakiem chrześcijaństwa wschodniego w Polsce PTTK Oddział Międzyuczelniany Warszawa

Aktywna S: 4
Regiony:  Polska
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień popularny
Stopień popularny
Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

Źródło Kopia

I. Postanowienia ogólne

 1. Odznaka krajoznawcza Szlakiem Chrześcijaństwa Wschodniego w Polsce (dalej jako: odznaka) została ustanowiona w 2023 roku przez Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z inicjatywy Oddziału Międzyuczelnianego w Warszawie.
 2. Celem odznaki jest popularyzacja turystyki i krajoznawstwa, a w szczególności dziedzictwa, miejsc i obiektów związanych z Kościołami Wschodnimi w Polsce i ich wiernymi, oraz ich wkładu w historię i kulturę Polski i świata.
 3. Odznaka ma cztery stopnie:
  • popularny,
  • brązowy,
  • srebrny,
  • złoty.
 4. Odznakę można zdobywać jednocześnie ze zdobywaniem innych odznak krajoznawczych i turystyki kwalifikowanej.
 5. Odznakę zdobywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

II. Warunki zdobywania

 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 6 lat.
 2. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni.
 3. Warunkiem zdobycia Odznaki w stopniu popularnym jest zwiedzenie przynajmniej czterech dowolnych obiektów związanych z tematyką odznaki.
 4. Warunkiem zdobycia Odznaki w stopniu:
  • brązowym jest zwiedzenie 12 (6) obiektów,
  • srebrnym jest zwiedzenie kolejnych 24 (12) obiektów,
  • złotym jest zwiedzenie kolejnych 48 (24) obiektów.
 5. Przynajmniej połowa zwiedzonych obiektów (liczba podana w nawiasie w pkt 9) na każdy stopień powinna być wybrana z Wykazu Obiektów stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 6. Obiekty spoza Wykazu Obiektów mogą być wybrane według uznania Zdobywającego Odznakę, jeżeli są:
  • zabytkowymi obiektami sakralnymi przeznaczonymi do sprawowania kultu religijnego, służącego wiernym Kościołów Wschodnich obecnie lub w przeszłości;
  • zabytkowymi cmentarzami (czynnymi lub opuszczonymi) lub lapidariami takich cmentarzy;
  • pozostałymi obiektami krajoznawczymi związanymi z życiem religijnym lub społecznym wiernych Kościołów Wschodnich, w szczególności zabytkowymi budynkami szkół wyznaniowych, seminariów, parafii itp., muzeami w całości lub częściowo poświęconymi tematyce chrześcijaństwa wschodniego, a także obiektami sakralnymi opuszczonymi, zrujnowanymi lub zaadaptowanymi do innych celów niż sakralne.
  • Zespoły zabytków, np. zespół klasztorny lub cerkiew z cmentarzem przycerkiewnym, zaliczane są jako jeden obiekt.
 7. Przez Kościoły Wschodnie na potrzeby niniejszej Odznaki rozumie się:
  • kościoły chrześcijańskie tradycji wschodniej, które przyjęły postanowienia przynajmniej dwóch pierwszych soborów powszechnych i nie uznają prymatu papieża (tj. w szczególności Apostolski Kościół Ormiański, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny i Wschodni Kościół Staroobrzędowy) albo
  • kościoły wywodzące się z tradycji chrześcijaństwa wschodniego, uznające prymat papieża rzymskiego i dogmatykę rzymskokatolicką, ale zachowujący odrębności liturgiczne i prawne (tj. w szczególności Kościoły katolickie obrządku: bizantyjskoukraińskiego, bizantyjsko-słowiańskiego i ormiańskiego).
 8. Przez obiekty zabytkowe w niniejszym regulaminie rozumie się Pomniki Historii oraz obiekty wpisane do rejestru zabytków, ewidencji zabytków lub chronione w przepisach prawa miejscowego.
 9. Dany obiekt może być zaliczony do odznaki tylko raz.
 10. Zdobywanie Odznaki odbywa się na odpowiedzialność zdobywającego. Zwiedzanie obiektów powinno odbywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, przepisów prawa oraz poszanowaniem dobrych obyczajów i uczuć osób postronnych.
 11. Przy zdobywaniu Odznaki nie ma ograniczeń czasowych.

III. Weryfikacja

 1. Podstawą do weryfikacji odznaki jest kronika zwiedzanych obiektów, prowadzona w dowolnej formie. W przypadku prowadzenia kroniki w formie elektronicznej należy ją zapisać w nieedytowalnym pliku (np. PDF).
 2. Kronika powinna zawierać: imię i nazwisko zdobywającego, miejscowość zamieszkania i rok urodzenia, datę wycieczki, krótki opis krajoznawczy (dotyczy jedynie obiektów spoza Wykazu Obiektów) oraz potwierdzenia zwiedzenia obiektów w postaci np. biletu, pieczątki, osobiście wykonanej fotografii, zrzutu z aplikacji geocachingowej, lub podpisu członka kadry programowej PTTK.
 3. Odznakę można zdobywać indywidualnie lub grupowo. W tym drugim przypadku do weryfikacji przedstawia się jedną wspólną kronikę. Wszyscy członkowie grupy powinni spełniać wymogi regulaminowe, warunkujące przyznanie odznaki.
 4. Odznakę weryfikuje i przyznaje zespół weryfikacyjny Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie. Kronikę można przedłożyć do weryfikacji osobiście albo drogą elektroniczną (email: weryfikat@om.pttk.pl).

IV. Postanowienia końcowe:

 1. Dystrybucję odznak prowadzi Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie (e-mail: weryfikat@om.pttk.pl).
 2. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie. Regulamin i wykaz obiektów opracował Wojciech Marian Nowicki przy współpracy Marcina Tyslera. Wzór graficzny Odznaki zawiera Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Projekt odznaki: Anna Trzpil-Zagórska i Hanna Dąbrowska-Certa.

Załącznik 1

Źródło Kopia

Lista obiektów do odwiedzenia:

I. Województwo dolnośląskie
 1. Jelenia Góra - cerkiew Świętych Apostołów Piotra i Pawła
 2. Malczyce - cerkiew Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy
 3. Oleśnica - cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny
 4. Sokołowsko - cerkiew św. Michała Archanioła
 5. Wołów - cerkiew Opieki Najświętszej Maryi Panny
 6. Wrocław - katedra św. Wincentego i św. Jakuba
 7. Wrocław - sobór Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy
II. Województwo kujawsko-pomorskie
 1. Bydgoszcz - cerkiew św. Mikołaja
 2. Ciechocinek - cerkiew św. Michała Archanioła
 3. Toruń - cerkiew św. Mikołaja
III. Województwo lubelskie
 1. Biała Podlaska - cmentarz prawosławny
 2. Chełm - Bazylika Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
 3. Cyców - cmentarz prawosławny
 4. Hrebenne (pow. tomaszowski) - cerkiew św. Mikołaja
 5. Hrubieszów - cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny
 6. Jabłeczna - monaster św. Onufrego
 7. Korczmin - cerkiew Objawienia Pańskiego
 8. Kostomłoty - cerkiew św. Nikity Męczennika
 9. Lublin - cmentarz prawosławny, ul. Lipowa
 10. Lublin - sobór Przemienienia Pańskiego
 11. Lubycza Królewska - Kniazie - cmentarz greckokatolicki tzw. Stary
 12. Szczebrzeszyn - cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny
 13. Zamość - kamienice ormiańskie - Muzeum Zamojskie
IV. Województwo lubuskie
 1. Brzoza - cerkiew św. Michała Archanioła
 2. Międzyrzecz - cerkiew św. św. Cyryla i Metodego
 3. Zielona Góra - cerkiew św. Mikołaja
V. Województwo łódzkie
 1. Chróścin - cerkiew św. Jerzego Zwycięzcy
 2. Łódź - sobór św. Aleksandra Newskiego
 3. Piotrków Trybunalski - kamienice Ormiańska i Augustynowiczów
VI. Województwo małopolskie
 1. Bartne - cerkiew greckokatolicka św. św. Kosmy i Damiana
 2. Berest - cerkiew św. św. Kosmy i Damiana
 3. Bieliczna - cerkiew św. Michała Archanioła
 4. Brunary - cerkiew św. Michała Archanioła
 5. Hańczowa - cerkiew Opieki Matki Bożej
 6. Kraków - cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny - Centrum Sztuki Sakralnej im. Jerzego Nowosielskiego
 7. Krynica-Zdrój - cerkiew Świętych Apostołów Piotra i Pawła
 8. Kwiatoń - cerkiew św. Paraskewy
 9. Owczary - cerkiew Opieki Matki Bożej
 10. Powroźnik - cerkiew św. Jakuba Młodszego
 11. Regietów - czasownia Przeniesienia Relikwi Św. Mikołaja
 12. Wołowiec - cerkiew Opieki Matki Bożej
 13. Wysowa Zdrój - cerkiew Opieki Matki Bożej na Świętej Górze Jawor
VII. Województwo mazowieckie
 1. Nowe Biskupice - cmentarz jednowierców
 2. Nowy Modlin - wojskowy cmentarz prawosławny
 3. Płock - cmentarz prawosławny
 4. Warszawa - cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy i św. Jozafata
 5. Warszawa - cmentarz prawosławny, ul. Wolska
 6. Warszawa - sobór Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny
VIII. Województwo opolskie

Brak

IX. Województwo podkarpackie
 1. Chotyniec - cerkiew Narodzenia Przejświętszej Bogurodzicy
 2. Czerteż k. Sanoka - cerkiew Przemienienia Pańskiego
 3. Daliowa - cerkiew św. Paraskewy
 4. Jarosław - cerkiew Przemienienia Pańskiego
 5. Królik Wołoski - cerkiew Przeniesienia Relikwi św. Mikołaja
 6. Łańcut - Muzeum-Zamek
 7. Posada Rybotycka - cerkiew św. Onufrego
 8. Przemyśl - sobór św. Jana Chrzciciela
 9. Radruż - zespół cerkwi św. Paraskewy
 10. Sanok - Muzeum Historyczne
 11. Sanok - cerkiew Świętej Trójcy
 12. Smolnik (pow. bieszczadzki) - cerkiew św. Michała Archanioła
 13. Turzańsk - cerkiew św. Michała Archanioła
X. Województwo podlaskie
 1. Białowieża - cerkiew św. Mikołaja
 2. Białystok - cmentarz prawosławny na Jaroszówce
 3. Grabarka - monaster św. św. Marty i Marii
 4. Grądy Gabowe - cmentarz staroobrzędowców
 5. Hajnówka - sobór Św. Trójcy
 6. Królowy Most - cerkiew św. Anny
 7. Prowały - Święta Góra Prowały
 8. Puchły - cerkiew Opieki Matki Bożej
 9. Ryboły - cmentarz prawosławny z cerkwią św. Jerzego
 10. Stara Grzybowszczyzna - cerkiew Narodzenia św. Jana Chrzciciela
 11. Supraśl - Muzeum Ikon
 12. Suwałki - molenna
 13. Wodziłki - molenna
XI. Województwo pomorskie
 1. Bytów - cerkiew św. Jerzego
 2. Gdańsk - pomnik św. Włodzimierza Wielkiego
 3. Żelichowo - cerkiew św. Mikołaja
XII. Województwo śląskie
 1. Gliwice - kościół Trójcy Świętej
 2. Sosnowiec - cerkiew Świętych Wiery, Nadziei, Luby i matki ich Zofii
XIII. Województwo świętokrzyskie
 1. Opatów - cmentarz „Greki”
XIV. Województwo warmińsko-mazurskie
 1. Braniewo - cerkiew Świętej Trójcy
 2. Elbląg - chaczkar, ul. Grobla Świętego Jerzego
 3. Górowo Iławieckie - cerkiew Podwyższenia Krzyża Świętego
 4. Lidzbark Warmiński - cerkiew Świętych Apostołów Piotra i Pawła
 5. Mrągowo - cerkiew Przemienienia Pańskiego
 6. Pasłęk - cerkiew św. Onufrego
 7. Wojnowo - monaster Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny
XV. Województwo wielkopolskie
 1. Kalisz - cerkiew Świętych Apostołów Piotra i Pawła
XVI. Województwo zachodniopomorskie
 1. Biały Bór - cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy
 2. Koszalin - cerkiew Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy
 3. Trzebiatów - kaplica Świętego Ducha