Szlakiem Cysterskim Pomorza Zachodniego PTTK Regionalny Oddział Szczeciński

Aktywna S: 1
Regiony:  Zachodniopomorskie
Kategorie:  Kościoły
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło 
 1. PTTK Regionalny Oddział Szczeciński im. Stefana Kaczmarka na wniosek Komisji Krajoznawczej PTTK ROS ustanawia okresową Odznakę Krajoznawczą: "Szlakiem Cysterskim Pomorza Zachodniego".
 2. Odznakę zdobywać może każda osoba powyżej 6-ciu lat, po uprzednim zaopatrzeniu się w niniejszy dzienniczek regulamin w ROS PTTK. Wymagane jest potwierdzenie zwiedzania miejsc wyznaczonych regulaminem, według Informatora Historycznego-Zeszyt 3 (wydanego przez PTTK Regionalny Oddział Szczeciński).
 3. Odznaka jest jednostopniowa i jest odznaką wielodyscyplinową zdobywaną podczas wycieczek kwalifikowanych, autokarowych itp.
 4. Kolejność potwierdzenia poszczególnych miejsc dowolna. Czas zdobywania odznaki: do wyczerpania jej nakładu
 5. Podstawą do zdobywania odznaki -jest dzienniczek z potwierdzeniem pobytu wszystkich wymaganych do zwiedzenia miejsc. Pobyt potwierdza się przez uzyskanie odcisku pieczątki. Opis krajoznawczy dotyczy dowolnie wybranego, potwierdzonego obiektu.
 6. Weryfikacji podlegać będą tylko oryginalne dzienniczki z odciskiem pieczęci PTTK ROS i przez niego wydane.
 7. Dzienniczki weryfikuje Komisja Krajoznawcza PTTK Regionalnego Oddziału Szczecińskiego im. Stefana Kaczmarka (ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10, 70-201 Szczecin). Zakupu odznaki dokonuje się na podstawie zweryfikowanych dzienniczków w biurze Regionalnego Oddziału Szczecińskiego PTTK.
 8. Odznakę „SZLAKIEM CYSTERSKIM POMORZA ZACHODNIEGO" można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystyczno – krajoznawczymi.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)

Lista miejsc

 • Kołbacz
 • Marianowo
 • Szczecin
 • Bierzwnik
 • Cedynia
 • Wolin
help_outline