Szlakiem Drewnianych Cerkiewek Zamojszczyzny Były Oddział Wojskowy PTTK Chełm

Aktywna S: 1
Regiony:  Lubelskie
Kategorie:  Kościoły
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

 1. Celem odznaki jest propagowanie wiedzy o drewnianych cerkiewkach Zamojszczyzny, ich historii i teraźniejszości.
 2. Odznaka jest jednostopniowa. Mogą ją zdobywać turyści po ukończeniu 8 roku życia podczas wycieczek indywidualnych i zbiorowych uprawiając dowolny rodzaj turystyki. Czas zdobywania odznaki nie jest ograniczony. Należy zwiedzić 15 cerkiewek drewnianych spośród 25 obiektów - cerkiewek drewnianych - występujących na terenie Zamojszczyzny.
 3. Podstawą do zdobycia odznaki jest złożenie w Oddziale Wojskowym PTTK w Chełmie książeczki turystyki kwalifikowanej lub samodzielnie prowadzonej Kroniki Odznaki zawierającej potwierdzenia zwiedzanych obiektów. Potwierdzenia pobytu wymienionych w Regulaminie (załącznik) miejscowościach w których znajdują się drewniane cerkwie, należy dokonać dowolną (firmy, sklep itp.) pieczęcią w treści której jest nazwa miejscowości.
 4. Weryfikacji dokonuje i przyznaje odznakę Zespół Weryfikacyjny Odznaki przy Oddziale Wojskowym PTTK w Chełmie, Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie, ul. Lubelska 139D/15, 22-109 CHEŁM-6, tel. 082 5655 967, mobile 0504989631, e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl
 5. Zwrot zweryfikowanych książeczek (Kronik) oraz odznakę następuje przesyłką poleconą za zaliczeniem pocztowym.
 6. Odznaka została ustanowiona przez Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.03.2005 r.

Załącznik 1

Wykaz miejscowości w których znajdują się cerkwie drewniane:

 • Budynin,
 • Chłopiatyn,
 • Horodło,
 • Hrebenne,
 • Jarczów,
 • Korczyn,
 • Liski,
 • Lipiny Górne,
 • Łosiniec,
 • Majdan Stary,
 • Myców,
 • Niewirków,
 • Potoczek,
 • Śniatycze,
 • Sulimów,
 • Szewnia Dolna,
 • Szpikołosy,
 • Teniatyska,
 • Terebiń,
 • Trzęsiny,
 • Werbkowice,
 • Wierzbica,
 • Zubowice,
 • Żółkiewka.