Szlakiem Dziewięciu z Wujka Oddział Wojskowy PTTK Chełm

Aktywna S: 3
Regiony:  Polska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

 1. Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie. Celem odznaki jest zapoznanie turystów z sylwetkami górników z Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek”, zostali śmiertelnie ranni w dniu 16.12.1981 r podczas pacyfikacji kopalni. Ubiegający się o poszczególne stopnie odznaki jest zobowiązany do zwiedzenia obiektów krajoznawczych w wymienionych miejscowościach (w Załączniku) związanych z poszczególnymi górnikami (miejsca urodzin, pracy oraz miejsca pochówku). W dowolnym stopniu odznaki obowiązkowo należy zwiedzić Muzeum Izbę Pamięci Kopalni ”Wujek” oraz otoczenie tego muzeum (pomnik – krzyż i tablice pamiątkowe) przy ul. Wincentego Pola w Katowicach.
 2. Odznaka posiada 3 stopnie: brązowy, srebrny i złoty.
 3. Na poszczególne stopnie odznaki, należy zwiedzić miejscowości a w nich obiekty krajoznawcze związane z postaciami następującej ilości górników:
  • na stopień brązowy – 2 górników,
  • na stopień srebrny – 3 górników,
  • na stopień złoty – 4 górników.
 4. Obowiązkowo należy zwiedzić miejsce pochówku poszczególnych górników, uzyskując potwierdzenie od administracji cmentarza lub wykonać zdjęcie nagrobka. Dopuszcza się również opis nagrobka z podaniem (nazwiska i imienia) pochówków w otoczeni grobu pochowanego górnika.
 5. Czas zdobywania odznak na poszczególne stopnie jest nieograniczony.
 6. Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i zdjęć (z osobą ubiegającej się o odznakę) z obiektu (nagrobka cmentarnego itp.), potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.
 7. Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.
 8. Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.
 9. Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22 - 109 CHEŁM -6 Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego przesyłką poleconą za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.
 10. O odznakę mogą się ubiegać turyści uprawiający różne formy turystyki kwalifikowanej.
 11. Miejscowości proponowane do zwiedzania na terytorium Polski, są wymienione w Załączniku do regulaminu.
 12. Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.

Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą nr 4/2009 z dnia 23.04.2009r, Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie i obowiązuje z dniem podpisania.

Regulamin

Numer Imiona i nazwisko Data urodzenia Miejsce urodzenia Stan cywilny Przybył na Śląsk Ranny w dniu Odniesione rany Data śmierci Wiek Pochowany na cmentarzu
Data pochówku
1 Józef Czekalski 29.11.1933 r. Orszewice
gm. Góra św. Małgorzaty,
pow. łęczycki,
woj. łódzkie
żonaty 1958 r. 16.12.1981 r. Postrzał klatki, brzucha
i lewej stopy
16.12.1981 r. 48 Katowice – Panewniki
2 Józef Krzysztof Giza 13.03.1957 r. Tarnogród
gm. Tarnogród
pow. biłgorajski
woj. lubelskie
kawaler 1977 r. 16.12.1981 r. Postrzał w lewą rękę
i szyję
16.12.1981 r. 24 Tarnogród
20.12.1981 r.
3 Joachim Józef Gnida 13.01.1952 r. Orzesze
gm. Oszesze
pow. mikołowski
woj. śląskie
żonaty 1968 r. 16.12.1981 r. Postrzał w głowę 02.01.1982 r. 29 cm. ewangelicki w Mikołowie
07. 01.1982 r.
4 Józef Ryszard Gzik 19.03.1946 r. Radomsko
gm. Radomsko,
pow. radomszczański
woj łódzkie
żonaty 1978 r. 16.12.1981 r. Postrzał w głowę 16.12.1981 r. 35 Katowice – Piotrowice
5 Bogusław Wiesław Kopczak 07.10.1952 r. Katowice
gm. Katowice,
pow. Katowice
woj. śląskie
żonaty 1952 r. 16.12.1981 r. Postrzał w wątrobę 16.12.1981 r. 28 Katowice, ul. Francuska
19.12.1981 r.
6 Andrzej Józef Pełka 18.02.1962 r. Niedośpielin
gm. Wielgomłyny
pow. radomszczański
woj. łódzkie
kawaler 1979 r. 16.12.1981 r. Postrzał w płuco i głowę 16.12.1981 r. 19 Niedośpielin
20.12.1981r.
7 Jan Paweł Stawisiński 29.06.1960 r. Sławno
gm. Sławno
pow. Sławiński
woj.zachodniopomorskie
kawaler 1978 r. 16.12.1981 r. Postrzał w głowę 25.12.1981 r. 21 Koszalin
25.01.1982 r.
8 Zbigniew Marian Wilk 22.06.1951 r. Dziendzówka
(nie zwiedzamy)
żonaty 1965 r. 16.12.1981 r. Postrzał w udo prawej nogi,
w lewe płuco i serce
16.12.1981 r. 30 Katowice - Piotrowice
21.12.1981 r.
9 Zenon Zając 12.11.1963 r. Wolsztyn
gm. Wolsztyn
pow. wolsztyński
woj. wielkopolskie
kawaler 1974 r. 16.12.1981 r. Postrzał w serce 23.12.1981 r. 22 Rostarzewo
gm. Rakoniewice
woj. wielopolskie
22.12.1081 r.
help_outline