Szlakiem Generała Mikołaja Wisznickiego PTTK Łucznik Radom

Aktywna S: 3
Regiony:  Polska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Regulamin

Źródło  (Kopia)

Postanowienia ogólne

 1. Aby upamiętnić 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości 1918-2018 Zarząd Oddziału PTTK Łucznik w Radomiu ustanawia Odznakę Krajoznawczą Szlakiem Generała Mikołaja Wisznickiego.
 2. Celem odznaki jest popularyzacja wśród turystów, a zwłaszcza młodzieży szkolnej, wiedzy o miejscach związanych z życiem Mikołaja Wisznickiego (1870-1954) - wielkiego patrioty, krajoznawcy, twórcy odznaki PTK i mundurów polskich wojskowych, żołnierza wielu wojen.

Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznakę można zdobywać od 1.09.2018 r., a czas zdobywania poszczególnych stopni nie jest ograniczony w czasie.
 2. Odznakę może zdobywać każdy turysta. Warunki uzyskania poszczególnych stopni określa tabela:
  Zwiedzenie obiektów związanych z: Zwiedzenie obiektów obowiązkowych:
  Stopień odznaki I Wojną Światową Wojną Polsko-Bolszewicką
  1920 roku
  II Wojną Światową
  brązowy 2 1 2 3
  srebrny 10 5 10
  złoty 20 10 20
 3. Obiekty obowiązkowe:
  1. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, którego był twórcą, dziś znajdują się w nim jego obrazy,
  2. Modlin - od 1924 roku Wisznicki był komendantem Korpusu Kadetów nr 2,
  3. Ogrodzieniec – zamek znajduje się na stworzonej przez niego odznace PTK.
 4. Obiekty związane z wydarzeniami, to dowolne miejsca upamiętniające walki wojsk polskich o niepodległość kraju tj.: muzea, miejsca bitew, cmentarze, pomniki itp.
 5. Każdy zwiedzany obiekt powinien być wpisany do książeczki odznaki lub samodzielnie prowadzonej kroniki (dopuszcza się formę elektroniczną) i potwierdzony w sposób nie budzący wątpliwości.
 6. Nadwyżka zwiedzanych obiektów zaliczana jest na wyższe stopienie.

Weryfikacja

 1. Odznakę weryfikuje i przyznaje Komisja Turystyki Kwalifikowanej O. PTTK Łucznik w Radomiu
 2. W siedzibie Oddziału można otrzymać książeczkę natomiast odznaka dostępna jest bezpłatnie dla pierwszych 200 zdobywców.
 3. Turyści przysyłający książeczkę na podany adres drogą pocztową, załączają zaadresowaną kopertę ze znaczkiem pocztowym na przesyłkę zwrotną.
help_outline