Szlakiem Mikołaja Reja Oddział Wojskowy PTTK Chełm

Aktywna S: 1
Regiony:  Polska
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

 1. Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie. Celem odznaki jest zapoznanie turystów z działalnością Mikołaja Reja.
 2. Odznaka jest jednostopniowa.
 3. Do zdobycia odznaki należy zwiedzić zabytki w 10 miejscowościach położonych na terenie kraju, wymienionych w Załączniku do regulaminu odznaki.
 4. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.
 5. Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i zdjęć (z osobą ubiegającej się o odznakę) z obiektu, potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.
 6. Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.
 7. Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.
 8. Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22 - 109 CHEŁM -6
 9. Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłką pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.
 10. O odznakę mogą ubiegać się turyści uprawiający różne formy turystyki kwalifikowanej.
 11. Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.

Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą nr 2/2011 z dnia 01.06.2011 r., Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie i obowiązuje z dniem podpisania.

Załącznik 1

 1. Żurawno kolo Halicza – miejsce urodzenia 04 lutego 1505 r.,
 2. Skalbmierz – w 1514r przez 2 lata uczęszcza do szkoły,
 3. Lwów – przez następne 2 lata, uczęszcza do szkoły,
 4. Kraków w 1518 r., studiuje w Akademii Krakowskiej, przebywa w latach 1541–69 w Krakowie przy ul. Grodzkiej, obecnie w tym miejscu posadowiona jest kamienica nr 60, wzniesiona w 1871 r.,
 5. Sawczyn – (wieś, nie istnieje) założona przez M. Reja w 1542 r.,
 6. Rejowiec – miasto założone przez Mikołaja Reja w 1547 r.,
 7. Oksa – miasto założone przez Mikołaja Reja w 1554 r.,
 8. Sędziszów – miejscowość z której pochodziła, żona M. Reja, Zofia Kościeniówna, z którą wziął ślub w 1531 r.,
 9. Nagłowice – majątek i miejsce zamieszkania rodziców M. Reja, Mikołaj Rej nigdy tam nie mieszkał, chociaż podpisywał się „Mikołaj Rej z Nagłowic” aktualnie w dworku – muzeum Mikołaja Reja,
 10. Topola – wieś, która oddziedziczył i mieszkał od około 1546 r.,
 11. Temerowice – wieś, którą otrzymał od króla Zygmunta Starego, za zasługi rymotwórcze,
 12. Dziewięciele – wieś, otrzymana w darze od Zygmunta II Augusta.,
 13. Chełm, Krasnystaw, Książ, Lublin, Urzędów – w tych miejscowościach uczestniczył w rozprawach sądowych i targach,
 14. Topola, Bobki, Zlanowice – w byłym woj. kieleckim i sandomierskim, posiadał dobra ziemskie,
 15. Wywła – miejscowość, w której urodziła się żona M. Reja , Zofia Kościeniówna,
 16. Kobyle, Wola Kobylska, gmina Rejowiec, – na gruntach tych wsi, M. Rej założył Rejowiec,
 17. Stajne, Rybie ,Wereszcze, gmina Rejowiec – dobra wniesione w posiadanie Ziemi Chełmskiej,
 18. Siennica Różana, gmina Siennica Różana – dobra w niesione w posiadanie Ziemi Chełmskiej,
 19. Hańsk, Kulczyn, gmina Hańsk – dobra wniesione w posiadanie Ziemi Chełmskiej,
 20. Kołacze, gmina Stary Brus – dobra wniesione w posiadanie Ziemi Chełmskiej,
 21. Popkowice, Skorczyce, gmina Urzędów – dobra wniesione w posiadanie Ziemi Chełmskiej,
 22. Plisków, gmina Leśniowice – dobra wniesione w posiadanie Ziemi Chełmskiej,
 23. Czerniów, Kłodnica, Łopiennik, Pawłów, Rakołupy, Żdżanne – z mieszkańcami tych wsi prowadzi długo trwałe procesy sądowe w sprawie stosunków międzysąsiedzkich.
help_outline