Szlakiem pałaców i dworów Powiatu Kołobrzeskiego Oddział Wojskowy PTTK Kołobrzeg

Aktywna S: 4
Regiony:  Zachodniopomorskie
Kategorie:  Zamki i pałace
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień popularny
Stopień popularny
Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. Odznaka ma na celu propagowanie wśród turystów zabytków architektury Powiatu Kołobrzeskiego, ich historii i teraźniejszości, Oddział Wojskowy PTTK w Kołobrzegu ustanawia Regionalną Odznakę Krajoznawczą "Szlakiem Pałaców i Dworów Powiatu Kołobrzeskiego".
 2. Odznaka jest czteroostopniowa i jest odznaką wielodyscyplinową (zdobywana podczas wycieczek: pieszych, rowerowych, motorowych, autokarowych, itp.).
 3. Odznakę może zdobywać każdy turysta, który ukończył 10 lat, z tym że turyści niepełnoletni mogą pokonywać trasę tylko w asyście osób dorosłych.
 4. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.
 5. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystyczno – krajoznawczymi.
 6. Zdobycie odznaki polega na zwiedzeniu podanej ilości miejscowości z pałacami lub dworami podanymi w załączniku.
  Stopień odznaki Ilość miejscowości do zwiedzenia
  Popularny 2 miejscowości
  Brązowy 3 miejscowości
  Srebrny 4 miejscowości
  Złoty 6 miejscowości
 7. Podstawą do zdobycia odznaki jest złożenie w Oddziale Wojskowym PTTK w Kołobrzegu książeczki wycieczek lub prowadzonej kroniki zawierającej potwierdzenie zwiedzanych obiektów (pieczątki, fotografie na tle danego obiektu, rysunki, wykonany opis).
 8. Turysta po spełnieniu wymagań określonych niniejszym „Regulaminem…” przesyła książeczkę wycieczek lub prowadzoną kronikę do weryfikacji na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. ppor. E. Łopuskiego 46, 78 – 100 Kołobrzeg, który jest jedynym weryfikatorem i dystrybutorem tej odznaki.
 9. Odznakę weryfikuje, nadaje oraz ewidencjonuje Komisja Weryfikacyjna Oddziału Wojskowego PTTK w Kołobrzegu.
 10. Odznaka przyznawana w trybie regulaminowym jest odpłatna. Ubiegający się o odznakę ponosi koszty odznaki oraz koszty przesyłki.
 11. Zdobywanie Odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko. Oddział Wojskowy PTTK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których można doznać w trakcie zdobywania Odznaki, jak również za szkody wyrządzone przez zdobywającego Odznakę osobom trzecim.
 12. Odznaka Krajoznawcza " Szlakiem Pałaców i Dworów Powiatu Kołobrzeskiego " może być nadana z pominięciem warunków regulaminu za szczególne zasługi w działalności na rzecz Kołobrzegu. Jest to nadanie honorowe dokonywane przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Kołobrzegu.
 13. Weryfikacji złożonych książeczek dokonuje się w ciągu jednego miesiąca od ich złożenia. Fakt zdobycia odznaki potwierdzony jest odpowiednim wpisem w książeczce, która stanowi jednocześnie legitymację uprawniającą do noszenia odznaki „Szlakiem Pałaców i Dworów Powiatu Kołobrzeskiego ".
 14. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Oddziałowi Wojskowemu PTTK w Kołobrzegu..
 15. Na podstawie uchwały Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Kołobrzegu nr 1/2018 z dnia 03.02.2018 r. powyższy regulamin wchodzi w życie i z tym dniem rozpoczyna się zdobywanie odznaki.

Regulamin i wzór odznaki opracował Jerzy Przepióra.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)

Wykaz miejscowości do zwiedzenia z pałacami lub dworami

Gmina Dygowo
Czernin
 • dwór eklektyczny XIX/XX w
Kłopotowo
 • pałac należący niegdyś do rodziny von Wedelów
Pustary
 • zespół pałacowo - parkowy z przełomu XIX i XX wieku, składający się z dworu neoklasycystycznego i parku krajobrazowego z końca XIX w.
Skoczów
 • park dworski
Włościbórz
 • dawny dwór, w którym obecnie mieści się Dom Pomocy Społecznej.
Gmina Gościno
Gościno Dwór
 • dwór z początku XIX w. z parkiem krajobrazowym i zabudowaniami folwarcznymi
Lubkowice
 • bezstylowy dwór z II połowy XIX w
Robuń
 • dwór neoklasyczny z przełomu XIX/XX wieku
Ramlewo
 • neobarokowy pałac rodziny Romelo z 1894r
Pobłocie Małe
 • pałac i park z pocz. XIX w.
Pławęcino
 • bezstylowy, murowany dwór z II poł. XIX
Kamnica
 • pałac z 2 poł. XIX w,
Mołtowo
 • neoklasycystyczny pałac rodziny von Braunschweig z II połowy XIX w
Myślino
 • neoklasycystyczny pałac z II połowy XIX w
Wierzbka Dolna
 • dwór
Gmina Kołobrzeg
Budzistowo
 • eklektyczny pałac z lat 70. XIX w.;
 • eklektyczny myśliwski dwór z końca XIX w. z parkiem naturalistycznym;
Kądzielno
 • dwór, obecnie dom mieszkalny, z 1907
Gmina Rymań
Rymań
 • zespół pałacowo-parkowy z 2. połowy XVIII w
Gorawino
 • zespół dworsko - pałacowy z przełomu XIX/XX w.
Gmina Siemyśl
Siemyśl
 • dwór z 1863 r.
Trzynik
 • dwór z końca XIX wieku
Wszemierzyce
 • dwór murowany z końca XIX wieku (ośrodek rehabilitacyjny Monar „Marianówek”
Gmina Ustronie Morskie
 • bez pałaców i dworów.
help_outline