Szlakiem pałaców i dworów powiatu koszalińskiego PTTK Koszalin

Aktywna S: 1
Regiony:  Zachodniopomorskie
Kategorie:  Zamki i pałace
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło  (Kopia)
  1. Oddział Koszaliński PTTK na wniosek Oddziałowej Komisji Krajoznawczej ustanawia odznakę krajoznawczą „Szlakiem pałaców i dworów powiatu koszalińskiego”.
  2. Odznakę zdobywać może każda osoba powyżej 7 lat.
  3. Odznaka jest jednostopniowa i jest odznaką wielodyscyplinową (zdobywana podczas wycieczek: pieszych, rowerowych, autokarowych, kolarskich itp.).
  4. Celem odznaki jest propagowanie wśród turystów zabytków architektury, ich historii i teraźniejszości.
  5. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.
  6. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystyczno – krajoznawczymi.
  7. Podstawą do zdobycia odznaki jest złożenie w Oddziale Koszalińskim PTTK książeczki wycieczek lub prowadzenie kroniki zawierającej potwierdzenie zwiedzanych obiektów (fotografie, pieczątki, rysunki, wykonany opis).
  8. Aby zdobyć odznakę należy odwiedzić piętnaście miejscowości z pałacami i dworami.
  9. Weryfikacji dokonuje i odznakę przyznaje Oddziałowa Komisja Krajoznawcza Oddziału Koszalińskiego PTTK w Koszalinie ul. Dworcowa 4/4 .Odznaka jest do nabycia w biurze Oddziału na podstawie legitymacji, którą otrzymuje zdobywający przy weryfikacji. W wyjątkowych przypadkach odznaka na wniosek Komisji może zostać nadana honorowo.
  10. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Oddziałowej Komisji Krajoznawczej Oddziału Koszalińskiego PTTK.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)
Miejscowość Opis
Koszalin Pałac Młynarzy z 1842 roku, obecnie Muzeum Okręgowe
Osieki Dwór ryglowy XIX wiek Hotel
Wyszebórz Pałac XIX w – neobarokowy z trzema kolistymi wieżami
Grzybnica Pałac XIX w z kolista wieżą ze stożkowatym hełmem
Kopaniewo Pałac myśliwski XIX w styl neogotycki
Strzekęcino Pałac eklektyczny 1899-1901 zwany Bursztynowym HOTEL
Strzekęcino Dwór 1935 rok
Biesiekierz Pałac Gerlachów XIX w
Parnowo Pałac XIX w obecnie Dom Pomocy Społecznej
Cieszyn Dwór z 1900
Kraśnik Pałac XIX w stylu klasycystycznym
Nosowo Pałac 1850 neorenesansowy obecnie ośrodek szkoleniowy
Mścice Dwór z 1918
Gąski Pałac z XIX w obecnie ośrodek wypoczynkowy
Dworek Pałac XIX w neoklasycystyczny
Strzepowo Pałac XIX w styl eklektyczny
Kłanino Pałac XIX w styl eklektyczny
Cybulino Pałac 1879 trzykondygnacyjny
Dobrociechy Pałac XIX w
Bożniewice Dwór 1850 rok
Dargiń Dwór XIX w
Wietrzno Zespół pałacowo – folwarczny XIX/ XX w
Rzeczyca Dwór XX w
Nacław Pałac XIX w styl eklektyczny rodu Senden
Skibno Dwór ryglowy XX w
Mielno Dwór XIX w
Parsowo Pałac 1717-82 barokowy , przebudowany w XX w
Kępsko Dwór neoklasycystyczny
Żydowo Dwór murowany XX w
Chocimino Dwór przebudowany po 1930 roku
Głodowa Dwór XIX w
Garbno Dwór klasycystyczny z XVIII w
Cetuń Pałac XIX w neogotycki z wewnętrznym dziedzińcem
Wielin Pałac neobarokowy z 1794
Dunowo Dwór XIX w
Giezkowo Dwór XIX w
Pleśna Pałac XVII/XIX wiek ośrodek wczasowy
Kładno Pałac XIX w. neoklasycystyczny
help_outline