Szlakiem Pomników Historii w Polsce Oddział Wojskowy PTTK Kołobrzeg

Aktywna S: 3
Regiony:  Polska
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

Źródło Kopia
 1. Odznaka została ustanowiona przez Oddział Wojskowy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Kołobrzegu.
 2. Celem odznaki jest popularyzacja turystyki i krajoznawstwa, a w szczególności poznawanie przez całe rzesze turystów oraz społeczeństwo obiektów, które specjalnym rozporządzeniem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił Pomnikami Historii, jako obiekty o szczególnych wartościach materialnych i niematerialnych oraz o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju.
 3. Odznakę można zdobywać w dowolnym czasie – nie ustala się ograniczeń wieku turystów zdobywających odznakę.
 4. Odznaka zawiera następującą symbolikę:
  • Pomnik Historii – Grunwald;
  • logo PTTK.
 5. Odznaka posiada trzy stopnie:
  • brązowy,
  • srebrny,
  • złoty.
 6. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni.
 7. Warunkiem zdobycia odznaki w danym stopniu jest zwiedzenie określonej liczby obiektów z listy Pomników Historii w Polsce zamieszczonych w załączniku do niniejszego regulaminu.
  Stopień odznaki Ilość zwiedzonych obiektów
  Brązowy 10
  Srebrny 20
  Złoty 30
 8. Obiekt zaliczony do zdobywania odznaki w danym stopniu nie może być zaliczony do zdobywania stopni wyższych.
 9. Przy zdobywaniu kolejnych stopni odznaki nie ma ograniczeń czasowych.
 10. Nowe obiekty wpisane specjalnym rozporządzeniem przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na listę Pomników Historii automatycznie wchodzą do puli obiektów do zwiedzania.
 11. Podstawą do weryfikacji odznaki jest kronika zwiedzanych obiektów, którą można prowadzić w dowolnej formie. W przypadku formy elektronicznej kronikę należy zapisać na trwałym nośniku, np. płyta CD.
 12. W kronice powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko, adres oraz data i miejsce urodzenia zdobywającego, nazwa obiektu oraz potwierdzenie zwiedzania w dowolnej formie, np. zdjęcia na tle obiektu, pieczątki, biletu wstępu lub podpis członka kadry programowej PTTK.
 13. Odznakę weryfikują i przyznają komisje weryfikacyjne Oddziałów PTTK na terenie całego kraju.
 14. Odznaka Krajoznawcza „Szlakiem Pomników Historii w Polsce” może być nadana za szczególne zasługi z pominięciem warunków regulaminu. Jest to nadanie honorowe dokonywane przez Zarządy Oddziałów PTTK.
 15. Dystrybucję odznaki prowadzi: Oddział Wojskowy PTTK, ul. ppor. E. Łopuskiego 46, 78-100 Kołobrzeg, tel. 261 222 488, tel. kom. 725 713 611. W tym celu należy przesłać na wyżej wymieniony adres potwierdzenie weryfikacji odznaki oraz dane zdobywającego zawarte w punkcie 12 powyższego regulaminu. Ubiegający się o odznakę ponosi koszty odznaki oraz koszty przesyłki.
 16. Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do wyżej wymienionego oddziału PTTK.