Szlakiem Reymonta SKT PTTK Przyrów

Aktywna S: 1
Regiony:  Polska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło 

W celu uczczenia pamięci znakomitego polskiego pisarza, laureata Nagrody Nobla, Władysława Stanisława Reymonta (02.05.1867 – 05.12.1925) z inicjatywy Szkolnego Klubu Turystycznego PTTK przy Zespole Szkół w Przyrowie, przy wsparciu Fundacji im. Władysława Stanisława Reymonta z siedzibą w Lipcach Reymontowskich ustanowiona zostaje Odznaka Krajoznawcza „Szlakiem Reymonta”.

 1. Celem Odznaki jest przybliżenie turystom życia i twórczości Władysława Stanisława Reymonta oraz zachęcenie do odwiedzenia miejsc związanych z pobytem pisarza.
 2. Odznaka jest jednostopniowa.
 3. Odznakę może zdobywać każdy, kto ukończył 8 rok życia i spełnił wymogi niniejszego Regulaminu.
 4. Warunki zdobywania odznaki:
  1. Czas zdobywania odznaki jest dowolny,
  2. Odznakę zdobywać może każdy turysta podczas zbiorowych lub indywidualnych wycieczek niezależnie od dyscypliny turystyki,
  3. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystyczno- krajoznawczymi,
  4. Potwierdzenia pobytu (w postaci pieczątek, np. administracji terenowej, stacji PKP, poczty, sklepów, lub inne, np. w formie elektronicznej CD, DVD ... ) należy zbierać w dowolnie prowadzonej kronice
  5. Zwiedzenie 10 miejscowości z wykazu oraz przebycie 15 km szlaku.
 5. Weryfikacja
  1. Weryfikacji odznaki dokonuje Zespól Weryfikacyjny Odznaki powołany przez Szkolny Klub Turystyczny przy Zespole Szkól w Przyrowie na podstawie przedłożonej kroniki odznaki.
  2. Kronikę należy przesyłać na adres SKT PTTK - Zespól Szkół, ul Szkolna 44, 42-248 Przyrów, z dopiskiem "odznaka" lub osobiście złożyć w sekretariacie Zespołu Szkól. Przy przesyłaniu kroniki pocztą należy dołączyć kopertę zwrotną ze znaczkami pocztowymi jak przy nadaniu.
  3. Koszt odznaki wynosi 10 zł i ponosi go zdobywający odznakę.
 6. Postanowienia końcowe.
  1. W przypadku zwiedzenia miejscowości nieujętej w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu - należy podąć źródło potwierdzające związek tej miejscowości z pisarzem.
  2. Szkolny Klub Turystyczny przy Zespole Szkól w Przyrowie może przyznać odznakę honorowo – z pominięciem wymogów regulaminowych - za wybitne zasługi w promowaniu postaci W. S. Reymonta. Odznaka przyznana honorowo jest bezpłatna.
  3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Szkolnego Klubu Turystycznego przy Zespole Szkól w Przyrowie.
  4. Regulamin został zaopiniowany przez Komisję Krajoznawczą Zarządu Głównego PTTK i zatwierdzony przez Zarząd SKT PTTK przy Zespole Szkół w Przyrowie dnia 1 września 2011 roku.

Regulamin obowiązuje od 1 września 2011 roku

Załącznik 1

Źródło 

Wykaz miejscowości związanych z życiem i twórczością W. St. Reymonta

 • Gidle,
 • Kobiele Wielkie,
 • Tuszyn k. Łodzi,
 • Wolbórka,
 • Prażek,
 • Stacja PKP Baby,
 • Skierniewice,
 • Otwock,
 • Warszawa
  • ul Miodowa,
  • ul. Górnośląska,
  • Aleja Zasłużonych – Powązki,
  • Kościół Św. Krzyża,
  • Włochy,
 • Przyłęk,
 • Rogów,
 • Stacja PKP Krosnowa,
 • Łódź,
 • Lipce Reymontowskie,
 • Zakopane,
 • Charłupia Wielka k. Sieradza,
 • Kołaczkowo k. Wrześni,
 • Poznań,
 • Krynica,
 • Kraków,
 • Mikołajowo k. Sandomierza,
 • Wierzchosławice k. Tarnowa,
 • Wierzchownia,
 • Łęczyca k. Sieradza,
 • Częstochowa.

Szlak według noweli „Pielgrzymka na Jasną Górę” – W. S. Reymonta

Warszawa – Raszyn – Łazy – Tarczyn - Grójec-Belsk – Łęczeszyce - Mogielnica - Nowe Miasto n/Pilicą – Różanna – Studzianna – Wielka Wola – Kołoniec – Przedbórz – Wielgomłyny – Cielętniki – Dąbrowa Zielona – Święta Anna k. Przyrowa - Mstów – Częstochowa – Jasna Góra - ok. 340 km.

help_outline