Szlakiem rezydencji królów i książąt Oddział Wojskowy PTTK Chełm

Aktywna S: 3
Regiony:  Polska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

Zakres chronologiczny, regulaminu odznaki jest bardzo rozległy, obejmuje czasy władców legendarnych i dzieje państwa polskiego od narodzin aż do panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. „Rezydencje książąt”, książąt było wielu, nas interesują tylko sprawujący władze państwową w królestwie, w dzielnicach, małych księstwach, powstałych w wyniku postępującego rozdrobnienia feudalnego. Pominięte zostały, rody książęce - na pewno sławne i zasłużone-Czartoryskich, Radziwiłłów, Sapiehów i wielu innych, gdyż ich władza nie wykraczała poza dobra rodzinne.

Rezydencje to nie tylko konkretne siedziby w postaci zamków, pałaców lub budowli, jak ratusz w Toruniu czy kamienice staromiejskie w Gdańsku, ale również miejscowości nobilitowane dzięki stałym albo tylko sporadycznym pobytem monarchów. Regulamin odznaki, wymienia te miasta ,wsie i miasteczka, gdzie nie zachował sie ślad po budowli rezydencjonalnej, ale miejscowość przeszła do historii pozostała w niej żywa tradycja, umacniana dodatkowo nazwą wydarzenia dziejowego związanego z pobytem i działalnością polityczną króla, jak choćby Jedlnia, Nowy Korczyn, Wiślica… Mimo istnienia ogromnej liczby zamków królewskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, nie wszystkie faktycznie były rezydencjami. Powstawały wprawdzie z fundacji króla ale nasi monarchowie mieli swoje ulubione zamki albo oficjalne rezydencje (stolice) i tylko one są objęte regulaminem odznaki.

Regulamin odznaki podzielony został na regiony historyczne Polski, bez określania ich granic, które zmieniały się w ciągu wieków, które tez nie odpowiadają dokładnie dzisiejszej nazwie. Te regiony to : Pomorze Gdańskie z ziemia chełmińska, Wielkopolska, Podlasie, Śląsk, Małopolska i Mazowsze. Nie wymieniono Pomorza Zachodniego oraz Warmii i Mazur, ponieważ tam nie doszukano się rezydencji naszych monarchów.

 1. Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.
 2. Celem odznaki jest zapoznanie, zainteresowanych osób z rezydencjami królów i książąt w Polsce.
 3. Odznaka posiada 3 stopnie:
  • brązowy
  • srebrny
  • złoty
 4. Minimalna ilość zwiedzonych rezydencji na poszczególne stopnie odznaki wynosi:
  • na stopień brązowy – 5,
  • na stopień srebrny – 10,
  • na stopień złoty – 15.
 5. Czas zdobywania odznak na poszczególne stopnie jest nieograniczony.
 6. Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i zdjęć (z osobą ubiegającej się o odznakę) z obiektu, potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.
 7. Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.
 8. Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.
 9. Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22 - 109 CHEŁM-6, mobile: 507 324 323, mail: ow_pttk_chelm @op.pl
 10. Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłką pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.
 11. O odznakę mogą ubiegać się turyści uprawiający różne formy turystyki kwalifikowanej.
 12. Obiekty – rezydencje – proponowane do zwiedzania są wymienione w Załączniku do regulaminu.
 13. Inicjatorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.

Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą nr 3/2010 z dnia 23.09.2010 r., Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie i obowiązuje z dniem podpisania.

Załącznik 1

Wielkopolska

Numer Miejscowość Gmina Powiat Pobyt monarchy (ów)
1 Giecz Dominowo średzki Mieszko I,
Bolesław Chrobry,
Mieszko II,
2 Gniezno Gniezno gnieźnieński Bolesław Chrobry,
Koronacje;
Bolesław Śmiały(1076r),
Przemysł II (1295 r.),
Wacław Czeski(1300 r.).
3 Kalisz Kalisz Kalisz Mieszko Stary, Władysław Laskonogi, Henryk Brodaty, Kazimierz Wielki Ludwik Węgierski, Wł. Jagiełło, Kazimierz Jagiellończyk, Henryk Walezy, Zygmunt III Waza.
4 Koło Koło kolski Kazimierz Wielki,
Władysław Jagiełło,
Kazimierz Jagiellończyk,
5 Kruszwica Kruszwica inowrocławski Kazimierz Wielki,
Kaziek Słupski
6 Ostrów Lednicki Łubowo gnieźnieński Dobrawa
7 Poznań Poznań Poznań Mieszko Stary I,
Przemysł I i II,
8 Santok Santok gorzowski Kazimierz Wielki,
Bolesław Krzywousty
9 Sieradz Sieradz łódzkie Kazimierz Wielki
10 Wschowa Wschowa wschowski Kazimierz Wielki,
August II Mocny,
August III Sas,

Śląsk

Numer Miejscowość Gmina Pobyt Pobyt monarchy (ów)
1 Będzin Będzin będziński Karol IV, Henryk Walezy, Jan III Sobieski, August II Mocny, August III,
Stanisław August Poniatowski
2 Brzeg Brzeg brzeski Henryk Brodaty, Bolko I, Fryderyk II, Jerzy II,
3 Częstochowa - Jasna Góra Częstochowa Częstochowa Władysław Jagiełło, Zygmunt Stary,
Władysław IV, Jan Kazimierz, Michał Korybut Wiśniowiecki, Jan III Sobieski, August II Mocny,
4 Danków Lipa kłodzki Henryk Brodaty, Bolesław Wstydliwy, Bolesław Pobożny, Henryk Biały, Władysław I, Kazimierz Jagiellończyk.
5 Głogów Głogów głogowski Konrad II Głogowski, Jan Olbrycht, Zygmunt Jagiellończyk – późniejszy król Zygmunt I Stary,
6 Głogówek Głogówek prudnicki Władysław I Opolski, Bolko I Opolski, Jan Kazimierz, Ludwik van Beethowenow,
7 Opole Opole opolski Kazimierz I, Władysłąw II , Jan III Dobry, Izabela – wdowa po królu Węgier Janie Zapołyi, Jan Kazimierz,
8 Wieluń Wielun wieluński Władysław Jagiełło, Kazimierz Jagiellończyk, Zygmunt August, Bona, królowa Węgier Izabela, Henryk Walezy,
9 Wrocław Wrocław Wrocław Mieszko I, Bolesław Brodaty, Henryk Brodaty, Henryk IV Probus, Henryk V Brzuchaty, Bolko Surowy, Henryk VI Dobry,

Małopolska

Numer Miejscowość Gmina Pobyt Pobyt monarchy (ów)
1 Chęciny Chęciny kielecki Władysław Łokietek, Kazimierz Wielki, Stanisław August Poniatowski,
2 Dobczyce Dobczyce myślenicki Kazimierz Wielki, książęta dzielnicowi, królowa Jadwiga , Władysław Jagiełło, Zygmunt ,Aleksander, Jan Olbrycht- późniejsi królowie polski, Walenty Dobrzyński, Franciszek Turnau i Jan Nepomuch.
3 Inowłódź Inowłódź tomaszowski Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło, Kazimierz Jagiellończyk, Zygmunt III Waza,
4 Jedlnia Pionki radomski Władysław Jagiełło, Jadwiga,
5 Kraków Kraków Kraków Bolesław Chrobry, Kazimierz Odnowiciel, Władysław Łokietek, Władysław Jagiełło, Zygmunt Stary , Zygmunt August, Zygmunt III Waza, Władysław IV,
6 Lublin Lublin Lublin Kazimierz Wielki, Władysław Łokietek, Władysław Jagiełło, Zygmunt I Stary, Zygmunt August, Jan Kazimierz,
7 Niepołomice Niepołomice wielicki Kazimierz Wielki, Władysław Warneńczyk, Kazimierz Jagiellończyk, Jan Olbracht, Aleksander i Zygmunt Stary, Zygmunt August, Zygmunt III Waza,
8 Nowy Korczyn Nowy Korczyn buski Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło, Ziemowit IV, Kazimierz Jagiellończyk,
9 Piotrków Trybunalski Piotrków Trybunalski Piotrków Trybunalski Władysław Jagiełło, Władysław Warneńczyk, Jan Olbracht,
10 Przemyśl Przemyśl Przemyśl Bolesław Chrobry, Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło, Jadwiga, Kazimierz Jagiellończyk, Jan Olbracht, Stefan Batory, Anna Jagiellonka, Zygmunt III Waza,
Władysław IV, Jan III Sobieski, August II Mocny,
11 Radom Radom Radom Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło, Kazimierz Jagiellończyk,
12 Sandomierz Sandomierz sandomierski Henryk Sandomierski, Bolesław Kędzierzawy, Kazimierz Sprawiedliwy, Leszek Biały, Bolesław Wstydliwy, Kazimierz Wielki, Zygmunt Stary, Zygmunt August, Stefan Batory, Leszek Czarny, Władysław Jagiełło,
13 Sanok Sanok sanocki Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło, Kazimierz Jagiellończyk, Zygmunt Stary,
14 Stopnica Stopnica buski Bolesław Wstydliwy, Władysław Łokietek, Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło, Kazimierz Jagiellończyk, Zygmunt III, Władysław IV, Jan Kazimierz, Stanisław August Poniatowski,
15 Szydłów Szydłów staszowski Bolesław Wstydliwy, Kazimierz Wielki,
16 Wiślica Wiślica buski Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło, Kazimierz Jagiellończyk, Jan III SOBIESKI, Stanisław August Poniatowski.

Mazowsze

Numer Miejscowość Gmina Pobyt Pobyt monarchy (ów)
1 Bolimów Bolimów skierniewicki Władysław Jagiełło. Kazimierz Jagiellończyk i inni Jagiellonowie i Wazowie.
2 Ciechanów Ciechanów ciechanowski Bolesław Chrobry, Mieszko II, Masław, Siemowit II i III, Bona, Żona Władysława IV Wazy , Ludwika Maria Gonzaga,
3 Czersk Góra Kalwaria piaseczański Konrad I, Janusz I Starszy,
4 Czerwińsk nad Wisłą Czerwińsk nad Wisłą płocki Książęta mazowieccy, Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło, Zygmunt III Waza, Władysław IV, Jan Kazimierz,
5 Gostynin Gostynin gostyński Siemowit III i IV, Władysław Jagiełło, Kazimierz Jagiellończyk, starosta Krzysztof Szydłowiecki, starosta Jerzy Garwalski,,
6 Kozienice Kozienice kozienicki Kazimierz Jagiellończyk.,
Stanisław August Poniatowski,
7 Liw Liw węgrowski Janusz I, księżna Anna, Bona,
8 Łęczyca Łęczyca łęczycki Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło,
9 Płock Płock Płock Bolesław Chrobry,
Miesław(Masław), Bolesław Krzywousty, Władysław Jagiełło,
10 Warszawa - Zamek Królewski Warszawa Warszawa Zygmunt Stary, Bona, Zygmunt August, Stanisław August
Poniatowski,
11 Warszawa - Pałac Ujazdowski Warszawa Warszawa Bona, Stefan Batory, Zygmunt III Waza, Władysław IV, Stanisław Herkliusz
Lubomirski, Kasper Lubomirski, Stanisław August,
12 Warszawa - Łazienki Warszawa Warszawa Stanisław August,
13 Warszawa - Wilanów Warszawa Warszawa Jan III Sobieski, a po jego śmierci do jego synów, następnie do rodów magnackich sieniawskich, Czartoryskich, Lubomirskich, Branickich

Podlasie

Numer Miejscowość Gmina Pobyt Pobyt monarchy (ów)
1 Drohiczyn Drohiczyn siemiatyckie Kazimierz Sprawiedliwy, Konrad Mazowiecki,
Kazimierz Jagiellończyk
2 Knyszyn Knyszyn moniecki Biskup Radziwiłł, Zygmunt Stary,
3 Mielnik Mielnik sieniatycki Jagiełło, Janusz I Starszy, Bolesław IV Warszawaski, Kazimierz Jagiellończyk, Aleksander Jagiellończyk, Zygmunt Stary, Zygmunt August,
4 Tykocin Tykocin białostocki Zygmunt August, Zygmunt III, Władysław IV, Radziwiłłowie: Bogusław i Janusz, Stefan Czarniecki, Jan Branicki, August II Mocny, August II Sas,

Pomorze i Ziemia Chełmińska

Numer Miejscowość Gmina Pobyt Pobyt monarchy (ów)
1 Gdańsk Gdańsk Gdańsk Kazimierz Jagiellończyk, Zygmunt III, Władysław IV, Jan Kazimierz, August II, Aleksander, Zygmunt I, Zygmunt August, Jan III Sobieski, Stanisław Leszczyński,
2 Gniew Gniew tczewski Zygmunt III Waza,
Stefan Batory
3 Malbork Malbork malborski Po 150 latach rezydowania tu wielkich mistrzów krzyżackich zamek stał się
rezydencją królewska i taka rolę pełnił do pierwszego rozbioru Polski w 1772 r.
4 Toruń Toruń Toruń Jan Olbrycht, Stefan Batory, Jan III Sobieski,
help_outline