Szlakiem Wincentego Pola Oddział Wojskowy PTTK Chełm

Aktywna S: 3
Regiony:  Polska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

 1. Ogólnopolska Odznaka Krajoznawcza PTTK „Szlakiem Wincentego Pola”, ustanowiona została przez Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.
 2. Celem ustanowienia Odznaki jest poznanie działalności i miejsc pobytu Wincentego Pola.
 3. Terenem zdobywania odznaki obejmuje miejscowości w granicach Polski.
 4. Odznakę może zdobywać każdy turysta w ramach uprawiania różnych form turystyki kwalifikowanej.
 5. Odznaka posiada 3 stopnie:
  • brązowy,
  • srebrny
  • złoty.
 6. Odznakę zdobywać mogą osoby, które ukończyły 7 rok życia.
 7. Podstawą do ubiegania się o przyznanie odznaki jest książeczka wycieczek turystyki kwalifikowanej lub samodzielnie wykonana Kronika Krajoznawcza Odznaki z danymi personalnymi ubiegającego się o odznakę i adresem zamieszkania.
 8. Czas spełnienia wymagań dla zdobycia poszczególnych stopni odznaki jest nieograniczony.
 9. Warunkiem zdobycia odznaki jest zwiedzenie miejscowości wymienionych w ZAŁĄCZNIKU.
 10.  
  • Na stopień brązowy należy zwiedzić 5 miejscowości,
  • Na stopień brązowy należy zwiedzić 10 miejscowości
  • Na stopień brązowy należy zwiedzić 15 miejscowości
  • Obowiązkowo należy zwiedzić (2 z 3 wymienionych w dowolnym stopniu odznaki):
   • Muzeum Wincentego Pola w Lublinie, ul. Kalinowszczyzna 13,
   • Izbę Muzealną w Gdańsku - Sobieszowie
   • oraz przejść odcinek szlaku górskiego /min 10 km/ im. Wincentego Pola, koloru zielonego STRÓŻA - MAGURA MAŁASTOWSKA - WYSOWA ZDRÓJ - KRYNICA ZDRÓJ. Na odcinku Wysowa - Lackowa - Krynica jest bardzo popularny. Atrakcje na szlaku: jezioro osuwiskowe Beskidzkiego Morskiego Oka na zboczu Maślanej Góry, Dwór Gładyszów i Skansen Budownictwa Ludowego w Szymbarku, Bielanka - Muzeum Rzemiosła Łemkowskiego, cerkwie grekokatolickie w Nowym, Przysłupiu, Leszczynach /trzeba zejść ze szlaku/, drewniana cerkiew w Skwirtnem, szczyt Kozie Żebro - najwyższy szczyt Beskidu Niskiego, Krynica Zdrój.
 11. Wymienione obiekty należy potwierdzić pieczęcią miejscowości, wykonaniem zdjęcia ubiegającego się o odznakę na tle obiektu, kasetą wideo lub CD-romem, ewentualnie pieczęcią kadry programowej PTTK
 12. Obiekty raz zaliczone na dany stopień odznaki nie mogą być powtarzane na inny stopień.
 13. Odznakę weryfikuje Zespół Weryfikacyjny Odznaki przy Oddziale Wojskowym PTTK w Chełmie, ul. Lubelska 139D/15, 22 - 109 CHEŁM -6, mobile: 507 324 323, mail: ow_pttk_chelm@op.pl
 14. Zweryfikowane Kroniki Odznaki oraz odznaki, weryfikator przesyła przesyłka pocztowa za pobraniem. Proszę nie przesyłać kopert zwrotnych ze znaczkami pocztowymi
 15. Interpretacja powyższego Regulaminu odznaki należy do Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.
 16. Regulamin Odznaki wchodzi w życie z dniem 23.09. 2010 r. zgodnie z Uchwałą Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie nr 3/2010 z dnia 23.09. 2010 r.

Załącznik 1

 1. Kępa Tolnicka – 4 km od Reszla – miejsce urodzenia ojca W. Pola, Ksawerego,
 2. Lublin – miejsce urodzenia W. Pola 20.04.1807 r.
 3. Tarnopol – nauka w kolegium jezuickim,
 4. Lwów – ukończenie gimnazjum, studia na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Lwowskiego,
 5. Wilno – praca na Uniwersytecie Wileńskim jako zastępca lektora języka i literatury niemieckiej,
 6. Jastrzębie – przekroczenie granicy z Prusami 5 10.1831 r.
 7. Brodnica – internowanie w zabudowaniach Klasztoru Franciszkanów,
 8. Lipsk- pobyt , jako wysłannik gen. Józefa Bema
 9. Drezno – pobyt , jako wysłannik gen. Józefa Bema,
 10. Zakopane- miejsce ukrycia w obawie przed represjami,
 11. Zagórzany k. Gorlic - pobyt pod koniec roku 1835,
 12. Kalnica k. Sanoka – był administratorem dóbr Ksawerego Krasickiego,
 13. Lesko - w połowie 1839 r. zamieszkał w zamku, który został odbudowany z jego inicjatywy,
 14. Glinik Mariampolski – miejsce pobytu od 1840 r. przez kolejne 6 lat,
 15. Dwór Polanka – Dzielnica Krosna – miejsce schronienia podczas rzezi galicyjskiej Jakuba Szeli w 1846 r.
 16. Jasło – pobyt w cyrkule
 17. Lwów – pobyt w areszcie i przymusowe zamieszkanie pod nadzorem policji za rzekomy udział w przygotowaniu do wybuchu powstania krakowskiego,
 18. Kraków – w 1849 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym geografii powszechnej, porównawczej na Uniwersytecie Jagiellońskim,
 19. Przemyśl – miejsce pobytu zima 1860/1861 r.
 20. Skołoszów k. Radymna – dzierżawa folwarku na wiosnę 1861 r.
 21. Przemyśl – kierował pracami odnowy kaplicy Drohojowskich w katedrze przemyskiej, zimą 1861/62
 22. Kraków – powrót we wrześniu 1867 r., w 1872 r. wybrany został członkiem Akademii Umiejętności.
 23. Kraków – zmarł 2 grudnia 1872 r. pierwotnie pochowany na Cmentarzu Rakowickim, a następnie
 24. Kraków – ciało przeniesiono do Krypty Zasłużonych w podziemiach kościoła oo. Paulinów na Skałce.
 25. Dolina Roztoki – schronisko jego imienia ( 1876 ),
 26. Lublin – Muzeum biograficzne W. Pola ( założone w 1972 r.), ul. Kalinowszczyzna 13,
 27. Lublin – pomnik –obelisk kamienny z tablica pamiątkową W. Pola. Ul. Choiny 2,
 28. Gdańsk – Sobieszewo – Izba Pamięci W. Pola (założona w 1977 r.), ul. Turystyczna 3.
 29. Tarnów – pomnik W. Pola na pl. Drzewnym przy ul. Lwowskiej,
 30. Iwonicz – Zdrój – płaskorzeźba nad Bełkotką, przedstawiająca W. Pola,
 31. Reszel – tablica w ścianie baszty zamku,
 32. Olszynka Grochowska – tablica poetów – piewców Powstania Listopadowego,
 33. Kraków – pomnik Dżoka (wiernego psa, obok Wawelu na Bulwarach Krakowskich) z płytą i wierszem W. Pola,
 34. Rzepedż – tablica upamiętniająca pobyt W. Pola w Bieszczadach,
 35. Katowice – nazwa ulicy przy KWK ”Wujek”,
 36. Dołżyca – Łopiennik (Bieszczady) – tablica W. Pola w drodze na szczyt,
 37. Puszcza Niepołomicka – organizacja wycieczek ze studentami,
 38. Tyniec- organizacja wycieczek ze studentami,
 39. Krzeszowice – organizacja wycieczek ze studentami,
 40. Dolina Kościeliska - w 1852 r. w miejscu gdzie stał młyn za czasów króla Zygmunta Starego, studenci ustawili krzyż z napisem „I nie nad Boga”,
 41. Beskid Niski - przejście odcinka zielonego szlaku im. W. Pola o długości ok. 10 km,

oraz inne miejscowości, pomniki, tablice pamiątkowe, nazwy ulic, szkół, instytucji itp. nie wymienione w Załączniku do odznaki, po warunkiem, że będą szczegółowo opisane z podaniem adresu włącznie.

help_outline