Szlakiem zabytków architektury drewnianej w Warszawie PTTK Oddział Międzyuczelniany Warszawa

Aktywna S: 1
Regiony:  Mazowieckie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło Kopia

W celu popularyzacji Warszawy, jej zabytków i historii oraz architektury drewnianej Zarząd OM PTTK w Warszawie na wniosek Komisji Krajoznawczej i Opieki nad Zabytkami ustanowił Odznakę „Szlakiem Zabytków Architektury Drewnianej w Warszawie”.

 1. Celem odznaki jest popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz systemu odznak PTTK, a w szczególności wiedzy o zabytkach Warszawy.
 2. Odznaka jest jednostopniowa.
 3. Odznakę można zdobywać niezależnie od wieku zdobywającego.
 4. Warunkiem zdobycia odznaki jest poznanie 10 zabytkowych obiektów architektury drewnianej z listy stanowiącej załącznik do regulaminu.
 5. Podstawą do weryfikacji odznaki jest kronika zwiedzanych obiektów, którą można prowadzić w dowolnej formie. W przypadku formy elektronicznej kronikę należy zapisać na trwałym nośniku, np. płyta CD w ogólnie przyjętych zamkniętych formatach.
 6. W kronice powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko oraz data i miejsce urodzenia zdobywającego, nazwa obiektu oraz potwierdzenie zwiedzania w dowolnej formie np. zdjęcia na tle obiektu.
 7. Odznakę można zdobywać jednocześnie ze zdobywaniem innych odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych.
 8. Odznakę weryfikuje i przyznaje Referat Weryfikacyjny działający przy OM w Warszawie (adres korespondencyjny: skrytka pocztowa 31, 00-001 Warszawa 1). Przy weryfikacji korespondencyjnej należy załączyć zaadresowaną kopertę oraz znaczki pocztowe na przesyłkę zwrotną.
 9. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie.

Załącznik 1

Źródło Kopia

Wykaz obiektów

WARSZAWA – BEMOWO
 • Willa z l. 1897-1902, ul. Połczyńska 59.
 • Osiedle Przyjaźń z 1952 r.
 • zabudowania Osiedla Boernerow- z lat 30-tych XX w.
WARSZAWA – BIAŁOŁĘKA
 • Kościół p.w. św. Michała Archanioła z 1534 r. , ul. Głębocka 119.
 • Dworek z XVIII w. na terenie zespołu dworskieg- Tarchomin, ul. Mehoffera 2.
 • Willa "Hieronimów" z pocz. XX w., ul. Fletniowa 2.
WARSZAWA – MOKOTÓW
 • Dom mieszkalny z 1935 r., ul. Jodłowa 18.
 • Dom mieszkalny, ul. Orszady 39.
WARSZAWA – PRAGA PÓŁNOC
 • Dom ogniska opiekuńczeg- z 1934 r., ul. Środkowa 9.
 • Dom mieszkalny z ok. 1890 r., ul. Kawęczyńska 26.
WARSZAWA – PRAGA POŁUDNIE
 • Dzwonnica z 1817 r. przy kościele p.w. MB Zwycięskiej, ul. Grochowska 365.
 • Dom mieszkalny z pocz. XX w., ul. Walecznych 37.
 • Dom mieszkalny, XX w., ul. S. Żółkiewskieg- 21.
 • Dom mieszkalny, ul. Osada Ojców 17.
WARSZAWA – ŚRÓDMIEŚCIE
 • Pawilon parkowy – Świątynia Diany z 1820 r. na terenie zespołu pałacowoparkowego- Łazienki Królewskie ul. Belwederska.
 • Osiedle Jazdów z 1945 r., ul. Jazdów
WARSZAWA – TARGÓWEK
 • Dzwonnica z 1919 r. przy kościele p.w. Zmartwychwstania Pańskiego, ul. Księcia Ziemowita 39.
 • Zespół budynków gospodarczych z pocz. XX w., ul. Siarczana 6.
 • Kościół p.w. św. Wincenteg- z k. XIX, ul. św. Wincenteg- 83 (Cmentarz Bródnowski).
 • Dom mieszkalny z l. 1931-1940, ul. Dziewanny 1.
 • Zespół zabudowań:
  • dom Paprockiego, ul. Biruty 18.
  • dom, ul Praska 1.
  • dom, ul Świdnicka 4.
WARSZAWA – URSYNÓW
 • Wikarówka z 1872 r. przy kościele św. Katarzyny, ul. Fosa 17.
 • Leśniczówka z k. XIX, ul. Rydzowa 1.
 • Dwór z 1820 r., ul. Rosoła 19.
 • Dom mieszkalny z 1900 r., Taneczna 61.
WARSZAWA – WAWER
 • Dom mieszkalny z l. 1920-30, ul. Derkaczy 79.
 • Dworzec kolejowy z 1900 r., ul. Patriotów 40b.
 • Dom mieszkalny z 1929 r., ul. Zasobna 46/48.
WARSZAWA – WESOŁA
 • Kościół p.w. św Antonieg- Padewskieg- z 1916 r., ul. Borkowska 1.
WARSZAWA – WILANÓW
 • Gajówka z poł. XIX w. na terenie zespołu pałacowo-ogrodoweg- Morysin.
WARSZAWA – WŁOCHY
 • Obiekty z l. 1870-80 na terenie zespołu dworskiego, ul. 1 Sierpnia 11 (budynek inwentarski, stodoła, wozownia, czworak).
WARSZAWA - WOLA
 • Dom mieszkalny z k. XIX w., ul. Górczewska 124.