Szlakiem zabytków dawnego prawa na Ziemiach Polskich Oddział Wojskowy PTTK Chełm

Aktywna S: 3
Regiony:  Polska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

Wędrując po Dolnym Śląsku, Pomorzu i Wielkopolsce, niejednokrotnie przejeżdżamy lub przechodzimy obok niewidocznych świadków minionych wieków, niedostrzegalnych zabytków dawnego prawa lub ich pozostałości. Do tych zabytków zaliczamy: krzyże i kapliczki pokutne, pręgierze, szubienice, wieże głodowe i stoły kamienne. Krzyże i kapliczki pokutne wymienione zostały w regulaminie odznaki „Krzyże Pokutne w Polsce” natomiast pozostałe zabytki dawnego prawa prezentuje niniejszy regulamin odznaki.

 1. Odznaka została ustanowiona przez Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.
 2. Celem odznaki jest zapoznanie turystów z zabytkami dawnego prawa na Ziemiach Polskich.
 3. Odznaka posiada 3 stopnie:

  • brązowy
  • srebrny
  • złoty

   Stopień Grupa I Grupa II Grupa III Grupa IV
   Brązowy 3 2 1 1
   Srebrny 5 4 1 1
   Złoty 10 5 1 1
 4. Do grupy I zaliczamy: pręgierze,

 5. Do grupy II zaliczamy: szubienice,
 6. Do grupy III zaliczamy: wieże (lochy) głodowe,
 7. Do grupy IV zaliczamy: stoły sądowe
 8. W regulaminie pominięto krzyże i kapliczki pokutne, które są przedmiotem regulaminu odznaki „Krzyże Pokutne w Polsce”.
 9. Będą również honorowane zabytki dawnego prawa, które nie są wymienione w Załączniku od regulaminu, pod warunkiem, że będą szczegółowo opisane włącznie z ich lokalizacją.
 10. Zabytki raz zwiedzone, nie mogą się powtarzać w innych stopniach odznaki.
 11. Czas zdobywania poszczególnych stopni odznak jest nieograniczony.
 12. Potwierdzenia terenowe w postaci: pieczęci, stempla okolicznościowego, zdjęcia osoby ubiegającej się o odznakę na tle obiektu, potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kroniki Odznaki.
 13. Tłustym – pogrubionym drukiem, wymieniono obiekty istniejące.
 14. Na pierwszej stronie Kroniki Odznaki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.
 15. Weryfikację odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.
 16. Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139 D/15, 22-109 CHEŁM- 6.
 17. Zweryfikowana Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłką pocztowa za pobraniem.
 18. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.
 19. Tłustym drukiem opisano obiekty istniejące.
 20. O odznakę mogą się ubiegać turyści uprawiający różne formy turystyki kwalifikowanej.
 21. Autorzy regulaminu odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.

Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą nr 3/2010 z dnia 24. 09. 2010 r. Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie i obowiązuje z dniem podpisania.

Załącznik 1

I. Pręgierze

Numer Miejscowość Gmina Powiat Województwo Lokalizacja Opis
1 Bolesławiec Bolesławiec bolesławiecki dolnośląskie Przed ratuszem Wystawiony w 1616 – 24 r. oraz krzesło. Decyzją Rady Miasta pręgierz zlikwidowano 2 listopada 1799 roku.
2 Bystrzyca Kłodzka Bystrzyca Kłodzka kłodzki dolnośląskie Ustawiony wtórnie na Małym Rynku. Jest to 3 lokalizacja. Wcześniej stał na Rynku Głównym ale w 1736 r. przeniesiono go o kilka m pod gł. wartownię kolo ratusza, gdyż jego miejsce miał zająć obelisk św. Trójcy. W 1813 r. po zniesieniu kar cielesnych, przeniesiono go na Mały Rynek. Pręgierz z 1556 r. Wymiary: wys. 347 cm, w tym 251 cm cokół i 95 cm zwieńczenie. Słup ośmiokątny o obw. 144 cm, cokół czworoboczny 41x42 cm wykonany z piaskowca. Cokół pręgierza posiada napisy i daty. Najstarsza data 1556 (wystawienia pręgierza) wyk. reliefem w płaskim obramieniu, znajduje się po str. południowej. Na ścianie wsch. jest napis dot. pierwszego przeniesienia TRANSEF-/RIRT/1736, a na zach sama data 1813r związana z drugim przemieszczenie i ustawieniem pręgierza na obecnym miejscu. Wyżej wznosi się ośmioboczny słup z licznymi niewielkimi otworami, będącymi śladami po mocowaniu oków dla skazańców. W górnej części ów monolityczny słup ma okrągły przekrój a wieńczy go nieco poszerzone zwieńczenie o piramidalnym kształcie, wokół którego biegnie wypukły napis łaciński: DEVS IMPIOS PUNIT
3 Charbrowo Wicko lęborski pomorskie Dąb - pręgierz (stał) przed kościołem. Dąb posadzono podczas budowy pierwszej świątyni na pocz. XVI w. W dębie zamontowano metalowe obręcze do których przywiązywano dziewczyny, kobiety, które urodziły nieślubne dzieci. Działo się tak do 1780 r. Potem otwory po obręczach zabetonowano. Widoczne ślady po obręczach widoczne były jeszcze do 1920 r. Dąb wycięto – zagrażał bezpieczeństwem, liczył ok. 600 lat.
4 Duszniki Zdrój Duszniki Zdrój kłodzki dolnośląskie Replika pręgierza na skwerze obok figury maryjnej W tym celu został wykorzystany kamienny słup pewnego ogrodzenia, któremu dodano metalowe opaski i łańcuch z okowami. Wys. 190 cm, obw.130 cm
5 Gdańsk Gdańsk gdański pomorskie Jest to najbogatsze w pręgierze miasto w Polsce.
Przy Bramie św. Jakuba na Starym Mieście, był pręgierz przyścienny.
Na ścianie ratusza w Głównym Mieście był „kuno–pręgierz” z żelaznymi łańcuchami.
Na starej Wieży Więziennej istnieje do dziś kamienna konsola wpuszczona w lico muru na znacznej wysokości nad poziomem ulicy. Są tam zakotwione 2 żelazne łańcuchy z okowami na ręce. W razie potrzeby dostawiano drewnianą konstrukcję, na której wykonywano kary wystawiania na widok publiczny i chłosty.
Na Targu Węglowym funkcjonował słup hańby. W drugiej połowie XVII w.
Drugi słup hańby funkcjonował obok wieży Więziennej. W XVIII w. dokumenty wspominają o „Gel-be Anne”, służącym do przykuwania niewiast używających wulgaryzmów lub oszukujących przy sprzedaży ryb.
Obwoźny słup hańby. Zamontowany na drewnianym wozie.
6 Gościszów Nowogrodziec bolesławiecki dolnośląskie W centrum wsi, na wzniesieniu Pręgierz z 1530 r
7 Grudziądz Grudziądz Grudziądz kujawsko-pomorskie Pręgierz przyścienny na ścianie Baszty Katowskiej. Pręgierz pochodzi sprzed 1415 r., kiedy ten odcinek muru należał do Krzyżaków a nie do miasta. Znajduje się on w narożniku południowo- wschodnim murów miejskich. Pod progiem drzwi, na tle ceglanej ściany wyróżnia się wystająca kamienna belka, jako kroksztyn. To pozostałość pręgierza. Znajduje się wysoko. ponieważ przy ścianie był dostawiany szafot. Do 1415 r. teren ten należał do Zamku. Największym placem targowym od średniowiecza był Rynek Zbożowy, obecnie Al. 23 Stycznia.
8 Kostomłoty Kostomłoty średzki dolnośląskie Na rynku, między kościołem a sklepem pobliżu krzyża pokutnego. Z kulą, wys. 3,5 m, na wys.1,9 m dwa metalowe haki i 2 pierścienie, datowane na XVI w. wykonany z piaskowca.
9 Krzeszów Kamienna Góra kamiennogórski dolnośląskie Przy południowej części murów otaczających klasztor. Z zachowanymi hakami i kółkami do przypinania skazańców.
10 Lądek Zdrój Lądek Zdrój kłodzki dolnośląskie Pręgierz z XVI w. na rynku. Pręgierz w postaci kolumny na wielobocznym cokole. Kolumnę zwieńcza prosty kapitel, na którym znajduje się prostokątna płyta uszkodzona na niej zwieńczenie w postaci kuli. Przez długie lata pręgierz był ukryty pod ziemią. Dopiero w 1911 r. zupełnie przypadkowo został wykopany z ziemi na rynku gł. placu w Skrzynkach.
11 Lębork Lębork lęborski pomorskie Na dziedzińcu zamku Brak danych
12 Lubomierz Lubomierz lwówecki dolnośląskie Wmurowany w pół- wsch. ścianę kamienicy obok ratusza Powstał w 1533 r. Posiada 3,15 m wys. oraz 1,15 m obwodu. Składa się z 8 bloków piaskowca najniższy znajduje się pod ulicą. Na samej górze umieszczono 4 płyty, które przykrywa spadzisty daszek z dachówkami i dwoma gąsiorami Umieszczonymi po środku.
13 Namysłów Namysłów namysłowski dolnośląskie Dawniej znajdował się przy południowo-zachodnim narożu ratusza. Aktualnie w tym miejscu jest metalowa ażurowa, symboliczna replika pręgierza z okowami dla skazańców. Pręgierz z XVI w.
14 Oleśnica Oleśnica oleśnicki dolnośląskie Przed ratuszem Brak danych
15 Oława Oława oławski dolnośląskie Pręgierz na rynku (przeniesiony z placu zamkowego). Brak danych
16 Paczków Paczków nyski opolski Zaginiony. W roku 1462 miał stać przy Bramie Wrocławskiej w pobliżu sąsiadującego z nim miejskiego więzienia Z czasem został przeniesiony na alejkę spacerową za Bramę Nyską a następnie zaginął.
17 Poznań Poznań Poznań wielkopolskie Pręgierz kamienny obok ratusza Postawiony w 1535 r. Składał się 0,5 m trzonu o przekroju ośmiobocznym Wmontowano 3 żelazne obręcze do przeciągania sznurów oraz 2 łańcuchy zakończone kunami na szyję skazańców. Górną część wieńczył posążek mężczyzny odzianego w renesansową zbroję i kańczugę. Na dolnym fragmencie profilowanej głowicy kolumny wykuto 2 cytaty pochodzące z 6 księgi Eneidy Wergiliusza: ”Ten sprzedał ojczyznę na złoto”, ”Upomniani, uczcie się sprawiedliwości i nie lekceważcie bogów”. W XVIII w znienawidzony obiekt bólu i hańby został celowo i wielokrotnie uszkodzony przez nieznane osoby. W roku 1925 za prezydentury Cyryla Ratajskiego zlecono wykonanie wiernej kopii pręgierza artyście rzeźbiarzowi Marcinowi Rożkowi. Blok piaskowca dostarczył Tadeusz Hebrzyński z Szydłowca. Wykucie kopii odbyło się w warsztacie kamieniarskim Włodzimierza Pawłowicza w Poznaniu. Po zniszczeniach wojennych rekonstrukcję przeprowadził rzeźbiarz Edward Haupt. Średniowieczny oryginalny pręgierz można oglądać w podziemiach ratusza.
18 Pszczyna Pszczyna pszczyński śląskie Nie zachowany. Prawdopodobnie stał we wschodniej pierzei Rynku Brak danych
19 Rogów Sobocki Sobótka wrocławski dolnośląskie Pręgierz w stylu renesansowym z 1520 lub 1555 r. Obw.122 cm, wys. ok. 5 m Na środku wsi, tuż na południe od skrzyżowania do Żerzuszyc, po 6ach. str. drogi do Sobótki, naprzeciwko domu nr 51
20 Sobótka Sobótka wrocławski dolnośląskie Zaginiony. Dawniej stał na Rynku a w 1819 r. został zlikwidowany, choć przez pewien czas pełnił rolę słupa drogowskazowego. W XVIII w. na planie miasta uwiecznił go F. Bernard Werner. W latach powojennych istniała jeszcze w Sobótce restauracja „Pod Pręgierzem(Rynek 10).
21 Strzegom Strzegom świdnicki dolnośląskie W pobliżu Hotelu Granit(na staromiejskim rynku), stoi słup zakończony wieżyczką. Replika pręgierza, który do k. XIX w. pełnił rolę publicznego wymiaru sprawiedliwości. Wykonany z granitu ma 3 m wysokości.
22 Szczytna Szczytna kłodzki dolnośląskie Obok kościoła przed schodami. Pochodzi z XVI w. Zachowała się tylko żłobiona kolumna z piaskowca. Pierwotnie była zakończona kwadratową profilowaną głowica zakończoną kulą i imitacją buchających płomieni(gniewu bożego). W nie wyjaśnionych okolicznościach, pręgierz został w XIX w. został usunięty sprzed kościoła. W 1931 r. wyk. Replikę i ponownie postawiono na skwerze, gdzie stał do 1952 r. Usunięty przez władze ludową. W l.90 odnaleziono oryginał w oborze, służył do potrzymania stropu. Następnie przeniesiony w pierwotne miejsce.
23 Szydłowiec Szydłowiec szydłowiecki małopolskie Dwa pręgierze. Pręgierz, pochodzi z k. XVI lub p. XVII w. Znajduje się po północno- wschodniej stronie ratusz. Wykonany z piaskowca. Jest kolumna ozdobiona maszkaronami. Zamocowane na nim żelazne uchwyty służą do przywiązywania skazańców.
Drugi ustawiono przy południowo – wschodniej narożniku ratusza. Drugi pręgierz zwany „Zośką” na pękatym trzonie. Brześć ozdobiony jest liśćmi akantu.
24 Śmiałowice Marcinowice świdnicki dolnośląskie Obok bramy kościelnej Pręgierz z XV w. częściowo zachowany – baza i słup.
25 Tomaszów Lubelski Tomaszów Lubelski tomaszowski lubelskie Obok bramy wejściowej kościoła Zwiastowania NMP kapliczka słupowa, to dawny pręgierz Brak danych
26 Wojbórz Wojbórz kłodzki dolnośląskie Stał w centralnym punkcie wsi, pomiędzy dzisiejszym Domem Ludowym a sklepem spożywczym. Po1845 r. pręgierz przeniesiono pobliże kościoła, a w 1978 r. został rozbity. Jego fragmenty znajdują się w muzeum na zamku Grodno. Pręgierz kamienny postawiony 15 czerwca 1382 r. Miał on 2,18 m wys. obwód górnej częściwynosił83 cm, a dolnej 102 cm.
27 Wrocław Wrocław wrocławski dolnośląskie Przed wschodnią ścianą ratusza. W XIII w. przed wschodnią ścianą ratusza rozciągał się otoczony rowem i płotem plac, na którym odbywano sądy. Na początku XIV stulecia pokryto go brukiem, ustawiając przy okazji drewniany pręgierz. Kilka lat później rolę placu przejęła Sala Wójtowska, dobudowana do ratusza. W 1492 r. przed jej oknami ustawiono wysoki na 10 m kamienny pręgierz, pochodzący ze znanego wrocławskiego warsztatu kamieniarskiego Gauskego i Preusse'a. Wrocławski pręgierz wykorzystywany był zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem do II połowy XVIII w. Podobno wychłostano pod nim m. in. Wita Stwosza, który przybył do Wrocławia na przełomie XV i XVI stulecia i został przyłapany na sfałszowaniu weksla. Dawne tradycje słupa hańby przywrócili w latach 30. XX w. nazistowscy reprezentanci „rasy panów”, którym np. zdarzało się zawlec tu kobietę oskarżoną o... bliskie kontakty z Żydem. Poza pręgierzem istniało we Wrocławiu kilka innych obiektów charakterystycznych dla zakorzenionej jeszcze w średniowieczu jurysdykcji. Jednym z osobliwszych była tzw. klatka błaznów (zwana też „budą wariatów”) w południowo-zachodniej części Rynku. W żelaznej ośmiobocznej klatce z kopulastym miedzianym dachem zamykano awanturników i gorszycieli, wystawiając ich na publiczne pośmiewisko. Trafiła tu nawet w 1675 r. kobieta, która chodziła po mieście w męskim ubraniu. Pręgierz przetrwał do czasów II wojny światowej, kiedy to został poważnie zniszczony i jego ocalałe fragmenty przeniesiono do Muzeum Architektury. Obecnie na Rynku można oglądać jego nieco zubożoną kopię, wykonaną w 1985 r. - jasnoszary słup z piaskowca, zakończony misternie rzeźbioną ażurową latarnią. Niedawno ustawiono na jego czubku - jak za dawnych czasów - figurkę kata z wiązką trzcinek do chłostania skazańców.
28 Zamość Zamość Zamość lubelskie Zamojski pręgierz znajdował się na Rynku Wielkim na osi ratusza. Zachował sie fundament w kształcie czworoboku murowanego z cegieł, w którym znajduje się kwadratowy otwór dosadzenia słupa(40x40), zastąpiony w późniejszych latach przez bardziej okazały murowany. Kolumna o wyodrębnionej bazie oraz głowicy, na której znajdowała się figura kata(zawsze przedstawiony z mieczem i rózgą lub miotłą do chłostania w dłoniach), posadowione na podwójnym schodkowym postumencie
29 Złoty Stok Złoty Stok ząbkowicki dolnośląskie Zaginiony. Stał przy północno- zachodnim narożu Ratusza. Brak danych
30 Żórawina Żórawina wrocławski dolnośląskie Pręgierz z 1364 r. o wys.2,2 m z pozostałością haków. Obecnie jest cokołem rzeźby Jezusa Chrystusa.

II. Szubienice

Numer Miejscowość Gmina Powiat Województwo Lokalizacja Opis
1 Bolków Bolków jaworski dolnośląskie Nie zachowana. Znajdowała się na Górze Szubienicznej położonej na pół- wsch. od centrum miasta. Po likwidacji szubienicy zmieniono nazwę wzgórza na Reichards Hoh (Wzgórze Ryszarda).(383 m. npm). Przez nie prowadzą 2 ścieżki przyrodnicze. Brak opisu
2 Bolesławiec Bolesławiec bolesławicki dolnośląskie W różnych okresach istniały prawdopodobnie 3 szubienice. Lokalizacja ich nie jest obecnie znana Prawdopodobnie jedna znich stała na rynku. Podczas wojny 30-letniej wybudowano drugą również na rynku Długa historia bolesławieckiej szubienicy zakończyła się 5 marca1823roku, gdy budowlę zburzono.
Trzecia szubienica znajdowała się nieopodal Stawu Szubienicznego, na południowo – wschód od miasta, była to budowla murowanodrewniana. Wybudowano ją 21lipca 1623 roku, stała ona do30 marca 1624 roku.
Szubienica dla żołnierzy, również stała na rynku Drewniany osioł- typowe narzędzie kar wojskowych, które stosowano ówczesnych armiach, również stał na rynku Został wybudowany przez żołnierzy 27 marca 1727 roku
3 Bystrzyca Kłodzka Bystrzyca Kłodzka kłodzki dolnośląskie Szubienica znajdowała się na wzniesieniu oddalonym ok 1700mna południowy zach. od miejscowości, przy drodze do Długopola – Zdroju z a Krzyżowa Gór a i cegielnią na Szubienicznej Górze Brak danych.
4 Chełmsko Śląskie Lubawka kamiennogórski dolnośląskie Stała na zachód od miasta w kierunku wioski Błażejów, na Łące Szubienicznej w sąsiedztwie starej strzelnicy Bractwa Kurkowego (w pobliżu ul. Strzeleckiej). Wybudowana była na planie cylindrycznym z kamienia. Na jej koronie wznosiły się 3 filary podtrzymujące belki egzekucyjne. Wokół otaczał ją kamienny mur.
5 Chobienia Rudna lubiński dolnośląskie Początkowo szubienica znajdowała się na pastwiskach położonych na południowy – wschód od miasteczka. Później przeniesiono ją na wzniesienie po lewej stronie drogi Chobieni do wsi Naroczyce. Brak danych
6 Chojnów Chojnów legnicki dolnośląskie Szubienica murowana, usytuowana była na skrzyżowaniu dróg z Lubina, Polkowic i Głogowa Brak danych
7 Dobromierz Dobromierz świdnicki dolnośląskie Szubienica stała ok. 1 km na zachód od miejscowości na wzniesieniu Wieżyca (dawniej Wielka Szubieniczna Góra). Na północ od niej znajdowała się Mała Szubieniczna Góra. Brak danych
8 Duszniki Zdrój Duszniki Zdrój kłodzki dolnośląskie Nie zachowana. Położona była na Wzg. Wisielców, które położone jest tuż na pół.- zach. od Wzgórza Rozalii, pomiędzy ul. Wiejska a ul. Sprzymierzeńców. O jej istnieniu świadczy tylko dzisiejsza nazwa Wzgórza Wisielców(565 m. npm),
9 Dzierżoniów Dzierżoniów dzierżoniowski dolnośląskie Szubienica znajdowała się na prawo od drogi do Piławy, ok. 1600m na południowy-wschód od Rynku, pomiędzy ul. Wojska Polskiego a rzeką Piławą w okolicy ul. Wiejskiej. Była murowana.
10 Głogów Głogów głogowski dolnośląskie W Głogowie było cztery szubienice. Jedna (najstarsza) z nich znajdowała się nad Odrą, w rejonie klasztoru klarysek, prawdopodobnie po wewnętrznej stronie murów miejskich w północnowschodnim narożniku miasta. Następnie przeniesiono miejsce kaźni na Górę Szubieniczną na zachód od miasta, w okolice dzisiejszego Pl. Tysiąclecia. Zbudowana była na planie cylindrycznym. Na jej koronie stały 3 filary drewniane, ponad którymi była wykonana drewniana konstrukcja zespolona z niższymi belkami, a której wieszano za ciężkie przewinienia. Szubienice rozebrały w marcu 1813r. stacjonujące tu wojska francuskie.
Druga szubienica ustawiona była na miejskim Rynku, obok pręgierza. Brak danych
Dwie następne szubienice stały na wschód od miasta, na niewielkim wzniesieniu, przy drodze do Wrocławia(przez rudną, tuż przed mostem na strumieniu Sepolno (Okolice ul. Polskiej) Były wykonane z drewna w formie szubienicy kolankowej. Prawdopodobnie były to wojskowe miejsca straceń.
11 Gniewków Dobromierz świdnicki dolnośląskie Prawdopodobnie ustawiona była na wzniesieniu Czernicka Góra, około 1 km na zachód od Czernicy. Doskonale była widoczna z drogi Jawor – Bolków Była wykonana z drewna w 1675 roku.
12 Gołogłowy Kłodzko kłodzki dolnośląskie Znajdowała się przy drodze do Piszkowic. Drewniana, trójsłupowa, wybudowana w 1585 r. którą zastąpiono w 1611 r. nowym obiektem również drewnianym.
13 Gorzanów Kłodzko kłodzki dolnośląskie Szubienica znajdowała się przy tzw. Czerwonym Moście. Drewniana
14 Góra Góra górowski dolnośląskie Szubienica ustawiona była w pobliżu drogi do miejscowości Ryczeń na południe od miasta. Murowana, na rzucie cylindrycznym, na koronie stały 3 słupy podtrzymujące belki egzekucyjne. Prawdopodobnie wybudowano ja w 1730 r.
Gryfów Śląski Gryfów Śląski lwówecki dolnośląskie Ustawiona była na Górze Szubienicznej, na niewielkim wzniesieniu, na prawo od drogi prowadzącej do Lwówka Śląskiego. Aktualnie to okolice dworca kolejowego. Wykonana była z drewna, posiadała 3 słupy, na których poziomo umieszczono belki egzekucyjne.
Druga szubienica była na miejskim Rynku (być może obok pręgierza). Brak danych
Trzecia szubienica, ustawiona była przed bramą miejską, prawdopodobnie przy drodze do Lwówka Drewniana. Wybudowana w 1680 r. Kolejna szubienice wybudowano w tym samym miejscu w 1682 r.
15 Jagodnik Świdnica świdnicki dolnośląskie Szubienica znajdowała się pomiędzy Świdnicą a Jagodnikiem, przy drodze do Boleścina, w pobliżu kaplicy św. Ducha Drewniana
16 Jaszkowa Góra Kłodzko kłodzki dolnośląskie Szubienica znajdowała się na Górze Szubienicznej(Góra Kostnica). Wzniesienie położone jest około 600mnapołudnie od miejscowości Prawdopodobnie drewniana.
17 Jawor Jawor jaworski dolnośląskie Stała na niewielkim wzniesieniu lub u jego podnóża, po prawej stronie drogi z Jawora do wsi Snowidza. Wykonana z kamienia lub cegły, typu studniowego. Posiadała 3 filary kamienne podtrzymujące belki egzekucyjne. Wybudowana była w 1522 r. jako drewniana, w 1572r. wubudowano obiekt z kamienia. Ze względu na zły stan murów w 1816 r. rozebrano szubienicę do połowy.
Druga szubienica stała na Rynku. Drewniana, typu kolankowego.
18 Jelenia Góra Jelenia Góra Jelenia Góra dolnośląskie Miejska szubienica znajdowała się napo łożonej około 1 km na południowy- wschód od Rynku Szubienicznej Górze(obecnie Górze Kościuszki). Budowla kamienna z 3 filarami na koronie szubienicy W sąsiedztwie znajdował się plac, gdzie ścinano mieczem. Prawdopodobnie szubienice wybudowano w XVI w. Rozebrano ją w 1778 r.
Szubienica przed Brama Wojanowską Drewniana, wybudowana w 1656 r.
Szubienica koło dawnego więzienia. Drewniana, typu kolankowego, wybudowano ok.1662 r
Szubienica przy dawnej ul. Kowarskiej (obecnie ul. Sudecka) w tym miejscu jest hotel. Brak danych.
19 Jerzmanki Zgorzelec zgorzelecki dolnośląskie Nie zachowana. Na południe od miejscowości Drewniana, dwusłupowa, ustawiona była pomiędzy miejscowościami Jerzmanki i Kunowice, przy drodze do Zgorzelca
20 Kamienna Góra Kamienna Góra kamiennogórski dolnośląskie Ustawiona była Na Górze Sądowej, na południe od miasta, Aktualnie obok tego wzniesienia biegnie ul. Lubawska. Była to cylindryczna budowla z 3 -4 słupami. Zamykana od zewnątrz masywnymi drzwiami. Pozostałość szubienicy rozebrano w 1820 r.
Druga szubienica ustawiona była obok pręgierza na Rynku. Brak danych.
21 Kąty Wrocławskie Kąty Wrocławskie wrocławski dolnośląskie Pozostałości szubienicy w postaci zarysu fundamentów, górne partie zostały rozebrane. Była to budowla cylindryczna o Sr. 3 m i wys. 1 m, na której wznosiło się 3 filary z rozpiętymi na nich drewnianymi belkami do wieszania skazańców. Jest to jedna z 6 śląskich szubienic, jako jedyna na Śląsku szubienica z cegieł. To było przyczyną jej zniszczenia, gdyż bezpańska cegła była atrakcyjnym materiałem budowlanym a pierwsze rozbiórki szubienicy pochodzą z lat 20 XX w. Ostateczny koniec budowli nastąpił w l. 50, kiedy to prawdopodobnie z polecenia władz miejskich została ostatecznie rozebrana. Jej pozostałości w postaci kamiennej podmurówki wykryto w kwietniu 1981 r.(przez A. Scheera), w odleglości15 m na wschód od szosy z Kątów do Kilianowa. Odnaleziono fragmenty murów z ciosów granitowych o gr. 35 cm i wys. 45 cm przy średnicy ok.3 – 4 m od str. północnej było zbocze o wys.3 – 4 m.
22 Kliczków Osiecznica bolesławicki dolnośląskie Szubienica ustawiona była przy drodze z Kliczkowa do Bolesławca w lesie. W miejscu gdzie stała szubienica, oznaczone było kamieniem z napisem informującym o tym że do 1812 r. stała tutaj szubienica.
23 Kłaczyna Dobromierz świdnicki dolnośląskie Szubienica nie zachowana. O jej istnieniu świadczy dawna nazwa niewielkiego wzgórza, położonego ok. 500mna południowy wschód od przejazdu kolejowego, po prawej stronie drogi do Bronowa. Brak danych
24 Kłodzko Kłodzko Kłodzko dolnośląskie W Kłodzku było 4 szubienice. Pierwsza z nich ustawiona była na wzniesieniu obok drogi z Kłodzka do Złotego Stoku (aktualnie ul. Mickiewicza). Prawdopodobnie ustawiona była za ostatnim budynkiem mieszkalnym w rejonie tego budynku. Była to szubienica murowana na rzucie cylindrycznym o wymiarach : średnica 5 m, wysokość 3 m, bez wejścia do studni. Możliwie, że dlatego przebudowano ją na kamienny szafot. Zapewnie została wybudowana w połowie XVI w
Druga szubienica ustawiona była przed głównym wjazdem do miasta na tzw. Piasku. Brak danych.
Następna szubienica ustawiona została przy drodze do Bystrzycy Kłodzkiej przed Bramą Mostową. Szubienica drewniana o dwóch słupach (prawdopodobnie).
25 Konary Strzelin strzeliński dolnośląskie Prawdopodobnie w parku dworskim na sztucznie usypanym kopcu znajdowała się szubienica. Brak danych.
26 Kowary Kowary jeleniogórski dolnośląskie Szubienica ustawiona była na południowy – zachód od ratusza, w pobliżu cmentarza komunalnego, na Szubienicznej Górze Pierwotnie była drewniana (wzniesioną po 1717 r.). Murowaną postawiono w XVIII w. jako budowlę studniowa, z 3 filarami podtrzymującymi belki egzekucyjne.
27 Lądek Zdrój Lądek Zdrój kłodzki dolnośląskie Prawdopodobnie stała na Wzgórzu Trzech Krzyży Prawdopodobnie obiekt wybudowany był z drewna. Składał się z 2 słupów, na których poziomo przymocowano belkę.
28 Legnica Legnica legnicki dolnośląskie Szubienica murowana znajdowała się przed Bramą Wrocławską przy drodze do wsi Bartoszów, na południowy – wschód od miasta, w pobliżu drogi do Wrocławia. Murowana, wykonana w kształcie cylindra,, na szczycie szubienicy stały 4 słupy, belki egzekucyjne miały długość ok. 5 m. Dodatkowo szubienica posiadała belkę montowaną po przekątnej (ok.7m długości). Do obiektu prowadził wejściowy otwór, zamykany metalowymi drzwiami. Obiekt wyposażony był w 2 drabiny egzekucyjne
Następna szubienica stała obok pręgierza na Rynku Była to szubienica drewniana, typu kolankowego. Wzniesiono ją w 1675 r. była potężną konstrukcją o wysokości ok.5m., Ramię szubienicy miało ok.3 m.
Trzecia (prawdopodobnie) szubienica stała przed Bramą Chojnowską. Brak danych.
29 Leśna Lubań lubański dolnośląskie Szubienica była postawiona na Górze Szubienicznej, położonej ok. 2 km na południowy – wschód od miasta Była drewniana.
31 Lewin Kłodzki Kłodzko kłodzki dolnośląskie Szubienica znajdowała się na Szubienicznej Górze, ok. 1 km napółnocny – zachód od miasta Wybudowano ją ok.1617 r. Mury szubienicy w latach 20 XIX w sprzedano skarbnikowi miejskiemu Ardeltowi, który pozyskanego budulca u stóp wzniesienia wybudował budynek mieszkalny (zwanym Szubienicznym Zameczkiem).
32 Lipa Bolków jaworski dolnośląskie Usytuowana na niewielkim zalesionym wzniesieniu położonym na południowywschód od wsi, się. 100m na południe od polnej drogi do Jastrowca Budowla cylindryczna, zbudowana z kamienia łamanego o śr. Się. 5 mi grubości ścian do 1 m. Zachowane 2 z 3 filarów o zewnętrznych wys. się. 3 i 4 m na szczytach których były rozpięta konstrukcja drewniana z belek. Poniżej mógł się znajdować drewniany pomost o czym świadczą zachowane otwory (gniazda) na belki. Stan szubienicy jest zły.
33 Lubań lubański dolnośląskie Podczas prac ziemnych, wiosna 2002 roku nasta rej miejskiej Górze Szubienicznej, odkryto fundamenty szubienicy. Miejsce to dobrze widoczne było z miasta a szczególnie z traktu z Lubania do Zgorzelca. Aktualnie jest to ul. Zgorzelecka a ruiny szubienicy znajdują się po prawej stronie drogi, około 300 m za ostatnim domem nr 83. Mają one średnice około 700 – 725 cm przy grubości murów około 80 cm. Składał się z cylindrycznej studni, na której koronie wznosiły się 3 lub 4 filary (słupy) pod trzymujące poziomo umieszczone belki egzekucyjne z przytwierdzonymi stryczkami lub łańcuchami. Historia tego obiektu sięga roku 1492. Wówczas władze miejskie zdecydowały się na budowę kamiennego obiektu. Obiekt był wielokrotnie wykorzystywany, więc władze miejskie zmuszone były do przeprowadzenia remontów szubienicy, które odbyły się w 1540,1565,1571,1603 roku. Obiekt został rozebrany podczas ogólnej uroczystości 22marca 1824 roku.
Obok pręgierza na miejskim Rynku, stała następna szubienica. Szubienica wykonana była z drewna o znacznych rozmiarach. Postawiono ją w 1688 r. Wzmiankowana jest szubienica z 1700 r. zlokalizowaną obok fontanny. Następną wzniesiono w 1763 r. w tym samym miejscu.
Szubienica na tzw, Vogelstege Lokalizacja nie znana, Szubienica przed Bramą Mikołowską Szubienica drewniana, przeznaczona dla żołnierzy. Obiekt drewniany, wybudowany na początku XVIII w.
34 Lubawka Lubawka kamiennogórski dolnośląskie Szubienica została postawiona na Górze Wisielców, usytuowanej na południowy – zachód od miasta. Przed wojną w tym miejscu (prawdopodobnie) stał drewniany krzyż obok znajdowała się piaskownia. Obecnie teren ten porastają krzaki. Był to obiekt drewniany o 3 słupach.
35 Lubin Lubin lubiński dolnośląskie Szubienica znajdowała się na wschód od miasta przy drodze do Ścinawy. Był to obiekt murowany.
Druga szubienica, mogła się znajdować na północny – zachód od Rynku na tzw. Szubienicznej Łące. Brak danych.
36 Lubomierz Lubomierz lwówecki dolnośląskie Pozostałości dawnej szubienicy, za miastem, na wzgórzu, przy drodze z Lubomierza do Jeleniej Góry. Od XV wieku stała w tym miejscu drewniana szubienica. Do budowy kamiennej szubienicy dał w 1607 roku lubomierskim zakonnicom, cesarz Rudolf II. Budowla w kształcie rotundy miała około 7m średnicy. Do wnętrza wchodziło się przez niewielkie drzwi. Na 3 m murze stały 4 filary, między którymi umocowano drewniane belki, na których wieszano skazańców. Pierwszy wyrok wykonano w lutym 1609 roku. Ostatnia egzekucja, wg dostępnych dokumentów, odbyła się w 1676 roku. Łącznie wykonano w Lubomierzu 30 wyroków.
37 Lwówek Śląski Lwówek Śląski lwówecki dolnośląskie Szubienica znajdowała się na Górze Szubienicznej lub na jej stoku, ok. 1,8 km na zachód od Rynku. Był to obiekt murowany, o średnicy wewnętrznej ok.5 m, Na koronie szubienicy stały 4 kamienne (lub drewniane) filary podtrzymujące belki egzekucyjne. Materiał z rozebranej szubienicy w 1820 r. został wykorzystany do budowy stajni przy obecnej ul. Malinowskiego.
Druga szubienica prawdopodobnie stała obok pręgierza na Rynku Był to obiekt drewniany, wzniesiony w 1623 r. Następną szubienicę postawiono w tym samym miejscu w 1640r.
38 Łomnica Mysłakowice jeleniogórski dolnośląskie Szubienica stała na granicy Łomnicy i Mysłakowic, na wzniesieniu nazywanym Szubieniczna Górą. Brak danych.
39 Miedzianka Janowice Wielkie jeleniogórski dolnośląskie Zaginiona. Jej pozostałością jest nazwa wzniesienia położonego ok. 1 km na zach. od miasta, na pół. Stoku Hutniczego Grzbietu, tuż za Miedzianym Potokiem Prawdopodobnie szubienicę wzniesiono po nadaniu Miedziance praw miasta górniczego.
40 Międzylesie Międzylesie kłodzki dolnośląskie Nie zachowana. Pozostałością jest jedynie historyczna nazwa góra Szubieniczna(472 m npm), położona w północnowschodniej części miasta, w pobliżu polnej drogi od wsi Szklarnia, przy której stała dawniej figura św. Barbary z XVIII w.(na niebieskim szlaku). Jest to niewielkie spłaszczone wzniesienie nie rzucające się w oczy.
41 Miękinia Miękinia średzki dolnośląskie Szubienica była ustawiona ok.1,5 km na południowy – zachód od miejscowości przy drodze do Wojczyc na wzniesieniu (obecnie) Góra Wieża. Obiekt prawdopodobnie drewniany
42 Miłków Podgórzyn jeleniogórski dolnośląskie Pomiędzy Miłkowem a Ścięgnami na jednym ze wzniesień o nazwie Straconka (478 m npm.) stoją ruiny kamiennej szubienicy Jej ponura konstrukcja z kamieni do dziś straszy 3 kamiennymi filarami wznoszącymi się ponad koronę cylindrycznej studni. Filary te w przeszłości stanowiły podporę pod drewniane belki egzekucyjne, doktórach przytwierdzano stryczki. Obiekt wybudowano na planie koła tworzy cylindryczną studnię o średnicy wewnętrznej 330cm i wysokości 250cm. Grubość ścian waha się w granicach 80-85 cm. Na koronie umieszczono 3 kamienne filary o wysokości około 200 cm. Wejście do wnętrza studni umieszczono od strony południowo–zachodniej. Całość wykonano z granitowych o piaskowcowych głazów, ślady wskazują, iż w przeszłości obiekt mógł być otynkowany. W latach 1935 – 42 podjęto próby renowacji szubienicy. Z powodów finansowych i prawnych remont był niemożliwy.
43 Mirsk Mirsk lwówecki dolnośląskie Szubienica stała na Górze Szubienicznej (Złotej), przy drodze do wsi Giebułtów Resztki drewnianej szubienicy usunięto w 1737 r. kiedy na tym miejscu wybudowano nowy obiekt – wiatrak. Podczas budowy odnaleziono fragmenty słupów starej szubienicy oraz duże ilości kości ludzkich.
Następna szubienica stała przy drodze do Gryfowa Śląskiego Był to obiekt drewniany, zapewnie w formie szubienicy trójsłupowej. Wystawiona była w 1737 r
44 Modliszów Świdnica świdnicki dolnośląskie Szubienica była postawiona na granicy z wsią Dziećmorowice, w miejscu gdzie stał kamienny krzyż. Obecnie przebiega granica powiatów świdnickiego i wałbrzyskiego. Była ona drewniana
45 Modrzewie Wleń lwówecki dolnośląskie Szubienica stała na wzniesieniu na prawym brzegu Bobru, po lewej stronie drogi Modrzewie – Wleń, na zachód od miejscowości. Obiekt (zapewnie) drewniany
46 Mościsko Dzierżoniów dzierżoniowski dolnośląskie Prawdopodobnie szubienica stała po prawej stronie drogi z Mościska do wsi Grodziszcze, na w zniesieniu o nazwie Lelek. W pobliżu przebiegała granica powiatów świdnickiego i dzierżoniowskiego. Aktualnie zachowały się mury cylindrycznego korpusu szubienicy o średnicy wewnętrznej ok. 450 cm i grubości ścian ok. 80 cm, podpartej od strony północno – zachodniej wspornikiem. Budowlę wykonano z nieociosanych bloków granitu. Do wnętrza szubienicy prowadziło wejście od strony wschodniej. Na korpusie szubienicy wznosiły się 3 filary o wysokości ok. 300 cm Zachowały się tylko fragmenty murów korpusu w dolnej części budowli. Szubienice wybudowano na początku XVII w
47 Mściwojów Mściwojów jaworski dolnośląskie Szubienica była ustawiona na Szubienicznej Górze, na granicy miejscowości, być może sąsiadując z terenami wsi Targoszyn. Brak danych
48 Mysłów Bolków jaworski dolnośląskie Nie zachowana. Dowodem na obecność szubienicy jest nazwa Golden Berg, dziś wzniesienie Głogowiec (535 m. npm), leżące na pół-wsch od wsi ok.500 m za Przełęczą Mysłowską i tyleż metrów na północ od głównej szosy. Brak opisu.
49 Niemcza Niemcza dzierżoniowski dolnośląskie Szubienica była postawiona na lewo od drogi prowadzącej do Wojsławic około 20m. Istnieje druga wersja lokalizacji szubienicy, na północ od miasta przy drodze do Wilkowa Wielkiego. Być może jest to druga szubienica na tym terenie. Był to obiekt murowany o średnicy ok.600 cm, wewnętrzna średnica 450 cm, grubość murów 75 cm z wejściem do wewnątrz od strony drogi do Wojsławic. Na koronie szubienicy prawdopodobnie znajdowało się 4 filary podtrzymujące belki egzekucyjne. Wzniesiona została około 1689 r.
50 Nowa Ruda Nowa Ruda kłodzki dolnośląskie Szubienica stała na południowym stoku dawnej Góry Szubienicznej, na północny –wschód od miasta. Była murowana w formie cylindrycznej studni, z otworem wejściowym. Rozebrano ja ok. 1840 r., pozyskany budulec wykorzystano do naprawy pobliskiego mostu nad Czarnym Potokiem.
Druga szubienica stała obok pręgierza na Rynku. Brak danych
51 Nowogrodziec Nowogrodziec bolesławicki dolnośląskie Szubienica stała w pobliżu wioski Milików około 2 km na wschód od miasta, na Wzgórzu Szubienicznym Szubienice wybudowano ok.1676 r.
52 Olbrachtów Żary żarski lubuskie Szubienica nie zachowana. Była położona na Szubienicznej Górze(206 m npm), leżącym 200 m na południowy- wschód od wsi. Brak danych
53 Oleśnica Mała Oława oławski dolnośląskie Szubienica stała na małym wzniesieniu obok mostu, przez który przebiegała droga do wsi Częstocic. Most na tej drodze nazwano Szubienicznym Mostem. Należała do zakonu joannitów.
54 Olszyna Lubańska Lubań lubański dolnośląskie Szubienica znajdowała się na wzniesieniu Szubieniczna Góra, przy drodze do Grodnicy. Była również i druga szubienica, obok tej pierwszej na wzniesieniu o nazwie Sowia Chata. Oba obiekty były drewniane
55 Oława Oława oławski dolnośląskie Szubienica znajdowała się w trójkącie ulic Spacerową i 1 Maja, na południe od Rynku w kierunku miasta Brzeg. Obiekt murowany z otworem drzwiowym.
Druga szubienica stała obok pręgierza na Rynku Była drewniana postawiona została w 1621 r.
56 Pietrzyków Dobromierz świdnicki dolnośląskie Nie zachowana. Jej pozostałością jest tylko nazwa góry Gółka położonej ok. 700 m na zachód od krańca wsi. Przez jej szczyt wiedzie granica ze wsią Sady Dolne. Brak danych.
57 Piotrowice Kostomołoty średzki dolnośląskie Nie zachowana. Znajdowała się na wzgórzu Galgen Berg(116 m. npm.), położonym 1,5 km na północ od wsi, po prawej stronie drogi do Świdnicy Polskiej przez Szymanowice. Brak danych.
58 Pisarzowice Kamienna Góra kamiennogórski dolnośląskie Znajdowała się na Górze Szubienicznej, na jej południowy- wschodnim stoku. była oddalona około 1200-1500 m na północ od miejscowości. Była prawdopodobnie drewniana o 3 słupach.
59 Paczków Paczków nyski opolskie Nie zachowana Od 1824 r. była sukcesywnie rozbierana, a pozyskany materiał był wykorzystywany do budowy bocznego skrzydła muru odbojowego strzelnicy Bractwa Kurkowego.
60 Pogwizdów Paszowice jaworski dolnośląskie Zaginiona. Wzniesienie Szubieniczne(319 m. npm), dawniej Galgen Berg, położone na pół.-wsch. od wsi, tuż na południe od starej drogi wiodącej prostolinijnie z Lipy poprzez Jastrowiec do Grobli. Pomimo, iż od szczytu do granicy ziem należących do Grobli jest zaledwie 180 m, to jednak leży on na terenie Pogwizdowa, a ściślej w pobliżu pkt. Trójgranicznego 3 sąsiadujących ze sobą wsi” Pogwizdowa, Grobli i Kamienicy. Brak danych
61 Prochowice Prochowice legnicki dolnośląskie Szubienica stała przed Bramą Wrocławską. Wykonana była z kamienia. Wybudowano ja w 1581 r. W 1821 r. niepotrzebną szubienice sprzedano w drodze licytacji i materiał budowlany z niej przeznaczono na budulec
62 Radków Radków kłodzki dolnośląskie Szubienica stała na południe od miasta, ok. 1,5 km od centrum, za dawnym przysiółkiem Leśna, po prawej stronie drogi. Murowana, na planie cylindrycznym z wejściem do wnętrza obiektu. Wybudowana w 1595 r.
63 Radomierz Janowice Wielkie jeleniogórski dolnośląskie Zaginiona. Jej śladem jest tylko nazwa Straconka(611 m. npm), odnosząca się do szczytu leżącego ok. 2 km na północ od wsi. Brak danych.
64 Rogoźnica Strzegom świdnicki dolnośląskie Szubienica stała na Szubienicznej Górze(obecnie Straconka lub Rogoźnicka Góra), na zachód od miejscowości, na terenie dzisiejszych kamieniołomów granitu Był to obiekt wykonany z kamienia, z trzema filarami na cylindrycznej budowli szubienicznej z otworem wejściowym. Wysokość szubienicy 3 – 4 m i 5 m średnicy.
65 Sobótka Sobótka wrocławski dolnośląskie Nie zachowana. Stała ona na szerokim, dwuszczytowym wzniesieniu (210 m. npm), położonym na północny-zachód od miasta, tuż na północ od drogi do Strzeblowa, nosiła nazwę góra Szubieniczna.(Galgen Berg). Na jej wschodnim szczycie znajduje się ruina przypominają prawdopodobnie wieżę ciśnień.
66 Sobieszów Jelenia Góra Jelenia Góra dolnośląskie Znajdowała się pastwiskach, obecnie w widłach ulic Sportowej i Makuszyńskiego Szubienica murowana na planie cylindra z trzema filarami, które podtrzymywały belki egzekucyjne. W 1844 r. została zburzona w znacznej części. Ostatecznie została rozebrana w 1846 r.
67 Sobota Lwówek Śląski lwówecki dolnośląskie Szubienica stała przy drodze do Przeździerzy na Szubienicznej Górze. Drewniana, następnie kamienna z 1652 r. Likwidacja szubienicy nastąpiła w 1819 r.
68 Sobótka wrocławski dolnośląskie Szubienica była zlokalizowana przy Drodze Świdnickiej, na Szubienicznej Górze położonej na północny- zachód od miasta. To cylindryczna budowla z 3 słupami egzekucyjnymi. Do wnętrza prowadził otwór wejściowy. W 1826 r. plac włącznie z miejscem straceń został sprzedany, na którym wybudowano wiatrak.
69 Srebrna Góra Staszowice ząbkowicki dolnośląskie Szubienica stała na wzniesieniu Ostróg Obiekt drewniany o 2 słupach. Zlikwidowana podczas budowy twierdzy.
70 Strzegom Strzegom świdnicki dolnośląskie Szubienica stajana Górze Młyńskiej, zlokalizowanej ok.500 m na północny – zachód od miasta. Po zburzeniu szubienicy na wzniesieniu zlokalizowano kamieniołom i 3 wiatraki. Obiekt wykonano kamienia, na rzucie cylindrycznej studni z otworem wejściowym i 3 filarami podtrzymującymi belki egzekucyjne. Szubienicę rozebrano w 1819 r, materiał rozbiórkowy wykorzystano do utwardzenia terenu przed kościołem pw. św. Tomasza i ul. św. Barbary.
Szubienica wojskowa, ustawiono być może przy jednej z dróg wychodzących z miasta lub na Rynku. Obiekt drewniany o 4 słupach.
71 Strzelin Strzelin strzeliński dolnośląskie Miejska szubienica stała na zachód od miasta na Górze Szubienicznej, obecnie jest tu kamieniołom granitu. Nazwę wzniesienia zmieniona na Gołka. Pierwotnie szubienica stała przed Bramą Wrocławską(pola należące do wsi Szczawin), prawdopodobnie w połowie XVI w przeniesiono ją na Górę Szubieniczną. Była to typowa cylindryczna budowla, wybudowana z miejscowego granitu, z otworem wejściowym i 3 filarami podtrzymującymi poziomo belkami egzekucyjnymi. Szubienicę rozebrano w 1829 r., później wybudowano w tym miejscu wiatrak typu holenderskiego, który nazywano Szubieniczny Młyn.
Następna szubienica stała na Rynku obok pręgierza i stołu sędziowskiego istniejącego do dziś. Brak danych.
Szubienica przed Bramą Wrocławską. Była drewniana, przeznaczona dla żołnierzy.
Szubienica(prawdopodobnie) przed Bramą Ziębicką. Brak danych.
72 Szczytna kłodzki dolnośląskie Szubienica stała za miastem przy drodze do Szalejowa Górnego. Aktualnie do dziś w terenie jest czytelne lekkie wzniesienie, a w pobliżu kamień graniczny z 1574 r. Brak danych.
73 Ścinawa Ścinawa lubiński dolnośląskie Szubienica stała na Szubienicznej Górze na południe od miasta. Aktualnie na północnych stokach tego wzniesienia jest cmentarz i stadion Szubienica kamienna na miejscu starszej drewnianej.
74 Środa Śląska Środa Śląska średzki dolnośląskie Szubienica stała miejscu nazywanym Miejskim Polem, na północny – wschód od miasta. Był to obiekt murowany, wzniesiony w 1537 r na miejscu drewnianego. Szubienicę zlikwidowano w 1819 r.
75 Świdnica Świdnica świdnicki dolnośląskie W Świdnicy było kila szubienic. Jedna z nich znajdowała się w pobliżu dawnego traktu do Wrocławia, obecnie w okolicy ul. Łącznej. W miejscu szubienicy Bractwo Kurkowe przed 1850 r. wybudowało nową strzelnicę. Szubienica składała się z murowanej studni z wejściem do jej wnętrza. Na jej koronie stały 4 słupy (drewniane?). Szubienica mogła mieć platformę oraz drewnianą podłogę. Obok kamiennej szubienicy znajdowała się drewniana pomocnicza kolankowa szubienica.
Szubienica na Rynku przed wejściem do ratusza lub obok pręgierza, po północnej stronie ratusza tuż przy studni u wylotu dawnej ul. Wysokiej (ob. Pułaskiego). Obiekt z drewna, typu kolankowego wraz z drabiną.
Szubienica przed Bramą Piotra, obecnie wylot ul. Bohaterów Getta. Brak danych.
Szubienica przed Brama Dolną, obecnie okolice Pl. Wolności. Drewniana. Kolankowa z przystawianą drabiną egzekucyjną. Służyła również do karania rebeliantów.
Szubienica przed Bramą Strzegomską, obecnie za wylotem ul. Grodzkiej. Była wykonana z drewna.
76 Świebodzice Świebodzice świebodzicki dolnośląskie Szubienica stała na Szubienicznej Górze, oddalonej 1 km, na południowy wschód od miasta. Cylindryczna budowla z wejściem, na której koronie mogły być 4 słupy podtrzymujące poziomo umieszczone belki egzekucyjne. Szubienicę rozebrano w 1836 r. materiał rozbiórkowy wykorzystano do utwardzenia ulic.
77 Świerzawa Świerzawa złotoryjski dolnośląskie Zaginiona. Śladem po niej jest położony na pół- wsch. od centrum wzgórze zwane dawnie Górą Szubieniczną, zaś obecnie Rakarz(381 m. npm). Brak danych
78 Trzcinica Mała Wołów wołowski dolnośląskie Szubienica stała przy drodze do Nieszkowic. Obiekt drewniany, wykonany jako obiekt kolankowy. Po zlikwidowaniu szubienicy w jej miejscu posadzono drzewo, do którego przylgnęła nazwa Szubieniczne Drzewo.
79 Trzebiel Trzebiel żarski dolnośląskie Szubienica murowana. Datowana na 1 p. XVI w. Usytuowana na północ od cen trum na prawo od bocznej (wschodniej) szosy do Tuplic, na wysokości słupka 2,1 km, ok.1150m od skrzyżowania, gdzie jest Urząd Gminny. Od szosy ku niej wiedzie 100m aleja lipowa. Szubienice tworzy mur ceglany o grubości ok. 80 cm, średnica wewnętrzna ok. 3 m, i zewnętrzna ok.4,6 m. Wysokość murów ok.2,5 m. Cylindryczne mury szubienicy rozsadza od wewnątrz stara lipa. Szubienica była wyższa od wewnątrz wiódł oblicowany kamiennymi blokami otwór wejściowy a na ceglanych murach wznosiły się 3 ceglane słupy, pomiędzy którymi były rozpięte drewniane belki do wieszania skazańców. Wzgórze na którym stoją ruiny szubienicy to wzgórze Wisielców.
80 Wałbrzych Wałbrzych wałbrzyski dolnośląskie Szubienica stała na południowy – zachód od rynku. Brak danych.
81 Wambierzyce Radków kłodzki dolnośląskie Usytuowana była na południowy – zachód od miejscowości, w odległości ok.1,5- 1,7 km od centrum. Znajdowała się przy drodze, która obecnie odchodzi od przystanku PKS między Wambierzycami a Wambierzycami Górnymi, ok.500-600 m od tego skrzyżowania. Dzisiaj, miejsce szubienicy należy lokalizować przy starej drodze do wsi Studzienna i dalej przez miejscowość Borownik łączy się z drogą do Polanicy Zdroju Szubienica wykonana była z drewna.
82 Wąsosz Góra górowski dolnośląskie Szubienica stała na Szubienicznej Górze, oddalonej ok. 2,5km na północ od miasta. Najprawdopodobniej wykonana była z drewna i miała 2 słupy.
83 Wiązów Strzelin strzeliński dolnośląskie Znajdowała się przy drodze do Biskupic Oławskich Była drewniana. Została zlikwidowana na początku XIX w
84 Wierzbna Świdnica świdnicki dolnośląskie Szubienica stała na Szubienicznej Górze, ok.600mna południowy – zachód od centrum miejscowości. Obiekt drewniany postawiony w 1625 r.
85 Witowice Strzelin strzeliński dolnośląskie Szubienica stała na zachód od Witowic. Ok.1800 r. miejscowy właściciel folwarku, rozebrał resztki szubienicy a materiał rozbiórkowy wykorzystało budowy stajni.
86 Wleń Wleń lwówecki dolnośląskie Stała na lewym brzegu Bobru, nieco na południe od wzgórza z ruinami zamku, po lewej stronie drogi prowadzącej z Wlenia do Lenna. Aktualnie jest to teren cmentarza komunalnego. Była wybudowana z kamienia z 3 filarami i wejściem do wnętrza od strony miasta. Zlikwidowana po 1824 r.
87 Wojcieszów Wojcieszów złotoryjski dolnośląskie Wzniesiona na zboczu Trzcińca na wsch. od miasta Zbudowana z kamienia, ma formę cylindryczną o średnicy wew. dochodzącej do 6 m. Do wew. prowadzi od zach. obramienny otwór wejściowy o wym. 230x260 m. Mury szubienicy, maja gr. Ok. 1 m, sięgają na wys. 3 m. a ponad nimi sterczą 4 filary o podobnej wysokości. Najlepiej zachowana szubienica wśród szubienic na Śląsku, była remontowana w l. 30
88 Wołów Wołów wołowski dolnośląskie Znajdowała się w odległości ok.1,5km na południowy – zachód od miasta, w kierunku do wsi Mojęcice i Stobno pobliżu Szubienicznego Stawu. Była w kształcie cylindrycznej studni z otworem drzwiowym, z 3 masywnymi filarami na koronie, na których spoczywały belki egzekucyjne wraz z opartą o jedna z nich drabiną egzekucyjną. Likwidacja szubienicy miała miejsce na początku XIX w.
Druga szubienica mogła się znajdować ok.3 km na północny-zachód od miasta Brak danych.
89 Wrocław Wrocław Wrocław dolnośląskie Prawdopodobnie najstarsza miejska szubienica była na wschodnim krańcu Wygonu Świdnickiego. W pobliżu biegł trakt do Strzelina, wychodzący przez Bramę Sakwową. Obecnie to miejsce można zlokalizować w rejonie skrzyżowania ulic Marchlewskiego i Pułaskiego. Był to obiekt o korpusie cylindrycznym z otworem drzwiowym z 4 masywnymi filarami na koronie korpusu szubienicy, które podtrzymywały belki egzekucyjne. Najstarsza wzmianka źródłowa mówiąca o istnieniu w tym miejscu szubienicy pochodzi z roku 1346.
Przed Brama Świdnicką, był ustawiony Rabenstein. Podczas modernizacji umocnień twierdzy wrocławskiej został przeniesiony w inne miejsce. Aktualnie można to miejsce zlokalizować w okolice pl. Kościuszki. Pierwotnie obiekt był cylindryczny. Po przeniesieniu (1693 r.)było odbudowany narzucie wielokąta, z otworem wejściowym. Od strony południowo- wschodniej stała kapliczka słupowa. Obiekt wybudowany był z kamiennych bloków lub z cegły. Komunikację wewnątrz obiektu stanowiły schody lub drabina. Górny podest mógł być wykonany z desek lub kamiennych płytek, podobnie jak dolny podest. Prawdopodobnie obiekt wykonano w 1557 r. natomiast zlikwidowano go w połowie XVIII w
Druga szubienica miała być ustawiona na Rynku przed posesja nr 19. która nosiła nazwę „Starej Szubienicy”, dzisiejsza ul.św. Doroty. Podczas prac ziemnych w 1745 r. wykopano płytę (podstawę)czworoboczną szubienicy z wyryta data 1515. W innych materiałach mówi się o wykopaniu murowanego słupa. Wykopano również drewniany filar z data 1515. Szubienica była ustawiona w rejonie dzisiejszego pomnika A. Fredry, która została postawiona w 1636 r. Szubienica została rozebrana po 1657 r. inne źródła podają 1653 r.
Szubienica wojskowa obok fontanny, na Nowym Targu. Szubienica o konstrukcji drewnianej, przeznaczona do karania przestępców ze środowiska wojskowego. Szubienicę wybudowano w 1620 r. lub 1631 r. Likwidacja nastąpiła w 1657 r.
Szubienica przed Bramą Mikołajską. Szubienica stała obok dzisiejszych trzech kamiennych krzyży, był to obiekt drewniany, wybudowany w 1663 r. i rozebrana miesiąc później.
Szubienica przed Bramą Odrzańska, stała we wschodnim półbastionie Odrzańskiego Dzieła Koronowego. Obiekt wznoszony w różnych latach w różnej formie, wymienia się rok budowy 1620 r.1752, 1743, 1763, 1810, 1841, byc możliwe, że w tym miejscu ustawiano kolejne szubienice lub je modernizowano lub remontowano Likwidacja obiektu 1852 r.
Wyspa Piaskowa. Podczas badań archeologicznych, odkryto relikty miejsca straceń, które funkcjonowało w 1398 r. i późniejszych latach.
Miejsce straceń na Zatumiu. Plac kaźni wraz szubienicą, znajdował się u zbiegu aktualnych ulic Ładnej i M. Reja. W sąsiedztwie szubienicy był staw, natomiast Góra Szubieniczna, była położona na terenie zalewowym, trudno dostępna w okresie podniesienia poziomu wody. W pobliżu szubienicy stał pręgierz, który podobnie jak szubienica wykonane były z drewna.
Szubienica na Psim Polu. Obiekt wybudowano w 1683r. był to obiekt drewniany.
90 Zachowice Kąty Wrocławskie wrocławski dolnośląskie Szubienica stała na Szubienicznej Górze, na południe od wsi, po lewej stronie drogi do wsi Siedlakowice. Obiekt drewniany.
91 Zamość zamojski lubelskie Ul. św. Piątka, przy dawnym trakcie lwowskim. Aktualnie figura św. Piątka.
92 Zawidów Zawidów zgorzelecki dolnośląskie Na wschód od miasta, przy (starej) drodze do Leśnej w Szubienicznym Gaju, stała szubienica. Prawdopodobnie była drewniana, skazańców grzebano na okolicznym pastwisku. W połowie XIX w. widoczne były jeszcze resztki słupów.
Nie istniejąca szubienica stała obok pręgierza na Rynku Stał na Rynku do 1666 r. ze względu na zły stan techniczny, przewrócił się i został usunięty. Został zastąpiony nowym.
93 Ząbkowice Śląskie Ząbkowice Śląskie ząbkowicki dolnośląskie Murowana szubienica stała w pobliżu wieży ciśnień, u zbiegu ul. Staszica Lipowej, w pobliżu drogi do Ziębic. Była obiektem murowanym z wejściem do wewnątrz. Mogła posiadać 2 rzędy bele, lub belkę dla wisielców. Wybudowano ją na miejscu starej dr
Następna szubienica ustawiona była na Rynku obok pręgierza. Brak danych.
Szubienica przed Bramą Wrocławską. Była obiektem drewnianym
Szubienica przed Bramą Srebrnogórską. Obiekt drewniany. Wystawiono w 1612 r. Następną w 1625 r. w kształcie litery T.
Szubienica przy drodze do Staszowic Obiekt drewniany, wybudowany w 1602 r.
94 Zgorzelec Zgorzelec zgorzelecki dolnośląskie Szubienica stała w pobliżu rzeki nysy Łużyckiej, Obiekt drewniany o 4 słupach. W latach 40, XV w. została porwana przez nurt rzeki. Zastąpiono ją obiektem murowanym, ustawionym w tym samym miejscu.
Szubienica ustawiona na wzniesieniu, prawdopodobnie na terenie dzisiejszej oczyszczalni ścieków. Obiekt murowany z cegły i kamienia, na rzucie cylindra o średnicy dochodzącej do 900 cm Na koronie szubienicy stały 4 filary – słupy egzekucyjne. Posiadała podwójne belkowanie- dwie kondygnacje. Do szubienicy od południa prowadził otwór wejściowy. Obiekt był otynkowany. W 1611 r. obiekt wyposażono w 2 drabiny, z których dłuższa posiadała 36 szczebli, krótsza 30. Budowę obiektu rozpoczęto w połowie 1446 r., zakończono w 1447r.
Na Dolnym Rynku, obok pręgierza wystawiano drewniane rusztowanie (szafot), na którym wykonywano wyroki Brak danych.
Szubienica na Górnym Rynku, w zachodniej części obecnego Obermarkt. Obiekt drewniany, kolankowy. W 1620 r. wybudowano szubienice dla żołnierzy w 1650 r. rozebrano starą i w tym miejscu postawiono nową 1688 r., która stała do 1733 r.
Następna szubienica ustawiona była na danym pastwisku, w okolicach dzisiejszego wiaduktu kolejowego nad Nysą Łużycką. Był to obiekt drewniany, trójsłupowy, którą wybudowano w 1705 r.
Szubienica „Am Grenze” Obiekt drewniany. wybudowany w 1708 r
95 Ziębice Ziębice ząbkowicki dolnośląskie Szubienica znajdowała się na Szubienicznej Górze, obecnie Góra Parkowa, oddalona ok.1km na południowy – wschód od miasta. Była to budowla cylindryczna, wykonana z cegły, na koronie której stały 4 filary, a do wnętrza prowadziły drzwi wejściowe. Rada miejska Ziębic w 1819 r. wnioskowała o wybudowanie w miejscu szubienicy – wiatraka. Jednak wiatrak rozebrano a materiał z rozbiórki częściowo wykorzystano do budowy szkoły.
96 Zimna Woda Lubin lubiński dolnośląskie Szubienica postawiona była ok. 1,2 km na północ od miejscowości, przy drodze do wsi Żabice na wzniesieniu. Był to obiekt drewniany, wybudowany w 1675 r.
97 Zlotniki Lubańskie Leśna lubański dolnośląskie Usytuowana ok. 1 km, na pół. –zach. od wsi, na wzn.345 m. npm położonym na 25ach. od Jeziora Złotnickiego i na wsch. od drogi Złotniki Lubańskie do Leśnej Obecnie adaptowana na cele kulturalne.
98 Złotoryja Złotoryja złotoryjski dolnośląskie Szubienica do 1810 r. stała na Szubienicznej Górze, powyżej strzelnicy. Po 1816 r. zmieniono nazwę górki na Górkę Mieszczańską, która położona jest w północnowschodniej części miasta obok ul. Legnicka. Obiekt rozebrano w 1810 r.
99 Złoty Stok Złoty Stok ząbkowicki dolnośląskie Na obrzeżach miejscowości O jej istnieniu pośrednio świadczą 2 fakty. Pierwszym jest wzmianka z 1714 r. dotycząca dzierżawy miejscowych stawów, z których jeden nosi nazwę Szubienicznego, a drugim notatka z 1831 r. o rozbiórce muru szubienicznego Ostatnie badania archeologiczne wskazują, że szubienica była wykonana z kamieni polnych(niektóre o dość dużej średnicy), połączonych zaprawą wapienną o zabarwieniu zbliżonym do kremowego. Średnio szerokość fundamentów wynosiła około 1 m, średnica szubienicy ok.6 m. Wewnątrz szubienicy odkryto pochówek.
100 Żarki Średnie Zgorzelec zgorzelecki dolnośląskie Szubienica stała, za ostatnim budynkiem po prawej stronie drogi do Dłużyny. Obiekt wybudowano w 1716 r.
101 Żary Żary żarski lubuskie Szubienica nie zachowana. Była położona na Wzgórzu Szubie niczy Staw(Galgen Teich), w pobliżu ul. Żagańskiej(137 m. npm). Brak danych
Szubienice nieistniejące, o których brak danych

Biedrzychowice (pow. lubański), Bielawa (pow. dzierżoniowski), Bobrów (pow. jeleniogórski), Boguszów – Gorce (pow. wałbrzyski), Boguszów Wlk. (pow. jaworski), Burkatów (pow. świdnicki), Bystre (pow. oleśnicki), Bystrzyca (pow. lwówecki), Czarne (w granicach Jeleniej Góry), Dobroszyce (pow. oleśnicki), Dziwisz (pow. jeleniogórski), Giebułtów (pow. lwówecki), Gniechowice (pow. Wrocław), Gościszów (pow. bolesławiecki), Grodnica (pow. lubański), Grodziszcze (pow. ząbkowicki), Gronów (pow. Zgorzelec), Jakuszów (pow. Legnica), Janice (pow. lwówecki), Januszkowice (pow. Wrocław), Jenków (pow. jaworski), Kostrza (pow. świdnicki), Kościelna Wieś (pow. Zgorzelec), Książnica (pow. dzierżoniowski), Księgniki (pow. lubański), Księgnice (pow. lubański), Kunów (pow. Zgorzelec), Leszczyniec (pow. kamiennogórski), Lubiatów (pow. złotoryjski), Lubiąż (pow. wołowski), Lubiechów (w granicach Wałbrzycha), Lutomia (pow. świdnicki), Łomnica (pow. kłodzki), Łomnica (pow. zgorzelecki), Maciejowa (w granicach Jeleniej Góry), Marcinowice (pow. jaworski), Męcinka (pow. jaworski), Michałkowa (pow. wałbrzyski), Mielnik (pow. kłodzki), Mikołajowice (pow. Legnica), Milicz (pow. milicki), Miloszów (pow. lubański), Miszkowice (pow. kamiennogórski), Mokrzeszów (pow. świdnicki), Niedaszów (pow. jaworski), Nowa Wieś Grodziska (pow. złotoryjski), Nowy Dwór (pow. trzebnicki), Nowy Kościół (pow. Złotoryjski), Omięciny (pow. świdnicki), Opatowice (pow. strzeliński), Ostroszowice (pow. dzierżoniowski), Panków (pow. świdnicki), Pasiecznik (pow. lwówecki), Pielgrzymka (pow. złotoryjski), Pieszyce (pow. dzierżoniowski), Pilchowice (pow. lwówecki), Piotrowice (pow. jaworski), Platerówka (pow. lubański), Płakowice (pow. lwówecki), Pławna (pow. lwówecki), Prusice (pow. trzebnicki), Przecławice (pow. trzebnicki), Psary (pow. trzebnicki), Psie Pole (aktualnie w granicach Wrocławia), Radogoszcz (pow. lubański), Radomierzyce (pow. zgorzelecki), Radostów (pow. lubański), Radzimów (pow. zgorzelecki), Rogów Sobócki (pow. wrocławski), Rosochata (pow. legnicki), Roztocznik (pow. dzierżoniowski), Rudna (pow. lubiński), Rudnica (pow. ząbkowicki), Rząśnik (pow. złotoryjski), Sichów (pow. jaworski), Siedlec (pow. lubiński), Siedliska (pow. legnicki), Sieroszów (pow. ząbkowicki), Skała (pow. lwówecki), Skokowa (pow. trzebnica), Skrzydlice (pow. zgorzelecki), Sławnikowice (pow. zgorzelecki), Smolnik (pow. lubański), Stara Kamienica (pow. jeleniogórski), Stara Oleszna (pow. bolesławiecki), Stary Wielisław (pow. kłodzki), Studniska Dolne 9pow. zgorzelecki), Sulików (pow. zgorzelecki), Syców (pow. oleśnicki), Szyszkowa (pow. lubański), Świecie(pow. lubański), Świerzawa(pow. złotoryjski), Świny (pow. jaworski), Tomkowa (pow. świdnicki), Trzebień (pow. bolesławiecki), Trzebnica (pow. trzebnicki), Trzebnice (pow. polkowicki), Turoszów (pow. zgorzelecki), Uniegoszcz (w granicach miasta Lubania), Uraz (pow. trzebnicki), Warmątowice (pow. legnicki), Wierzbowa (pow. bolesławiecki), Wierzchosławice (pow. jaworski), Wieża (pow. lwówecki), Wilków (pow. złotoryjski), Wińsko (pow. wołowski), Witoszów (pow. świdnicki), Włosień (pow. lubański), Wojanów (pow. jeleniogórski), Wola Sokołowska (pow. lubański), Wrociszów Górny (pow. zgorzelecki), Wrzeszczyn (pow. jeleniogórski), Wykroty (pow. bolesławiecki), Zamienice (pow. legnicki), Zaręba (pow. lubański), Zbytowa (pow. oleśnicki),

III. Wieże (lochy) głodowe

Numer Miejscowość Gmina Powiat Województwo Lokalizacja Opis
1 Babice Babice chrzanowski małopolskie Zamek Lipowiec Wieża zamku była przeznaczona na więzienie
2 Bolków Bolków jaworski dolnośląskie Zamek Bolków W wieży zamku były lochy głodowe
3 Chojnik Jelenia Góra jeleniogórski jeleniogórskie Zamek Chojnik Wieża w zespole ruin zamku
4 Czocha Leśna lubański jeleniogórskie Zamek Czocha Lochy głodowe w dolnej części zamku
5 Głogów Głogów głogowski dolnośląskie Zamek Głogów W zespole zamku, wieża głodowa
6 Golub-Dobrzyń Golub-Dobrzyń golubsko-dobrzyński kujawsko-pomorskie Zamek Wieża z lochami głodowymi
7 Legnica Legnica Legnica dolnośląskie Zamek Lochy głodowe w wieży zamkowej
8 Lwówek Śląski Lwówek Śląski lwówecki dolnośląskie Wieża Bramy Bolesławieckiej Po odbudowie ze zniszczeń podczas wojny 1641 r. przeznaczoną ją na ciężkie więzienie z izbą katorgi i lochem głodowym(ok.12 m głębokości).
9 Olsztyn Olsztyn częstochowski śląskie Ruiny zamku Wieża głodowa wśród ruin zamku
10 Otmuchów Otmuchów nyski opolskie Zamek Cela głodowa w najstarszym skrzydle północnym z XIV/XV w.
11 Paczków Paczków nyski opolskie Brama Kłodzka Wieża głodowa obok Bramy Kłodzkiej
Prudnik Prudnik prudnicki opolskie Wieża WOKA Dolna część wieży, to lochy głodowe
13 Przewóz Przewóz żarski lubuskie/td> Pozostałości po dawnym zamku z 1329 r. Posadowiona jest powyżej kościoła, poza dawnymi murami miejskimi. Wzniesiona w połowie XIII w wraz zamkiem Ma kształt cylindryczny, zwężający się ku górze, wys. 22 m przy grubości murów 385 cm. Prawie w połowie wys. umieszczony jest otwór wejściowy w formie ostrołuku
14 Zielona Góra Zielona Góra Zielona Góra lubuskie Wieża Łazienna Pozostałość po systemie dawnych obwarowań, wieża błędnie nazwana Wieżą Głodową.
15 Ząbkowice Śląskie Ząbkowice Śląskie ząbkowicki dolnośląskie Krzywa Wieża Loch głodowy, położony na poziomie przyziemia I piętra, dostępny tylko od góry

IV. Stoły sądowe

Numer Miejscowość Gmina Powiat Województwo Lokalizacja Opis
1 Bąków Grodków brzeski opolskie W ogrodzie dawnej plebani, w pobliżu kościoła Kamienny stół posiada kształt elipsy o wymiarach ok. 140x105x15 cm W 2007 r. obok stołu dostawiono 2 elementy rzeźbiarskie imitujące dawne siedziska.
2 Brzeg Brzeg brzeski opolskie Nie istniejący stół znajdował się na rynku Brak danych
3 Kochanów Kamienna Góra kamiennogórski dolnośląski Na niewielkim wzniesieniu,, obok skupiska drzew Stół sędziowski wykonany z piaskowca, kształtem zbliżony do elipsy o wymiarach 200x75 cm, wokół którego są ustawione 8 kamiennych stołków, Jeden z nich składa się z dwóch części inne posiadają oparcia. Siedziska stołków posiadają różne rozmiary, do 55 cm długości i do 45 cm szerokości i wysokości do 55 cm
4 Leszno Leszno Leszno wielkopolskie Stół sędziowski znajduj się kilka kilometrów na północ od Leszna Brak danych
5 Stary Sącz Stary Sącz nowosądecki małopolskie Przy głównej drodze pod rozłożystą lipą. Brak informacji na ten temat
6 Stary Strącz Sława wschowski lubuskie Po południowej stronie drogi ze Sławy do Wschowy, osadzony w ziemi wielki i płaski głaz, pod wiekowa lipą. Brak danych
7 Strzelin Strzelin strzeliński dolnośląski Po południowej stronie wieży ratuszowej Na nim data 1746-data prawdopodobnie jego renowacji, zapewnie stół jest starszy
Drugi stół odnaleziono w piwnicach ratusza Brak danych dotyczących drugiego stołu
8 Warszawa Warszawa Warszawa mazowieckie Muzeum Etnograficzne, ul. Kredytowa 1. Eksponat w postaci kamiennego stołu wójtowskiego pochodzi ze śląskiej Wisły.
help_outline